8
Fotogalerie

Využijte Photoshop na maximum

Ukážeme vám pokročilou práci s vrstvami, výhodu automatických funkcí i několik praktických zkratek. Pojďte se s námi poučit a zlepšit výsledky své práce.

Aktivujte vrstvy intuitivně

Základem práce ve Photoshopu jsou vrstvy a jejich ovládání. Vrstva je konkrétní místo v souboru s obrázkem. Typická je situace, kdy mám vytvořeno hodně vrstev a ty musím aktivovat podle toho, jakou část obrázku upravuji. Rychlá orientace v džungli vrstev je podmínkou pro efektivní práci.

 • při vybraném nástroji „Přesun“ (V) přidržte klávesu Ctrl a klepněte do části obrázku, kterou chcete upravovat. Aktivuje se nejvrchnější vrstva ležící právě pod kurzorem, na jejíž obrazové body klepnete. Vyberete-li v pruhu voleb nástroje „Přesun“ funkci „Automaticky vybrat vrstvu“, bude se dít totéž bez nutnosti stisknutí klávesy Ctrl.

  Připomínám, že klávesou Ctrl uvedete v činnost „Přesun“ z jakéhokoli jiného nástroje, takže v tomto případě nepřepínáte mezi nástroji. Příkaz „Automaticky vybrat vrstvu“ zůstane zatržený i po zavření programu, dokud jej nezměníte.

 • klepněte pravým tlačítkem myši do obrázku při vybraném nástroji „Přesun“. V kontextové nabídce se zobrazí všechny vrstvy, které leží pod kurzorem. Vyberte tu, kterou chcete aktivovat. I zde je důležité pro rychlou práci, že „Přesun“ dočasně vyberete z jiného nástroje pomocí Ctrl.

Používejte „Odstín a sytost“ názorně

Rád používám šikovný nástroj „Ostín a sytost“ (Ctrl+U). Uprostřed dialogového okna jsou tři posuvníky. Horní posuvník „Odstín“ mění zbarvení obrázku v barevném spektru. Prostřední posuvník „Sytost“ mění nasycení příslušného odstínu barvou v poměru k šedé. Obrázek v odstínech šedi má nulovou nasycenost barvou. Spodní posuvník „Světlost“ přidává k barvě bílou posunem vpravo a černou posunem vlevo.

V dolní části okna jsou dva barevné přechody se všemi odstíny, které Photoshop nabízí. Na jednom konci přechodu barva končí a na druhém konci tatáž barva začíná. Je to vlastně narovnané barevné kolo.

Dolní částí otáčíte pomocí horního posuvníku a dále měníte zbylé dva parametry barvy. Horní barevný přechod představuje barevné spektrum výchozího obrázku a dolní nový stav díky aktuálnímu nastavení. Zatrhnutím pole „Kolorovat“ umožníte zabarvovat obrázek do nastaveného barevného nádechu.

V horní části dialogového okna je roletka „Upravit“. V té máte možnost zvolit „Vzor“ pro úpravu všech barev obrázku nebo některou z ostatních možností pro úpravu pouze předdefinovaného rozsahu barev. Vybráním barvy se mezi dvěma barevnými přechody zobrazí malé posuvníky vyznačující spektrum, kterého se úpravy dotknou.

Mezi svislými posuvníky leží odstíny, kde proběhne změna podle nastavení. Mezi svislým a trojúhelníkovým posuvníkem na obou stranách leží odstíny, kde se změna rozplyne do okolních barev.

Nabráním barvy v obrázku pomocí kapátek v dolní části okna definujete vlastní rozsah barev, jichž se úpravy dotknou. Pouze ručním nastavením malých posuvníků změníte v obraze všechny čtyři parametry nezávisle na sobě. Pokud máte zatržené políčko „Náhled“, úpravy se ihned projeví na fotografii.

Často se stane, že se posuvníky mezi pruhy barevných přechodů na konci rozdělí, aby zahrnuly vybraný rozsah barev. Pak už úpravy nejsou tak názorné a musíte si představit oba konce pruhů barevných spekter spojených do kruhu.

Při otevřeném dialogovém okně „Odstín a sytost“ a vybrané konkrétní barvě stiskněte Ctrl a přesuňte kurzor nad barevný přechod. Kurzor se změní na „ručičku“ a tou „otočte barevné kolo“. Barevné přechody se posunou, posuvníky srovnají a vše je zase názorné.

obr 8.jpg
A: kurzor „ručička“, kterou pootočíte barevné kolo; B: svislé posuvníky;
C: trojúhelníkové posuvníky; D: nástroj „kapátko“ pro vlastní výběr barev v obrázku, kterých se bude týkat úprava; E: nástroj „přidat ke vzorku“ barev v obrázku, kterých se bude týkat úprava (Shift s nástrojem kapátko); F: nástroj „odečíst od vzorku“ barevného spektra obrázku, kterého se budou týkat úpravy v dialogovém okně (Alt s nástrojem kapátko)

Pracujte třemi prsty

Práce ve Photoshopu je efektivní, pokud používáte v co největší míře klávesové zkratky. Pokud tomu tak není, je to jako jezdit ve Ferrari pořád na jedničku. Seznamy klávesových zkratek najdete v nápovědě programu i na internetu. Zde chci zdůraznit jenom několik méně typických nebo zásadních.

 • Ctrl+J – kopírování výběru (pokud je vytvořen) nebo vrstvy do nové vrstvy nad původní
 • Shift+Ctrl+J – vyjmout výběr a vložit do nové vrstvy nad původní
 • Ctrl+D – zrušit výběr
 • Ctrl+Shift+E – sloučit viditelné vrstvy
 • Shift+Backspace – zobrazení dialogového okna „Vyplnit“
 • Enter – při zapnutém nástroji „Přechod“. Nabídku přechodů zobrazí uvnitř obrázku u kurzoru.
 • Caps Lock – kurzory přepne z názorného na přesnější nitkový kříž
 • Ctrl+F – po aplikaci jakéhokoli filtru dojde k dalšímu jeho použití s týmž nastavením
 • Alt+Ctrl+F – jako předešlá akce s tím, že otevře dialogové okno použitého filtru s nastavenými hodnotami z předešlé aplikace. Máte možnost druhý filtr korigovat.
 • Ctrl+Tab – při otevření více dokumentů přepíná mezi nimi
 • Shift+Ctrl+C – zkopíruje do paměti výběr ze všech viditelných vrstev (Ctrl-C pouze z aktivní vrstvy)
 • Alt – na ikonu „Oka“ vedle vrstvy v paletě „Vrstvy“. Ostatní vrstvy skryje.
 • Mezerník – kurzor se při všech nástrojích změní na „Ručičku“ a tou posunujete zvětšený obrázek. K tomu slouží posuvníky na kraji obrázku, ale práce s nimi je nepřesná.

Jeden tip na závěr

Máte otevřenou fotografii a chcete, aby měla stejnou velikost, rozlišení a barevný režim jako jedna z jiných otevřených fotografií? U aktivního obrázku zvolte Obraz>Velikost obrazu. Při zobrazení dialogu se přesuňte do menu Okna a v dolní části zvolte fotografii, podle které se má přizpůsobit aktivní obrázek. Menu Okna se zavře a v dialogu Velikost obrazu odklepněte OK. A je to OK.

Pokračování 2 / 2

Zdatní pomocníci, expres na korekce

Využívejte „Barvy automaticky“

Skalní Photoshopáci nemají v oblibě automatické funkce, protože nad nimi nemají přesnou míru kontroly. Od sedmé verze Photoshopu však existuje skvělá funkce „Barvy automaticky“, která překvapivě přesně funguje u mnoha fotografií. Někdy dokonce lépe než ruční nastavení barev. Samozřejmě rychlost jednoho stisku kláves oceníte nejenom při úpravách většího množství obrázků.

Funguje to stejně jako u známých kapátek v dialogu „Křivky“ a „Úrovně“. Rozdíl je v tom, že Photoshop se pokouší určit světla, stíny, střední tóny a ty zbavit barvy (neutralizovat) automaticky. Adekvátně přemapuje všechny pixely. Příkaz Barvy automaticky nastavuje kontrast a barvy přímo ve skutečném obraze, nikoli v histogramech kanálů.

obr 10.jpgobr 11.jpg
Fotografie vlevo má nazelenalý nádech zejména v oblasti vlasů. Fotografie vpravo po aplikaci Shift-Ctrl-B. Vlasy a pleťovka mají lepší barevné podání

Klepněte na tlačítko „Volby“ v dialogových oknech Křivky nebo Úrovně. To vyvolá nabídku „Volby automatické korekce barev“. Zvolte algoritmus „Hledat tmavé a světlé barvy“, který reprezentuje „Barvy automaticky“. Zatrhněte „Přitahovat na neutrální střední tóny“. Photoshop vyhledá téměř neutrální (šedé) barvy a nastaví hodnoty gama, aby byly opravdu šedé.

Zadejte hodnoty v procentech do textových polí „Omezit“. Photoshop nebude brát v úvahu právě nastavené procento nejsvětlejších a nejtmavších obrazových bodů. Tím zajistíte, že hodnoty černé a bílé nastaví podle reprezentativních tmavých a světlých obrazových bodů s vyloučením osamocených bodů s extrémní hodnotou na obou částech histogramu.

Doporučené hodnoty „Omezit“ jsou: 0,5 % až 1%. Nastavuji obvykle stíny 0,20%, světla 0,10%. Pokud klepnete do textového pole „Omezit“ kurzorovou klávesou, měníte plynule nastavení (při stisknutém Shift s větším krokem). Toto dialogové okno je interaktivní, takže se všechny provedené změny ihned projeví v obrázku. Je-li oblast světel přesvícená nebo oblast stínů příliš tmavá, snižte hodnotu příslušného nastavení.

obr 12.jpgobr 13.jpg
max. velikost | max. velikost
Obrázek vlevo má silný modrý nádech. Obrázek vpravo po aplikaci Shift-Ctrl-B. Zejména na rackovi je vidět, že je černý, šedý, bílý, nikoli různě modrý

Klepnutím do políček Stíny, Střední tóny a Světla otevřete dialog „Výběr barvy“ a zde přiřadíte cílové hodnoty barev pro nejtmavší, střední a nejsvětlejší části obrazu. Pro zachování detailů ve světlech a stínech nastavte hodnoty cílových barev tak, aby ležely uvnitř gamutu výstupního zařízení.

Zatrhněte „Uložit jako výchozí“ v dolní části okna. Pak se nové nastavení aplikuje vždy při automatické korekci barev až do nového nastavení. Potvrďte OK.

obr 9.jpg
A: algoritmus odpovídající volbě „Kontrast automaticky“; B: algoritmus odpovídající volbě „Úrovně automaticky; C: algoritmus odpovídající volbě „Barvy automaticky“; D: cílová hodnota barvy pro stíny; E: cílová hodnota barvy pro střední tóny; F: cílová hodnota barvy pro světla; G: textové pole „Omezit“ pro stíny; H: textové pole „Omezit“ pro světla; J: uložit jako výchozí nové nastavení dialogového okna, pokud nebude zatrženo, použije Photoshop nové nastavení pouze jednou v otevřeném obrázku; K: používá algoritmus „Barvy automaticky“ k vyhledávání neutrálních odstínů

Nastavené hodnoty Photoshop použije, když otevřete Úrovně nebo Křivky a klepnete na tlačítko „Automaticky“ jakož i v menu Obraz>Přizpůsobení>Barvy automaticky (Shift-Ctrl-B).

Někdy se stane, že se po provedené úpravě příliš změní kontrast fotografie. Pak zvolte Úpravy>Zeslabit barvy automaticky (Shift-Ctrl-F), režim prolnutí „Barva“. Změníte na fotografii pouze barvu, nikoli jas a kontrast.

obr 14.jpgobr 15.jpg
max. velikost | max. velikost
Snímek vlevo s modrozeleným závojem a bez jasů. Snímek vparvo po aplikaci Shift-Ctrl-B. Cukr je bílý, okraje koláčků hnědočervené i moucha vlevo černá. Jsou zastoupeny všechny jasové hodnoty

Efektivní využití všech možností Photoshopu je dlouhodobým procesem. Věřím, že mnozí z vás budou trvale používat některý z uvedených postupů a tím se posunou zase o něco dále v účinném ovládání Photoshopu.

Určitě si přečtěte

Články odjinud