22
Fotogalerie

Špičkové fotografie z dovolené

Fotografování na dovolené je nesnadnou disciplínou. Všechno je totiž jinak, než obvykle. Snímky z dovolené však mohou být špičkové, když si uvědomíte některé zákonitosti. Jaká to jsou?

Soustřeďte se plně na snímek. Zní to poněkud banálně, ale je to nutná podmínka pro uplatnění kompozičních zásad, které jsou rozhodující při posuzování fotografie. Profesionální fotograf musí mít v hlavě pouze zadání, svůj cíl a oprostit se zcela od všeho ostatního. To není na dovolené reálné ani nutné, ale přesný opak, který je obvyklý, škodí snímkům příliš. Zvláště nepříjemné je to u méně zkušených fotografů, protože nemají některé postupy zautomatizované.

V době digitální fotografie je velkým pokušením nahradit kvalitu záběru kvantitou a potom vybrat ty dobré. Je to hluboký omyl. Fotograf musí přesně vědět, proč exponuje. Jestliže tomu tak není, pak naděje na jiný než suše dokumentační snímek je minimální. Také třídění a editace mnoha set snímků podobných nejasných motivů je nudná a časově velmi náročná činnost, kdy snadno přehlédněte lepší záběr.

Pojmenujte si snímek před expozicí. To bude námětem (obsahem). Volte nikoli popisné, ale emotivní názvy. Živel, pohoda, majestátnost místo moře, slunění, pohoří. Snažte se, aby fotografie jenom nedokumentovaly „tam jsem byl“ a „to jsem viděl“, ale vyjadřovaly vaše pocity, které pak zaznamenáte.

Základní pravidla pro emotivní snímek

Když uvidíte scénu, kterou chcete zaznamenat, musíte ji v hledáčku nebo na displeji fotoaparátu umístit tak, aby ji divák přijal a viděl v ní to, co jste chtěli sdělit.

Buď poznáte část scény, kterou zaznamenáte běžným pohledem, což si vyžaduje dost zkušeností, nebo ji uvidíte pomocí hledáčku (displeje). Zdatní, nebo výjimečně nadaní fotografové vidí výslednou fotografii. To je možné tehdy, když autor vidí „jako objektiv“ a odcloní korekce, které provádí mozek na základě zkušeností.

Hlavní motiv

Každá fotografie musí mít hlavní motiv, který je dominantní a může být podpořen vedlejšími prvky. Při kompozici snímků platí staré přísloví, že méně je více.

31.JPG
Mnoho detailů a žádný hlavní motiv. Divák marně hledá důvod pořízení snímku. Fotografie má pouze jakousi dokumentační hodnotu.

Oko a mozek si vybere ze scény to, co ho zajímá. Fotoaparát zaznamená vše, co je v hledáčku. Protože i v hledáčku máte tendenci vidět pouze hlavní objekty, snadno se do fotografie dostanou rušivé a nepodstatné prvky. Věnujte stejnou pozornost jako hlavnímu prvku celé ploše snímku

51.jpg
Hlavní motiv je dominantním prvkem snímku. Je daleko od ostatních prvků v obraze. Navíc všechno je pravoúhlé mimo umístění dívky ve třetinové kompozici. Evidentní je i dominance významem. Barvy, stíny a nálada by se dala popsat jako „ospalé letní poledne“. Zvolil jsem tento úhel záběru a okamžik, kdy u bazénu nebylo mnoho lidí.

Tak jako sochař odděluje hmotu, až vznikne dílo, i fotograf hledáním úhlu záběru odděluje podstatné prvky od rušivých.

4.JPG
Vyfotografovat známou barcelonskou katedrálu bez všudypřítomných stavebních jeřábů není téměř možné. Navíc je zde malý odstup, mnoho lidí a stavba je hodně členitá. Na dovolené, při nedostatku času jsem ve vhodném místě otočil širokoúhlý objektiv nahoru. Díky perspektivnímu zkreslení se na snímku zobrazila relativně velká větev v popředí, která vytváří hloubku. Věže se poněkud zeštíhlily. O jakou katedrálu jde, je jasné a minimalistická kompozice eliminovala vše rušivé.

Zjednodušte to!

Pidilidi

Náš systém vidění kompenzuje perspektivní rozdíly velikosti předmětů. Vzdálené objekty zvětšuje a blízké zmenšuje. Na fotografiích pak jsou vzdálenější malí človíčci, které jsme zaznamenali pohledem jako větší, případně nepodstatný předmět v popředí, který se stane velkým.

Svým postavením a volbou ohniskové vzdálenosti objektivu stanovte větší důležité prvky, než se zdají. Nevadí, pokud se do záběru nevejde celé katedrála. Zakomponujte její zajímavý architektonický prvek.

Popředí a pozadí komponujte s ohledem na objektivní zobrazení objektivem!

65.JPG
Autor se logicky zaměřil na dívku, kterou fotografoval. Ta mu byla dobře viditelným hlavním motivem. Na fotografii byl však hlavní motiv malý, nečitelný.
66.JPG
Pozice fotografa děvčat a chrámu byla příznivější. Hlavní motiv byl blíž objektivu a chrám dál, než u předcházejícího snímku. Výraz děvčat je patrný a není pochyb, co je dominantní. Snímek byl pořízen kompaktem, proto nebylo možné mírně rozostřit pozadí, včetně stromů, které v pravé části „rostou z hlavy“.

Dočasné scény

Krátkodobé jevy nás nezajímají. Mozek ví, že větev nebo sloup trčící z hlavy je dočasný jev, ale fotografie je natrvalo, proto tam je problémem. Náš mozek má tendenci v reálu takové jevy bagatelizovat a korigovat.

5.jpg
Noční promenáda na Ibize. Fotografováno bleskem. Pozadí není utopené ve tmě a dokresluje atmosféru. Zajímavý je údiv ženy na lavičce. Pro sledování hlavního motivu a pozadí mi unikla tyč v popředí, která byla ve tmě objektivně málo viditelná, navíc subjektivně nepodstatná. Protože byla tyč nejblíže fotoaparátu, je na snímku velká, bleskem nejvíce osvětlená a fotografii zcela znehodnotila.

Hloubku prostoru a v něm umístěné prvky vnímáme diametrálně jinak, než se nám zobrazí na fotografii.

8.jpg
Výraz děvčete odpovídá báječné náladě, kterou sdílí jistě i fotograf. Sloup v pozadí vnímá jako nepodstatný, dočasný jev. Na fotografii je však zásadní a trvalý.

Vhodným záběrem vylučte různé srostlice (zdánlivé doteky předmětů), zejména s hlavním motivem!

Pozor na exotiku

Zejména na dovolené je nebezpečí, že vás zláká exotická podstata námětu, která sama o sobě neznamená zdařilý, emotivní snímek.

Nadšení fotografa z nové, exotické scény neznamená nadšení diváka fotografie ze snímku této scény. Mezi tím leží zručnost autora, tedy smysl pro rozhodující okamžik k zaznamenání snímku v příhodné kompozici. I fotografie z rodinné dovolené nemusí mít jen dokumentační hodnotu, zejména pro onu rodinu, ale i autorský přínos.

1.JPG
Slon v buši je pro nás silným zážitkem. Obávám se však, že v tomto případě pouze v reálu. Autor si fotkou zážitek připomene, ale s ostatními snímek nehne. Vypadá jako podepřená, dvojrozměrná maketa (dvě nohy). Ještě, že ho zreálňuje ten trus.

 

2.jpg
Opět slon v buši, ale tady fotograf viděl zajímavý záběr. Pohyb slona, struktura popředí, krásné světlo. Navíc kontrast mohutného tlustokožce a malého opeřence je zajímavý i vtipný. Na rozdíl od prvního snímku tento snímek zaujme diváka nejen přítomností slona.

V prostředí, které je pro vás exotické si položte otázku, čím by snímek zaujal i místního diváka!

Pokračování 2 / 2

Kompoziční prvky jasně a přehledně

Snímky z dovolené mohou být špičkové, když budete dodržovat jisté zákonitosti, či doporučené rady, chcete-li. Jaká kompoziční pravidla si tedy pro fotografování na cestách osvojit?

 • Vyplňte snímek tak, aby nikde nebyly zbytečné plochy na úkor hlavního objektu. Volte bližší pohledy. Fotografie je mnohem menší než reálná scéna.
 • Konstrukce fotoaparátu vás „navádí“ fotografovat „na šířku“ proto, že to je obvyklejší kompozice. Pokud se snímek lépe vejde „na výšku“ podle vašeho záměru, otočte fotoaparát. Musíte však tuto alternativu brát do úvahy.
 • Zejména u fotografií krajin zachyťte popředí, případně střed a pozadí. Dodáte snímkům hloubku.
20.jpg
Kompozicí fotografie autor významně přispěl k prostorovému vjemu. Zužující se diagonální linie v popředí, střed a pásmo hor v pozadí. Mlha snímek zjednodušila.
 • Přidejte na fotografii měřítko, zejména pokud je vaším záměrem zdůraznění rozměru. Měřítkem bývá nejčastěji postava, která může být výjimečně v tomto případě velmi malá. Měřítkem bývá i cokoli známého např. auto, pes, židle atd.
19.jpg   17.jpg   18.jpg
Prvním obrázkem je náš Vaňovský vodopád na Podlešínském potoce nedaleko Ústí nad Labem. Moc lidí ho nezná. Nemnoho vody padá z 12 metrů. Druhý snímek zachytil Toccea Falls. Je to známá atrakce ve státě Georgia. Hodně vody se valí z 57 metrů, což je ovšem patrné až z třetího snímku, kde jsou dvě postavy, které splnily pouze funkci měřítka. Možná, že nejsem zcela objektivní, ale mně se zdá první a druhý vodopád přibližně stejně masivní. Navíc ten náš vypadá jako tropický (dendrologové prominou).
 • Silným prvkem kompozice jsou linie, které spolehlivě vedou pohled diváka třeba k hlavnímu motivu. V přírodě převládají nerovné linie, které cítíme jako klidné a měkké. Svislé a vodorovné linie působí statičtěji, vyjadřují stabilitu. Diagonální (úhlopříčné) linie vyjadřují směr a působí velmi dynamicky.
26.jpg
Dominantní prvek v popředí doplňuje druhý, vzdálenější, který je umístěn velmi dynamicky, příčně. Automaticky si spojíte oba prvky do diagonály, k čemuž vedou i oba stíny a rovnoběžnost s vlnami ve střední části snímku. Pokud by oba prvky byly rovnoběžně s horizontem v pozadí, byl by snímek statický a nudný.
 • Umístěte rozhodující obrazové prvky v třetinové kompozici. Rozdělte pomyslně snímek dvěma čarami na tři stejné díly svisle i vodorovně. Čtyři průsečíky a čtyři čáry stanoví kompozičně významná místa. Proto by měly výrazné vertikální a horizontální linie srovnané s okraji snímku probíhat poblíž těchto přímek. U průsečíků, na které se oko diváka zaměří nejdříve, umístěte na snímku důležité objekty. Třetinová kompozice působí příjemně dynamicky, přirozeně a harmonicky.
10.gif
Průsečíky v třetinách obrazu.
 • Horizont je významným grafickým prvkem, zejména u krajinářské fotografie a má být vodorovný, pokud takový opravdu je. Protože na malém displeji nebo v hledáčku to nemusí být přesně patrné, je vhodné udělat případnou korekci při úpravách v editoru. Přirozenějším pohledem je níže umístěný horizont. Obecně platí, že nižší horizont zdůrazňuje prostor, dálky. Vysoký horizont akcentuje popředí.
7.JPG
Na tomto snímku z Madeiry je zajímavé světlo v popředí a nízké mraky. Klasickými prvky kompozice jsou popředí, střed a pozadí, které vytváří hloubku záběru a nízko položený, rovný horizont.
 • Pokud to umožňuje větší senzor vašeho fotoaparátu, pracujte s hloubkou ostrosti. Nižší clonové číslo, delší ohnisková vzdálenost objektivu a menší odstup, snižují hloubku ostrosti. Můžete tak efektivně zjednodušit scénu nejenom u portrétů.
11.jpg
Částečně rozostřené pozadí, ale hlavní motiv je zasazen do prostředí. Fotografováno zrcadlovkou s větším snímačem (APS-C).
 • Portrét fotografujte jen tehdy, když vás výraz člověka zaujme. Nejdůležitější jsou při tom oči, na které také ostříte. Čím větší detail, tím jsou oči dominantnější.
21.jpg
Velký detail, kde jsou naprosto dominantní oči.
 • Portrétem můžete nazvat vše na snímku od části tváře, po celou postavu. Velký detail zabírá tvář nebo její část. Detailem je hlava až k ramenům. Polodetail rámuje fotografovaného v pase. Polocelek obsahuje též nohy zobrazené do půlky stehen nebo lýtek. Celek pak celou postavu. Takové ořezy lahodí oku.
3.jpg
Polodetail, kde je stěžejní výraz fotografovaných.
 • Při fotografování lidí většina začátečníků z neznámých důvodů umístí hlavu doprostřed záběru s velkou plochou nad ní. Umístěte oči fotografovaných do blízkosti horní přímky třetinové kompozice nebo výš. Hlavním motivem tak vhodně vyplníte fotografii.
71.jpg
Polocelek s vhodně vyplněným rámečkem fotografie.
 • Skupiny a skupinky aranžujte do jakýchsi trojúhelníků, případně vln. Netvořte řady, kdy jsou oči v jedné přímce. Takové skupiny vypadají jako vojenské.
72.JPG
Zde stojí za zdůraznění některá fakta, které lze zobecnit. Pokud se jedná o přátele nebo dokonce partnery je lepší jejich těsný kontakt. Mírné natočení bokem k fotoaparátu (hlava stále přímo) působí lépe a štíhleji. Ramena v jedné rovině působí široce a ploše. Nezajímavá obloha zabírá malou plochu snímku. Protože světlo jde zezadu, fotografovaní se nešklebí a nevznikají stíny v obličejích. Lepší by bylo, prohodit pár s dítětem s dvojicí uprostřed. Aranžované snímky aranžuje fotograf.
 • Vděčné snímky dětí jsou opět o výrazu. Naštěstí děti jich obvykle spontánně nabídnou nespočet. Děti, sedící postavy a domácí zvířata snímejte vsedě nebo vleže „z očí do očí“ tak, aby podélná osa objektivu byla pokud možno rovnoběžná s terénem. Hlavní objekt bude zasazen do kontextu. Pozadí bude dál, možná naznačeno mimo hloubku ostrosti. Chybné kompozice z nadhledu mají pozadí trávu, dlažbu nebo písek a fotografovaní působí podřazeně.
9.jpg
Na snímku je nejpodstatnější výraz dívky, tedy zachycení správného okamžiku a volba záběru „z očí do očí“. Fotografie dětí „v akci“ obvykle vycházejí lépe, než komponované snímky.

Pokud jste příležitostnými fotografy, nemyslím, že rodinu u moře budete fotografovat vleže, ze stromu, při východu slunce atd. Prostě nemyslete v rámci možností při fotografování na nic jiného, než na přijatelný obsah s přihlédnutím k základním pravidlům kompozice.

Vaše fotografie nejenom z dovolené mohou být špičkové.

Určitě si přečtěte

Články odjinud