Vytváření nové reality ve fotografii

26. května 2007
TWEET SDÍLET
Každý autor, který to myslí s fotografováním vážně, si dříve nebo později položí otázku „kde je hranice mezi reálnou a vytvořenou scénou?“

Další, těžší váha, je otázka hranice mezi reálnou a nikdy neexistující scénou, dotvořenou v PC. Odpověď na položené otázky zní: tato hranice neexistuje. Jediné omezení poněkud vágně formulovatelné je nepřekročení obecné hranice etické a estetické.

Hlavním úkolem fotografie je vyvolat v pozorovateli emoce. Toho lze dosáhnout též aranžováním fotografované scény a vytváření nové existující reality nebo pomocí softwarové manipulace vytvářet nové nikdy neexistující scény.

Ve dvacátých letech 20. století vrcholily polemiky, zda je fotografie umění. V této době se fotografie definitivně oddělila od malířství a vydala se vlastní, svébytnou cestou.

Dalším velkým tématem souvisejícím s fotografií jako uměním bylo a možná i je „právo“ pouze zaznamenávat skutečnost. Myslím, že někteří umělci nemohli a nemohou překousnout, že vytvoření fotografie trvá okamžik a její úprava nedlouho, stejně jako fakt masového rozšíření fotografie.

Přechod klasické fotografie k digitální znamená odklon od propracovaných, dobře definovatelných chemických procesů k sofistikovaným fyzikálním jevům a softwarovým řešením. To je námět pro další velké téma, zda tak „neumělecké techniky“ řadit mezi umění jako malířství, sochařství atd.

Je lhostejné, jakými technikami se dobereme k vyvolání emocí u diváka, zda použitím hardwaru a softwaru nebo barvami nanesenými štětcem na plátno. V obou případech si pozorovatel řekne, že dílo „je hezké“, pokud v něm vyvolá emoce a to se stane zejména při dodržování ověřených kompozičních pravidel (více viz článek Tvoříte své fotografie?).

Fotografie, i reportážní, není nezaujatým pohledem, ale subjektivním obrazem autorových myšlenek a pocitů. Autor pak musí zvolit ideální formu pro předání svého sdělení.

Ohlédnutí do nedalekých dějin fotografie

První významný český teoretik fotografie Jaroslav Petrák napsal v roce 1910 dost ojediněle: „Umělecká fotografie je dnes již tak vyspělá, že vším právem může požadovati, aby byla pokládána za neodvislý odbor umění výtvarných a uměleckou kritikou nebyla umlčována“.

Josef Čapek, český malíř, spisovatel, fotograf a grafik v roce 1920 píše: „fotografie je holou nudou a mechanickou ohavností ve srovnání s dobrou malbou, o tom dnes nikdo nepochybuje“.

Karel Teige, český kritik, teoretik umění, publicista a vůdčí osobnost Devětsilu se v roce 1925 vyjádřil: „umělecká fotografie, totéž jako umělecký průmysl je věc nedůstojná, odpadková, kalná a nezdravá“.

Fotograf Jan Lauschman v roce 1925 hodnotí čistotu fotografie: „ve sportu již dávno pochopili nutnost mravních podmínek, ve fotografii však, bohužel, ještě tak daleko nejsme. A tak musíme býti svědky, že králem evropských fotografů krajinářů je nazýván hotovitel olejotisků, pracující na svém positivu vším možným, jen ne světlem, který cítí-li tolik kreslířského nadání, by učinil lépe, kdyby se vrhl na uměleckou grafiku a nemátl některým fotografům hlavu svým pseudouměním.

Neboť jen v jediném okamžiku může jiskra uměleckého cítění a nadání fotografova býti spolutvůrkyní obrazu, a tj. moment snímku. Jedině při hotovení negativu jsme v živém kontaktu s prostředím, náladou a vlastní podstatou fotografovaného předmětu, a pouze to umožní nám vložit do obrazu cit naší duše. Není pravým umělcem fotografem, kdo necítí posvátnost okamžiku, kdy světlo, spoutané naší vůlí, kreslí nám malý zázrak na citlivou emulsi, fotografický obraz krásna. Chceme-li tvořiti ryzí fotografii, pak musí nám negativ býti svatým“.

Na předchozí článek Jana Lauschmana v časopisu Fotografický obzor reaguje rozezleně Josef Šubr: „mohlo by nám býti celkem sympatické to tažení Dr. Lauschmana proti nemanuelnímu zasahování do negativu, sympatické na první pohled jako vše, co nám svým krajním stanoviskem přináší zjednodušení. Přísahá se vším zápalem na prapor ryzí fotografie, pěje hymny na divy, kreslené pouze světlem a čočkou. A co dělá sám? Měkkou čočkou pozmění dráhu světelných paprsků ještě dříve, než dopadnou na desku.“

Významný fotograf Alexandr Hackenschmied napsal v roce 1930: „jen světlo a stín a pak věci, jimž nemůžeme ničeho přidat ani ubrat. Vše krásné jest již na zemi, není třeba dávati se unášet fantasií do pomyslných zahrad. Muž s fotoaparátem ani nestačí ukazovat prosté krásy světa. Fotografie zůstane vždy dokumentem. Někdy užitečným, někdy jenom krásným. Pouze sentimentální deformace a lež tu nemají místa. Fotoaparát je nebezpečnou zbraní jenom v rukou těch, kteří vídají západy slunce v pravé poledne“.

Současné vnímání fotografie

Naštěstí už není třeba obhajovat svébytnost fotografie jako umění včetně všech zásahů do reality.

Již v době před digitální fotografií bylo možné vytvářet i neexistující realitu na fotografii pomocí změny optických parametrů objektivu, montáže nebo chemických procesů při zpracování.

Mohutný nástup digitální fotografie a s tím související softwarová řešení umožňují nepřeberné množství úprav snímků. Fotograf, stejně jako spisovatel nebo reportér, události interpretuje a nezaručuje automaticky pravdivost. U umělecké fotografie není její pravdivost podmínkou, jde o interpretační prostředek. Interpretace je výklad, objasnění, tlumočení.

S možností manipulace fotografické scény nebo hotového snímku existuje i možnost nového vidění akceptující uvedené změny. Tím vyvstávají i nové otázky. Je fotografie zaznamenáním prostoru a času nebo je konstrukcí? Nesporně je konstrukcí, promyšlený obraz myšlenek autora. Jak je fotografie využívána třeba i v žurnalistice? Jako promítnutí představ autora nebo jako reportáž o světě? Trendem je stylizovaná fotografie při níž fotograf objekt ovlivňuje, předem specifikuje cíle a konečnou podobu snímku. Ale i „čistá“ reportáž je obrazem myšlenek autora, protože vybral právě tyto záběry z mnoha možných. Je i moment vytržený z kontextu událostí manipulací? Ano. Fotograf nám vždy ukáže pravdu jak ji vidí on.

Etickou otázkou je hon za senzační nedokumentární fotografií nebo uveřejňování nereálných fotografií např. známých osobností za účelem jejich mladistvého image. Známe i aranžované záběry z bojiště, koupené v zázemí na místě konfliktu nebo fotografie „děvčat“ v důchodovém věku. Nechci soudit, ale pokud to abonent zaplatí.…

Rozdělení úprav v digitální fotografii

1. Snímek fotografované scény, která reálně existovala

do této kategorie patří aranžované fotografie: zátiší, portréty, akty, skupiny lidí, stylizovaná „reportáž“, celá ateliérová fotografie.

2. Snímek scény, která reálně neexistovala

do této kategorie patří: retuše, montáže, vytvořené fikce, aplikace softwarových filtrů, zásadní změny barevných a jasových poměrů a zásadní změny perspektivy, které ovlivní charakter snímku. Sem patří i černobílá fotografie.

Dále je možné skupiny dělit

a. zřejmá manipulace, kterou divák rozpozná (měkká manipulace)

b. manipulace předstírající záměrně věrohodnost snímku (tvrdá manipulace)

I přes všechny možnosti manipulace dávám vždy přednost pečlivé kompozici a expozici v aparátu. To nevylučuje pozdější úpravy. Říkáme, že dobrý fotograf musí vidět fotografii. Přidal bych: vidět budoucí fotografii a to včetně eventuelních úprav, musí mít plán. Pro dobrý výsledek je důležitá fantazie a kreativita nikoli technika. Využijte i techniku k větší kreativitě!

Ukázky

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Klasické aranžované fotografie kategorie 1a
Klepněte pro větší obrázek
Toto není náhodná fotografie koupající se dívky. Je to aranžovaný portrét, kategorie 1b
Klepněte pro větší obrázek
Montáž, kategorie 2a
Klepněte pro větší obrázek
Fotografie známého amerického fotografa Man Raye „le Violon d’lngres“ z r. 1924. Kategorie 2a. Autor byl pravděpodobně prvním fotografem, který nepovažoval fotografické médium za prostředek reprodukce reality a rozpoznal jeho potenciál
Klepněte pro větší obrázek
Původní neupravený snímek odpovídá realitě
Klepněte pro větší obrázek
Podstatnou jasovou a zejména barevnou úpravou jsem změnil realitu a docílil zajímavějšího obrázku. Kategorie 2b
Klepněte pro větší obrázek
Původní snímek
Klepněte pro větší obrázek
Retušovaný portrét. Dejte si oba obrázky nad sebe a přepínejte mezi nimi. Uvidíte, jak mnoho je toho změněno. Kategorie 2b
Klepněte pro větší obrázek
Původní snímek
Klepněte pro větší obrázek
Protože voda není náš živel, působí softwarové přidání vody tajemně a plaz nebezpečně. Je lhostejné, zda je plaz nebezpečný, dokonce zda vyhledává vodu. Samozřejmě obrázek nesmí být určen pro dokumentaci jeho života. Kategorie 2b v drsné formě

Témata článku: Kultura, Fotoškola


Jednotná nabíječka USB-C je zase o krok blíž. Návrh už míří do Evropského parlamentu

Jednotná nabíječka USB-C je zase o krok blíž. Návrh už míří do Evropského parlamentu

** Za jednotný dobíjecí konektor byl v Evropě zvolen USB-C ** Výrobci jej budou muset použít ve veškeré osobní elektronice ** Návrh postupuje dalšímu schvalování, platit má za dva roky

Jan Láska
Jednotná nabíječkaUSB-CEvropská komise
Samsung integroval čtečku otisků do platební karty. Zvýší bezpečnost a má plně nahradit PIN kód

Samsung integroval čtečku otisků do platební karty. Zvýší bezpečnost a má plně nahradit PIN kód

** Samsung se po vývoji vlastní platební karty zaměřil na bezpečnost ** Představil řešení, které umožní na kartu umístit čtečku otisků prstů ** Tato metoda splňuje i bezpečnostní pravidla od MasterCard

Martin Chroust
Kreditní kartaMasterCardČtečka otisků prstů
Jak na Androidu jednoduše vytvoříte GIF animaci? Bez pohybové fotografie to nepůjde

Jak na Androidu jednoduše vytvoříte GIF animaci? Bez pohybové fotografie to nepůjde

** Naučte se, jak v praxi využít pohybovou fotografii ** Ze třívteřinového záznamu můžete vytvořit zajímavou animaci... ** ...a poté ji snadno nasdílet

Martin Chroust
FotografieGIFFocení mobilem
Dying Light 2 čeká po vydání dalších 5 let podpory. Techland odhalil první přídavky do hry

Dying Light 2 čeká po vydání dalších 5 let podpory. Techland odhalil první přídavky do hry

Vydávání dodatečného obsahu pro velké hry není v dnešní době nic neobvyklého. Techland pro svoji novinku slíbil minimálně pětiletou podporu.

Martin Nahodil
OznámeníDying Light 2
Blizzard pracuje na survival hře ze zcela nového univerza. Nabírá členy do vývojářského týmu

Blizzard pracuje na survival hře ze zcela nového univerza. Nabírá členy do vývojářského týmu

Naposledy Blizzard přišel s novou značkou před sedmi lety. V jeho studiích konečně vzniká zase něco úplně nového.

Martin Nahodil
OznámeníActivision Blizzard
22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

V žáru vášně, Osudová přitažlivost, Základní instinkt, Ďábelská svůdkyně, Nebezpečné hry, Dvojitý milenec. Exkurze do historie subžánru erotických thrillerů, v němž se napětí mísí se vzrušením.

Marek Čech
Filmy, které musíte vidět
Recenze hry Uncharted: The Legacy of Thieves Collection. Nathan a banda podruhé

Recenze hry Uncharted: The Legacy of Thieves Collection. Nathan a banda podruhé

Byla jen otázka času, kdy se dočkáme nějaké té remasterované verze nejnovějších dílů ze série Uncharted. A dle vývojářů nastal právě nyní ten nejlepší čas.

Ladislav Novák
Naughty DogUnchartedRecenze
Stephen Hawking. Einsteinův nástupce, který svůj handicap považoval za výhodu

Stephen Hawking. Einsteinův nástupce, který svůj handicap považoval za výhodu

Svůj handicap považoval geniální fyzik Stephen Hawking za výhodu, díky níž měl čas na své myšlenky a bádání. Vědec, který se zasloužil o popularizaci řady oborů, by se 8. ledna dožil osmdesáti let.

Jan Spěšný
Osobnosti vědy a technikyFyzika
Francie už nebude výjimkou. Apple přestane i na tomto trhu k iPhonům přibalovat sluchátka

Francie už nebude výjimkou. Apple přestane i na tomto trhu k iPhonům přibalovat sluchátka

** Apple odstranil nabíječky s sluchátka z krabiček před dvěma lety ** Francie však tomuto trendu pod hrozbou pokut vzdorovala ** Nakonec však kapitulovala - iPhony budou i zde bez sluchátek

Martin Chroust
SluchátkaiPhone