27
Fotogalerie

RAW kvalitně a zdarma?

Uvažujete nad fotografováním ve formátu RAW? Je vaší poslední překážkou vysoká cena za profesionální konverzní nástroje? Pak právě pro vás je tento článek.

Článků o konvertorech RAW již bylo napsáno nespočet. Většinou se jednalo o placené programy. Dnes se podíváme na ty, které jsou zadarmo. Zaměříme se jejich vzájemné srovnání z více pohledů. Zhodnotíme je jak po stránce kvality výstupu, tak z hlediska přívětivosti grafického prostředí či intuitivnosti ovládání.

Do srovnání jsem zařadil následujících šest konvertorů, ovšem uspokojujících výsledků jsem se dobral pouze u čtyř z nich.

IrfanView, program ke stažení zde, balíček pluginů si můžete stáhnout zde.
Stepok RAW Importer, program ke stažení zde.
RAW Therapee, program ke stažení zde.
XDepth RAW Converter, program ke stažení zde.
RAW View, program ke stažení zde.
RAW Converter, program ke stažení zde.

Co který program umí?

Programy jsem testoval, zda si poradí s nejběžnějšími surovými daty a to:CRW, CR2, NEF, ORF, MRW a RAW. Druhou otázkou byla výstupní data a jejich formát. Zda umí exportovat do nejpoužívanějších formátů JPEG a TIFF, resp. 48 bitový TIFF.

ProgramPodporované vstupní formátyPodporované výstupní formáty
IrfanViewCRW, CR2, NEF, ORF, MRW, RAWJPEG, TIFF
Stepok RAW ImporterCRW, CR2, NEF, ORF, MRW, RAWJPEG, TIFF
RAW TherapeeCRW, CR2, NEF, ORF, MRW, RAWJPEG, TIFF, TIFF (48bit)
XDepth RAW ConverterCRW, CR2, NEF, ORF, MRW, RAWJPEG, TIFF (48bit)
RAW ViewCRW, CR2, NEF, ORF, MRW, RAWJPEG, TIFF, TIFF (48bit)
RAW ConverterRAWBMP

Krok první: Instalace

Původně jsem vůbec neměl v úmyslu zmiňovat se o takto banální činnosti, avšak nakonec jsem se rozhodl raději sepsat své zkušenosti z instalací. Věřím, že moje poznatky budou pro některé z vás užitečné.

IrfanView

U tohoto poměrně oblíbeného free prohlížeče je nutno pro práci s soubory RAW nainstalovat také příslušný doplněk (plugin). Na stránkách irfanu lze nalézt poměrně kompaktní balík podporující všechny známé typy souborů a já doporučuji této kompilace využít.

Zbytek instalace je bezproblémový, snad jen nezapomenout odškrtnou „vnucené“ Google lišty pro váš prohlížeč.

Stepok

Zde se při instalaci vyskytuje pouze malá drobnost, a to „rozsypaný čaj“ při spuštění instalátoru. Jakmile zvolíme angličtinu, vše již probíhá korektně.

RAWView

Rozhodně nejkomplikovanější instalace ze všech testovaných softwarů. Tento program je založen na platformě Java a vyžaduje mít instalován Java VM. Při instalaci na vám sice nabídne prohledání vašeho systému, ovšem konkrétně u mne nalezl rovnou tři Java VM. A zde mi instalace programu nedoporučila kterou zvolit. Možná jsem zvolil špatně a tudíž zneprovozuschopnil celý program. Ale o tom níže.

Dále mne u instalátoru RAWView zaskočila možnost vytvoření pouze jednoho zástupce – buď plocha, rychlé spuštění nebo nabídka Start. Ovšem vždy pouze jedna možnost.

U ostatních programů postačí k úspěšnému nainstalování pouze klepnutí na tlačítko Next.

Jakou řečí na nás programy hovoří?

Zde bohužel zklamu anglicky nehovořící část populace, kromě IrfanView a RAWTherapee jsou všechny programy dostupné pouze v angličtině. IrfanView nemá češtinu implementovánu, je ji nutno stáhnout a přidat do programu, zato RAWTherapee je lokalizován kompletně a v základu.

Krok druhý: Na první pohled

IrfanView

Program má velice jednoduché dialogové okno prohlížeče a editoru, poměrně rychle se dovtípíme co k čemu slouží. Otevření požadované předlohy je otázkou několika vteřin. Software je rychlý, ovšem spíše než o konvertor formátu RAW se jedná o prohlížeč obrázku, kde je tato funkce pouze jako doplněk.

irfan_1.PNG
Hlavní okno prohlížeče obrázků IrfanView

Stepok RAW Importer

Tento program má velice přívětivého průvodce vyvoláním fotografie krok po kroku. Postupně jste dotazováni na jednotlivé fáze. Funkce nejsou pokročilé, zato je vše naprosto intuitivní. I přes kompletní anglickou lokalizaci by průměrně znalý uživatel neměl mít problém s tímto programem.

stepok_1.PNG
Stepok RAW Importer | max. velikost

RAW Therapee

Již z náhledu je patrné, že tento nástroj nebude žádným „ořezávatkem“. A opravdu tomu tak je. RAW Therapee je velice komplexní nástroj s množstvím nastavení rozdělených hned do pěti podzáložek. Konkrétně se jedná o velice detailní možnosti úpravy expozice, detailů (doostření), barev, ořezu a metadat.

I přes velice širokou škálu možností je program poměrně přehledný a dobře ovladatelný.Výtku bych měl snad jen k průzkumníku. Načtení obrázku do editoru nebude pro uživatele, vidícího podobný software poprvé, jednoduchou záležitostí. Avšak na princip RAW Therapee průzkumníku se dá zvyknout a kdo přijde na klíč, tak práce s ním mu nebude činit potíže.

rt_1.PNG 
RAW Therapee |max. velikost

XDepth RAW Converter

Hlavní okno editoru je velice podobné RAW Therapee, avšak s mnohem méně ovládacími prvky. Z toho jsem usoudil, že nástroj bude jednoduchý na obsluhu, což se mi v praxi také potvrdilo. Otevření i následný export dat probíhají bez problémů a intuitivně. Ovládací prvky dělají přesně to, co se od nich očekává, a hlavně jsou umístěny tam, kde je průměrný uživatel počítače bude hledat.

xdepth_1.png 
XDepth RAW Converter | max. velikost

RAW View

Velice zajímavý nástroj, jak jsem již zmínil výše, kompletně založený na Javě. V nabídce „File“ najdeme pouze dvě položky a to „Preferences“ (daného obrázků) a Exit. Nic víc v základním okně provádět nemůžeme. Průzkumník tohoto nástroje je nejkomplikovanější ze všech přítomných. Složku s testovacími fotografiemi jsem měl na ploše a absence položky „desktop“ mne opravdu zklamala. Rovněž průzkumník nepotěší uživatele pracující v síti. K dispozici máte pouze „My Computer“. Nezbývá než připojit sdílenou složku jako disk.

rawview_1.PNG
RAW View | max. velikost

RAW Converter

Myslím, že u tohoto programu za vše hovoří přiložené kopie hlavního okna. Z dialogového okna je patrné, že program dokáže pouze konverzi z RAW na BMP. U tohoto okna také testovaní tohoto nástroje skončilo. Bohužel se mi nepodařilo referenční fotografii převést do formátu RAW.

rawconverter_1.PNG  rawconverter_2.PNG
Jednoduché hlavní okno RAW Converter | Dialogové okno otevření souboru

Krok třetí: Vyvoláváme

IrfanView

U tohoto programu lze mluvit o konverzi RAW pouze s nadsázkou. Program RAW otevře, avšak zmenšený na přibližně třetinovou velikost. Například soubor CR2 o velikosti 10 MPx otevřel s rozměry pouze 1 288 x 1 936 bodů. S těmito ochuzenými daty pak můžeme pracovat v rámci možnosti Irfan editoru. Ovšem nejedná se o žádné pre-RAW nastavení, nýbrž o post-úpravy 24bitových dat. Pokud jsme spokojeni, můžeme výsledek uložit. Na výběr je celá škála podporovaných souborů. Více nám IrfanView bohužel nenabídne.

irfan_2.PNG
max. velikost

Stepok RAW Importer

V prvním dialogovém okně krokového průvodce jsme dotázáni na zdrojový soubor (případně dávku souborů) a na vyvážení bílé. Na výběr je zachování vyvážení bílé podle fotoaparátu nebo změna vyvážení bílé fotografie podle algoritmu Stepoku. Pro srovnání jsem jednu fotografii vyvážil manuálně, druhou jsem nechal na Stepoku.

Druhý krok se nás táže na způsob, jakým chceme data interpolovat. Pro testování programu byla použita vždy metoda „best“. Třetí krok se již týká samotných obrazových úprav. Máme možnost kompenzovat expozici v poněkud zvláštním rozsahu od -1 EV do +2 EV. Dále můžeme nastavit dynamický rozsah expozice, ručně upravit barevnou teplotu snímku, doostřit snímek a v neposlední řadě přidat zrno. Veškerou manipulaci s táhly vidíme v reálném čase s velice rychlými odezvami náhledu. Ten si můžeme přiblížit, oddálit, zobrazit celý, případně zobrazit výřez 1:1.

Poslední krok průvodce nabídne finální vyexportovaní do souboru. V nabídce je standardní JPEG, případně kvalitní TIFF výstup, ovšem opět pouze s 24 bity. Celkově je práce se Stepokem velice příjemná, rychlá a intuitivní.

stepok_2.PNG  stepok_3.PNG
max. velikost | max. velikost
stepok_4.PNG  stepok_5.PNG
max. velikost | max. velikost

RAW Therapee

Popis vyvolávaní v RAW Therapee by vydal na samostatný článek, takže se pokusím shrnout hlavní rysy tohoto propracovaného softwaru.

Po nahrání zdrojového souboru vidíme během editace kromě náhledu snímku také RGB histogram, historii provedených úprav a informace o aparátu a použitém objektivu (pokud aparát tyto údaje poskytuje). V jednotlivých záložkách jménem expozice, detaily, barvy, ořez a metadata nalezneme nepřeberné množství adjustovatelných parametrů, které uspokojí i velice náročné uživatele. Namátkou uvedu úroveň černé, komplexní editace přepalů a stínů, redukci barevného šumu, pokročilé nastavení metod doostřovaní, přesné kapátko při výběru bodu pro vyvážení bílé, možnosti přiřazení barevného profilu, korekce chromatické vady, úpravy vinětce a soudkovitosti.

Pokud máme hotovo, můžeme uložit. V nabídce výstupních formátů je konečně i 48 bitový TIFF. RAW Therapee nám rovněž nabízí možnost uložit si profil provedených úprav. V praxi to znamená, že námi provedené úpravy si uložíme do dávkového souboru, který pak můžeme aplikovat na jiných fotografiích.

rt_2.PNG  rt_3.PNG
max. velikost | max. velikost

XDepth RAW Converter

Software je sice velice přehledný a jednoduchý na ovládání, avšak velice pomalý. Ze všech testovaných nástrojů rozhodně nejpomalejší. Algoritmus po každé provedené úpravě přepočítává pravděpodobně veškerá obrazová data, což práci s programem po chvíli znechutí. Jakákoliv, byť jemná změna, některého posuvníku nastavení vyvolá velice dlouhou pauzu, kdy program pracuje a není možné s ním nijak komunikovat.

Zajímavou vlastností je funkce „tone mapping“, která je velice oblíbená mezi některými uživateli. Ovšem pracovat s touto funkcí je zdlouhavé. Na počítači s procesorem Intel Core Duo 1,86 GHz a 4 GB RAM probíhal výpočet jednoho náhledu s aktivním tone mappingem přibližně jednu minutu. Konečný export můžeme provést do formátu JPG, případně TIFF. Tentokrát je v nabídce pouze 48  bitová verze. Export dat je stejně zdlouhavý jako práce s nimi. Uložení 10 MPx snímku je otázkou přibližně patnácti sekund. Program nepodporuje dávkovou konverzi.

xdepth_2.png  xdepth_3.png
max. velikost | max. velikost

RAW View

Zde se opět odvolám na přiložený snímek hlavního okna. Snad chybou programu, chybou mé Java VM nebo chybou mojí, jsem se dále než k černému náhledu nahrané fotografie nedostal. Zkusil jsem tedy fotografii alespoň vyexportovat (překvapivě máme na výběr 48bitový TIFF), ale ani tento export nebyl úspěšný a skončil na 0 %. Co se možností editací týče, máme k dispozici pouze manipulaci s tonální křivkou a to úpravou kontrastu, stínů a jejich hloubky. Program nabízí několik profilů pro převod imitující barvy kinofilmu. Konkrétně se jedná o profily Fuji Astria, Superia a Provia.

rawview_2.PNG  rawview_3.PNG
max. velikost | max. velikost

Výstupy jednotlivých programů, výsledné fotografie:

IrfanView

ref_irfan.jpg
max. velikost

Stepok RAW Importer

Srovnání s automatickým (vlevo) a manuálním (vpravo) nastavením.

 ref_stepok_auto.jpg  ref_stepok_manual.jpg
max. velikost | max. velikost

RAW Therapee

Srovnání s automatickým (vlevo) a manuálním (vpravo) nastavením.
 
ref_rt_auto.jpg  ref_rt_man.jpg
max. velikost | max. velikost

XDepth RAW Converter

Srovnání s automatickým (vlevo) a manuálním (vpravo) nastavením.

xdpeth_ref_auto.jpg  xdpeth_ref_man.jpg
max. velikost | max. velikost

Pro srovnání stejná fotografie vyvolána nástrojem Zoner Photo Studio 11 Professional

ref_zoner.jpg
max. velikost

A nakonec tatáž zrojová fotografie, vyvolána v programu Phase One – Capture One 4.5 Pro, se subjektivní barevnou korekcí na referenčím monitoru Lacie electron blue III.

ref_phase_one.jpg
max. velikost

Kdo je vítěz?

Pokud hledáte jednoduchý program pro rychlé a přívětivé vyvolání fotografií ve formátu  RAW a nepožadujete 48mi bitovou barevnou hloubku, pak zcela jednoznačně Stepok RAW Importer je volbou pro vás.

Pokud hledáte komplexní nástroj, s propracovanými možnostmi a detailními nastavení, RAW Therapee je vás jako stvořený.

Určitě si přečtěte

Články odjinud