Za zdravým srdcem s Olympusem

22. a 23. listopadu 2006 proběhly v Praze ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady první unikátní operace srdce bez nutnosti otevření hrudníku operovaného pacienta. Poprvé v České republice byli operováni dva pacienti s fibrilací síní s využitím endoskopické metody. Při použití endoskopické techniky Olympus byl pooperační průběh nekomplikovaný a proto mohli být oba pacienti po několika dnech propuštěni do domácího léčení.

Fibrilace síní je nejčastější poruchou srdečního rytmu, která se v populaci vyskytuje u 1% obyvatel, ale s věkem nad 65 let tento počet roste až na 6%. Při rychlé komorové frekvenci se nestačí srdeční komory naplnit krví, snižuje se množství přečerpané krve, dochází k dušnosti a v pokročilých fázích až ke vzniku srdečního selhání. Důsledkem tohoto onemocnění mohou být i závažné trombembolické komplikace, z nichž nejzávažnější je embolie do mozkových tepen s následným rozvojem cévní mozkové příhody, která postihuje ročně 5–8% pacientů.

Porty 3a.jpg

K obnovení normální srdeční aktivity (sinusového rytmu) je běžně užívána řada léků (antiarytmika) nebo elektrický výboj. Pokud však tato terapie bývala neúčinná a nadále přetrvávala fibrilace síní se „zrychleným tepem”, bylo toto onemocnění řešeno chirurgickým zákrokem – MAZE operací. Tato operace se však, právě pro svou rozsáhlost a nutnost dostatečného přístupu k srdci širokým otevřením hrudníku, běžně prováděla pouze jako kombinovaný výkon u pacientů, kteří měli současně plánovanou operaci chlopenní vady či bypassu.

Operace Endo MAZE, kterou na konci listopadu 2006 provedli prof. MUDr. Zbyněk Straka a prim. MUDr. Martin Herold ve spolupráci s MUDr.Markem La Meirem z nizozemské Univerzitní nemocnice v Maastrichtu, znamenala významné zjednodušení celého operačního postupu. S použitím endoskopické techniky Olympus byla celá operace provedena prostřednictvím tří asi 1 cm velkých otvorů do hrudníku, do kterých byly zavedeny endoskopické nástroje Olympus, které umožnily operovat bez přímého pohledu, ale současně bez nutnosti masivního otevření hrudníku. Za pomoci videolaparoskopické optiky Olympus, která byla zavedena do jednoho z vytvořených otvorů, byl umožněn přenos obrazu vnitřního prostředí hrudníku na monitor endoskopické sestavy.

Porty1.jpg

Přístroje Olympus jako jediné na světě umožňují přenos obrazu ve vysokém stupni rozlišení“, v tzv. „HDTV – High Definiton Television“, jehož kvalita zajišťuje zobrazení i velmi obtížně viditelných, ale důležitých detailů cév a okolních tkání. Vlastní výkon byl pak proveden po zavedení speciálního katetru společnosti Guidant s využitím mikrovlnné energie.

Hlavní výhodou endoskopicky provedené operace je její podstatně menší náročnost pro pacienta, jeho přímého zatížení, rychlá rehabilitace, krátká hospitalizace a rovněž příznivý kosmetický efekt je neopominutelný.

Olympus C&S,spol.s r.o.

Společnost Olympus Corporation byla založena v Japonsku v roce 1919 a od svého počátku se zabývá výzkumnou, vývojovou a výrobní činností v oblasti optických přístrojů. Olympus C&S spol.s r.o. působí na českém a slovenském trhu od roku 1991 a zajišťuje kompletní obchodní, technicko-poradenskou a servisní činnost v následujících oblastech: Endoskopie, Mikroskopie, Diagnostika, Spotřební zboží.

Olympus je nejvýznamnějším výrobcem lékařských endoskopů na světě a v České republice používá tyto endoskopy většina interních, gastroenterologických, chirurgických a ostatních lékařských pracovišť.

Prevence rakoviny

Mezi významné aktivity společnosti Olympus v České republice patří podpora Národního programu prevence rakoviny tlustého střeva a konečníku. Tímto nádorovým onemocněním trpí v České republice stále více osob, za poslední desetiletí jejich počet vzrostl až na trojnásobek. V případě rakoviny tlustého střeva je naše země bohužel na prvním místě světových statistik. Rakoviny tlustého střeva patří mezi ta nádorová onemocnění, která lze úspěšné léčit za podmínky jejího včasného zachycení. A právě včasná diagnóza je cílem tohoto programu.

Fakultní nemocnice Královské Vinohrady

Historie vzniku Fakultní nemocnice Královské Vinohrady sahá až do roku 1902, od kterého prošla dlouhým vývoje ovlivněným pokroky medicíny.

Nemocnice v současné době disponuje 1 333 lůžky s nepřetržitým provozem, kde je ročně hospitalizováno více než 3 500 pacientů. V dalších 60 ambulancích je ročně ošetřeno na 600 000 pacientů. FKNV je také výukovým centrem 3. lékařské fakulty University Karlovy, protože vysoká kvalifikace je zárukou kvalitní lékařské péče o pacienty. Péči pacientům a činnost spojenou s provozem nemocnice zajišťuje přes 3 000 zaměstnanců Fakultní nemocnice Královské Vinohrady.

Kardiochirurgická klinika FNKV

Kardiochirurgie je samostatný, rychle se rozvíjející medicínský obor, jehož hlavní náplní je operativní léčba získaných i vrozených srdečních onemocnění. Choroby srdce a cév patří mezi nejzávažnější problémy, které řeší zdravotnictví jak ve vyspělých státech, tak v České republice. Potřeba srdečních operací se dnes udává mezi 800 - 1000/1 mil. obyvatel.

Klinika je ve své činnosti zaměřena jak na poskytování kompletní chirurgické léčby získaných srdečních onemocnění a některých vrozených vad u dospělých pacientů, tak i na oblasti kardioanestezie a pooperační péče. Vedoucí místo zaujímá chirurgická léčba ischemické choroby srdeční. Do klinické praxe jsou zavedeny nejnovější trendy, mezi které patří v první řadě miniinvazivní techniky v kardiochirurgii (operace na bijícím srdci bez použití mimotělního oběhu, méně rozsáhlé operační přístupy, nově i endoskopická operace srdce).

Chirurgická léčba získaných chlopenních vad spočívá jak v přímých náhradách poškozených chlopní umělou mechanickou náhradou nebo tzv. biochlopní, tak v jejich plastikách. Velký význam mají operace výdutí a disekcí hrudní aorty, včetně výkonů prováděných v cirkulační zástavě s hlubokou hypotermií. Velkým přínosem je zdokonalení monitorovacích systémů a přístrojové techniky. To vše umožňuje provádět vysoce náročné kombinované výkony na srdci i u starších a rizikových nemocných s velmi dobrými operačními výsledky.

V rámci Kardiocentra Fakultní nemocnice Královské vinohrady Kardiochirurgická klinika úzce spolupracuje s III.interní - Kardiologickou klinikou.

Určitě si přečtěte

Články odjinud