Rychlé hromadné zmenšení snímků bez grafického editoru

Rychlé hromadné zmenšení snímků bez grafického editoru

Na některé z běžných operací se snímky nepotřebujete ani grafický editor, stačí použít některou z jednoúčelových freewarových aplikací. Typickým příkladem je změna velikosti snímků, k tomuto účelu se výborně hodí například jednoduchý, ale po funkční stránce zcela postačující freewarový JPEG Resampler 2.6.

JPEG Resampler využijete především tehdy, potřebujete-li hromadně a rychle změnit velikost většího počtu fotografií, například před jejich umístěním na web, posláním e-mailem nebo vypálení náhledových snímků na CD. Aplikaci si můžete zdarma stáhnou přímo z webových stránek jejího tvůrce Davida Macka. Instalace je velmi jednoduchá, dokonce si můžete zvolit komunikaci v jednom ze tří jazyků, samozřejmě včetně češtiny.


Dialogové okno aplikace JPEG Resampler 2.6

1. Po prvním spuštění možná budete zaskočeni, že se otevře pouze jedno malé okno. Obsahuje však vše potřebné, klasická plocha zde není nutná. Nejdříve v horní části okna vyberte Zdrojový adresář, jenž obsahuje snímky, které chcete hromadně zmenšit. Níže pak určete Cílový adresář, do nějž se zmenšené snímky uloží. Dialogové okno bohužel neumožňuje vytvoření nové složky, musíte si ji tedy připravit předem.


Okno pro výběr cílového adresáře

2. V hlavním poli dialogového okna máte na výběr několik možností volby velikosti výsledných snímků. Jako první se nabízí zmenšení na vybrané rozlišení, velikost stran fotografie se pak automaticky propočítá. Spíše však využijete zmenšení na určité procento velikosti originálu, nebo ještě lépe na předem danou velikost v obrazových bodech. Tato možnost se dělí na Neměnnou velikost, kdy však dochází k deformaci obrazu, nebo na Maximální velikost, kterou využijete asi nejčastěji. Touto volbou nastavíte maximální šířku nebo výšku snímku, přičemž velikost druhé strany se automaticky propočítá.

3. Pokud vám záleží spíš na velikosti dat snímku než na jeho rozměrech, využijete poslední možnost Velikost souboru, kde do rámečku vepište požadovanou velikost v kB. Pokud zaškrtnete volbu Velmi přesně, velikost výsledného snímku se bude od zadané hodnoty lišit minimálně. Program automaticky snímek zmenší na takovou velikost, aby bylo dosaženo nastavené velikosti souboru.

4. Další podstatnou volbou je nastavení míry komprese výsledných snímků. V roletce Filtr ponechte nastavení na „Kvalitní (Lanczos)“, v poli Kvalita pak nastavte požadovanou kompresi. Při zvolení vyšších hodnot bude velikost snímků v kB větší, optimální jsou proto kompromisní hodnoty kolem cca 70.

5. Pokud chcete snímky naopak zvětšit, tzn. nastavená velikost výsledných snímků bude větší než těch původních, zaškrtněte volbu Lze zvětšit. Kvalita pak ovšem samozřejmě nebude nejlepší.

6. Nakonec stiskněte dole tlačítko Start, snímky se začnou zmenšovat. Pod oknem se objeví stupnice, na níž můžete sledovat průběh procesu. Ten lze případně pozastavit tlačítkem Stop.


Průběh zmenšování snímků

Pokračování 2 / 2

Okno prohlížeče

7. Dalším důležitým tlačítkem ve spodní části okna je Prohlížeč. Po jeho stisknutí se otevře okno se zobrazeným prvním snímkem z vybraného zdrojového adresáře. Táhnutím myší zde můžete vyznačit výřez, zmenšený snímek pak bude obsahovat pouze tuto část obrazu. Dále lze nastavit míru doostření, jež je při zmenšování vhodné vždy provést. Každý ze snímků můžete i libovolně natočit. Lze také zvolit možnost Zachovat metadata, tzn. informace o parametrech při fotografování, které ke snímku automaticky přiložil digitální fotoaparát. Ty se zobrazí níže, pokud na ně kliknete, otevře se jejich kompletní seznam v samostatném okně.


Okno prohlížeče snímků

8. Po zaškrtnutím Nezpracovat tento obrázek bude při zmenšování přeskočen. Další snímek zobrazíte stisknutím tlačítka se symbolem šipky směřující vpravo, pomocí šipky vlevo se naopak vrátíte na předešlý snímek. Pokud chcete s editací skončit, stiskněte Zavřít. Vrátíte se do původního malého okna aplikace, v němž stisknutím tlačítka Start spustíte proces zmenšování.

9. Po stisknutím tlačítka Nová verze se vám nabídne stáhnutí nové předběžné verze 3.0, jenž je však teprve ve vývoji a nemá ještě všechny funkce zcela dokončené.

Určitě si přečtěte

Články odjinud