Videoškola: Jak na pohyb v Adobe Premiere 6.5

Videoškola: Jak na pohyb v Adobe Premiere 6.5

Viděli jste v seriálech nebo filmech, jak například dva nebo tři lidé něco dělají na různých místech, a všechny záběry jsou současně na obrazovce? Ukážeme si, jak na to.

V paletě nástrojů a efektů, kterými Adobe Premiere 6.5 disponuje, nenajdeme mnoho s tak širokým spektrem možností, které má efekt Motion. Kromě toho, že pomocí něj můžeme s obrazem pohybovat po ploše, s ním lze také obraz rotovat, zmenšovat, nebo deformovat.


Většina diváků určitě efekt obrazu v obraze (Picture in Picture) zná, jen možná nevěděla, že se tak říká situaci, kdy koukáme na nějaké video a v rohu obrazovky běží zmenšenina jiného videa. Typickým příkladem jsou některé televizory, které takto umožňují sledovat po očku ještě jiný televizní kanál. Vytvoření tohoto triku je velice jednoduché. Vyzkoušíme si nejprve změnu velikosti jednoho klipu, který umístíme vlevo nahoru obrazovky.


Jestliže budeme správně pracovat, může náš výsledek vypadat takto

Vysvětlení:
Klíčový snímek je bod, ve kterém jsou explicitně určeny některé parametry efektů. Má-li klip více klíčových snímků, v nichž se mění hodnoty, budou na snímcích mezi klíčovými automaticky dopočítány parametry efektů tak, aby byly změny plynulé.

Umístěte nějaký klip na časovou osu projektu a v okně Effect Controls (nevidíte-li jej, zapněte si zobrazování okna pomocí programové nabídky Window – Show Effect Controls (obrázek 2), klepněte na Setup (obrázek 3) pro nastavení efektu Motion. Objeví se takovéto (obrázek 4) okno, v němž provedeme určité změny parametrů.


Obrázek 2: Zapnutí zobrazování okna Effect Controls


Obrázek 3: Klepněme na Setup, abychom nastavili efekt Motion


Obrázek 4: Okno efektu Motion, v němž nastavíme vše potřebné

Tip:
Neustálé přehrávání pohybu klipu v náhledové oblasti efektu Motion může být poměrně otravné. Zastavit přehrávání můžete pomocí tlačítka Pause . Znovu spustit animaci pak lze tlačítkem Play .

Pokud není počáteční snímek označen, pak na něj klepněte myší a změňte hodnotu Zoom na 30 % (obrázek 5), což způsobí změnu velikosti klipu v počátečním snímku. Protože jsme však zatím ponechali hodnotu v koncovém snímku stále stejnou, vidíme v náhledové oblasti (obrázek 6) při přehrávání efektu, jak se obraz postupně zvětšuje až na 100 % původní velikosti. Přejděte proto v okně Motion na poslední snímek a změňte hodnotu Zoom rovněž na 30 %.


Obrázek 5: Změníme velikosti ve startovním snímku


Obrázek 6: Změnu velikosti a pohyb po dráze vidíme při přehrávání v náhledové oblasti

Nyní má již obraz požadovaný rozměr, zbývá jej rozumně umístit. V počátečním snímku nastavte jeho pozici (Info: #0 is at) na [-26, -19] a to samé proveďte i na posledním klíčovém snímku (obrázek 7).


Obrázek 7: Nastavení parametrů u posledního snímku

Jestliže jsme postupovali správně, měli bychom v tuto chvíli mít klip zmenšený a umístěný v levém horním rohu obrazovky. Je užitečné si nastavení efektu Motion uložit pro případ, že bychom chtěli stejného vzhledu docílit i v budoucnu. Klepněte proto na tlačítko Save.

Máme-li efekt nastaven podle svého gusta, můžeme potvrdit změny parametrů (klepnutím na OK) a vrátit se zpět na časovou osu. Klip, na nějž jsme aplikovali změnu velikosti prostřednictvím Motion, přesuneme do nějaké vyšší video stopy a pod něj (třeba na Video 1) umístíme jiné video. Výsledek naší kompozice, tedy efekt Picture in Picture, můžeme spatřit na obrázku 1.

Pokračování 2 / 2

Letadélko „Káně“

Efekt Motion byl ale vytvořen spíše pro animování dráhy, po které se má daný klip pohybovat. Vyzkoušíme si tedy, jak bychom rozpohybovali letadélko, které jsme si vyfotili a poté upravili třeba ve Photoshopu.

undefined


Obrázek 8: Letadélko upravené v Adobe Photoshop umístěné v samostatné vrstvě

Předpokládejme, že máme z Photoshopu nebo jiného programu upravený obrázek nějakého letadla, který má vlastní alpha kanál takový, že vše co není letadélkem je neviditelné (obrázek 8). Po importování takovéhoto souboru do Adobe Premiere 6.5 tento objekt umístíme na časovou osu do nějaké vyšší vrstvy. Pod něj vložíme pěkné video s oblohou (obrázek 9). Vybereme nyní klip s letadélkem a v okně Effect Controls klepneme na nastavení (Setup) efektu Motion. Program automaticky počítá s tím, že chceme animovat pohyb objektu a umisťuje počáteční a koncový snímek na různá místa plochy (počáteční vlevo a koncový vpravo), takže v náhledu (obrázek 10) vidíme pohybující se letadélko.


Obrázek 9: Na časové ose máme umístěno letadlo nad stopou obsahující klip s oblohou

Problém ale je, že je letadlo otočeno opačným směrem, než jakým se pohybuje. Což není úplně přirozený stav. Změníme tedy pozici startovního a konečného snímku tak, aby odpovídaly pohybu letadla pomocí prostého přetáhnutí na správné místo (obrázek 11).


Obrázek 10: Náhled na animaci pohybu letadélka


Obrázek 11: Změna pozice přetáhnutím v okně Motion

Tím by mohla naše práce skončit, ale my si vyzkoušíme ještě jak přidat nový klíčový snímek. Přidání dalšího bodu, který by vychýlil letadélko z rovného letu, lze provést dvěma způsoby. Jedním z nich je klepnout myší někam na dráhu v pravém okně (obrázek 12). Jinak lze stvořit nový klíčový snímek klepnutím na schématickou časovou osu (obrázek 13).


Obrázek 12: Tvorba nového klíčového snímku přímo v náhledu


Obrázek 13: Vytvoření klíčového snímku klepnutím na časovou osu okna Motion

Vysvětlení:
Hodnoty parametrů mezi klíčovými snímky (včetně pozice) jsou dopočítávány Premiérou tak, aby jejich změna byla lineární (nebo se zrychlovala či zpomalovala). To má za následek trhané změny (v pohybu) v místech klíčových snímků.

Tak či onak vznikl nový bod, jehož pozici snadno upravíme stejně, jako jsme to provedli se startovním snímkem. Dráhu můžeme přidáváním dalších bodů nadále zjemňovat, aby byla otáčka letadla pěkně plynulá (obrázek 14).


Obrázek 14: Přidání dalších klíčových snímků a změnou pozice klipu docílíme plynulejší dráhy pohybu


Obrázek 15: Výsledek kompozice s letadlem na mračném pozadí

Samozřejmě lze také v každém klíčovém snímku měnit další parametry kromě pozice. Letadélko se tedy může zvětšovat a zmenšovat, pokud budeme upravovat hodnoty Zoom, nebo rotovat pomocí Rotation. Fantazii se meze nekladou. Vyzkoušejte si sami, co všechno efekt Motion dokáže s pomocí několika málo parametrů.

Určitě si přečtěte

Články odjinud