24
Fotogalerie

Rozšiřujeme obzory grafických editorů

Nedostačují vám funkce vašeho editoru? Nechcete utrácet peníze za jednoúčelové aplikace? Vyzkoušejte zásuvné moduly.

Zásuvné moduly, někdy označované jako pluginy, jsou externími doplňky pro mnoho grafických editorů. Většinou jsou vyvíjeny třetími stranami, častokrát bývají volně šířitelné, jako je tomu právě u modulů photo-plugins.com. Grafické editory používají pro zásuvné moduly souborový standart s příponou 8bf. Původně se jednalo o formát doplňků pro Adobe Photoshop, ale časem začali podporu těchto modulů integrovat i ostatní výrobci grafického software. Ačkoliv by měly být všechny doplňky vzájemně kompatibilní, často se stává, že plugin tvořený primárně např. pro Adobe Photoshop, nebude fungovat v českém Zoneru, přestože se jedná o podporovaný formát doplňku.

Nic pro MacOS

Zásuvné moduly photo-plugins.com jsou přizpůsobeny pro použití v jakékoliv aplikací, která podporuje zásuvné moduly typu 8bf. Mezi podporující editory patří Adobe Photoshop, PhotoDeluxe, PageMaker, Corel Photo-Paint, Corel Paint Shop Pro, Ulead PhotoImpact, PhotoExpress, IrfanView a mnoho dalších. Mám ověřeno bezproblémové použití všech modulů i pod českým Zoner Photo Studio a to ve verzi 10 i 11.

Zklamáni budou uživatelé operačního systému MacOS. Dle vyjádření autorů nejsou moduly kompatibilní s žádnou aplikací běžící na této platformě.

Nejprve stažení a instalace

Pluginy stáhneme přímo z prezentace photo-plugins.com. Každý grafický editor má jiný systém propojení se zásuvnými moduly. Demonstrujme si postup na několika nejznámějších:

Zoner Photo Studio 11

V okně prohlížeče vyvoláme dialog Nastavení, přejdeme na kartu Zásuvné moduly, klikneme na tlačítko Přidat a zadáme programu cestu ke složce s pluginy.

zoner-nastaveni.png 
Pluginy v Zoner Photo Studio 11

Corel Paint Shop Pro X2

Vyvoláme menu File (Soubor), najedeme na rozbalovací položku Preferences (Možnosti) a klikneme na File locations (Umístění souborů). V dialogovém okně přejdeme na kartu Plug-ins, klikneme na tlačítko Add (Přidat) a zadáme cestu ke složce s pluginy.

psp-nastaveni.png
Pluginy v Corel Paint Shop Pro X2

Adobe Photoshop CS4

V Photoshopu je situace poněkud odlišná. Pluginy je třeba nakopírovat do určené složky Plugins. V menu Edit (Úpravy) zvolte položku Preferences (Možnosti), přejdete na kartu Plug-ins. Do složky na kterou odkazuje kolonka Additional Plug-ins Folder pak nakopírujte příslušné zásuvné moduly.

ps-nastaveni.jpg 
Pluginy v Adobe PhotoShop CS4

První spuštění aplikace a první omezení

Po nainstalování spouštíme jednotlivé nástroje jako každý jiný editační algoritmus našeho editoru. Zásuvné moduly máme připojeny a náš grafický program běží. Kde je najdeme?

Zoner Photo Studio 11: Efekty – Zásuvné moduly – Photo-Plugins

Corel Paint Shop Pro X2: Effects (Efekty) – Plugins – Photo-Plugins

Adobe PhotoShop CS4: Filter – Photo-Plugins

zoner-pluginy-menu.jpg psp-pluginy-menu.jpg ps-pluginy-menu.jpg
max. velikost | max. velikost | max. velikost
Umístění pluginů v jednotlivých aplikacích

Pokud se nám podařilo spustit libovolný z doplňků, ihned narazíme na jejich největší slabinu. Tou je bezpochyby nemožnost změnit velikost dialogového okna. Při práci s pluginy jsme tedy omezeni poměrně malým oknem náhledu. Dalším záporem většiny modulů je, že si nástroje nepamatují své předchozí nastavení. S tím musíme počítat, pokud předpokládáme, že daný postup budeme opakovat. V takovém případě se nevyhneme zapsání nastavení jednotlivých posuvníků.

Ale jak se říká – darovanému koni na zuby (ne)hleď. Podíváme se detailněji na jednotlivé zásuvné moduly.

B/W Conversion: převod do škály šedi

Jedná se o velice výkonný nástroj pro převod barevných fotografií do odstínu šedi. Plugin má široké množství nastavení, profily nejznámějších černobílých filmů a několik bonusových efektů jako zrno či tónování. Tomuto modulu jsme již věnovali na DIGIareně celý článek.

bw-conversion.png 
max. velikost
Plugin B/W Conversion

Selective Saturation: selektivní změna saturace

Často se setkáme s problémem, kdy jedna barevná plocha snímku potřebuje jinou adjustaci saturace než plocha jiná. Tento modul nám umožní problém řešit aniž bychom museli pracovat ve vrstvách či s jakýmkoliv výběrovým nástrojem. Nastavení probíhá ve třech krocích a to: Adjustment area center, Adjustment area range a Adjust saturation. První volba nám umožňuje zvolit barvu (dle odstínu) k úpravě sytosti, druhá toleranci okolí resp. rozsah úpravy a konečně třetím nastavíme žádanou úroveň sytosti. Zatržítko Mask preview nám ukáže, které části snímku budou úpravou dotčeny, Smooth adjustment poté přepíná na režim jemného zasahování do saturace.

local-saturation-unapply.png local-saturation-apply.png local-saturation-mask.png
max. velikost | max. velikost | max. velikost
Plugin Selective Saturation, před | po | náhled masky

High Pass Sharpening: doostřování metodou High pass

Tento doplněk si poradí s neostrostí našich fotografií. A to vzniklou jak zmenšováním pro web, tak ne úplně perfektním zaostřením. Pro doostřování je použita metoda „high pass“, která vyniká nižší tvorbou nežádoucích artefaktů oproti například metodě USM. V dialogovém okně se nám nabízí možnost adjustace parametrů radius a strenght. Parametr radius nám mění citlivost detekce hran, strenght poté nastaví sílu efektu doostření. Rovněž máme možnost změnit „metodu světla“ a to z nabídky: hard light, overlay a normal. Efekty jednotlivých nastavení pochopíme nejlépe jejich vyzkoušením. Po zatržení políčka High pass view nám modul demonstruje aktuální detekci, podle které doostřuje.

high-pass-unapply.png high-pass-apply.pnghigh-pass-prev.png
max. velikost | max. velikost | max. velikost
Plugin High Pass Sharpening, před | po | náhled masky

Soft Focus: změkčení kresby

Aneb nahrazujeme objektivy umožňující fotografovat v režimu soft focus. Plugin najde využití hlavně u portrétních a fashion fotografií a ušetří případnou investici do fyzického změkčujícího filtru (např. Original Zeiss Softar). Změkčení kresby fotografie se nastavuje ve dvou krocích, opět prvky radius a strenght. Vliv těchto posuvníků je stejný jako u doostřovacího modulu, ostatně, nejlépe je změny pozorovat přímo na náhledu. K dispozici máme rovněž módy: hard light, soft light, overlay, normal a multiply. Vlastnosti každého módu jsou opět nejlépe patrné z náhledu, při aplikování doplňku.

soft-focus-unapply.png soft-focus-apply.png
max. velikost | max. velikost
Plugin Soft Focus před | po

Lens Correction: korekce vad objektivů

Záchrana pro všechny, kteří nevlastní profesionální objektivy. U objektivů nižší či střední cenové relace se téměř vždy setkáme s vadami optické soustavy. Tento modul nám umožní odstranit soudkovitost našich snímků. Manipulace s pluginem je velmi jednoduchá a intuitivní, prvním posuvníkem nastavíme směr korekce a sílu korekce a druhým provedeme jemné doladění.

lens-unapply.png lens-apply.png
Plugin Lens Correction před | po

Local Contrast Enhancement: lokání adjustace kontrastu

Tento nástroj nám dává možnost upravit kontrast dle masky získané algoritmem doplňku. Maska, kterou plugin vygeneruje, je velice podobná detekci hran snímku. Jejího zobrazení docílíme zatržítkem Local contrast view. Tímto by naše snažení mělo začít – přibližným nastavením požadované oblasti-masky k adjustaci. Tuto masku ovlivníme pouze posuvníkem radius. Posuvník Local contrast enhancement nám nastaví intenzitu efektu a pomocí Blend with original docílíme jakéhosi prolínání upraveného snímku a původního. Tento zásuvný modul je vybaven třemi pozicemi pro uložení nastavení dialogového okna, takže se můžeme k úpravám kdykoliv vrátit, případně je zopakovat.

local-contrast-apply.png local-contrast-mask.png
max. velikost | max. velikost
Plugin Local Contrast Enhancement před aplikací | náhled masky

Contrast Mask: kontrast dle masky

Narozdíl od Local Contrast Enhancement pluginu nám tento doplněk umožní kontrast zvyšovat pomocí masky získané z černobílého negativu snímku. Tuto masku dále pouze rozostřujeme posuvníkem Smoothing. Intenzita je regulovaná druhým posuvníkem – Strenght. Tento zásuvný modul shledávám jedním z nejužitečnějších z dnes představených. Je velice jednoduše použitelný a podává překvapivě dobré výsledky.

contrast-mask-unapply.png contrast-mask-apply.png contrast-mask-maskprev.png
Plugin Contrast Mask před | po | náhled masky

Gradient Blur: selektivní rozmazání

Kdo zná kreativní objektivy Lensbaby nebo o nich alespoň četl, ví o čem je řeč. Přesně jejich efektem se totiž zabývá tento zásuvný modul. Efekt selektivního zaostření resp. rozmazání je užitečný tam, kde chce autor divákovu pozornost „usměrnit“ na konkrétní oblast snímku.

Použití doplňku je opět poměrně jednoduché. Posuvníky radius a range nám ovlivňují sílu a velikost efektu. V rozbalovacím seznamu Gradient type si zvolíme, jaký typ rozostření si přejeme aplikovat. Na výběr máme: horizontální, vertikální a radiální. Tyto typu gradientů můžeme rovněž invertovat, čímž dosáhneme gradientu opačně orientovaného. Zatržítkem Gradient preview zobrazíme masku, dle které bude obraz rozostřen, přičemž černá oblast je oblastí selektivního zaostření. Pokud to situace vyžaduje, můžeme rovněž aplikovat gradient lineární. Nevýhodu tohoto doplňku spatřuji v nemožnosti nastavit zaostřenou část snímku jinam než na jeho střed.

gradient-unapply.png gradient-apply.png
max. velikost | max. velikost
Plugin Gradient Blur před | po

ColorLab Tiff Lab bug correction: korekce režimu Lab u souborů TIFF

Jednoúčelový modul, určený k opravě nekorektně zobrazených souborů TIFF uložených v režimu LAB. Plugin nemá jiné praktické využití, zmiňuji jej pro úplnost výčtu modulů photo-plugins.

Zadarmo ale s obtížemi

Jako každá aplikace, mají i moduly photo-plugins své klady a zápory. Mezi jednoznačné klady patří možnost jejich volného šíření – jsou distribuovány jako freeware. Další výhodou je  poměrně vysoká kvalita výstupu. Co se týče negativ, ty jsou již zmíněny výše. Velkým záporem, pro mnohé nepřekonatelným, bude resetování pluginů po každém jejich použití a nemožnost zvětšení dialogového okna s náhledem. Posledním problémem může být na méně výkonných počítačích doba, potřebná k aplikaci algoritmu. U složitých funkcí, se i na vícejádrových sestavách dostaneme do řádu desítek sekund.

Určitě si přečtěte

Články odjinud