Sony World Photography Awards: soutěž pro mladé fotografy

V rámci oslav 20. výročí přijetí Úmluvy OSN o právech dítěte (UNCRC), které připadá na 20. listopadu 2009, World Photography Organisation, Sony a fond UNICEF nabízejí šesti mladým fotografům neopakovatelnou možnost cesty do Etiopie a účasti na fotografickém workshopu vedeném uznávaným fotografem a specialistou na humanitární problémy Rezou.

Pro účast v soutěži je třeba, aby se mladí fotografové ve věku 12 až 18 let přihlásili na stránkách www.worldphotographyawards.org/unicef a přispěli do kampaně na podporu práv dětí jednou fotografií a písemnou výzvou, která se bude týkat jednoho z pěti základních práv dětí:

 • právo na život
 • právo na vzdělání
 • právo na zdraví
 • právo na ochranu před ubližováním, zneužíváním a vykořisťováním
 • právo na to, aby byly slyšeny

Šest vítězných autorů snímků bude mít možnost zúčastnit se vyvrcholení soutěže Sony World Photography Awards a festivalu World Photography v Cannes v dubnu 2010, kam budou pozváni na slavnostní předávání cen. V létě 2010 se potom budou moci účastnit workshopu mladých fotografů v Etiopii.

Cestu do Etiopie organizuje UNICEF v rámci projektu EYE SEE, který po celém světě učí děti technice fotografování. EYE SEE společně organizují společnost Sony Corporation a UNICEF. Cílem workshopu v Etiopii je naučit děti fotografovat a dát jim do ruky zábavný, ale účinný nástroj k zachycení obrazu svého života. Mladým lidem se bude věnovat uznávaný fotograf a odborník na humanitární problémy Reza.

Své výzvy už předali přední světoví fotografové Reza, Jonathan Torgovnik, Mary Ellen Marková a Bruce Davidson a dále slavné osobnosti, které působí jako vyslanci UNICEF. Například David Beckham a Ewan McGregor pro kampaň osobně vybrali působivé snímky pořízené během svých cest v roli vyslanců UNICEF.

Astrid Mergetová, kreativní ředitelka World Photography Organisation, říká:World Photography Organisation i členové World Photography Academy si pokládají za čest, že mohou spolupracovat s UNICEF a projektem EYE SEE na této kampani, která dává mladým fotografům prostor vyjádřit prostřednictvím fotografického umění právům dětí a také získat dovednosti, které jim umožní věnovat se v budoucnu fotografii. Přejeme všem mladým fotografům hodně úspěchů.“

Ellen Tolmieová, vedoucí fotografická editorka UNICEF, dodává:„Organizace UNICEF je velmi potěšena, že soutěž World Photography Awards svou letošní kampaň zaměřila na Úmluvu o právech dítěte. Přizváním mladých lidí z celého světa k účasti vzniká příležitost, aby
se vizuálnímu vyjádření dětí dostalo mezinárodní pozornosti. Navíc mají příležitost vyhrát účast na fotografickém workshopu se svými vrstevníky z rozvojové země."

Úmluva o právech dítěte (CRC), přijatá Generálním shromážděním OSN dne 20. listopadu 1989, představuje soupis základních práv všech dětí
a mladých lidí na ochranu před násilím, diskriminací a bezprávím.
Do dnešního dne se k dokumentu připojily téměř všechny země světa
a Úmluva se tak stala nejrozšířenější světovou dohodou týkající
se lidských práv.

Za uplynulých dvacet let, bylo dosaženo velkých pokroků, mj. snížení úmrtnosti dětí mladších pěti let nebo snižování počtů dětí pracujících v nebezpečném prostředí. Stále však ještě zůstávají velké úkoly: 500 milionů až 1,5 miliardy dětí každoročně zažívá násilí, 150 milionů dětí ve věku od 5 do 14 let musí pracovat a více než 1 milion dětí na celém světě je v každém okamžiku oficiálně vězněno.

Porota

1. prosince 2009 byly představeny poroty pro tři samostatné programy soutěže Sony World Photography Awards 2010. V porotách zasednou přední osobnosti světové fotografické komunity.

Čestná porota pro hlavní soutěž je složena z 12 vybraných členů World Photography Organisation Academy. V profesionální části soutěže budou tito členové nejprve posuzovat příspěvky samostatně ve svých fotografických oborech a později zasednou společně nad výběrem vítězů mezi amatéry a profesionály. Porota nakonec vybere celkového vítěze, který získá cenu l’Iris d’Or.

Oficiální předvýběr v amatérské soutěži provádí komunita iStockphoto -internetová databáze originálních obrázků a grafiky. iStockphoto je největší online tržiště s obrazovým materiálem, díky kterému se již tisíce amatérských fotografů zdokonalilo v oboru a začít prodávat svou práci profesionálně.

Porota pro program Student Focus je také sestavena z členů Akademie.

Čestná porota 2010 WPA

Porotci pro komerční kategorie: předseda Mark Sealy (Velká Británie), ředitel Autograph (Asociace černošských fotografů); Tim Walker (Velká Británie); Scott Thode (USA), zástupce obrazového editora časopisu Fortune, a Chloe Limpkinová (Velká Británie), obrazová editorka Harper’s Bazaar.

Porotci pro kategorie fotožurnalistiky a dokumentu: předseda Aidan Sullivan (Velká Británie), viceprezident Getty Images; Pablo Bartholomew (Indie), fotograf a školitel; Roberto Koch (Itálie), vydavatel a zakladatel FORMA (mezinárodní centrum fotografie v Miláně), a Monica Allendová (Velká Británie), obrazová editorka Sunday Times Magazine.

Porotci pro kategorie výtvarné fotografie: předseda Bill Hunt (USA), spoluzakladatel galerie Hasted Hunt v New Yorku; Trisha Ziffová (Mexiko), kurátorka, vědecká pracovnice, filmařka; Michelle Dunnová (USA), fotoeditorka časopisu Aperture, a Bohnchang Koo (Korea), fotograf.

Program Student Focus

Porotci pro Student Focus, což je soutěž, které se účastní 120 fotografických institucí na celém světě, jsou: Adrian Evans (Velká Británie), ředitel agentury Panos; Adrian Boot (Velká Británie), hudební fotograf a spoluzakladatel www.urbanimage.tv; Jonathon Torgovnik (USA) dokumentární fotograf a spoluzakladatel neziskové organizace Foundation Rwanda; výtvarník Idris Khan (Velká Británie) a Sue Stewardová (Velká Británie), fotografická kritička, publicistka, rozhlasová moderátorka, fotoeditorka a novinářka.

Astrid Mergetová, kreativní ředitelka Sony World Photography Awards, k tomu říká: „Je nám velkou ctí představit tyto porotce pro ročník 2010 naší soutěže. Jsme nesmírně rádi, že v naší porotě zasednou tak výjimečně vlivné osobnosti: zejména fotografové, obrazoví editoři, galeristé a také filmaři. Kvalita letos přihlášených prací je mimořádně vysoká. Těšíme se, až budeme ve spolupráci s porotou hledat a nacházet vítěze letošních cen.“

Nejdůležitější data soutěže Sony World Photography Awards 2010

 • 4. lednaUzávěrka profesionálních i amatérských kategorií
 • 12. ledna Oznámení oceněných za celoživotní přínos
 • 23. února Oznámení užšího výběru
 • 23. března Oznámení vítězů jednotlivých kategorií
 • 20. – 25. dubna Festival World Photography
 • 21. – 23. dubna Fotografický program
 • 22. dubna Slavnostní udílení cen

Další informace: www.worldphotographyawards.org

Určitě si přečtěte

Články odjinud