Retušování v grafickém editoru GIMP

Retušování v grafickém editoru GIMP

Také freewarový grafický editor GIMP obsahuje tradiční nástroj Klonovací razítko, umožňující jednoduché retušování snímku. Pomocí něj můžete odstranit rušivé prvky v pozadí, zmírnit vady pleti portrétované osoby nebo například nechat zmizet zaparkované automobily, jež ruší žánrový snímek starého města.

1. Otevřete snímek, který chcete retušovat (Ctrl + O). Pokud to vyžaduje, upravte nejdříve jeho základní atributy, jako např. jas, kontrast a barevnost. Pro vlastní retušování vyberte z panelu nástrojů Razítko, jež se zde však netradičně a trochu krkolomně jmenuje „Kreslit pomocí stop nebo oblastí obrázku“ (C).


Nástroj Razítko (správně „Kreslit pomocí stop nebo oblastí obrázku“)

2. Základní použití Razítka je velmi jednoduché. Nejprve se stisknutou klávesou Ctrl ve snímku klepněte na místo, které chcete „nabrat“, a po uvolnění Ctrl jím přerazítkujte nechtěnou oblast – na ilustračním snímku například parkující automobily. Aby však výsledek vypadal přesvědčivě, práce s nástrojem vyžaduje jistou dávku pečlivosti a trpělivosti.


Retušování parkujících automobilů

3. Razítkem nemusíte jen „klepat“, ve většině případů jsou vhodnější tahy přiměřené délky. Vždy přitom současně pozorujte pohybující se značku „+“, jež znázorňuje aktuální místo zdroje klonování. Ten je vždy vhodné nabrat na některé z hran, u níž chcete, aby pokračovala i v retušované oblasti – na ilustračním snímku například šikmý okraj chodníku nebo hrana „podezdívky“.


„Nabrání“ zdroje na některé z hran

4. Pro zdroj klonování máte na výběr dvě volby Sledování (třetí se týká klonování z jiného snímku). Při zaškrtnuté možnosti Nesledující se oblast po stisknutí levého tlačítka myši začíná nabírat vždy ze stejného místa, po přepnutí na Sledující se poloha nabíraného místo přizpůsobuje místu začátku klonování.


Nastavení možnosti sledování zdroje klonování

Pokračování 2 / 2

Volby velikosti stopy a režimu krytí

5. Úspěšnost výsledné retuše značně závisí také na volbě vhodné velikosti stopy nástroje. Snažte se ji zvolit co nejpodobnější velikosti retušovaného místa, ovšem také s ohledem na velikost oblasti, z níž „nabíráte“ zdroj klonování. Žádná jiná univerzální rada zde neexistuje, vše závisí na situaci v konkrétním snímku.

6. Vhodnou stopu nejjednodušeji vyberete z panelu stop, novou vytvoříte stisknutím druhého spodního tlačítka.


Panel pro výběr Stop

V dialogovém okně stopu vhodně pojmenujte a pomocí prvního posuvníku nastavte vhodný Poloměr. Tvrdost okrajů ponechte poloviční, Poměr stran a Úhel také neměňte. Stiskněte levé spodní tlačítko Uložit, okno můžete zavřít klasickým křížkem vpravo nahoře.


Dialogové okno pro vytvoření nové stopy

7. Pro nástroj Razítko můžete zvolit i některý z režimů krytí. Pomocí něj omezíte obrazové body, které mají být změněny. V praxi využijete zejména režimy Pouze zesvětlení a Pouze ztmavení. Při použití prvního z nich budou „přerazítkovány“ jen ty oblasti, které jsou tmavější než nabíraná oblast (využijete například při retušování nejrůznějších drátů el. vedení), u druhého je tomu naopak.


Volba nastavení režimu prolnutí

8. Někdy také můžete využít krytí nastavené na Režim Barva – tím v obraze ovlivníte jen barevný odstín retušované oblasti, na ilustračním snímku to lze využít například na srovnání barvy domu a „podezdívky“. Pokud chcete sílu efektu zmírnit, přiměřeně snižte hodnotu Krytí (viz zvýrazněný posuvník na předešlém obrázku).


Srovnání barvy domu a „podezdívky“

Možnosti voleb Razítka jsou ještě širší, většinu z nich ale v praxi uplatníte málokdy. Pro tento nástroj platí dvojnásob, že výsledek závisí především na zkušenostech uživatele a také pečlivosti a trpělivosti při práci.

 
Snímek před a po úpravě

Určitě si přečtěte

Články odjinud