32
Fotogalerie

Samsung ST1000: test fotoaparátu s GPS a Wi-Fi

ST 1000 je zrejme prvý aparát, integrujúci Wi-Fi, Bluetooth aj GPS. Ponúka sa hlavne dovolenkárom a techno nadšencom

Samsung je známy tvorbou prístrojov, integrujúcich niekoľko funkcií do jedného celku. A tak zatiaľ čo externý objektív s káblom pre kamerové „minikety“ sa tešil obľube u filmárov športových aktivít, funkcie ako mp3 prehrávač či diktafón v ultrakompaktných aparátoch boli príjmané so zmiešanými pocitmi.

Prišla zmena smerovania - integrovanie viacerých druhov bezdrôtových technológií a GPS. Takéto multifunkčné ultakompakné fotoaparáty vyzerajú ako celkom zaujímavý posun. Kompakty s integrovaným GPS, ako napríklad Ricoh 500 SE, sú na trhu od roku 2007, integrovaný Wi-Fi prenos využívali už v roku 2005 kompakty Nikon P1 a P2, neskôr ultrakompakt S53c a Canon IXUS Wireless.

Samsung ST1000 lze pořídit v e-shopech za cenu od (Zdroj: Heureka.cz)
Porovnat ceny >>
 

Samsung ST1000, ktorý je predmetom tohoto testu, integruje obe technológie a pridáva bezdrôtový prenos prostredníctvom Bluetooth, dotykový displej a niekoľko ďalších zaujímavých vlastností.
Elegantná tabatierka s dotykovým displejom

Spreduzavrety.jpg Spreduzavrety2.jpg
Pohľad na Samsung ST1000 spredu. Predná časť rámu je o niečo náchylnejšia k poškriabaniu.

Testovaný Samsung ST1000 je dostupný v niekoľkých farebných prevedeniach, do testu dorazila strieborná verzia s červeným lemom po obvode. Šasi je vyhotovené z kombinácie kovových a plastových prvkov. Kovový predný panel prístroja prejavuje pomerne silnú náchylnosť k poškriabaniu pri kontakte s ostrejšími predmetmi, dlhodobé nosenie ST1000 vo vrecku kabáta s kľúčami rozhodne nie je dobrý nápad.

Zadný panel objíma rozmerný displej a je vyhotovený z čierneho matného plastu.

SpreduOtvoreny.jpg
Asistenčné svetlo ostrenia je umiestnené vhodne vblízkosti zabudovaného blesku, nehrozí jeho nechcené zakrytie pri stabilnejšom úchope prístroja jednou rukou.

Kvalita vyhotovenia nevybočuje zbežného štandardu ultrakompaktných aparátov, na prístroji nie sú pozorovateľnéžiadne výrazné vôle. Jediná výhrada smeruje ktlačidlu snímania, ktoré už pri letmom dotyku vrežime videosekvencií zastaví snímanie. Tu by stačilo určiť pre ukončenie snímania videa jeho úplné zatlačenie. Tento druh nedostatkov výrobcovia spravidla riešia novou verziou firmvéru.

Zhora.jpg 
Hornej strane prístroja dominuje integrovaný modul GPS

Periskopický objektív prístroja nesie značku Schneider Kreuznach Varioplan. Jeho rozsah zodpovedá 35 – 175 mm po prepočte na kinofilm pri svetelnostiach f/3,6 – f/4,8. Pre ultrakompaktné prístroje je vsúčasnosti takýto rozsah štandardom, ikeď vpraxi by viac potešilo posunutie ohniska smerom k širokouhlým 28 mm. CCD snímač má rozmery 6,13 x 4,6 mm aje na ňom natesnané efektívne rozlíšenie 3984 x 2656 obrazových bodov.

Zozadu1.jpg 
Hlavným ovládacím prvkom je rozmerný dotykový displej svysokým rozlíšením

Na spodnej strane prístroja nájdeme špecifický konektor pre pripojenie kPC aTV prostredníctvom dodávaného kábla, nájdeme tu tiež slot pre batériu apamäťovú kartu. Samsung trochu netradične zvolil formát pamäťových kariet MicroSD, zrejme ide oprispôsobenie formátu používateľom mobilných telefónov. Odvrátenou stranou malej kartičky je manipulácia s ňou. Vprípade ST1000 je lepšie zakúpiť kartu svyššou kapacitou apodľa možnosti využívať káblovýči bezdrôtový prenos dát.

OvladaciePrvky.jpg 
Hlavný vypínač, páčka transfokátora, spúšť a tlačidlo prehliadania snímok sú všetky tlačidlá, ktoré na prístroji nájdeme. O ostatné sa stará dotykový displej.

Okrem spomínaného, vrežime videosekvencií trochu precitlivelého tlačidla spúšte nájdeme na hornej strane prístroja drobnú páčku ovládania transfokátora azapustený hlavný vypínač. Trochu nižšie, na hornej šikmej hrane zadnej steny, je situované tlačidlo prehliadania snímok. Všetko ostatné sa nastavuje prostredníctvom rozmerného dotykového displeja suhlopriečkou temer 89 mm auvádzaným rozlíšením 1152000 obrazových bodov.

Komunikácia bez tlačidiel a káblov opäť o krok ďalej

Pohotovosť aparátu je veľmi slušná, prvú snímku je možné spraviť za menej ako dve sekundy po zapnutí. Na plné nabitie so zapnutým GPS modulom udáva výrobca výdrž 260 snímok, počas testu nebol problém nasnímať 60 minút videa a stále zostávala slušná kapacita batérie pre jeho následné prehratie, manipulovanie s menu či prenos do počítača prostredníctvom Bluetooth. Pohyb transfokátora je o niečo pomalší, prechod do maximálneho zoomu trvá cca. 3 sekundy.

Displej1.jpg MenuDolne1.jpg
Vľavo základné zobrazenie, vpravo menu parametrov snímania vyvolané dotykom prsta na ikonu uprostred spodnej hrany displeja

Na displeji je možné zobraziť základné parametre ako zvolené rozlíšenie, spôsob ostrenia, vyváženie bielej, citlivosť, počet zostávajúcich snímok astav batérie, prípadne pridať vodiacu mriežku. Zvolený expozičnýčas aclonu aparát zobrazí pri zaostrení. Priamo tieto dva parametre ovplyvniť nemožno, jediný spôsob manipulovania s časom aclonou je formou kompenzácie expozície.

Po poklepaní prstom na piktogram šípky uprostred dolného okraja sa objaví menu snímania. V ňom možno nastaviť spomínanú kompenzáciu, citlivosť ISO, vyváženie bielej, spôsob ostrenia, merania expozície apodobne. Za pozornosť stojí možnosť manuálneho nastavenia vyváženia bielej atiež režim voľby bodu zaostrenia dotykom na displeji.

MenuFarby.jpg MenuFarby2.jpg
Vľavo široká paleta farebných režimov, vpravo menu pre nastavenie vlastného farebného podania snímky jednoduchou úpravou RGB kanálov

V režime snímania nájdeme štandardne niekoľko farebných režimov, ich nebývalý počet v prípade Samsungu zahŕňa aj fotografovanie negatívov či možnosť nastavenia vlastného farebného podania jednoduchou úpravou úrovne RGB kanálov. Za zmienku stojí tiež možnosť nastavenia stupňa doostrenia, i keď tá je k dispozícii aj ako úprava snímky pri prehliadaní.

Po pravej a ľavej strane displeja sú rozmiestnenéďalšie ikony. Tie na ľavej strane sa týkajú predovšetkým snímania. Zhora je to voľba scénického režimu, prípadne programovej automatiky, pod ňou režim blesku, aktivovanie makrorežimu, časovača spúšte aspôsobu zobrazenia informácií na displeji. Pravo je ikona aktivujúca režim stabilizácie, ikona aktivity GPS, voľba Wi-Fi siete alebo pripojenia Bluetooth akonečne vpravom dolnom rohu vstup do hlavného menu.

MenuHlavne1.jpg 
Hlavné menu prístroja je usporiadané v štyroch záložkách, dostupných dotykom prsta na ľavej strane displeja

Toto menu je organizované horizontálne do štyroch záložiek, zobrazených na ľavej strane. Okrem podrobnejších parametrov snímania a prehrávania tu nastavíme aj parametre bezdrôtového pripojenia Bluetooth, Wi-Fi či parametre GPS, parametre displeja, zvukové prejavy aparátu, dátum, čas, časové pásmo, jazyk a podobne.

MenuGPS1.jpg MenuWiFi.jpg
Vľavo menu nastavenia GPS signálu, vpravo nastavenie bezdrôtového prenosu dát

Zatiaľčo menu pre nastavenie GPS signálu je vcelku skromné, možnosti bezdrôtového prenosu dát sú pomerne bohaté. Môžeme si vybrať medzi bezdrôtovým prenosom prostredníctvom rozhrania Bluetooth, bezdrôtovým prenosom medzi aparátmi, odoslaním snímok na internet či prostredníctvom e-mailu apodobne. Zadávanie hesla pre Wi-Fi router sa deje prostredníctvom alfanumerickej klávesnice, zobrazenej na displeji.

Každá zmožností bezdrôtového prenosu funguje spoľahlivo. Za drobný nedostatok možno považovať skutočnosť, že pripojenie nie je možné automaticky nastaviť kurčitému zariadeniu, ale je ho potrebné vždy zadať manuálne. Pri posielanie fotografií na email sa veľkosť snímky automaticky redukuje na 2 megapixely. Aparát ponúka komunikáciu so servermi ako YouTube, Facebook či Picasa aje tiež kompatibilný so štandardom DNLA pre prenos signálu do HDTV zariadení.

Správa fotografií spriradenými GPS súradnicami na interaktívnej mape je možná prostredníctvom doplnkového softvéru, názov lokality vprípade zachytenia signálu je možné zobraziť priamo vaparáte apri prehliadaní slúži lokalita ako jedno zkritérií vyhľadávania. Hoci horizontálny diagram vspodnej časti obrazovky nie je najprehľadnejším riešením pre vyhľadávanie, strochou cviku je možnésav ňom orientovať. Podobne možno triediť snímky aj podľa detekcie tváríči dátumu.

MenuPrehliadanie1.jpg MenuPrehliadanie2.jpg
Režim prehliadania snímok. Vľavo snímky so zaznamenanou pozíciou GPS, označené terčíkom. Vpravo spôsoby triedenia snímok, kuriozitou je možnosť triedenia podľa prevládajúcej farby

Zabudovaný akcelerometer umožňuje po zatlačení tlačidla apohybe aparátom vhorizontálnom či vertikálnom smere spustenie požadovanej funkcie, naklonením aparátu do strán je napríklad možné posúvať prehliadané snímky. Toto marketingové lákadlo je len doplnkom ovládania prostredníctvom kvalitného dotykového displeja.

MenuPrehliadanieGPS.jpg MenuPrehliadanieGPS1.jpg MenuPrehliadanieGPS2.jpg
Príklady zobrazenia snímok, usporiadaných podľa miesta snímania

Displej na ST1000 vporovnaní sprvými pokusmi Samsungu na mp3 prehrávačoch amobilných telefónoch urobil poriadny krok vpred amôže sa smelo porovnávať sdotykovými displejmi iPodov či navigačných systémov vyššej kategórie. Aj zadávanie adries pre odoslanie emailovej pošty na zobrazenej klávesnici nepredstavuje problém, aj pre užívateľov shrubšími prstami je to iba otázka cviku.

Uspokojivá kvalita snímok a solídne HD video

Minzoom.jpg Maxzoom.jpg
max. velikost | max. velikost
Vľavo snímka na ohnisku zodpovedajúcom 35 mm po prepočte na kinofilm, expozičnýčas 1/350 sekundy, clonovéčíslo f/8,1, citlivosť ISO 80. Vpravo snímka na ohnisku zodpovedajúcom 175 mm po prepočte na kinofilm, expozičnýčas 1/250 sekundy, clonovéčíslo f/10,9, citlivosť ISO 80.
Voboch prípadoch je použitá programová automatika

Samsung ST1000 produkuje snímky sverným podaním farieb. Na základnom ohnisku zodpovedajúcom 35 mm po prepočte na kinofilm je sférické skreslenie prakticky zanedbateľné, za čo aparát vďačí okrem optiky aj dodatočnej softvérovej korekcii obrazu. Aparát má tiež pod kontrolou tvorbu farebných lemov na rozhraniach sveľkými rozdielmi kontrastov. Stredová ostrosť je na veľmi dobrej úrovni, smerom kokrajom sa znižuje.

Protisvetlo.jpg
max. velikost
Snímka vpriamom protisvetle so slnkom vzábere na ohniskovej vzdialenosti zodpovedajúcej 35 mm po prepočte na kinofilm. Expozičnýčas 1/500 sekundy, clonovéčíslo f/8,1, citlivosť ISO 80, programová automatika

Na ohnisku zodpovedajúcom 175 mm po prepočte na kinofilm je celková ostrosť oniečo nižšia. Sférické skreslenie je opäť zanedbateľné, takisto lemy na kontrastných rozhraniach sú pod kontrolou dodatočných softvérových korekcií snímok. Vpriamom protisvetle sa chová ST1000 takisto pomerne kultivovane, odlesky sú viditeľné nanajvýš ako drobné tyrkysové kruhy avokolí svetelného zdroja sa tvorí mierny purpurový závoj.

makro.jpg
max. velikost
Makrosnímka realizovaná na vzdialenosť 5 cm.
Expozičný čas 1/45 sekundy, clonové číslo f/3,6, citlivosť ISO 80

Snímanie vrežime makro je možné od 5 cm, pričom práve na jemných detailoch pri snímkach zmalej vzdialenosti je možné pozorovať zlievanie jemných detailov, logický následok nahustenia veľkého rozlíšenia na malom priestore CCD snímača. Treba povedať, že Samsung ST1000 vtomto smere nijako nevybočuje zo zavedených pravidiel, drvivá väčšina ultrakompaktov srozlíšením nad 10 megapixelov zlieva jemné detaily amalé kontrastné rozdiely už na základných citlivostiach ISO.

ISO80.jpg ISO100.jpg ISO200.jpg ISO400.jpg
max. velikost | max. velikost | max. velikost | max. velikost
ISO800.jpg ISO1600.jpg ISO3200.jpg
max. velikost | max. velikost | max. velikost
Výrezy snímok na rôznych citlivostiach ISO.
Vľavo hore ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1 600 a 3200

Odlhiadnuc od zlievania sa jemných detailov je na tom Samsung pri základných ciltivostiach ISO 80 a100 pomerne dobre, úroveň farebného šumu je tu minimálna asnímky sú bez problémov použiteľné aj pre tlač väčších formátov ako 10 x 15. Na citlivosti ISO 200 užšum ajeho následná redukcia naberajú na intenzite, čo sa na snímke ako celku prejavuje miernou stratou ostrosti. ISO 400 možno považovať za hranicu využiteľnosti, na modrej ploche pamäťovej karty sú už zreteľné farebné fľaky.

Citlivosť ISO 800 sa svojou kvalitou zobrazenia hodí nanajvýš ako núdzové riešenie pre informatívne účely. Posledné dve citlivosti ISO 1600 a3200 pripomínajú svojou obrazovou kvalitou skôr lacný mobilný telefón ako digitálny fotoaparát.

wbauto.jpg wbmanual.jpg
max. velikost | max. velikost
Vľavo výrez zo snímky pri svetle úspornej žiarovky s automatickým vyvážením bielej.
Vpravo výrez pri manuálnom nastavení vyváženia bielej na plochu v pozadí

Vdobrých amierne zhoršených svetelných podmienkach pracuje automatické vyváženie bielej bez problémov, horšie podmienky so sebou prinášajú určitú nekonzistentnosť odhadov. Úspornážiarovka tradične posúva vyváženie bielej kteplejším tónom, exaktné farebné podanie je vtakomto prípade možné až pri použití manuálneho nastavenia vyváženia bielej.

Optická stabilizácia funguje na ST1000 veľmi dobre, na základnom ohnisku bez problémov stabilizuje čas 1/8 sekundy. Detekcia tváre sa takisto vyrovná konkurenčným prístrojom, pričom napomáha eveľmi fektívne redukovaťčervené oči pri použití internej zábleskovej jednotky.

Príklad videosekvencie v HD rozlíšení

Videosekvencie je možné snímať vHD rozlíšení 1280 x 720 ataktiež pri štandardných rozlíšeniach 640 x 480 a320 x 240. HD rozlíšenie je snímané vkodeku H.264 ajeho kvalita je na veľmi dobrej úrovni. Počas snímania možno využívať optický transfokátor, jeho hlučnejší chod sa však vtichých pasážach prenáša do nahrávky.

Fotozáznamník pre život so sociálnou sieťou.

Samsung ST1000 je fotozáznamník so solídnou obrazovou kvalitou pre užívateľa, ktorý namiesto ukladania fotografií na domácom disku radšej okamžite publikuje či archivuje prostredníctvom internetu. Pre vyznávača mobilných technológií sa môže stať predĺženou rukou jeho PDA, ako rodinný či dovolenkový fotoaparát naopak prinesie novú dimenziu v podobe záznamu GPS súradníc a následného triedenia, archivovania a prezentovania podľa miesta snímania.

Medzi jeho nedostatky patrí menej konzistentný odhad vyváženia bielej vhorších svetelných podmienkach, pomalšie ostrenie pri horšom osvetlení predovšetkým na najväčšom ohnisku aniekoľko drobností vovládaní, ktoré by bolo teoreticky možné riešiť vylepšením softvérovej výbavy prístroja. Obrazová kvalita možno okrôčik zaostáva za ultrakompaktami konkurentov ako Sony či Panasonic, rozdiel ale nie je príliš výrazný.

Vďaka možnostiam bezdrôtového pripojenia arozmernému displeju sa ponúkajú aj netradičné možnosti. ST1000 je možné využiť aj ako databanku či zariadenie pre odosielanie snímok do galérie na internete. Vďaka rozmernému displeju sveľmi dobrou obrazovou kvalitou aintuitívnym ovládaním prehliadania prostredníctvom dotykového displeja môže slúžiť aj ako prenosný nástroj pre prezentovanie fotografií.

Samsung ST1000.jpg  

Graf ceny produktu Samsung ST1000 poskytuje server Heureka.cz

 

Určitě si přečtěte

Články odjinud