Proč a jak v Photoshopu kolorovat černobílé fotografie

Proč a jak v Photoshopu kolorovat černobílé fotografie

Pokud jste v minulosti chtěli dosáhnout barevného snímku, umělé kolorování bylo nutností - stačí se podívat do některého např. 50 let starého časopisu. Barevné filmy ještě nebyly dostatečně rozšířené, musely tak ke slovu přijít klasické barvy a jemný štěteček. Výsledná fotografie pak působila zvláštní atmosférou, čehož se doposud snaží využívat někteří umělečtí fotografové (např. Jan Saudek). Dnes je však naštěstí mnohem jednodušší použít počítač.

Důvody pro kolorování mohou být různé. Lze jej použít právě jen pro onu zmíněnou atmosféru, stejně tak však můžete rozzářit i staré oskenované černobílé snímky, jež máte doma v šuplíku. Kolorování můžete použít také tam, kde původní snímek je sice barevný, ale například kvůli nepřejícímu světlu při focení je barevné podání velmi nekvalitní, většinou kvůli vysokému šumu. Rovněž takto lze dosáhnout efektu, kdy na černobílém snímku barevně zvýrazníte jen jeho určitou část (jistě jste si teď vzpomněli na typické pohlednice malých dětí s paraplíčkem nebo růží, prodávané snad ve všech trafikách). V neposlední řadě můžete tuto metodu aplikovat i na pouhé přebarvení části barevného snímku - například odstranění efektu červených očí.


Finální snímek po provedeném kolorování

Pokud snímek do černobílého režimu budete teprve převádět, můžete použít některý ze způsobů popsaných v jednom z předešlých článků Fotoškoly. Vlastní kolorování je v grafickém editoru Adobe Photoshop nejvhodnější provést pomocí Vrstev úprav, kteroukoli z barev pak kdykoliv můžete libovolně měnit nebo upravovat tvar a velikost vybarvovaných oblastí.

1. Otevřete černobílý snímek (Ctrl + O). Abyste jej mohli kolorovat, musíte jej nejprve převést do barevného režimu – to provedete příkazem Obraz | Režim | RGB barva. Dále klepněte na záložku paletky Vrstvy – pokud ji na ploše nevidíte, zobrazíte ji výběrem z menu Okna | Vrstvy. V její spodní části stiskněte tlačítko pro vytvoření nové Vrstvy úprav a z rozbalené nabídky vyberte hned první možnost Plná barva. Otevře se dialogové okno, v němž nadefinujte první z barev, jimiž snímek budete kolorovat. Ve svislém pásu zvolte odstín a ve velkém okně vlevo pak barvu upřesněte. Výběr prozatím můžete provést jen orientačně, až barvu uvidíte aplikovanou na snímku, budete ji moci libovolně změnit. Stiskněte OK.


Dialogové okno pro výběr barvy

 

 


 

Pokračování 2 / 2

Kolorování pomocí masky Vrstvy úprav

2. V horní roletce palety Vrstvy změňte režim prolnutí na parametr Barva. Vybraným odstínem máte nyní obarven celý snímek. K aplikování barvy jen na část obrázku využijete Masku, která se vytvoří automaticky ke každé Vrstvě úprav. Maska obecně znamená, že co ve snímku v této vrstvě namalujete bíle, tam bude úprava provedena, co naopak černě, tam se úprava zruší. Při použití odstínů šedi bude provedení úpravy částečné.


Paletka Vrstvy na počátku kolorování, červeně vyznačena roletka se změněným režimem prolnutí na Barva


3. V panelu nástrojů proto nejprve vyberte Plechovku a nastavte pro ni černou barvu . Plechovkou klepněte kamkoliv do obrázku, čímž obarvení v celé jeho ploše zmizí. Přepněte na nástroj Štětec , zvolte pro něj barvu naopak bílou a přemalujte ty části, kde chcete obarvení obnovit. Na pečlivé obtáhnutí obrysů volte malou stopu nástroje, velké plochy vybarvěte větší stopou. Tento úkon vyžaduje jistou dávku pečlivosti a trpělivosti. Pokud někde přetáhnete, nic se neděje – přepněte barvu štětce na černou a přetáhnutou oblast překreslete. Pokud někde chcete provést obarvení jen částečně, zvolte místo černé nebo bílé některý z odstínů šedi – čím světlejší, tím bude obarvení zřetelnější.


Postup kolorování

4. Pro výběr další kolorovací barvy opět v paletce Vrstvy stiskněte tlačítko k vytvoření nové Vrstvy úprav a opakujte postup popsaný výše. Počet Vrstev úprav, a tím tedy také použitých barev, záleží pouze na vás. Viditelnost vrstev můžete vypínat a znovu zapínat stisknutím ikonky oka vlevo, nepovedenou vrstvu celou zrušíte uchopením levým tlačítkem myši a přetáhnutím na ikonku odpadkového koše vpravo dole. Intenzitu barvy můžete také snížit zmenšením hodnoty Krytí vrstvy vpravo nahoře. Poklepáním na barevný čtverec se znovu otevře okno pro výběr barvy, kterou tak kdykoliv lze libovolně změnit. Po přepnutí na čtverec s vyznačenou maskou můžete Štětcem ve snímku upravovat oblast použití této barvy.


Paletka Vrstvy na konci kolorování, červeně vyznačena místa, o nichž pojednává předešlý odstavec

5. Pokud chcete mít vrstvy zachované i po dalším otevření snímku, uložte jej ve formátu .psd. Pro uložení do .jpg musíte vrstvy nejdříve sloučit příkazem Vrstva | Do jedné vrstvy.

Určitě si přečtěte

Články odjinud