Střední škola Photoshopu

Střední škola Photoshopu

Nová on-line fotoškola zaměřená na Adobe Photoshop vám pomůže zorientovat se v nástrojích a možnostech tohoto profesionálního editoru. Tvořte témata s námi!

Chcete-li se s Photoshopem blíže seznámit, nyní máte možnost. Volně koncipovaná série bude věnována právě Photoshopu, jeho základním principům, nástrojům, možnostem a různým standardním (ale i méně běžným) editačním technikám, které mohou být při úpravě fotografií užitečné.

Proč Photoshop?

Editačních programů pro úpravu fotografie je dnes už poměrně mnoho a každý má jistě své výhody i nevýhody. Adobe Photoshop je ve své kategorii světovým standardem a jeho nespornou výhodou je všestrannost, přesnost, kontrola nad prováděnými procesy, podpora nedestruktivního způsobu práce, široký záběr využití apod. Na druhé straně je bohužel také nespornou nevýhodou v našich podmínkách jeho cenová dostupnost, takže se možná nabízí otázka, jaký smysl má věnovat se podrobněji programu, který si ve skutečnosti může dovolit jen zlomek běžných uživatelů-fotografů?

Faktem však je, že na Photoshop dnes už narazíte prakticky na každém kroku: v profesionálním grafickém studiu, fotolabu či fotobance, v každém profesionálním fotoatelieru, v redakcích časopisů, nakladatelstvích, postprodukčních studiích, zkrátka všude, kde mají co do činění s profesionální úpravou 2D obrazu. A důvod je víc než prostý: Photoshop totiž kromě snadných, rychlých a efektních úprav zvládá také vysoce exaktní a přesně kontrolovanou práci.

out=pampeliska.jpg

Jeho možnosti tak může ocenit téměř kdokoli – od nadšeného fotoamatéra-samouka, který chce své fotografie prostě jen jednoduše vylepšit, aniž by nutně musel (či chtěl) znát hlubší souvislosti mechanismů, které program interně používá, až po profesionála, jehož práce vyžaduje přesně zacílené korekce ovlivňující s pixelovou přesností pouze vybrané oblasti či jen některé dílčí vlastnosti obrazu, které korekci potřebují (barva, jas, kontrast, šum, ostrost kresby, míra saturace, adaptace tonálního rozsahu aj.).

Nejste-li tedy ortodoxním uživatelem jiného pro vás vhodnějšího editoru, zvládnutí Photoshopu jistě není zbytečně vynaloženým úsilím. A jste-li přece jen z jakéhokoli důvodu příznivcem jiného editoru (Gimp, Photoshop Elements, Corel Paint Shop Pro aj.), i vy budete moci mnohé z obecných technik popisovaných v prostředí Photoshopu ve svém editoru uplatnit.

Pokud jde o základní techniky nebo obecné principy práce s fotografií, ty jsou platné vesměs v každém standardním rastrovém editoru. Liší se často jen způsob, jak s nimi daný program zachází, jaké (a jak přesné) nástroje k tomu používá a do jaké míry vás nechá (nebo nenechá) do editačního procesu zasahovat

Co je cílem photoshopové školy?

V rámci volné série věnované Photoshopu nebude samozřejmě možné probrat systematicky každou jednotlivou funkci nebo nástroj, to ani není účelem; cílem by mělo být spíš zorientování se v možnostech programu, seznámení s důležitými nástroji, funkcemi a postupy, popsání základních i některých méně běžných fotoeditačních technik pro práci s barevností, tonalitou, expozicí, kontrastem, ostrostí, dynamickým rozsahem apod. Kromě toho bych se postupně také ráda dotkla i některých dalších témat, která k práci s fotografií ve Photoshopu neoddělitelně patří, tj. práce s Adobe Camera Raw, s HDR obrazem aj.

Řazení témat a pokročilost

Není snadné určit, které téma je důležitější než jiné, a kterému tedy dát přednost, protože pro každého je důležité něco jiného a každý uživatel je jinak pokročilý. Navíc jednotlivá témata se prolínají a není možné jednoznačně vymezit jednu techniku nebo nástroj pro nějaký konkrétní problém, protože v jiném kontextu může tatáž technika nebo nástroj mít na obraz úplně jiný dopad.

out= sklenka neutralizace.jpg

Klíčem pro řazení témat tedy bude složitost postupů, tzn. témata budou volně řazena od základních jednodušších po složitější a budou se postupně střídavě věnovat jak teoretickému seznámení s programem, tak praktickým fotoeditačním technikám. Z počátku se zaměříme na elementární základy práce ve Photoshopu, postupně pak budou doplňována další temata a techniky pro fotografickou praxi. Grafické a výtvarné techniky budou v rámci fotoškoly vzhledem k zaměření DIGIareny probírány spíš jen okrajově, tematika se bude týkat především fotografie.

Pro snazší orientaci bude mít každý článek upřesňující označení podle rozsahu a charakteru probírané problematiky. Jednotlivé články budou (až na výjimky u komplexnějších témat) na sobě nezávislé a praktické techniky s teoretickými základy se budou volně střídat.

Potřebujete nejnovější verzi Photoshopu?

Ne. Nejnovější verze CS3 sice nyní dovedla k dokonalosti leccos, co předchozí verze jen naznačovaly, což je jistě lákavé, ve skutečnosti ale pro zvládnutí a využívání obecných fotoeditačních technik nejnovější verzi nezbytně nepotřebujete.

out=maskovani.jpg

Standardní fotoeditační techniky jsou vesměs založeny na obecných principech práce s obrazem, a jsou tedy většinou na verzi nezávislé (obecné postupy se mezi verzemi často liší jen uživatelským pohodlím, které s každou vyšší verzí mírně narůstá), takže máte-li k dispozici některou z verzí CS, případně Photoshop 7 (práce v této verzi bude většinou jen méně pohodlná), máte v zásadě vše, co pro profesionální fotoeditační úpravy potřebujete.

Pokud jde o nové funkce vyšších verzí, které v nižších verzích nejsou, pak se pokusím (v rámci možností programu i svých) uvést pro popisovanou techniku náhradní alternativní řešení, pokud takové řešení pro nižší verzi bude existovat. O nástrojích a funkcích, které jsou k dispozici pouze v nejnovější verzi CS3, se v dané souvislosti také zmíním.

Za hranice fotoeditace .. ano či ne?

Photoshop je sice primárně nástrojem pro úpravu a korekci fotografie, ve skutečnosti však jeho možnosti sahají daleko za hranice obyčejných fotoeditačních úprav. Zastáncům čisté fotografické reality se program v tomto ohledu pravděpodobně nezavděčí, nicméně faktem je, že možnosti manipulace digitálního obrazu a vytváření nové reality (či jen modifikace té stávající) k Photoshopu neoddělitelně patří.

out=bob copy.jpg

Do jaké míry je to dobré, správné, přípustné, vhodné nebo cokoli jiného, to je jistě otázka vyvolávající u různých fotografů různé reakce, Photoshop však tyto možnosti každopádně nabízí ... O některých se v rámci fotoškoly čas od času také zmíním.

A ještě drobnost – pokud máte sami téma, které byste rádi ve fotoškole viděli, nebo chcete poradit s konkrétní úpravou, dejte nám vědět! V rámci možností se pokusíme témata, o které budete mít zájem, do fotoškoly zařadit. Budeme velice rádi, pokud nám pomůžete tematiku a náměty jednotlivých dílů naplnit. 

Své podněty směřujte do diskuze pod článkem nebo přímo na naši emailovou schránku

Určitě si přečtěte

Články odjinud