Šerosvit

18. května 2010
TWEET SDÍLET
Šerosvit je spojován s malířstvím 16. století. Trochu provokativně jsem si dovolil tento výraz použít v souvislosti s fotografováním v nižších tóninách. Proč?

Šerosvit je výtvarná metoda použití kontrastů mezi světlem a tmou k zobrazení objektů dramaticky osvícených nevelkým, často skrytým zdrojem světla. Přesně to mám na mysli i ve fotografii.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

Caravaggio 1610.
Zobrazení představy autora, jak to bylo s Davidem a Goliášem. Technika šerosvit.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

...ještě jednou šerosvit ve fotografii. Obsah hodně odlišný, ale pokud by předešlá ukázka byla snímkem reálné scény (jak absurdní), tak můžeme říci: forma stejná.

Modelace objektu světlem na tmavé scéně vytváří kontrast, který je výrazným prvkem kompozice fotografie. Pro celkové ladění snímku v nízké tónině se ve fotografii používá výraz low key. Můžeme konstatovat, že šerosvit je druh low key. Fotografie s výraznou převahou tmavých tónů má zvláštní atmosféru, kterou lze charakterizovat výrazy: tajemství, ponurost, hrozba, deprese, melancholie. Low key je pozoruhodný a nedoceněný způsob vyjádření ve fotografii. Všimněte si, jak často se tohoto principu využívá ve filmové tvorbě.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

T
ypický snímek bouřkových mraků, kde otvorem prosvítá slunce. Nízko položený horizont dává na vědomí, že podstatné se odehrává v horní části fotografie. Kontrast a převaha tmavých tónů dává snímku tajemnou, ponurou atmosféru. Bodové měření expozice těsně vedle nejsvětlejších tónů. Tam je nyní střední jas. Tím se nejtmavší dolní pruh zobrazil jako silueta bez kresby.

Low key

Použití této techniky není samoúčelné a nestačí snížení expozice pro ztmavení snímku nebo zaznamenání tmavé scény. Na fotografované scéně musí převládat tmavší tóny, které autor akceptuje nebo je vytvoří podexpozicí, ale hlavně musí existovat důvod, chcete-li umělecký záměr, aby byla na fotografii převaha nízkých tónů. Pokud není důvod jasný a akceptovatelný, mohou diváci považovat tmavou fotografii za technickou nedokonalost.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

Není pochyb o tom, že autorův záměr byl zaznamenat tento typ snímku. Kontrast, barva, struktura v podání low key, chcete-li šerosvit. Je zajímavé, jak oko stále hledá, co je ukryto ve tmě a pro porovnání kmitá ze stínů do jasů. Tím udrží déle divákovu pozornost. Středové měření expozice na část světlého trojúhelníku a část potemnělého stolu.

Na fotografiích provedených technikou low key umocňují atmosféru světla a stíny u kterých jsou důležitými parametry kontrast a jas. Kontrast a nižší celkový jas jsou charakteristické pro tento typ snímků. Větší kontrast od bílé po černou je pak typický pro „šerosvit“. Velký kontrast znamená i velký jasový rozsah scény. Limitujícím faktorem snímačů fotoaparátů pro zaznamenání kontrastu tmavých a světlých tónů je dynamický rozsah jejich snímačů.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Nečekaná příležitost pro snímek v nízké tónině se naskytla, když mezerou v hustém porostu proniklo slunce na zajímavé linie a struktury

Při uvažování o použití této techniky je podstatné jasové podání fotografované scény a způsob, jak je nasvětlena. Intenzivní průnik světla do tmavých pasáží obvykle způsobí scénu vhodnou pro fotografii low key typu „šerosvit“.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Intenzivní průnik světla do sklepních tmavých prostor je zajímavým momentem snímku low key. Snímač fotoaparátu nemůže zaznamenat velký rozsah jasů scény. Zdroj světla a nejhlubší stíny jsou bez kresby, což v tomto případě není závadou.

Velmi často se techniky low key používá při fotografování aktu, kdy osvětlení určujelinie a části těla. U portrétu pak s osvětlením části obličeje a obvykle ještě části oděvu, rukou nebo nohou. Běžné nasvícení portrétu nebo aktu bývá 2:1, což vyjadřuje poměr jasů a stínů. Poměr jasů světel u low key je až 8:1, tedy kontrast je podstatně větší.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

Akt low key s vykreslením kontur těla.
Použita dvě světla ze stran za modelkou. I bílé pozadí může být na fotografii černým, pokud je odstup modelky dostatečný při vhodné pod-expozici.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost
Centrální světlo shora osvítí ramena a paže. Postupně směrem dolů světla ubývá. Tento typ fotografií se často realizuje v černobílém provedení, respektive v odstínech šedé. Pro srovnání možná barevná varianta.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost

Symetrické osvětlení. Totožný softbox je umístěn ve stejné vzdálenosti vpravo a vlevo na úrovni modelky. Parametry světel jsou stejné.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Jedno světlo vpravo od fotoaparátu

Prohlížíme-li reálnou scénu, na stíny se díváme déle a snažíme se najít kresbu. Tak pohlížíme i na fotografii, ať tam kresba je nebo není. Něco, co je skryté, nás přitahuje.

V tmavých částech fotografie zaniknou rušivé předměty. Jakoby se ztratí ve tmě a naopak světlé části zdůrazní dle autora podstatné. V této souvislosti je důležité umění přečíst scénu jako budoucí fotografii při dané expozici. To se velmi liší od toho, jak scénu vidíme.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Opět ateliérový low key. Pouze soft box vpravo od fotoaparátu. Za zmínku stojí výrazné líčení baletky, směr jejího pohledu a černý trikot, který splývá s pozadím.

Při editaci fotografií nebo zpracování RAW je možné projasnit stíny, případně použít techniky HDR. Velmi záleží na záměru autora. Obecně platí, že zesvětlením a odhalením stínů ztratí fotografie na dramatičnosti a často i věrohodnosti. Nekontrastní, plochý snímek působí nepřirozeně. Detaily ve stínech jsou pak čitelné. Takový snímek u nás nezprostředkovává emoce a nálady, ale obvykle přináší pouze informaci. V tvůrčím procesu můžeme použít opačného postupu, tedy ztmavení některých jasových úrovní nebo celého snímku, ale pouze jako mírnou korekci. Vytvářet fotografie low key až v počítači není možné.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost
Je patrné, že první snímek vyvolává emoce, je tajemný a pochmurný. U druhého snímku jsem ve Photoshopu projasnil stíny a nálada je fuč. Low key technika zjednodušila zaznamenanou scénu a změnila obsah fotografie. Tento snímek je po kompoziční stránce dobře řešený. Velmi pozitivně se projevil fakt, že ve tmě se „schovaly“ rušivé prvky, např. nápis nad lampou. Je zajímavé, že na této low key fotografii je minimum zcela černé, ale my mnoho pasáží za takové považujeme. Naše oko vidí scénu spíš jako tu první, jasnější. Ideální je situace, kdy si ji autor umí představit při dané expozici tak, jak ji chce zaznamenat, tedy v tomto případě tmavší. f/2,8 1/60 sec ISO 1600, mírný posun k nižším tónům v křivkách Photoshopu. Zřejmě by stačilo ISO 800.

Ztráta kresby ve stínech je na rozdíl od přepalů pro oko méně zřejmá, tedy akceptovatelnější, zvláště když přechází plynule do jasnějších pasáží. Rozdělíme-li si jasové hodnoty, pro jednoduchost v šedé škále, od 0 (černá) do 255 (bílá), tak stíny od 0 do 10 budeme považovat za černé.

Expozice

Uplatnění techniky low key prakticky vylučuje použití sofistikovaných „inteligentních“ stanovení expozice přístrojem bez korekce. Automatika tmavou scénu vyhodnotí jako málo osvětlenou středně šedou a snímek přeexponuje. Fotografie je pak příliš světlá a její atmosféra se vytratí. Pro zaznamenání snímků v nižší tónině je nezbytné volit korekci expozice -1EV až -2,5EV oproti multisegmentovému měření fotoaparátu. Vždy záleží na typu scény a záměru autora. Vhodnější jsou predikativní, předvídatelné automatické měření expozice - bodové a středové. Vždy musíte znát jejich „logiku“ měření a vědět kam je nasměrovat, případně jak je korigovat. Já používám vždy manuální expoziční režim se středovým měřením expozice, ke kterému více či méně přihlédnu.

Klepněte pro větší obrázek 
max. velikost

Nízké tóny s ojedinělou jasnou plochou dodávají snímku ponurost a dramatičnost. Pro uplatnění tohoto výtvarného záměru je manuální expozice -2,3EV oproti multisegmentovému měření fotoaparátu, který přečetl scénu jako příliš tmavou, respektive málo osvětlenou středně šedou. Automatický expoziční režim by zamýšlenou atmosféru snímku zcela potlačil a zdroj světla by byl masivně přeexponován. Expoziční parametry jsou f/5,3 1/10 sec ISO 100. Přibližně tento snímek si musí dobrý fotograf představit před expozicí i když reálnou scénu vidí úplně jinak.

U techniky low key je přípustné a někdy nutné nejnižší, případně nejvyšší jasy zaznamenat mimo možnosti dynamického rozsahu snímače přístroje.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Rozhodnutí o provedení fotografie v nízké tónině a z toho plynoucí nastavení expozice bylo zásadní pro tajemnou, melancholickou náladu fotografie. Nejdůležitějším prvkem snímku je tvář. Znalost daného fotoaparátu, expozičních režimů a nastavení hodnot expozice jsou důležitými faktory při pohledu na fotografovanou scénu pro odhad jasových parametrů snímku. K uskutečnění této představy vede více úvah o expozici. Řešením bylo podle zkušenosti manuálně nastavit expozici, respektive podexpozici k automatickému zonálnímu režimu měření, nebo jako v tomto případě použít automatické bodové měření expozice přístroje v místě na svíčce těsně pod plamenem (f/4,7 1/60 sec. 400 ASA). Tam byla stanovena střední jasová hodnota a z toho vyplynuly ostatní jasy fotografie. Pozadí je zcela černé, což není u tohoto typu fotografie na závadu,
 naopak, ztratily se rušivé prvky.

Na internetu jsem v jakési diskusi k probíranému tématu našel následující. Přišlo mi to zábavné i poučné, proto si dovolím onen "návod" použít na závěr.

Změření té správné expozice provedeš takto:

 1. Všecko zhasneš
 2. Rožneš jen lampičku tak, aby svítila jen na tu slečnu, na tělo.
 3. Vezmeš foťák a nastavíš prioritu clony A.
 4. Půjdeš s foťákem co nejblíže k osvětlenému tělu slečny tak, aby tam nebylo vidět nic než její osvětlená kůže, tou lampičkou z přibližné vzdálenosti z jaké budeš pak na ni lampičkou svítit a namáčkneš spoušť. 
 5. Podíváš se jaká vychází clona a čas
 6. Přepneš foťák na M-manuál a nastavíš tam tu clonu a čas, cos odečetl při nastavení na A
 7. Teď slečnu uprav do pozice potřebné pro Tvoje oko
 8. Uprav světlo z lampičky tak jak chceš, aby na ni dopadalo a osvětlovalo ty části těla co chceš
 9. Udělej foto a koukni se jak vypadá na displej
 10. Pokud bude moc bílá ta osvětlená kůže, uzavři clonu o 1 stupeň, pokud bude moc tmavá, otevři clonu o jeden stupeň.
 11. Foťák by měl být na stativu, určitě tam budou vycházet delší časy. (Nebo ho postav na stolek, židlu a nastav samospoušť a on si sám odfotí to, co bude v hledáčku.)
 12. Než začneš fotit slečna by měla být určitou dobu svlečená, (pod dekou), aby na těle zmizely otlaky od gumiček prádla.
 13. Tak teď už bys to snad měl provést alespoň tak nějak, že tam něco bude.
 14. Jestli ovšem fotíváš pouze na "zelený čtvereček", vykašli se na focení a slečnu zabav jinak.

Co dodat? Je to tak.

Zařaďte techniku low key do rejstříku výrazových prostředků při vaší tvůrčí činnosti. Hledejte, nebo si vytvořte k tomuto vhodné scény. Zkuste si budoucí snímek pojmenovat nějakým emotivním slovem a pak jej tak zachyťte.

Klepněte pro větší obrázek
Megapixel.cz - Doplníme Vaši fotovýbavu i znalosti!

 

Témata článku: Fotoškola


Jak na Androidu jednoduše vytvoříte GIF animaci? Bez pohybové fotografie to nepůjde

Jak na Androidu jednoduše vytvoříte GIF animaci? Bez pohybové fotografie to nepůjde

** Naučte se, jak v praxi využít pohybovou fotografii ** Ze třívteřinového záznamu můžete vytvořit zajímavou animaci... ** ...a poté ji snadno nasdílet

Martin Chroust
FotografieGIFFocení mobilem
Astronomové spočítali, jak družice Starlink ovlivňují jejich pozorování. Stopy jsou na 18 % snímků a bude hůř

Astronomové spočítali, jak družice Starlink ovlivňují jejich pozorování. Stopy jsou na 18 % snímků a bude hůř

** Studie analyzovala vliv družic Starlink na pozorování projektu ZTF ** Přehlídka oblohy se nachází na jihu Kalifornie a jednou za dva dny prohledá celou oblohu ** Počet stop družic Starlink na snímcích neustále roste, vědecká pozorování však příliš ovlivněna nejsou

Petr Kubala
StarlinkAstronomieSpaceX
Jednotná nabíječka USB-C je zase o krok blíž. Návrh už míří do Evropského parlamentu

Jednotná nabíječka USB-C je zase o krok blíž. Návrh už míří do Evropského parlamentu

** Za jednotný dobíjecí konektor byl v Evropě zvolen USB-C ** Výrobci jej budou muset použít ve veškeré osobní elektronice ** Návrh postupuje dalšímu schvalování, platit má za dva roky

Jan Láska
Jednotná nabíječkaUSB-CEvropská komise
Nedají si pokoj. Laciné kopie Samsungu Galaxy S22 znovu předběhly originál. Jejich nákupem se zaručeně spálíte

Nedají si pokoj. Laciné kopie Samsungu Galaxy S22 znovu předběhly originál. Jejich nákupem se zaručeně spálíte

** Ještě před premiérou můžete v ruce držet S22 Ultra... **...jenže to není Galaxy a Samsung ani náhodou ** Jak nenaletět na bombastické specifikace telefonů „za hubičku“?

Martin Chroust
AliExpressČínaKopie
PC verze God of War už je v rukou moderů. Co říkáte na Krata bez vousů?

PC verze God of War už je v rukou moderů. Co říkáte na Krata bez vousů?

Pokud něčím PC komunita vyniká, tak je to schopnost improvizovat.

Michal Maliarov
God of WarModifikace
Hry zadarmo, nebo se slevou: zpětná kompatibilita na Xboxu a Relicta zdarma

Hry zadarmo, nebo se slevou: zpětná kompatibilita na Xboxu a Relicta zdarma

Na všech herních platformách je každou chvíli nějaká slevová akce. Každý týden proto vybíráme ty nejatraktivnější, které by vám neměly uniknout. Pokud chcete získat hry zdarma nebo s výhodnou slevou, podívejte se na aktuální přehled akcí!

Martin Nahodil
Hry zdarmaSlevové akce
Samsung integroval čtečku otisků do platební karty. Zvýší bezpečnost a má plně nahradit PIN kód

Samsung integroval čtečku otisků do platební karty. Zvýší bezpečnost a má plně nahradit PIN kód

** Samsung se po vývoji vlastní platební karty zaměřil na bezpečnost ** Představil řešení, které umožní na kartu umístit čtečku otisků prstů ** Tato metoda splňuje i bezpečnostní pravidla od MasterCard

Martin Chroust
Kreditní kartaMasterCardČtečka otisků prstů
Z Google Play už si stáhnete první hru přímo do Windows, využívá cross play emulátor Purple

Z Google Play už si stáhnete první hru přímo do Windows, využívá cross play emulátor Purple

** Z Google Play si už stáhnete první hru pro Windows ** Zatím se však jedná o vlastní řešení jednoho z vývojářů her ** Tento předvoj ukazuje, že cross-platform hraní je žádanou záležitostí

Martin Chroust
Mobilní hryWindowsAndroid
22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

22 nejlepších erotických thrillerů. Kde je najdete online?

V žáru vášně, Osudová přitažlivost, Základní instinkt, Ďábelská svůdkyně, Nebezpečné hry, Dvojitý milenec. Exkurze do historie subžánru erotických thrillerů, v němž se napětí mísí se vzrušením.

Marek Čech
Filmy, které musíte vidět
Huawei P50 Pro navazuje tam, kde předchůdce přestal. Delší pauza mezi top modely nevadí

Huawei P50 Pro navazuje tam, kde předchůdce přestal. Delší pauza mezi top modely nevadí

** Po necelých dvou letech se model P40 Pro dočkal svého nástupce ** P50 Pro má vyšší výkon i lepší fotoaparát ** Musí se ale obejít bez služeb Googlu, nově chybí i 5G

Jan Láska
FotomobilyVlajková loďPreview
Nová animace ukazuje, jak by Mechazilla mohla zachytávat boostery Super Heavy

Nová animace ukazuje, jak by Mechazilla mohla zachytávat boostery Super Heavy

** SpaceX vybudovala relativně jednoduše stavěnou ocelovou věž o výšce 145 metrů ** Teď bude možné tuto věž postupně vybavit velkými pohyblivými rameny a dalšími prvky ** Ty by z ní měly udělat to, co Elon Musk emotivně nazývá „Mechazilla“

Jiří ČernýStanislav Mihulka
StarshipStavbyElon Musk
Crysis 4 je oficiálně oznámeno. Vývoj střílečky nové generace je teprve v začátcích

Crysis 4 je oficiálně oznámeno. Vývoj střílečky nové generace je teprve v začátcích

Kdo by to byl čekal, že začátek roku bude tak bohatý na oznamování nových projektů. Tentokrát na řadu přichází Crytek.

Martin Nahodil
OznámeníCrytekFPS
Navrhli jsme si základní desku Bobík 32S2. Stálo to pár dolarů a za čtyři dny dorazila z Asie

Navrhli jsme si základní desku Bobík 32S2. Stálo to pár dolarů a za čtyři dny dorazila z Asie

** Dnes si ukážeme, že design tištěného obvodu zvládne i zelenáč ** Díky editoru EasyEDA si vystačíte s webovým prohlížečem ** Hotovou desku vyrobí hongkongský JLCPCB

Jakub Čížek
BastleníDIYPojďme programovat elektroniku
Podvodníci v Call of Duty Warzone mají novou zábavu. Létají v autech

Podvodníci v Call of Duty Warzone mají novou zábavu. Létají v autech

Stejně aktivně, jako Activision vymýšlí obranu proti hackerům vymýšlí i hackeři nové způsoby, jak zatopit normálním hráčům.

Michal Maliarov
Call of Duty: WarzoneBattle Royale