Průvodce fotografováním pro úplné začátečníky

30. září 2014
TWEET SDÍLET
Za jeden den se sice profíkem nestanete, ale můžete se naučit řadu důležitých postupů a doporučení, jak dosáhnout dobrého snímku. A to nezávisle na fotoaparátu, který používáte!

Fotografování je velmi populárním koníčkem a v dnešní době prakticky denní záležitostí každého z nás. Rozmach mobilních zařízení s fotoaparátem a stále nižší cena digitálních fotoaparátů přímo podporují vznik obrovského množství fotografií.

Ostatně za posledních čtrnáct let prý vzniklo takové množství obrazových dat, jako od vzniku civilizace do roku 2000. Zda je to pravda nebo ne to bohužel nevím, nicméně by nás to mělo přivést na jinou myšlenku. A sice zda má opravdu smysl fotografovat všechno, co vidíte, a probírat se pak tisícovkami fotografií, anebo se jimi ani neprobírat a jen je uložit do počítače s čistým svědomím, že tam někde fotky z dovolené máte.

Pokusíme provést celým životem fotografie, nikoliv jen jejím vznikem. Nebudeme zabíhat do přílišných technických podrobností, neboť tyto nejsou třeba a stejně tak se nebudeme zaobírat tím, jaký fotoaparát používáte. Ono to totiž vůbec není důležité, maximálně se stane to, že budete v některých situacích svou technikou limitováni. Co je však při fotografování důležité,je světlo. Ostatně slovo fotografie by se dalo přeložit jako malování světlem. A druhá nejdůležitější věc při fotografování je nespokojit se s málem, tedy oblíbit si klávesu Delete nebo tlačítko s ikonou koše a nekompromisně mazat nepovedené snímky.

Není jeden bez druhého

Elementární základy fotografování spočívají ve znalosti času, clony a citlivosti, respektive ve znalosti jejich vzájemné závislosti. Tyto tři veličiny tvoří fotografii a podle toho zda je čas krátký či dlouhý, clona velká či malá a citlivost vysoká či nízká, bude výsledný obrázek vypadat.

Neexistuje nic jako správný čas, nejlepší clona nebo ideální citlivost, tuto otázku je nutno pokládat „z druhé strany“. To znamená, že nejdříve si musíte rozmyslet, co hodláte fotografovat a podle toho nastavíte onu nejlepší clonu či správný čas. Pravidlo zde platí jednoduché – při fotografování pohybujících se objektů (auta, kola, zvířata), pak byste měli pracovat primárně s časem. Naopak při fotografování statických objektů budete pravděpodobně pracovat s clonou (krajina, portrét, architektura).

U citlivosti platí velmi jednoduchá poučka, čím nižší, tím lepší

Se zvyšující se citlivostí totiž narůstá tzv. digitální šum, který dělá fotografii mdlou a bez kontrastu. Mnohdy se ale ocitnete v situaci, kdy citlivost budete muset chtě-nechtě zvýšit, abyste vůbec něco vyfotili. V takovém případě je možné opět využít dalšího pravidla, a sice toho, že nejvyšší použitelná citlivost je o dva stupně nižší než nejvyšší nastavitelná citlivost u konkrétního fotoaparátu.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek 
Ukázka nízké (ISO 200) a vysoké (ISO 12 800) citlivosti

Práce s časem

Takže na co má při fotografování vliv čas? V zásadě je to velmi jednoduché: při fotografování pohybujících se objektů můžete dosáhnout dvou zcela odlišných výsledků. Jedním z nich je ten, kdy jsou pohybující se předměty ostré – například kdy fotografujete zvířata, děti, motorky či automobily. V takových případech musíte použít čas dostatečně krátký na to, aby se objekt na snímku nerozmazal tím, že se pohybuje anebo tím, že se pohnete v průběhu expozice vy sami.

Krátkým časem rozumíme čas od cca 1/250 s a kratší

Druhou možností je naopak stav, kdy chcete mít na výsledném snímku pohybující se objekty rozmazané. Typickou fotografickou situací je lesní potůček nebo vodopády, které se při dlouhém expozičním čase rozmáznou a vytvoří snovou atmosféru.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Vlevo snímek s dlouhým časem a vpravo s krátkým časem

Dalším příkladem mohou být noční fotografie aut, ze kterých na snímku zůstane pouze barevná linie zadních či předních světel. V takovýchto případech je nezbytné používat stativ a fotografovat s dlouhým expozičním časem, tj. v rozmezí od cca 1/30 s až do několika sekund.

 

Delší a kratší čas?

Hodnoty času jsou obvykle uváděny ve zlomcích, tzn. čím větší číslo za lomítkem, tím kratší čas. 1/250 „jedna dvě stě padesátina“ znamená, že snímač bude světlo z objektivu zaznamenávat po dobu 4 ms. V případě 1/1000 to bude již jen 1 ms. Za slunečného dne tento krátký čas stačí, s ubývajícím světlem se však čas „sbírání světla“ musí prodlužovat.

 

V tom, jak dlouhý či krátký čas použít opět neexistuje žádné univerzálně platné pravidlo a musíte vyzkoušet, jaký čas je vhodný vzhledem k tomu, co budete fotografovat. Potřebuje-li fotoaparát snímat s takovým či ještě delším časem, musíte jej „donutit“ ke zkrácení času. A to zcela jednoduše tím, že upravíte clonu nebo citlivost.

Pamatujte, že při fotografování z ruky obyvke neudržíte čas delší jak 1/25 s 

Práce s clonou

Pokud budete pracovat s clonou, budete ovlivňovat tzv. hloubku ostrosti. Hloubka ostrosti je v podstatě rozmezí vzdáleností, ve kterých bude fotografie ostrá, a to i když zaostříte na jedno konkrétní místo. Rozmezí těchto vzdáleností je přibližně třetinu před zaostřené místo a dvě třetiny za zaostřené místo. Při hloubce ostrosti šest metrů bude její začátek ležet přibližně dva metry před místem, kam je zaostřeno a čtyři metry za tímto místem.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
Klepněte pro větší obrázek 
Ukázka práce s clonou, vždy je zaostřeno na stejné místo, postupně clona F1,8, F5,6 a F16

O tom, jak bude hloubka ostrosti velká, rozhoduje použitá clona, respektive zaclonění objektivu. Pokud chcete dosáhnout malé hloubky ostrosti – typicky u portrétů nebo makrofotografie, kde je rozostření pozadí žádoucí, pak musíte použít co nejnižší clonové číslo, typicky F1,4 až F2,8. Při větším zaclonění je již hloubka ostrosti relativně velká a rozostření je patrné až na vzdálenosti přibližně šesti metrů a více.

Čím je clonové číslo větší, tím je hloubka ostrosti větší a naopak

Aby to nebylo úplně jednoduché, klesá hloubka ostrosti s narůstajícím ohniskem – tedy čím je ohnisko větší (více vyzoomovaný objektiv), tím je hloubka ostrosti menší při stejné cloně. Krátká širokoúhlá ohniska proto mají hloubku ostrosti velkou.

Klepněte pro větší obrázek 
Portrét s malou hloubkou ostrosti

Chcete-li dosáhnout co nejmenší hloubky ostrosti, vyzoomujte na maximum a nastavte co nejnižší clonové číslo. Naopak pokud požadujete hloubku ostrosti velkou (při fotografování architektury nebo krajiny), zacloňte co nejvíce, a to ideálně na F11 nebo F16, a použijte kratší ohnisko.

Témata článku: Fotoškola