Tvoříte své fotografie?

2. ledna 2007
TWEET SDÍLET
Tvoříte své fotografie?
Pokud zaznamenáte skutečnost kolem sebe, kterou vidí všichni, tak nic nevytváříte. Vnesením své stopy do fotografie dosáhnete toho, že se bude jevit jako záznam nové reality.

Kompozice je uspořádání prvků na ohraničeném prostoru např. na fotografii. Účelem je, aby kompozice podpořila myšlenku či pocit fotografa a aby divák fotografii přijal a zorientoval se v ní. Tohoto účelu lze obvykle dosáhnout ověřenými kompozičními ideály, které platí tisíciletí.

Při vytváření svých kreativních kompozic myslete na to že:

  • nejdůležitější otázkou je co a proč chcete fotografovat, co bude fotografie zahrnovat a co už nikoli
  • nejčastější chybou bývá špatné vyplnění ohraničeného prostoru fotografie, příliš mnoho objektů a nespecifikovaný hlavní objekt
  • mozek má tendenci zaměřit se na hlavní objekt a nevšímat si podružných vizuálních vjemů, které však budou na fotografii zobrazeny

Silné prvky kompozic, které dělají fotografii pozoruhodnou, jsou: linie, tvar, hloubka, rytmus a vzor, struktura, barva.

Linie

Nejsilnějším prvkem kompozice jsou linie, které spolehlivě vedou pohled diváka. V přírodě převládají nerovné linie, které cítíme jako klidné a měkké. Vertikální a horizontální linie působí statičtěji. Diagonální linie působí velmi dynamicky.

Klepněte pro větší obrázek

Výrazná diagonální linie vede oči diváka k hlavnímu objektu, dodává snímku pohyb, v tomto případě stoupání do kopce. Záběr byl pořízen z vyvýšeného místa tak, aby byl hlavní objekt menší a kontrastoval s velkým prostorem. Divák vstupuje do snímku vlevo nahoře, prohlédne si prostor a nakonec „narazí“ na hlavní objekt, který je umístěn do zlatého řezu vpravo dole. Těžká práce ženy vyobrazené na fotografii je zdůrazněna prvky kompozice.

Tvar

Člověk vizuálně identifikuje předměty podle tvaru. Mezi předmětem a okolím musí být kontrast, aby tvar vynikl a byl rozeznatelný bez rušivých elementů. Tvar předmětu je nejrozeznatelnější, pokud je osvětlen zepředu nebo zezadu. Nejčistším tvarem je silueta.

Klepněte pro větší obrázek

obr 6 letošní vítězná fotografie soutěže Czech Press Photo Michala Čížka je založena na tvarech lidí na pozadí vzoru žaluzií. Kreativně vyjadřuje složitá povolební vyjednávání. Porota se vyjádřila, že fotografie obsahuje napětí, emoce a klade otázky.

Hloubka (plastičnost)

Tvar je dvourozměrný. Pokud má předmět hloubku, dostává třetí rozměr a stává se autentickým. Hloubku dáte předmětům bočním osvětlením, kdy vznikne kontrast mezi tmavými a světlými místy tvaru. Světlé plochy vnímáme jako opticky bližší. Plastickému zobrazení na ploše říkáme také reliéf. Photoshop má nástroje na simulaci plasticity (např. styl vrstvy - vržený stín, úkos a reliéf)

Klepněte pro větší obrázek

Fotografická scéna je osvětlena bočním světlem pod malým úhlem navečer. Vržené stíny od balíků slámy dávají jejich tvaru plasticitu. Vzor rozmístěných balíků slámy vyvolávají pocit bezpečí a přesnosti. Společně s vertikálními liniemi vyoraných brázd dávají celé fotografii třetí rozměr. Umístěním horizontu do horní třetiny se do fotografie vešlo více pole s balíky slámy, tedy bylo zdůrazněno popředí na úkor fádní oblohy. Struktura strniště nám předá hmatový pocit a fotografie vyzní autentičtěji.

Rytmus a vzor

Pravidelnost a harmonie vzoru uspokojí vždy diváka (stejně jako v hudbě posluchače). Rytmus a vzor může být tvořen objekty nebo plochami, je spolehlivě předvídatelný, působí pocitem jistoty. Objekt ve vzoru, který není jeho součástí, bude zdůrazněn.

Klepněte pro větší obrázek

Díky vzoru přechodu a jeho rytmu navíc umístěného diagonálně se pozorovatel soustředí na pravou část snímku, zejména k dvěma postavám. Ty jsou zdůrazněny barevně a tím, že porušují vzor. Jejich umístění je ve zlatém řezu a jsou relativně malé, aby byl vzor patrný a měly před sebou prostor „kam jít“. Stěžejním na tomto snímku je úhel záběru, tedy nadhled.

Struktura

Téměř vše okolo nás má strukturu. Je-li tato struktura i na fotografii, vypadají objekty na snímku „jako živé“ což vyvolává emoce, do kterých můžeme zapojit další vjem - hmat. Na struktury jsme zvyklí. V běžném hovoru používáme často strukturu (měkký, ostrý, drsný, hladký atd.) Boční světlo pod ostrým úhlem zdůrazňuje struktury. Měkké, rozptýlené světlo struktury potlačuje. Photoshop má některé nástroje na vytvoření umělé struktury (filtr – textura).

Klepněte pro větší obrázek

Zimní záběr z Krkonoš pod modrou oblohou. Je patrné, že prioritní je popředí, které je umístěné v dolních 2/3 obrázku. Závěj v popředí vytváří příjemné nepravidelné linie. Pozdně odpolední slunce osvětluje závěj bočním světlem a zdůrazňuje reliéf závěje a strukturu sněhu v popředí, který v divákovi vytváří hmatovou představu. V tmavších partiích sněhu není struktura tolik patrná, protože ostré boční světlo se tam změnilo díky profilu závěje na rozptýlené. Můžeme popsat zimu na snímku jako mrazivou a navátý sníh jako ostrý. Stěžejní na snímku je úhel záběru a úhel dopadu světla.

Barva

Každá barva nese poněkud jiné emocionální sdělení. Červená je teplá, agresivní, smyslná, vzrušující a vitální. Modrá je studená, uklidňující, moudrá, spolehlivá. Žlutá je teplá, tvůrčí, hravá, trochu falešná. Oranžová je teplá, svěží, zdravá, plodná. Purpurová je barva moci a zákona. Zelená je studená barva naděje a svěžesti, růstu, klidu, odpočinku. Fialová je studená vůdcovská, duchovní, barva intuice a jasnovidnosti. Teplé barvy divák vnímá více. Jakoby ve fotografii předstupují. Studené barvy naše oko upozaďuje. Červená, zelená a modrá jsou základní barvy. Jejich kombinací složíme jakoukoli barvu. Použijeme – li je čisté, jsou to nejvíce dramatické barvy spektra.

Isaac Newton okolo roku 1667 na základě rozkladu slunečního světla uspořádal barvy spektra do kruhu a stanovil vztahy mezi nimi. Naproti sobě v barevném kruhu leží komplementární barvy, které tvoří nejsilnější vizuální barevný kontrast a pokud jsou dobře vyvážené i harmonii pro lidské oko. Barevná fotografie může mít barevný i tonální kontrast.

Klepněte pro větší obrázek
Barevný kruh

Je zajímavé, že Leonardo da Vinci (1452-1519) na základě pozorování napsal: „Z barev stejné dokonalosti se objeví za znamenitější, která bude viděna v sousedství barvy opačné k ní samé, tak bledá s černou, černá s bílou, modrá se žlutou, zelená a červená, protože každá barva se poznává lépe vedle své opačné barvy než vedle sobě podobné, jako temnota v jasu a jas v temnotě.“ Než byl stanoven barevný kruh znal komplementární barvy a jejich význam.

Klepněte pro větší obrázek
Vzor květin je výrazně barevný, čímž vyvolává emoce a zdůrazňuje monochromatický vzor v popředí. Všimněte si, jak horní dopadající světlo vytváří na mříži a sloupku reliéf
Klepněte pro větší obrázek
Mezerou v mraku slunce osvítilo domečky se vzory a zdůraznilo jejich barevnost. Díky barevnému kontrastu a tonálnímu kontrastu s dramatickou oblohou je z celkem fádního námětu docela emotivní snímek

U fotografií, kde se nachází pouze stupně šedi, dosáhnete emoce na základě tonálního kontrastu. Jsou to tzv. černobílé snímky, které nemají barevnou informaci, barevná sytost je nulová. Černobílá fotografie ukazuje realitu nově, černobíle a v některých případech může zdůraznit pocity autora.

Klepněte pro větší obrázek
Fotografie Josefa Sudka má vše co mít může k vyvolání emocí a samozřejmě zejména tonální kontrast

Nejefektivnější a pro pozorovatele nejpřijatelnější je zapracování výše uvedených silných prvků do snímku podle klasických kompozičních pravidel jako je: zlatý řez, respektive pravidlo třetin, kontrast, zarámování, popředí a pozadí atd. Dokonalé technické provedení je samozřejmostí. To platí obecně pro kreativní i dokumentační fotografii.

Tvořte fotografie na základě svého kreativního vidění. Pokud se vám to podaří, zaujmete tím diváka a vzbudíte v něm emoce nezávisle na jeho citové vazbě k předmětu. Pak můžete tyto fotografie prezentovat ne jenom své rodině a známým, ale široké veřejnosti. Vaši fotografickou tvorbu obohatíte o další rozměr.

Témata článku: Fotoškola

Určitě si přečtěte

Instagramisté, přestaňte se fotit v našem toxickém odpadu!

Instagramisté, přestaňte se fotit v našem toxickém odpadu!

Uživatelé Instagramu udělají pro lajky cokoli, nehledě na to, jak je to nebezpečné nebo hloupé.

Petr Březina

Petr Březina
Instagram
Fotografie týdne – o dešti jako pohledu do minulosti i do budoucnosti

Fotografie týdne – o dešti jako pohledu do minulosti i do budoucnosti

Michal Černý

Michal Černý
Fotografie týdne