9
Fotogalerie

Správa fotografií v Apple Aperture

Počítače s operačním systémem OS X od Applu obsahují pro práci s fotografiemi jednoduchou aplikaci iPhoto. Mnohem komplexnější je aplikace Aperture, rovněž od Applu.

Aperture nejenže umí vaše fotografie logicky uspořádávat do složek, ale i do alb a knihoven, umí provádět základní úpravy i velmi precizní ladění celé fotografie, jejích částí nebo v neposlední řadě dobře poslouží k organizaci archivu a zálohy.

Prohlížíme

Po prvním spuštění aplikace dojde ke sloučení knihovny s aplikací iPhoto, takže pravděpodobně rovnou uvidíte nějaké Projekty (Projects). Projekt si můžete představit jako jednu složku v operačním systému.

Aperture vyžaduje, aby fotografie byly importovány do knihovny. Není tedy možné jen tak procházet jednu složku, můžete ale ponechat fotografie na kterémkoli místě disku a z knihovny je pouze odkazovat. Nicméně toto použijte později – třeba pro archiv starších fotografií, které budou umístěny na jiném (externím) disku. Pro „živé“ fotky doporučuji knihovnu využít a nechat Aperture, aby fotky zpracoval kompletně včetně jejich dat.

obr-1.png 
Prostředí Apple Aperture

Levý sloupec (tzn. Inspector) rozhraní obsahuje trojici panelů: Library (knihovna), Info (pro zobrazení informací o vybrané fotografii) a Adjustments (pro úpravy vybraných fotek). V pohledu Library tedy sjeďte o něco níže, až uvidíte Projects a některý vyberte.

Pokud zde opravdu žádný nemáte, můžete ho snadno přidat: prostě ve Finderu uchopte libovolnou složku s fotografiemi a přetáhněte ji nad Inspector na požadované místo. Později lze použít i komplexnější nástroj Import.

01.png
Přepínání jednotlivých modulů programu

Vpravo nahoře jsou tlačítka pro nastavení zobrazení: Slideshow spustí prezentaci, pětice tlačítek Browser přepíná režimy. Zapamatujte si důležitou klávesovou zkratku – V – ta mezi různými režimy rychle přepíná. Úplně vpravo pak najdete lupu (Loupe), která vám poskytne detailní zobrazení fotky.

03.png 
Horní řada ikon sloužící k přepínání režimů pohlížení

Pod levou částí okna s fotografií je pruh nástrojů: obyčejná šipka je základní nástroj sloužící k výběru fotek; následuje rychlé otočení o 90° a dvojice důležitých tlačítek pro práci s vlastnostmi fotografie – „zvednutí“ vlastností a „položení“ vlastností. Těmito tlačítky můžete snadno kopírovat vše, co o fotografii Aperture ví, a to včetně úprav, které už jste provedli.

Pokud jste klávesou V přepnuli režim do stavu, kdy vidíte velkou fotografii (ne jen náhledy), lze následně použít tlačítka pro rychlou úpravu horizontu, ořez, redukci červených očí a lokální úpravy štětcem.

02.png 
Ve spodní části najdete panel nástrojů

Vpravo dole pak při zobrazení „velké“ fotky najdete tlačítka pro Zoom (ovládá se klávesou Z), nastavení informací, které jsou o fotce zobrazeny, rychlý náhled neupraveného originálu (M), tlačítko pro úpravy pouze hlavní fotky (Primary Only) a Preview (P) – pokud nehodláte fotky upravovat, náhled (Preview) určitě zapněte, Aperture se výrazně zrychlí.

Prohlídku je možné ukončit u pásu s náhledy, který se zobrazuje v druhém režimu (Split View): klávesami Shift + W měníte, zda se zobrazuje vertikálně, nebo horizontálně, klávesami Alt + W pak zda se zobrazuje nahoře/dole, nebo vlevo/vpravo. Má také tři režimy: Filmstrip (Ctrl + F) pro jednotlivé náhledy, Grid (Ctrl+ G) pro náhledy v mřížce a List (Ctrl + L) pro textový výpis informací o fotkách.

Článek původně vyšel v časpise Computer

Pokračování 2 / 2

Import fotografií

Import fotografií není jen obyčejným kopírováním dat z SD karty. Už během importu můžete provádět základní nastavení, úpravy a zejména si zajistit pořádek ve fotkách a jistotu zálohy.

Nejtypičtější způsob importu fotografií z digitálního fotoaparátu je pomocí jeho SD karty, kdy nehledáte kabel, ale pouze vyjmete kartu z digitálu a vložíte ji do počítače. Máte-li počítač s OS X a program Aperture, doporučuji provést vždy následující.

Po vložení karty se ve spuštěné aplikaci Aperture po chvíli objeví okno pro import. Pokud jste Aperture spustili až po vložení SD karty do počítače, stiskněte pro zobrazení tohoto okna tlačítko Import.

obr-2-1.png 
Nabídka import

Ve střední části už se ukazují náhledy fotografií na kartě. V pravém sloupci je spousta nastavení – která zde budou zobrazena, můžete zvolit klepnutím na tlačítko Import Settings.

obr-2-2.png 
Nastavení importu

Část File Info zobrazuje základní informace o souboru, který vyberete. Zajímat vás patrně bude jen datum pořízení, ostatní informace zase tak nezbytné nejsou.

Pevné zásady

Oddíl Aperture Library je viditelný vždy: zde zvolíte v seznamu Destination, kam fotografie nahrát. Doporučuji pro každou událost (výlet, oslava, akce…) tvořit nový samostatný projekt a vždy ho pojmenovat ve tvaru „rok-měsíc-den název“, kde rok je čtyřmístný a měsíc a den dvoumístné (s předsunutými nulami). Z tohoto pravidla nikdy nepolevte, i kdyby se jednalo o pár fotek „nacvakaných“ mobilem v nákupním centru nebo náhled účtenky z obchodního domu Ikea.

Zvolte tedy New Project, do dalšího řádku název napište. Pokud importujete fotografie z více dnů (typicky dovolené), hodí se automatické rozdělení (volba Automatically split projects), ale není to nutné, tuto operaci hravě zvládnete později. Volba Do not import duplicates je důležitá v situaci, kdy máte na kartě fotografie, které už jste jednou importovali (ale z bezpečnostních důvodů jste je neodstranili) – volbu označte, aby se znovu nekopírovaly fotografie, které už na disku máte.

V seznamu Store Files ponechejte volbu In the Aperture Library. Mohli byste zde zvolit jiné umístění, ale pokud vám záleží na dobré správě a bezpečné archivaci, ponechte nové fotografie přímo v knihovně Aperture.

obr-2-0.png 
Prostředí Apple Aperture při importu snímků

Část Rename Files nevyužijete – přejmenovávat fotografie nemá při importu význam. Navíc Aperture nikdy nepřejmenovává originální soubory (stejně, jako dodržuje pravidlo, že do originálních souborů nikdy nezasahuje), jedná se tedy pouze o označení verze – a zde můžete prozatím ponechat původní název.

V hlavní části jsou nyní označeny všechny fotografie – můžete ale ručně ovlivnit, které importovat chcete, a které ne. Nahoře můžete využít tlačítka Check All (označit vše) a Uncheck All (neoznačovat nic) a pak jednotlivě zaškrtávat/odškrtávat příslušná políčka. Případně označte několik fotografií podobně, jako jste zvyklí označovat soubory na disku – s klávesou Cmd přidávejte další, případně s klávesou Shift více najednou. Pak klepněte na zatržítko jedné z označených fotek – tato volba bude použita pro všechny označené.

Vpravo dole je u tlačítka Import Checked zobrazena informace, kolik fotografií se bude nahrávat – ověřte, zda počet odpovídá, a tlačítko stiskněte. V knihovně (Library) se objeví nový projekt, ikona v pravé části ukazuje, kolik zbývá do konce.

obr-2-3.png
Přehled projektů

Po importu můžete jednak nechat vysunout SD kartu (Eject) a také smazat fotografie, které jste importovali. Jako určitou formu zálohy doporučuji nemazat, tedy stisknout tlačítko Keep Items.

obr-2-4.png 
Nabídka pro mazání/vysunutí karty
 

Určitě si přečtěte

Články odjinud