Panasonic Lumix LX15  s 20Mpx snímačem typu 1 palec užijete i na akčnější fotografování.

Panasonic Lumix LX15 s 20Mpx snímačem typu 1 palec užijete i na akčnější fotografování.

55
Fotogalerie

Zoner Photo Studio X: nové funkce a velké ambice (recenze)

S pravidelnou roční periodicitou přichází brněnský Zoner s novou verzí svého fotografického správce a editoru. Ta letošní není jen tak ledajaká, pod označením X jsme se totiž letos dočkali několika takřka revolučních změn…

Revoluce… Tento pojem původně označoval politický či sociální převrat, dnes už má však mnohem širší význam, který bychom mohli vyjádřit stručnou definicí: výrazná, prudká změna, či lépe vývojový zvrat.

Pokud bychom chtěli slovo revoluce aplikovat v původním významu na novinku z dílny Zoneru, napadne nás jako první převrat politický. Zoner Photo Studio X (ZPS X) totiž přichází s novou obchodní politikou – uživatelům je editor nově předkládán jako služba s ročním předplatným, nikoli jako produkt, který se po zakoupení stává majetkem uživatele.

úvod.jpg

Ano, stejný postup zvolila také firma Adobe se svou kreativní softwarovou sadou, již od roku 2011 nabízí jako cloudovou službu s možností měsíčního či ročního předplatného, či chcete-li placeného pronájmu. Změna licenční politiky Adobe mezi uživateli vyvolala vlnu nevole a rozčeřená hladina se uklidnila jen pozvolna. Stejnou nelibost můžeme nyní sledovat u štamgastů Zoneru z české domácí hospůdky, jak reagují zahraniční klienti s cizojazyčným menu, se můžeme jen domnívat – je možné, že právě na ně nový předplatitelský model spoléhá. Jak se Zoner Photo Studio v novém obchodním hávu uchytí, je ve hvězdách. Nám nezbývá než upřímně přát, aby se nenaplnila Vergniaudova slova o revoluci požírající své děti.

A nyní už k těm méně kontroverzním revolucím, k těm řekněme pro všechny příjemným vývojovým zvratům. Kromě zpřehlednění uživatelského prostředí, vylepšení stávajících třídících a editačních nástrojů a přidání nových je to především možnost práce s plnohodnotnými vrstvami. Ale začněme od začátku.

Uživatelské rozhraní a Správce

Co se týče uživatelského rozhraní, ZPS X plynule navazuje na loňské změny v ZPS 18, kdy došlo ke sloučení, sjednocení do té doby samostatných modulů. Na horní liště vedle položek Správce, Vyvolat, Editor navíc nově přibyl modul Vytvořit, v němž jsou přehledně uspořádány šablony pro tvorbu fotografických produktů – fotoknih, kalendářů, fotoobrazů aj., které si dokonce můžete nechat zhotovit přímo z fotoeditoru. Zoner tak pokračuje v trendu, který započal svými Zoner Pohlednicemi

ZPSkalendář.jpgZPSkniha.jpg

Ale vraťme se zpět do Správce. Jeho funkčnost maximálně využijete, pokud svůj fotoarchiv importujete do Katalogu. Tento krok, na rozdíl od podobně koncipovaného „adobáckého“ Lightroomu, není podmínkou další práce s fotografií v programu. Nicméně je třeba podotknout, že zahrnutí snímků do Katalogu je velmi užitečné, neboť se tak podstatně rozšíří možnosti organizace a vyhledávání fotografií podle času, klíčových slov… a nově i podle lokace: program z metadat snímku načte zeměpisné souřadnice a vytvoří stromovou strukturu stát – kraj – obec – konkrétní místo.

ZPSlokace1.jpg

Pokud se věnujete fotografování panoramat či HDR snímků, popř. vás baví vytvářet 3D obrázky, poté jistě oceníte možnost seskupování podobných fotografií – stačí označit požadované snímky a v rozbalovacím menu označit položku Vytvořit skupinu, resp. na pravém panelu s nástroji odkliknout této funkci určenou ikonku. Možnosti práce se skupinou jsou zatím ovšem omezené – v aktuální fázi slouží pouze k ušetření místa v Průzkumníku a ke kopírování/přesouvání skupiny jako celku.

ZPSskupina.jpg

Změnami prošla i nabídka a rozmístění pracovních nástrojů napříč všemi moduly. Pouštět se do detailního popisu inovací by vydalo na krátkou brožurku, proto se omezíme na stručné tvrzení, že nová podoba je velmi přehledná a intuitivní a snadno si na ni zvyknete. Hlavní a nejpoužívanější nástroje najdete vždy na pravém vyskakovacím panelu. (Pozn.: pro staromilce je stále k dispozici staré známé rozklikávací Menu vlevo na horní liště.) Tento krok vítám hlavně v Editoru, kde sloučením několika doposud samostatných nástrojů došlo k výraznému zpřehlednění a navýšení rychlosti editace fotky, ale o tom dále.

ZPSfcb.jpg

Další novinkou ve Správci, kterou nelze nechat nepovšimnutou, je integrace cloudových úložišť, konkrétně Facebooku, Google Disku, „microsofťáckého“ OneDrive a Dropboxu. Fotografie z těchto úložišť můžete okamžitě upravovat v Editoru a poté si je uložit např. ve svém fotoarchivu.​

Pokračování 2 / 2

Editor, Vyvolat a Hodnocení

Editor

První, čeho si všimneme po přepnutí do modulu Editor, je inovovaný panel s nabídkou editačních nástrojů.

Pracovních ikonek, které jsou nyní umístěny vodorovně pod náhledem histogramu, značně ubylo, neboť některé „spřízněné“ instrumenty byly sloučeny pod jednu položku. V tomto směru (alespoň mě) nejvíce těší funkcionalita Ořez a otáčení – dva nejčastější editační postupy jsou konečně sloučeny do jednoho i v Editoru (loni už se tato novinka objevila v modulu Vyvolat).

Stejně vítané je spojení nástrojů pro Srovnání linií, které nově najdete nejen v Editoru, ale i v modulu Vyvolat: obrázek lze naklápět do stran či nahoru a dolů, a hlavně upravovat kolinearitu, kácející se linie prostým vyznačením přímek, které mají být souběžné.

ZPSořez1.jpgZPSsrlinií.jpg

Stejně tak i nástroje pro výběr, retuše či vkládání (textu, symbolů) byly hezky seskupeny pod jednu položku, a jsou tedy rychle po ruce. A pokud by vám v hlavní nabídce nějaký nástroj chyběl, můžete si vytvořit seznam oblíbených funkcionalit pod ikonkou domečku – stačí je označit hvězdičkou.

ZPS editorX.jpg
Řazení filtrů podle obliby - stačí položku označit hvězdičkou

Nejpodstatnější novinkou ZPS X je podpora práce s plnohodnotnými vrstvami, jíž se Zoner řadu let úspěšně vyhýbal; k dispozici byly pouze vrstvy dočasné, s nimiž nebylo možné zpětně pracovat. Nyní se vrstva automaticky vytvoří z každého otevřeného snímku v Editoru a k ní lze posléze přidávat další – s textem, symbolem nebo dalším obrázkem.

Jednotlivé vrstvy se zobrazují na pravém panelu dole a podobně jako v jiných grafických editorech je lze přejmenovávat, řadit, duplikovat, skrývat/odkrývat, slučovat. Upravovat lze samozřejmě i vzájemnou pozici vrstev, a to pomocí nástroje Posun a transformace, i vzájemné krytí (míru a režim). Ke každé vrstvě lze navíc „připnout“ masku (prázdnou, nebo plnou), již lze dále upravovat Kreslícími nástroji.

ZPSvrstvyless.jpg

Vrstvy a masky fotografové nejspíše ocení jako nástroj umožňující velmi jemné, vrstevnaté, a přesné lokální úpravy obrazových parametrů snímku. S vrstvami si však lze také vyhrát např. při vytváření koláží, montáží...

Výbornou zprávou je fakt, že si ve vrstvách rozpracovaný obrázek můžete uložit do souboru v novém formátu .zps a později se k editaci vrátit.

Vyvolat

Dílčích změn se dočkal i modul Vyvolat. Kromě již zmíněného nástroje Srovnání linií přibyla další užitečná funkce – Přechodový filtr. Tento nástroj sloužící pro úpravy vybrané části obrazu (oddělené přímkou) funguje ve dvou režimech – Barevném pro lokální tónování a Expozičním. Oproti loňskému expozičnímu filtru, který byl dostupný v Editoru, zde najdeme mnohem více posuvníků, jimiž lze upravovat expozici, kontrast, stíny, světla, zřetelnost, sytost a ostrost. A aby toho nebylo málo, v rámci jednoho snímku na sebe či vedle sebe můžete vrstvit několik filtrů najednou, čili např. zvlášť upravovat popředí a pozadí.

ZPSpřech.jpgZPSdehaze.jpg
Vlevo Přechodový filtr, vpravo Odstranit opar

Expoziční přechodový filtr se stal v posledních letech hitem fotoeditorů typu Adobe Lightroom a ze stejného soudku pochází i funkce Odstranit opar, který známe pod anglickým slůvkem „dehaze“. Účelem tohoto nástroje je, zjednodušeně řečeno, projasnit zamlžené části snímku. Vzhledem k tomu, že se jedná o automatizovanou funkci, založenou na úpravě křivek, kontrastu, černé a bílé, nemůžete vždy očekávat dokonalé výsledky, nicméně se jedná o příjemnou pomůcku při rychlé úpravě fotky.

DSC02076.jpgDSC02076 (1).jpg
Vlevo před úpravou posuvníkem Odstranit opar, vpravo po upravě

Závěrečné slovo

Mnoho uživatelů stále chápe Zoner Photo Studio jako výborný program k organizaci fotek, doplněk k editorům typu Adobe Lightroom, Photoshop. Už několik let je však více než jasné, že má tento editor mnohem vyšší ambice – pokrýt celé fotografické workflow.

Loňská verze ZPS 18 v tomto směru udělala významný krok kupředu možností nedestruktivních úprav RAWu a JPEGu v modulu Vyvolat a v letošním ZPS X jsou to především vrstvy, které mají programu dodat punc profesionality. I když! Přidání vrstev lze tak trochu chápat jako ústup od filozofie ryze fotografického editoru a příklon k pokročilým grafickým editorům umožňujícím profesionální práci s obrazovým materiálem.

Za kolik?

Zoner láká potencionální uživatele ZPS X na měsíční předplatné 99 Kč, což je však v současné době poněkud zavádějící, neboť aktuálně je k dispozici pouze možnost ročního předplatného. Výše platby za rok byla stanovena na 1188 Kč pro nové uživatele a 708 Kč pro majitele loňské verze ZPS 18.

Pronájem programu bude ukončen měsíc po poslední provedené platbě. Poté již nebude moci program používat, dokud uživatel neobnoví předplatné.

Vzhledem ke změnám cenové politiky, kdy je ZPS nabízeno ve formě předplatného, je to ovšem víceméně logický postup – muselo se objevit něco, co by tento program učinilo konkurenceschopným podobně zpoplatněným službám.

Otázkou je, jak se s touto novinkou vyrovná běžný uživatel ZPS, který potřebuje kvalitního správce fotografií s uživatelsky intuitivními možnostmi rychlé a jednoduché editace fotek… Pravdou je, že přes občasné zádrhele v provozu programu a funkčnosti jednotlivých nástrojů, které však Zoner slibuje okamžitě řešit, ZPS X dokonale pokrývá „postprodukční“ potřeby fotografa, jenž by do budoucnosti mohl patřit i do kategorie fotografů profesionálních.

Určitě si přečtěte

Články odjinud