Začíná další fotografická soutěž: „Život invalidů a svět objektivy fotografů“

30. března 2006
TWEET SDÍLET
Fotoinvaklub ČR Plzeň vyhlašuje již 21. ročník fotografické soutěže „Život invalidů a svět objektivy fotografů“, které se může účastnit každý občan bez ohledu na věk, povolání a zdravotní stav. Uzávěrka soutěže je 31. května 2006. Nejméně tříčlenná odborná porota jmenovaná Fotoinvaklubem ČR Plzeň poté určí pořadí tří nejlepších snímků. Hodnotí se výtvarná, myšlenková ale i technická úroveň snímků.

Ze soutěže uspořádá Fotoinvaklub ČR Plzeň výstavu fotografií v mázhauzu plzeňské radnice, jejíž zahájení proběhne 17. července 2006 v 17:00h. Zde budou také slavnostně předány udělené ceny.

Podmínky soutěže:

  1. Do soutěže jsou přijímány fotografie jak černobílé, tak barevné od formátu A4, resp. 20 × 30 cm do 30 × 45 cm pro jednotlivé snímky, pro seriály nebo cykly doporučuje pořadatel formát A4 resp. 18 × 24 cm. Neadjustované a nepaspartované.
  2. Autor se může účastnit soutěže maximálně deseti kusy jednotlivých fotografií, přičemž seriál či cyklus o třech až šesti kusech fotografií je považován za jednotlivou fotografii.
  3. Do soutěže nejsou přijímány fotografie starší osmi let.
  4. Účastník soutěže zaplatí pořadateli částku 10,- Kč za každou jednotlivou fotografii v soutěži. Vybrané peníze budou použity na výdaje spojené s výstavou. Členové Fotoinvaklubu ČR Plzeň a držitelé průkazu ZTP nebo ZTP/P po uvedení jejich čísla jsou od vstupního poplatku osvobozeni.
  5. Autor na rubu fotografie vyznačí své jméno, adresu a název snímku, (u seriálu i pořadové číslo), případně číslo průkazu ZTP nebo ZTP/P. Vítán je i e-mail.

Podrobné informace o podmínkách soutěže a zasílání snímků najdete na stánkách Fotoinvaklubu ČR Plzeň.

Určitě si přečtěte