5
Fotogalerie

Za málo peněz málo muziky: Able RAWer

Surový formát RAW, který byl donedávna pouze výsadou zrcadlovek, se dostává i do jiných tříd digitálů. Jak s ním pracovat?

Když umožnili výrobci digitálů ukládat snímky ve formátu RAW, málokdo jistě tušil, jaké popularity se mu později dostane. Snímání do RAWu je cestou k technicky dokonalému snímku (samozřejmě v rámci možnostní daných použitou technikou při snímání i při následném zpracování). V čem tkví ona výhoda?

Při fotografování jsou přečtena data ze snímače digitálu, která obrazový procesor přetransformuje v obrázek, ten je poté komprimován a uložen na paměťovou kartu (problematiky znalejší uživatelé prominou zjednodušení, pro následující text je však zjednodušení dostatečné). Právě transformace a komprimace dat je úsekem, ve kterém může fotoaparát, respektive jeho firmware napáchat mnoho škody. Je-li komprese JPEGu příliš velká, ztrácí se obrazová informace a z výsledného snímku mizí jemné detaily.

Velice dobře můžete tento fakt pozorovat u většiny digitálních kompaktů, ačkoliv jejich objektivy mají skvělé rozlišení (typicky 1 500 až 1 700 lph), výsledná fotografie postrádá ostrost a kresbu v jemných detailech, jako je například srst, vlasy či tráva. Je to dáno příliš velkou kompresí formátu JPEG, kterou výrobci nejčastěji volí z důvodu redukce datové velikosti fotografií. Bohužel i při nejnižší kompresi JPEGu se ztrácí část obrazové informace, neboť JPEG je založen na principu ztrátové komprese.

Oproti tomu fotografování do RAWu se liší v jedné zásadní věci, a tou je právě absence transformace dat ze snímače v obraz spolu s uložením do JPEGu. Při fotografování do RAWu se na paměťovou kartu ukládají pouze data ze snímače, která jsou následně transformována v počítači (někdy i ve fotoaparátu). Výhodou tohoto způsobu zpracování je absolutní kontrola nad výslednou podobou snímku. Při konverzi totiž určíte jak má být snímek barevný, jaká byla teplota osvětlení, jak velká komprese se má při uložení do JPEGu použít apod.

Pro konverzi RAW formátu je nutné použít specializovaný software což je další rizikový faktor. Kvalitní RAW konvertory patří mezi profesionální programy, jejchž kvalitu si musíte zaplatit. U většiny fotoaparátů, které fotí do RAWu, najdete v základním příslušenství i program pro konverzi snímků v RAWu. Ne vždy je ale jejich kvalita a ovládání na dostatečné úrovni.

Myslím, že většina fotoamatérů bude snímat do RAWu především pro možnost úpravy expozice, vyvážení bílé a práci s křivkami či úrovněmi. Jemná práce s ostrostí bude na pořadu dne ve výjimečných případech. Pokud tedy chcete práci s RAWem vyzkoušet, může být pro začátek řešením některý z volně šířených programů.

O několika freewarových konvertorech jsme se již zmínili. Dnes se podíváme na velice jednoduchý program Able RAWer. Program je volně ke stažení a podobně jako většina freewarových programů, i tento používá pro konverzi knihovnu dcrawlib. KOnvertovat můžete snímky uložené v těchto formátech: RAW, CRW, CR2, NEF, PEF, RAF, X3F, BAY, ORF, SRF, MRW a DCR. Upravený snímek pak můžete uložit v jednom z patnácti formátů včetně JPEGu, TIFFu či BMP.

Pracovní prostředí programu je velice jednoduché. V jednom okně najdete prakticky všechny ovládací prvky. Levá část okna je vyhrazena jednduchému průzkumníku, vpravo pak vidíte náhled upravovaného snímku

01.png
max. velikost

V náhledu snímku se bohužel automaticky nezobrazují provedené úpravy, proto je třeba po každé úpravě stisknout tlačítko refresh v pravém dolním rohu. Ve spodní části okna najdete tři zatržítka pro aplikaci automatických úprav, jedno pro převod do režimu RGBG a jedno pro volbu interpolace barev. Dlužno dodat, že znovunačtení obrázku není nejrychlejší. Čtveřice okének pak slouží k úpravě jasu, gamma korekce a podílu červené a modré složky snímku.

02.png

Pro pohodlnější úpravu snímku je lepší využít samostatných dialogových oken, ke kterým se dostanete přes menu Image/Color Adjust. V dialogovém okně je možné zatrhnout volbu automatický náhled, která zajistí okamžitou kontrolu nad prováděnými úpravami.

03.png

Součástí programu je i několik efektových filtrů, které najdete opět v nabídce Image/Effects. Součástí tohoto dialogu je i možnost libovolně otáčet obrázek. Přesnou míru natočení je možné zadávat ve stupních a vteřinách do okénka vedle posuvníku.

04.png

Poslední nabídkou v menu Image je možnost ořezu snímku do libovolného formátu. Jakmile jste s úpravami hotovi, zbývá již jen uložit obrázek ve vyhovujím formátu. Po aplikaci filtru přes dialogové okénko již není nutné stisknout refresh, při jeho stisku se totiž tentokrát vrátíte k neupravenému obrázku a veškerá nastavení jsou vymazána.

05.png
max. velikost

Výhoda v podobě bezplatného používání Able RAWeru je vyvážena poměrně vysokými systémovými nároky a v některých případech nepříliš šťastně voleným umístěním nástrojů.

Určitě si přečtěte

Články odjinud