14
Fotogalerie

Řekni mi to v bodech

Poslední verze programu Nikon Capture s přídomkem NX si hodně zakládá na technologii kontrolních bodů, tzv. U-Point

Není divu, pomocí těchto bodů lze velmi snadno a hlavně intuitivně upravovat vybrané oblasti snímku, které se nepodařilo během jeho pořízení dokonale zachytit.

Technologie kontrolních bodů je největší novinkou v Nikon Capture NX. Na výběr máte celkem z pěti druhů kontrolních bodů. Především jsou to černý, bílý a neutrální, které se používají ve spolupráci s histogramem pro vyladění jasu a kontrastu snímku. Máte-li alespoň základní znalost toho, co histogram o fotografii říká, budou pro vás veškeré úpravy s nimi zcela přirozené.

01 Puvodni.jpg
max. velikost (původní snímek)
Snímek pořízený digitální zrcadlovkou dokazuje, že ani v dnešní době není technika všemocná. Fotografie je celkově plochá, topí se v příliš tmavých a málo sytých odstínech. Ani vyvážení bílé barvy původně ponechané na automatice fotoaparátu není perfektní. Fotografie si tak žádá celkové i lokálně aplikované úpravy. V Nikon Capture NX je vše otázkou několika minut.
Nikon D70, Nikkor 18–70 mm F3,5–4,5 G ED–IF AF–S DX, F11,0, 1/80 s

Černým kontrolním bodem označujete hranici nejhlubších stínů na snímku, bílým naopak práh nejvyšších světel. Oba body jsou navíc propojeny s jezdcem, kterým měníte jejich jas v rozsahu patnácti procent. Tak můžete zachránit část barevné informace, o kterou byste mohli přijít v případě vzniku „přepálených“ oblastí. Neutrální kontrolní bod lze využít k úpravě celkové tonality snímku. Má celkem tři jezdce pojmenované podle tří složek barevného prostoru RGB. Jejich pohybem ovlivňujete zabarvení fotografie.

Černý i bílý kontrolní bod můžete do upravovaného snímku vložit pouze jednou, přičemž oba ovlivňují podobu celého snímku. Neutrální kontrolní bod lze k úpravě tonality použít vícekrát. K úpravám digitálních obrázků však Nikon Capture nabízí ještě další dva kontrolní body, jež se hodí pro místní úpravy. Nejčastěji z nich se uplatňuje barevný kontrolní bod. Jeho hlavním jezdcem je velikost (Size), jehož posunem měníte oblast působení úprav.

Dalšími parametry ovlivníte odstín, nasycení, jas, kontrast, barevnost anebo teplotu vybraných oblastí fotografie. Jakákoli změna, kterou způsobíte tažením příslušného jezdce, se okamžitě odrazí na upravované fotografii. Poslední kontrolní bod, který na závěr již pouze zmíníme, slouží k odstranění efektu červených očí při použití blesku.

02 Upravena.jpg
max. velikost (upravený snímek)
Nikon Capture NX, tak jako i jeho předchozí verze, má pro potenciální uživatele jednu nevýhodu. Je jí sepětí s konkrétní značkou fotoaparátů. Jestliže však nevlastníte přístroj ze stáje Nikonu, ale s jinou značkou fotíte pouze do formátů JPEG nebo TIFF, můžete tento program bez obav používat i vy.

Automatické úpravy

Otevřete fotografii pomocí menu File | Open Image (nebo klávesovou zkratkou Ctrl + O). Snímky můžete do programu také načíst pomocí průzkumníka (Browser) a adresáře souborů (File Directory) při levém okraji pracovní plochy. Ihned po otevření zjistíte, že program již automaticky provedl jednu z úprav, totiž redukci chromatické vady. Seznam veškerých provedených úprav naleznete vpravo na panelu Edit List.

screenshot 01.png

Vyvažujte bílou

Když si prohlédnete vstupní snímek, zjistíte, že automatické vyvážení bílé barvy nebylo ve fotoaparátu stoprocentně úspěšné a barvy jsou posunuty do žlutozelených odstínů. Budeme proto chtít provést změnu celkové tonality snímku. Jednou z možností je využít nástroje Vyrovnat barvy (Color Balance) z nabídky nástrojů v základních úpravách (Base Adjustments). My ale použijeme neutrální kontrolní bod.

screenshot 02_2.png 

extratip

Jestliže fotografujete do formátu RAW, víte, že vyvážení bílé barvy je jednou z prvních úprav, které musíte provést. Často totiž výrazně ovlivní podobu histogramu, se kterým budete dále pracovat. V takovém případě byste ze základních úprav (Base Adjustments) použili vyvážení bílé barvy (White Balance) skryté pod položkou Camera Adjustments.

 

Neutrální řešení

Neutrální kontrolní bod (Neutral Control Point) vyberte z panelu nástrojů pod hlavním menu, nebo z nabídky Control Point | Neutral Control Point. Kontrolní bod pak umístěte do té oblasti snímku, kde by podání barev mělo být neutrální. V našem případě jej položíme do šedých mraků. Už automatická úprava po umístění kontrolního bodu okamžitě vylepšila obraz. Přesto ještě mírně snižte hodnotu u zeleného (Green) kanálu.

screenshot 03.png 

extratip

Je-li panel s kontrolními body skrytý, zobrazíte jej klávesou F4. Nevyhovuje-li vám, jak jsou jednotlivé panely s kontrolními body i dalšími nástroji umístěny, můžete je tažením podle potřeby přesunout. Budete-li chtít některý panel vrátit na původní místo, poklepejte myší na malý černý trojúhelník, který se obvykle nachází při pravém dolním rohu příslušného panelu.

 

Přes dvojitý práh

Na některých fotografiích, které působí příliš ploše, je třeba upravit kontrast roztažením histogramu. V našem případě by bylo dobré mírně ořezat barevnou informaci ve stínech. Použijeme k tomu další kontrolní bod, tentokrát černý (Black Control Point), a také panel s histogramem (Photo Info), kde zaškrtneme položku Dvojitý práh (Double Treshold).

screenshot 04.png 

V odstínech šedé

Celá fotografie nyní zešedla a u histogramu vidíme dva černé trojúhelníky, jeden pro světla a druhý pro stíny. Posouváním těchto dvou jezdců směrem ke středu histogramu se na snímku začnou objevovat černé, resp. bílé mapy. Zvýrazněním oblastí na snímku jste ale ještě žádné úpravy neprovedli. Ty nastanou až po aplikaci kontrolních bodů.

screenshot 05.png 

Za hranicí stínů

Z panelu kontrolních bodů tentokrát vyberte černý a položte jej na místo ve fotografii, kde se objevily první černé mapy. Zvolíte tak novou hranici stínů histogramu, vše s nižší barevnou hodnotou bude na snímku černé. Stejným způsobem můžete do snímku umístit také bílý kontrolní bod, což ale nyní není třeba.

screenshot 06.png 

Kontrola přepalů

Hned po umístění černého kontrolního bodu vám jistě neuniklo, že je zakončen jedním jezdcem s černým čtverečkem. Současně se objevil panel pro práci s tímto kontrolním bodem. Vypněte Dvojitý práh a přepněte tak zpět do klasického zobrazení. Někdy se stane, že připevnění kontrolního bodu způsobí příliš velký ořez barevné informace, a my budeme i v takovém případě chtít část této informace zachránit.

screenshot 07.png 

Kůň na C3

Tažením jezdce zvětšete jas černého kontrolního bodu – nám postačí 1 až 2 procenta – a potvrďte tlačítkem OK. Všimněte si, jaké změny pohyb jezdce vyvolává. Stejným způsobem můžete ovlivnit jas přímým zápisem číselné hodnoty. Všechny změny, které pomocí černého či bílého kontrolního bodu způsobíte, můžete zároveň kontrolovat na histogramu a vyvarovat se tak nechtěných přepalů.

screenshot 08.png

Lokální úpravy

K dalším úpravám, které budeme chtít na snímku provést, slouží barevné kontrolní body. V základním nastavení vám nabízejí pro úpravu čtyři jezdce. První z nich mění velikost oblasti, již budete ovlivňovat řídicím bodem, další slouží ke změně jasu (Brightness), kontrastu (Contrast) a nasycení (Saturation).

screenshot 09.png

extratip

Může se stát, že vám tři základní úpravy jasu, kontrastu a nasycení nebudou stačit. Pak se na panelu nastavení parametrů (Settings) pod rozbalovací nabídkou dalších nástrojů (Advanced) můžete dostat k úpravám v jednotlivých barevných kanálech, doladění odstínu a také teploty barev.

 

Záchrana na počkání

První barevný kontrolní bod (Ctrl + Shift + A) položte doprostřed záchranné vesty osoby ve člunu a zmenšete jeho velikost tažením prvního z jezdců na hodnotu třinácti procent, případně velikost zadejte ručně do kolonky Size. Zvyšte jas na hodnotu 27 procent a kontrast na 15 procent. Dostatečně tím zesvětlíte partie, které byly původně příliš tmavé.

screenshot 10.png

Duplikace úprav

Podobný postup s dalšími barevnými kontrolními body proveďte také u vzdálených ostrovů v pozadí. Zmenšením omezte oblast působení úpravy pouze na zeleň a podle potřeby zvyšte nasycení barev a kontrast. Na mořskou hladinu v okolí člunu přidejte více jasu a vlevo od člunu zvyšte také saturaci, kontrast a teplotu (Warmth).

screenshot 11.png 

Extratip

Nové barevné kontrolní body nemusíte vytvářet stále znovu od začátku. Jestliže máte na snímku více podobných oblastí, které ale z nějakého důvodu nechcete nebo nemůžete ošetřit jedním kontrolním bodem, můžete využít duplikaci již existujících bodů. Pro zkopírování bod nejprve označte a zvolte Edit | Duplicate nebo klávesovou zkratku Ctrl + D.

 

Ve zkratce

Vyvažte bílou barvu
Nejste-li spokojeni s automatickým vyvážením bílé barvy, upravte je ručně. Je to první z úprav, jež musíte provést, než začnete hýbat s histogramem. Nefotíte-li do RAWu, k úpravě barevné tonality snímků využijte neutrálního kontrolního bodu nebo vyvážení barev.

Vylaďte expozici snímku
Pomocí histogramu, černého a bílého kontrolního bodu přidejte do snímku kontrast a roztáhněte histogram. Nezapomeňte v případě potřeby snížit nebo zvýšit, jas bílého, resp. černého kontrolního bodu.

Přidejte na sytosti
V částech snímků, které trpí snížením saturace, ji dodejte přidáním barevného kontrolního bodu a tažením příslušného jezdce do požadované polohy. Obdobně naložte i s lokální úpravou kontrastu, jasu, teploty, barev. Pro obdobné místní úpravy využívejte možnosti duplikování barevných kontrolních bodů.

Kontrolujte provedené úpravy.
Na panelu Edit List vidíte všechny provedené úpravy. Zrušením zaškrtnutí můžete dílčí úpravy jednoduše zrušit, opětovným zaškrtnutím je provedete znovu. Vypnout nebo zapnout všechny úpravy najednou můžetem tlačítkem s vlaječkou na dolním okraji panelu Edit List.

Původní článek byl otištěn v DIGIfotu 5/2007. Chybějí-li vám starší čísla časopisu DIGIfoto, kontaktujte oddělení distribuce e-mailem: predplatne@cpress.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 11 55 88.

001.jpg 

Určitě si přečtěte

Články odjinud