Převod barevné fotografie na černobílou v programu Adobe Photoshop 7

Převod barevné fotografie na černobílou v programu Adobe Photoshop 7

Existuje řada způsobů, jak získat černobílý výtisk z barevné fotografie v digitální podobě. Jedním z nejsnadnějších, ale ne vždy nejvhodnějších, je samozřejmě nastavení volby černobílého snímku již na digitálním fotoaparátu, pokud to umožňuje. Touto volbou se ale zbavíte možnosti kreativně do převodu zasáhnout a navíc přijdete o možná zajímavý barevný snímek.

Proto je vhodné editovat snímek až na počítači. Nejvhodnějším materiálem je samozřejmě formát RAW, pokud jej váš fotoaparát nabízí. Tato surová data ze snímače nabízejí větší bitovou hloubku a tak nehrozí, zejména při opakované úpravě snímku, viditelná degradace kvality v takové míře, jako je tomu u formátu JPEG.

V této lekci se však zaměříme na úpravu fotografií ve formátu JPEG vzhledem k jeho častějšímu užití.

Černobílý snímek je možné získat snadno převedením pomocí příkazu Stupně šedi. Tento způsob ale nedovoluje žádnou kontrolu nad výsledkem a navíc se zbavujete možnosti v dalším kroku fotografii zatónovat nebo jinak barevně upravit.

 

Podobného výsledku jako převedením fotografie z barevného prostoru RGB do Stupňů šedi dosáhnete jejich „odbarvením“ příkazem Odbarvit (Obraz/Přizpůsobení/Odbarvit). V tomto případě zůstane fotografie v barevném prostoru RGB, jen sytost barev je potlačena na nulovou hodnotu.

Ve stejném duchu lze využít služeb příkazu Odstín a Sytost (Obraz/Přizpůsobení/Odstín a Sytost). Barevnost fotografie odstraníte tažením středního jezdce S-sytost směrem doleva.

Výhodou tohoto postupu je to, že nemusíte barevnost potlačit zcela, nýbrž můžete ponechat fotografii třeba zlomek původní sytosti barev.

Zatónování černobílé fotografie

Pokud jste fotografii odbarvili pomocí příkazu Odbarvit nebo snížením sytosti příkazu Odstín a Sytost, můžete ji nyní zatónovat do libovolného barevného odstínu, například příkazem Vyvážení barev (Obraz/Přizpůsobení/Vyvážení barev).

 

Zajímavého zatónování dosáhnete také experimentováním s jiným zatónováním, například pro Stíny a Světla (zatržením patřičné volby v dolní části dialogového okna Vyvážení barev). Na následující ukázkové fotografii byly stíny zabarveny spíše do modré, zatímco světla do teplé žluté barvy.

Pokračování 2 / 3

Namíchejte černobílou fotografii dle libosti

Žádný z uvedených způsobů v první části ale nenabízí možnost svobodného nastavení interpretace převodu jednotlivých barevných odstínů do odstínů šedi. Pro tuto možnost musíte zvolit příkaz Míchání kanálů (Obraz/Přizpůsobení/Míchání kanálů). Jen tak můžete kreativně ovlivnit to, zda se bude například červená barva na fotografii jevit jako světlá šedá nebo tmavě černá.

Praktické využití bude nejlépe patrné na následujících ukázkách převodu barevné fotografie náměstí v Telči na černobílou fotografii.

Poté, co otevřete příkaz Míchání kanálů, zatrhněte nejdříve volbu Monochromatický v levé dolní části dialogového okna. V tomto okamžiku se fotografie odbarví a tažením jezdců pro jednotlivé barevné kanály je možné ovlivnit výslednou podobu.

Tažení spodního jezdce B, reprezentujícího modrý kanál, směrem doleva bude mít za následek ztmavení části fotografie s větším zastoupením modré barvy. Aby nedošlo k celkovému ztmavení, posuňte jezdce pro červenou a zelenou barvu v odpovídajícím rozsahu směrem doprava.

 

Díky nástroji Míchání kanálů se tak můžete rozhodnout zda bude konkrétní barva snímku reprezentována v černobílé podobě jako tmavá nebo světlá. Pro zesvětlení modré oblohy nastavte větší procentuální zastoupení modrého kanálu tažením jezdce B směrem doprava.

 


 

 

 

 


 

Pokračování 3 / 3

Nevyhazujte barevné filtry

Příkaz Míchání kanálů svým způsobem dokáže nahradit použití barevných filtrů nasazených na objektiv fotoaparátu. Neznamená to však, že tím skutečné barevné filtry ztrácejí smysl. Úprava na počítači nepřinese vždy stejně čistý výsledek nebo zamýšlený výtvarný efekt. Pokud je úprava příliš radikální, objeví se na fotografii řada nepěkných artefaktů v podobě ztráty plynulých přechodů, zesílení viditelného kostičkování komprese JPEG nebo zviditelnění digitálního šumu. Proto je vhodné studovat zákonitosti práce s barevnými filtry a nevyhýbat se jejich použití již na fotoaparátu.Převod pomocí režimu Lab

Zajímavou cestou, jak převést fotografie na černobílé, je převod pomocí režimu Lab, který přinese často velmi dobrý výsledek. Tento barevný prostor sestává ze tří kanálů – dvou barevných a jednoho reprezentujícího zastoupení jasové složky snímku.

Fotografii převedete do tohoto režimu příkazem Lab barva (Obraz/Režim/Lab barva). Poté otevřete paletku Kanály (Okna/Kanály) a přetáhněte kanál „a“ a „b“ na ikonku popelnice ve spodní části paletky. Zůstane tak jen kanál reprezentující světlost a tím dostanete černobílou fotografii.

 

 

Pro další editaci nebo uložení je potřeba tento barevný prostor Lab nyní převést do režimu RGB(Obraz/Režim/RGB barva) nebo stupňů šedi.

 


 

Určitě si přečtěte

Články odjinud