Webová stránka Jana Saudka a jeho pravé ruky

Webová stránka Jana Saudka a jeho pravé ruky

Je velmi málo významných fotografů, kteří by dnes ještě neměli své webové stránky – a platí to samozřejmě i pro ty české. K internetu je napojena většina počítačů, webovou prezentaci fotografa tak vyhledá mnohem víc lidí, než kolik si například koupí jeho knižní monografii (často velmi drahou).

Na internetu navíc autoři své fotografie stále doplňují a aktualizují (s větší či menší pravidelností), nabízejí čtenářům nové informace o své současné tvorbě, případně zveřejňují seznam plánovaných nebo již i uskutečněných výstav.

K jednomu z průkopníků této moderní prezentace patří dnes u nás i ve světě nejznámější současný český fotograf (ať chceme, nebo ne) Jan Saudek. Od začátku tohoto roku mají jeho webové stránky www.saudek.com (doménu .cz má zaregistrovanou jedna z internetových prodejních galerií) novou podobu – nejvýznamnější změnou je propojení prezentace se svojí bývalou přítelkyní Sárou Saudkovou. Saudkův vliv na její tvorbu je více než zřejmý a nikým neskrývaný, propojení obou dříve rozdělených webů je tak logické – zvláště uvážíme-li, že Sára může být důstojnou pokračovatelkou Janem započatého díla…


Úvodní stránka webu

Většina z nás asi na úvodní obrazovce nejdříve klepne na její levou část – podceňování té pravé však není na místě. Ironií je, že ani na jedné fotografii není pro oba autory typická žena, ale naopak sám Jan Saudek. Ten je zde podepsán i s jeho tradičním podtitulem Fotograf český. Sára je dále uváděna (troufám si říct že neprávem) pouze jako „Janova pravá ruka“. Výběrem jednoho z nabízených jazyků postoupíte dále.

Provedení stránek obou autorů je zcela shodné. Funkčnosti nelze nic vytknout, grafické zpracování je však až příliš strohé a neodpovídá významu obou fotografů. Úvodní stránku tvoří aktuality – většinou zprávy o Cowparade Praha 2004, které se oba autoři účastní - Sářinu krávu jste již možná viděli u Rudolfina, Janovu pak na Jungmanově náměstí a v ulici Na Příkopech. Dlužno podotknout, že rozhodně patří k těm zdařilejším.


Aktuality

 

 

 

 

 

Pokračování 2 / 4

Fotografie Jana Saudka

Menu je rozděleno na svislou a vodorovnou část, což k přehlednosti příliš nepřispívá. U obou autorů je shodné – s jedinou výjimkou: u Jana je navíc sekce Obrazy. Většinu z nich tvoří kopie jeho nejzdařilejších snímků, v přímém srovnání však fotografie vyznívají vždy mnohem přesvědčivěji. Některé z obrazů svojí až přílišnou kýčovitostí připomínají spíše díla pouličních malířů v turistických oblastech (nejen) českých měst.


Obrazy Jana Saudka

Naštěstí Saudkovo fotografické dílo je neoddiskutovatelné. Sekce Fotografie je rozdělena časově podle „pětiletek“. Stejně jako u obrazů vpravo vybíráte z šedivých náhledů, které se v hlavním okně zobrazují ve větší podobě. Velmi názorně zde tak můžete sledovat fotografický vývoj autora již od počátku 50. let (ač je to neuvěřitelné, Saudek příští rok oslaví již své 70. narozeniny – duši mnohých z nás tak jistě naplní klidem, že i po padesátce se dá žít stejně jako ve dvaceti…). Zpočátku byly námětem jeho fotografií převážně vlastní děti – jeho snad nejslavnější snímek (autoportrét s právě narozeným synem v náruči) naleznete v období let 1966-1970.


První slavná fotografie Jana Saudka

Krásu více či méně barokních křivek ženského těla začíná Saudek ve fotografii objevovat až na začátku 70. let (v praktickém životě pravděpodobně již mnohem dříve). Snímky z tohoto období pocházejí z jeho prvního ateliéru – oné legendární vlhké sklepní místnosti s oknem do světlíku, a především s pro něj tak typickou, v tomto případě v dobrém slova smyslu plesnivou stěnou – která paradoxně tenkrát ještě ani zdaleka nebyla tak oprýskaná, jako v jejích pozdějších falešných napodobeninách v novějších Saudkových ateliérech. Mimochodem: dnes se se strukturou této zdi prodává fotografické plátno …


Typický Saudkův snímek z původního sklepního ateliéru

V sekci fotografií z tohoto tisíciletí si možná poopravíte častý názor, že v poslední době Saudkovy snímky ztrácejí na originalitě a že se v nich jen opakují motivy z předešlých let. Možná že jeho styl je stále až příliš typický, na síle jeho snímků to ale zcela nic neubírá.

Jeho nejplodnější léta byla osmdesátá, celkově web obsahuje přes 250 fotografií. Po shlédnutí všech snímků snad i laik za nimi přestane hledat jen lacinou pornografii, naopak pochopí jeho poetiku vidění světa, obecné krásy ženského těla, mužské síly, přirozené živočišnosti… Sexuální přitažlivosti, plození, rození, dospívání a stárnutí. Saudkovy fotky jsou o erotice stejně jako o lidské lásce – v tom nejdoopravdovějším smyslu slova.


Jeden z nových Saudkových snímků

 

Pokračování 3 / 4

Další sekce webu Jana Saudka

Každý snímek můžete jako pohlednici poslat kamarádovi (pravděpodobně však spíše přítelkyni/ovi nebo milence/i), nebo mu můžete přidělit hlas do „hitparády“ snímků – nejúspěšnější najdete v sekci Hlasování.


Hlasování o nejoblíbenější fotografii

Poslední položkou vodorovného menu jsou Texty. V případě Saudka jsou všechny ztvárněny do pro něj typického stylu rukou psaných dopisů, které doma v šuplíku pečlivě schovává jistě nejedna z Pražských dam či dívek (podle některých Saudkových vyjádření by jich mohly být i stovky – síla a obdivuhodnost autorova díla pak přestává být pouze v rovině fotografické).


Saudkovy originální dopisy

Svislé menu nabízí tradiční položky. První je Bilbliografie - určitě alespoň jednu z knížek máte v knihovně. Fotografie většiny z nich najdete právě na tomto autorově webu, ne však tak texty – a to především z publikací Svobodný, ženatý, rozvedený vdovec a Láska na tři (Love as a four-letter word), kde autentické a zcela nezaměnitelné autorovy texty tvoří hlavní část knihy. Troufám si tvrdit, že spisovatelské nadání Saudka se téměř vyrovná tomu fotografickému – všem vřele doporučuji k přečtení – na několik dnů budete mít o čem přemýšlet – raději stravujte po douškách…


Bibliografie

Stejně tak Životopis si jistě nepřečtete jen jednou – na to je v něm až příliš námětů k porovnávání s vlastním životem… Obrazová příloha obsahuje snímky z různých období fotografova života – především druhá odshora svojí poetikou budí dojem, jako by ji již tenkrát fotil sám Saudek…


Který z nich je Saudek?

Mezi Obrázky na plochu jsou vesměs autorova ranná díla. Díky podlouhlému formátu bude na většině monitorů zářit pravděpodobně Lokomotiva (už tenkrát 120 km/h). Sekce Výstavy jen potvrzuje Saudkovo rozhodnutí (jistě souhlasíte, že nesmyslné), že v České republice již fotografie nikdy vystavovat nebude. V Kontaktech se dozvíte, že pokud chcete mluvit s Janem, nejdříve musíte napsat Sáře. A na její stránky se dostanete odkazem zcela dole.

 

Pokračování 4 / 4

Stránky Sáry Saudkové

Zásadní rozdíl od Jana je v sekci Fotografie: Sára začíná téměř o 50 let (!!!) později – v roce 1996. I přesto většina jejích fotografií připomíná Saudkovy počátky – a není to jen kvůli většinou černobílému podání (kolorovaných snímků je minimum) nebo častému focení v exteriéru. A dokonce ani kvůli návratu k fotografování dětí – své dcery, jejímž otcem paradoxně je… Ale ne, to také raději přenechejme bulvárům.


Fotografie Sáry Saudkové


Jan a Sára Saudkovi si na svých snímcích často pózují navzájem

Adresa www.saudek.com jistě patří mezi weby českých fotografů k těm nejnavštěvovanějším. Nemůže tomu zamezit ani poněkud nenápadité provedení – síla a atraktivnost stránek zde totiž spočívá ve fotografiích, kterých zde zájemci najdou chvályhodný počet.

 

 

 


 

Určitě si přečtěte

Články odjinud