Přehled fotografických výstav na květen 2012

1. května 2012
TWEET SDÍLET
Inspiraci můžete čerpat nejen sjížděním webových galerií či prohlížením online portfolií vybraných fotografů, a proto vám přinášíme přehled aktuálních fotografických výstav v Česku.

Štěpánka Stein a Salim Issa: Národní obrození

Nový soubor portrétních fotografií autorské dvojice Salima Issy a Štěpánky Stein navazuje na předchozí společné projekty zaměřené na etnické menšiny v České republice, zejména vietnamskou komunitu. Soubor se silně politicky a nacionálně zatíženým názvem s jistou ironií oživuje perspektivu tradiční akademické reprezentace 19. století. Prostřednictvím parafráze ikonických figur české obrozenecké mytologie autoři poukazují na měnící se kontext, vybízejí k reflexi nacionalistických vzorců a vytyčují silové pole mezi obdobím boje o národní identitu a kontinuální potřebou redefinice ve světě neustálé změny.

Štěpánka Stein a Salim Issa se proslavili především svými konceptuálními projekty přesahujícími do kategorie módní fotografie a designu (např. série Beauty Fashion, Mimolimit, Space Cowboys). Od roku 2008 realizují titulní fotografie pro magazíny Hospodářských novin.

kdy: do 10. května 2012
kde: Ateliér Josefa Sudka, Újezd 30, Praha

Klepněte pro větší obrázek
foto: Štěpánka Stein a Salim Issa, Bivoj

Bernd & Hilla Becher: Doly. Hutě.

Soubor 95 černobílých fotografií Bernda a Hilly Becherových je zaměřen na takzvané Industriální krajiny. Sami autoři tak nazývají určitý typ obrazu, v němž nejde o zobrazení jednotlivých architektonických děl, nýbrž o situovanost provozů těžkého průmyslu v jejich urbánním a krajinném kontextu. Základem projektu Doly. Hutě. jsou díla, která vznikala v Porúří. Zdejší důlní zařízení a železárny se od počátku šedesátých let staly pro oba umělce velkým tématem, které sledovali až do nejmenších detailů v zobrazení celých areálů, jako jsou doly Hannover v Bochumi, Zollern II v Dortmundu nebo Concordia v Oberhausenu.

kdy: do 3. června 2012
kde: Rudolfinum – velká galerie, Alšovo nábřeží 12, Praha

Klepněte pro větší obrázek
foto: Bernd & Hilla Becher: Gutehoffnungshütte, Oberhausen, 1969

Něžný fotoerotikon: Touha, něha, nevinnost a jemná erotika ve fotografiích 20. a 21. století

Výstava Něžný fotoerotikon nabízí průřez historií fotografického ztvárnění tématu lásky. Vybraná díla reprezentují všechna důležitá období, kterými prošla česká fotografie od začátku 20. století, kdy byla fotografie doménou mužů a teprve hledala své místo na poli umění, přes klasiku let třicátých, experimentální výboje 60. let až k moderním trendům konce minulého a začátku tohoto století. Společným jmenovatelem vybraných děl je něha, která překračuje nejen hranice časové, ale i limity žánrové. Že něžný může být akt (ženský i mužský), dokument okolního světa i vlastního života, fotografický experiment či inscenace, potvrzuje tvorba řady osobností české fotografie – F. Drtikola, V. Chocholy, D. Kyndrové, J. Štreita, P. Župníka a dalších.

kdy: do 10. května 2012 (součást festivalu Prague Photo 2012, DOX, 24 – 29. 4. 2012)
kde: Artinbox gallery, Perlová 370/3, dům V kisně, Praha

Klepněte pro větší obrázek
 Pozvánka na výstavu Něžný fotoerotikon

Kristýna Erbenová: Být sám/Being Alone

Výstava Být sám je prezentací díla Kristýny Erbenové (*1987), absolventky Institutu tvůrčí fotografie. O své tvorbě fotografka říká: „Mým hlavním tématem je člověk a krajina a člověk v krajině. Být sám, uvnitř sebe, což zahrnuje i melancholii a smutek. Momenty, které nás vedou k hlubšímu prožití místa a prostoru kolem nás i sebe sama.“ Barevné fotografie čtvercového formátu jsou foceny na filmový materiál, který dle slov autorky zvýrazňuje melancholické motivy a působivou atmosféru: „Dvouoká zrcadlovka a tento druh fotografování nutí k zastavení se, k pečlivé práci a pozorování emocí, které krajina a lidé v ní v danou chvíli vyvolávají.“

kdy: do 10. června 2012
kde: Kavárna a galerie Krásný ztráty, Náprstkova 10, Praha

Klepněte pro větší obrázek
Kristýna Erbenová, z cyklu Být sám

Shirana Shahbazi: Takže znova

Výstava v malé galerii Rudolfina představuje výběr 18 děl německé fotografky s perskými kořeny Shirany Shahbazi. Autorka ve své tvorbě kombinuje barevná a černobílá zátiší aranžovaná z geometrických útvarů nebo předmětů inspirovaných holandskou malbou 17. století, jako jsou květiny a různé typy přírodnin, s fotografiemi ze svých starších cyklů, především portréty a krajinami. Použitím nefotografických technik Shahbazi předkládá divákovi svůj pohled na možnosti „zobrazení fotografického obrazu“.

kdy: do 3. června 2012
k
de: Galerie Rudolfinum – malá galerie, Alšovo nábřeží 12, Praha

Klepněte pro větší obrázek
Shirana Shahbazi: Kompozice 12, C-print, 2011

Štěpánka Ročková: Za půlnocí/Beyond Midnight

„Velmi mě přitahuje noc. Vábí mě a láká. Děsí. Prodírám se lesem až za půlnoc. Sníh začíná světélkovat, stíny se rýsují ostřeji, známá místa odhalují netušené aspekty. Loužičky jasného světla kloužou lesní krajinou nečekanou rychlostí. Pak se vše náhle ponoří zpět do tmy, oblohou letí mraky.“ Tak komentuje své snímky Štěpánka Ročková (*1968). A vystavený projekt Za půlnocí její slova pouze umocňuje. Série barevných podsvícených fotografií nočních zasněžených lesů v měsíčním světle byla pořízena v průběhu tří zim nedaleko autorčina domu za jasných úplňkových nocí. Fotografie jsou komponovány do plného formátu a prezentovány přímočaře – bez úprav či retuší.

kdy: do 15. května 2012
kde: Galerie Fotografic, Stříbrná 2, Praha

Klepněte pro větší obrázek
Štěpánka Ročková: Za půlnocí

Jan Lukas: Newyorský deník, 1966–1990

Fotografie českého emigranta Jana Lukase zachycují dlouhá léta strávená v nuceném americkém exilu. Nejsou to jen pohledy na cizí město, z kterého se postupem času stává domov, ale i na život zdejší české menšiny. Příležitostné snímky newyorských zátiší střídají fotografie význačných osobností české kultury, které za mořem buď našli svůj domov (F. Peroutka, J. Voskovec), anebo tudy jen prošli (V. Havel). Dohromady znázorňují obrazy Jana Lukase mikrosvět české Ameriky 60. – 80. let a zároveň nabízejí pohled do dosud málo známé, ale velice rozsáhlé části autorova uměleckého odkazu.

kdy: od 4. května do 17. června 2012
kde: Leica Gallery Prague, Školská 28, Praha

Klepněte pro větší obrázek
Jan Lukas: New York, 1968

Jan Reich

Životní příběh fotografa narozeného roku 1942 v Praze – Retrospektivní výstava uměleckých fotografií jednoho z posledních klasiků české fotografie. Kompletní výstavní soubor zahrnuje více než 420 originálů autorových černobílých fotografií. Výstavu pořádá Správa Pražského hradu ve spolupráci s Galerií Nový Svět k autorovým nedožitým sedmdesátinám.

kdy: do 19. srpna 2012
kde: Pražský hrad – Tereziánské křídlo Starého královského paláce, Praha

Klepněte pro větší obrázek
Jan Reich: Honza, Z cyklu CIRKUS, 1965

Připravila Helena Vyplelová

Témata článku: Kultura, Výstavy