www.photorevue.com - web nejen pro studenty fotografie

www.photorevue.com - web nejen pro studenty fotografie

Internetových serverů kvalitně monitorujících kulturní dění v oblasti fotografie u nás mnoho není. Jednou z čestných výjimek je web www.photorevue.com. Úroveň textů je zde zaručena především svázaností s Institutem tvůrčí fotografie v Opavě (ITF), jenž je co do počtu studentů největší fotografickou vysokou školou u nás.

Tento server je určen především vážným zájemcům o fotografické umění, u nichž se předpokládá znalost díla jednotlivých fotografů – fotografií na tomto webu bohužel mnoho nenajdete. Většinu autorů článků tvoří přímo pedagogové ITF, mezi nimi pak především jeho vedoucí Vladimír Birgus. Články jsou psány převážně v češtině, ty nejzásadnější pak v angličtině. Někteří autoři píší také ve své rodné slovenštině.


Úvodní obrazovka

Největší část hlavní obrazovky je tvořena klasicky úvody asi šesti nejnovějších článků. Pokud chcete zobrazit starší příspěvky, musíte vybrat některou z rubrik v menu v levé části obrazovky. Sekci Aktuality tvoří především pozvánky na fotografické výstavy v celé České republice, jež jsou často současně také velmi podrobnou analýzou autorova díla. Této rubrice by však prospěla častější aktualizace.


Rubrika Výstavy

Rubrika Historie rozebírá především různá období a žánry fotografické tvorby, zatím bohužel pouze v devíti článcích. Poslední příspěvek sekce Pozvánky je téměř rok starý, rubriku v současnu supluje sekce Aktuality. Profily obsahují 12 představení buď jednotlivých fotografů, nebo autorů určitého období.


Sekce Profily

Recenze se skládají především z kritik výstav nebo fotografických publikací, příspěvků je zde nejvíc ze všech rubrik. Naopak nejméně jich je v sekci Teorie, a to pouhé tři, zabývající se problematikou fotografie opravdu z velmi teoretického pohledu.

Další funkce webu můžete přepínat ve vodorovném menu. V odkazech najdete tipy na další zajímavé servery, Top 15 pak obsahuje seznam nejčtenějších článků. Možnost Vyhledávání pod další položkou v nabídce je chvályhodně propracovaná, již jen zbývá rychleji rozšiřovat obsah, aby takové vyhledávání častěji mohlo najít své uplatnění. Poslední odkaz ITF vás přenese na úvodní stránku Institutu tvůrčí fotografie, jejíž obsah je však téměř totožný.

Grafické zpracování webu je sympaticky umírněné, přehledností však bohužel neoplývá. Především by články v jednotlivých rubrikách měly být od sebe výrazněji odděleny nebo alespoň opatřeny větším titulkem, aby nesplývaly v jeden nepřehledný souvislý text. Webu by také prospělo alespoň mírné zvětšení písma textu článků, při čtení především těch delších po chvíli bolí oči. Stejně tak by čitelnosti pomohlo výraznější oddělení odstavců.

Zaměření jednotlivých rubrik se často vzájemně překrývají, možná by byla na místě redukce jejich počtu. Největší nedostatek serveru však vidím v jeho málo časté aktualizaci, resp. pomalém přibývání nových příspěvků, což v posledních třech měsících snad bylo zapříčiněno jen prázdninovým obdobím. V každém případě však pro vážné zájemce o fotografické umění (ať již z řad studentů nebo laické veřejnosti) stránka může být velmi vydatným přínosem, neboť svým odborným zaměřením nemá u nás mnoho obdob.

Určitě si přečtěte

Články odjinud