15
Fotogalerie

Přehled fotografických výstav na červenec a srpen 2012

Na začátku letních prázdnin opět přinášíme přehled fotografických výstav v Česku na následující měsíc.

Inspiraci můžete čerpat nejen sjížděním webových galerií či prohlížením online portfolií vybraných fotografů, a proto vám přinášíme přehled aktuálních fotografických výstav v Česku.

Pola Sieverding: Cross Metropolis Machine

Pola Sieverding je považována za výraznou současnou umělkyni pracující v oblasti fotografie a videa. V Galerii Kostka můžete shlédnout její novou videoinstalaci nazvanou Cross Metropolis Machine. Autorka v ní zachycuje architektonickou obnovu Lisabonu a prostorové manifestace Zlína, kterým kontrastuje mapování pohybu tanečnice v jednom z pražských klubů. Jemná lidská kůže a drsné betonové fasády se tak stávají bází, ve které dychtivé oko hledá otisky kultury, životního stylu, nebo ideologie. Pomalý pohyb kamery dotváří zvláštní atmosféru videí, které evokují jakési tiché drama a vtahují diváka do svého obrazového vlnění.

 • kdy: do 22. července 2012
 • kde: Meetfactory, Galerie Kostka, Ke Sklárně, 3213/15, Praha 5
01 Pola Sieverding.jpg
foto: Z archivu Poly Sieverding

Roman Vondrouš: Český člověk

Roman Vondrouš ve svém poněkud provokativně nazvaném fotografickém cyklu Český člověk s výraznou výtvarnou stylizací a humornou nadsázkou zachycuje některé z jevů typických pro českou povahu, tradici i pro český životní styl. Vyhledává jevy, které buď nemají jinde obdobu, anebo mají nezaměnitelně českou podobu, ať už jde o chataření a chalupaření, vesnické myslivecké lovy, pankáčství anebo svérázné polidšťování městských sídlišť. Autor, vyučený fotograf a fotoreportér ČTK, je držitelem několika cen Czech Press Photo.

 • kdy: do 22. července 2012
 • kde: Czech Press Photo, Újezd 19, Praha
02-Roman_Vondrous-myslivecky_lov-02.jpg
foto: Roman Vondrouš, Myslivecký lov

Katarína Hládeková: Second-Best

První samostatná výstava Kataríny Hládekové ve čtyřech obrazech variuje téma prostupující celou její tvorbou. V autorčině díle narazíme na řadu objektů – modelů propojujících tvarosloví nábytku a architektury na jedné straně a na fotografie podobných objektů na straně druhé. Specialitou jsou modely jakýchsi miniaturních galerií, kde autorka buďto vystavovala práce pozvaných umělců, nebo je stavěla přímo „na tělo“ jejich tvorbě. Společným jmenovatelem všech těchto uměleckých poloh je zachycování vazeb mezi pojmy objekt, model, galerie. Stejné téma je ztvárněno i na vystavených snímcích, které zachycují „předmět“ vytvořený v modelu galerijního prostoru.

 • kdy: do 27. července 2012
 • kde: Fotograf Gallery, Školská 28, Praha 1 28/
03 Katarína Hládeková.png
foto: Katarína Hládeková, z cyklu Second-Best

Johana Pošová: Podtlak

Základem tvorby Johany Pošové, absolventky Ateliéru fotografie Hynka Alta na pražské Vysoké škole uměleckoprůmyslové, jsou zdánlivě malicherná nenápadná gesta bytostí, dočasné záznamy jejich přítomnosti a symbolika věcí. Ačkoliv se jedná o zdánlivě banální prchavé okamžiky, nabízejí široké interpretační pole pro každého z diváků. Výstava nazvaná Podtlak představuje výběr z nových fotografií a videoprojekci, které společně, jako celek, odhalují lidské tělo zasažené vnitřním napětím.

 • kdy: do 12. srpna 2012
 • kde: Galerie Hlavního města Prahy, Dům U Zlatého prstenu, Týnská 6, Praha 1
04 Johana Pošová.jpg
foto: Johana Pošová, z cyklu Podtlak

Helena Gonçalves: Monchique

Mladá portugalská fotografka Helena Gonçalves prezentuje na své první výstavě v Praze seriál svých fotografií Monchique. Skládá se ze snímků pořízených v horách Monchique v oblasti Algarve, kde se autorka narodila. Fotografie pocházejí z doby krátce po obrovských lesních požárech, které v letech 2004 a 2005 tuto unikátní oblast jižního Portugalska téměř zničily. Každý z 12 snímků zachycuje jeden konkrétní měsíc roku. Snímky byly exponovány v noci s pomocí světelného zdroje tvrdého světla, jehož prostřednictvím autorka odkrývá a vyjevuje specifické přírodní prvky a scenérie. Světlo, plynoucí čas, co se projevuje zjevně a co zůstává skryto – to jsou otázky, které autorka divákovi předkládá. Výstava je součástí projektu, který v tomto roce pojednává o předmětu Prostředí. Městské / Mimoměstské.

 • kdy: do 15. srpna 2012
 • kde: Galerie FotoGrafic, Stříbrná 2/212, Praha 1
05 Goncalves.jpg
 foto: Helena Gonçalves, z cyklu Monchique

Tomáš Hrůza: Letní ambice

Výstava snímků Tomáše Hrůzy je uvedena poněkud krátkým, avšak slibně tajemným textem: Fotografie prodchnuté vůní benzínu, žárem slunce, komářími štípanci, a … Více se dozvíte pouze tehdy, když z žáru slunce vstoupíte do jednoho pražského domu na ulici Sládkova...

Tomáš Hrůza (1979) vystudoval na Fakultě umění a designu v Ústí nad Labem. Během studií strávil dva semestry na University of Derby v Anglii a semestr na State University of New York. V současné době spoluvytváří kulturní informační servis Artmap a je technickým redaktorem časopisu Fotograf.

 • kdy: do 31. srpna 2012
 • kde: De-Sign, Sládkova 7, Praha
06 Tomáš Hrůza.jpg
foto: Tomáš Hrůza

Antonín Kratochvíl: Domovina

Cyklus Domovina představuje pestrý průřez dílem přední osobnosti české fotografie Antonína Kratochvíla. V sedmnácti letech autor emigroval do Ameriky, kde pracoval jako fotoreportér pro renomované časopisy (např. New Yorker). Jeho fotografie získaly řadu prestižních ocenění (World Press Photo). Vedle dokumentu se věnoval hlavně portrétu, v jeho portfoliu nalezneme snímky celebrit, jako je David Bowie nebo Liv Tylor. Všechny tyto tvůrčí polohy mohou návštěvníci shlédnout během prázdnin v pražské Leice. Recenzi a krátký rozhovor z výstavy si můžete přečíst v článku Andrey Karlíkové.

 • kdy: do 9. září 2012
 • kde: Leica Gallery Prague
07 Kratochvíl.jpg
foto: Antonín Kratochvíl, ČSR

Josef Sudek: Z ostrovů

Po nástupu totalitního režimu na konci 40. let minulého století řada českých fotografů dobrovolně, či z donucení odešla do zahraničního exilu. Jinak se zachoval Josef Sudek (1896 – 1976), který volil cestu exilu vnitřního. Jedním z útočišť, kam se ze svého skromného ateliéru v těchto temných letech uchyloval, byly vltavské ostrovy. Opuštěná místa v samotném srdci Prahy, na nichž ve večerním přítmí a často i v mlze vznikly jeho melancholické snímky. Výstava je doplněna dvěma fotografiemi v originálních autorských adjustacích.

 • kdy: do 9. září 2012
 • kde: Galerie Josefa Sudka, Úvoz 160/24, Praha 1
08 Sudek.jpg
foto: Josef Sudek, Z ostrovů

Tváře – Fenomén tváře ve videoartu

Výstava Tváře prostřednictvím osmnácti experimentálních filmů a děl videoartu z posledních čtyřiceti let zkoumá tvář jako obrazové médium. Odhaluje cesty, jimiž se sama tvář stává obrazem. Filmy nabízí divákovi komplexní pohled na mnohočetné způsoby, jimiž tvář vytváří a vyjadřuje osobní identitu, duševní stavy i na to, jak utváří příběhy a mezilidské vztahy. Výstava se snaží přiblížit mechanismy lidského vyjadřování a vztahů mezi viditelným výrazem a neviditelnými duševními strukturami, předvést jemnou síť vazeb mezi biologickými a kulturními aspekty tváře. Jejím cílem je rovněž naznačit, že vzdor své všudypřítomnosti a banalitě zůstává lidská tvář fascinujícím a zčásti i tajemným fenoménem.

 • kdy: do 16. září 2012
 • kde: Galerie Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, Praha 1
09 tváře.jpg
Tváře: videoinstalace Douglase Gordona – Confessions of a justified sinner

Pavel Brunclík: Diverse

Výstava Diverse je první souhrnnou přehlídkou díla Petra Brunclíka. Fotografii se autor věnuje déle než třicet let, má za sebou řadu výstav nejen u nás, ale i v zahraničí, jeho publikace několikrát získaly cenu za nejlepší fotografickou knihu roku. Během své dlouholeté umělecké činnosti v Brunclíkově tvorbě vykrystalizovala témata, k nimž se opakovaně vrací – mezi základní patří krajina, žena a portrét. Na základě těchto tematických okruhů je expozice rozčleněna do oddílů Cizí ženy, Krajiny, Geometrie nahoty a Portréty. Výstavu doprovází stejnojmenná publikace.

 • kdy: do 30. září 2012
 • kde: Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1
10 brunclík.jpg
foto Pavel Brunclík, Bez názvu, 2007, z cyklu Geometrie nahoty

připravila Helena Vyplelová

Pokračování 2 / 2

Fotografické výstavy – červenec a srpen 2012, mimopražské

Inspiraci můžete čerpat nejen sjížděním webových galerií či prohlížením online portfolií vybraných fotografů, a proto vám přinášíme přehled aktuálních fotografických výstav v Česku.

Petra Feriancová: Studie k druhému plánu

V projektu Studie k druhému plánu se mladá slovenská umělkyně Petra Feriancová (1977) zaměřila na kontextualizaci konkrétního galerijního prostoru. Soustředí se na okno jako výrazný prvek propojující exteriér a interiér. Výstava nabídne divákovi sérii fotografií s takto chápaným kompozičním řešením. Jedná se o manipulované fotokopie z knih a studijních materiálů, které jsou pořízeny pokaženým fotoaparátem propouštějícím velké množství světla. Studie odkazuje k poznávání, které nemá základ ve zkušenosti, nýbrž je vytlačeno za její hranice (tam za okno).

 • kdy: do 5. 8. 2012
 • kde: Dům umění města Brna, Malinovského nám. 2, Brno
11 feriancová.jpg
foto: Petra Feriancová, z cyklu Studie k druhému plánu

Pavel Pola: Genius Loci Pragensis

Myslíte si, že je Praha v obrazech stokrát omleté a vyčerpané téma? Možná vás fotografie Pavla Pola sdružené do souboru s poněkud vzletným názvem přesvědčí o opaku. Možná ne... Faktem je, že se autor ve svém fotografickém souboru nesoustředil na turisticky exponované motivy, ale zamířil hlouběji do (chátrajícího) nitra matičky Prahy. A kam? To vám odhalí kurátor výstavy: „Pojďte se projít opuštěným stadionem Bohemians ve vršovickém ďolíčku. Zastavte se na chvilku u Barrandovských teras, kdysi vyhlášeném místě nejen pražské smetánky. Projděte se Josefovem, místem s opravdu pohnutými osudy... .“

 • kdy: do 23. srpna 2012
 • kde: Galerie Čerťák, Vápenka Čertovy schody, Tmaň
12 Pola Kafkuv-stin.jpg
foto: Pavel Pola, Kafkův stín

Fotofestival Moravská Třebová

Každoročně se v rámci Fotofestivalu Moravská Třebová konají výstavy fotografických děl významných uměleckých osobností. Festivalový program sice proběhl již 30. června, do konce prázdnin je však možné navštívit hned několik fotografických výstav. Letošním lákadlem jsou především snímky Roberta Vana, Markéty Luskačové a Evžena Sobka, které můžete shlédnout v místním Muzeu. Tamtéž se potkáte s expozicemi zahraničních účastníků festivalu Hansgerta Lamberse (Něm.) a slovenského fotoklubu FK Obzor Žilina. Menší instalace jsou rozmístěny po celém městě – v restauracích či na úřadech.

 • kdy: do 31. srpna 2012
 • kde: Muzeum, ul. Svitavská, Moravská Třebová
13 Vano.jpg   13 Markéta Luskačová.jpg
foto: Robert Vano | foto: Markéta Luskačová

Bohdan Holomíček: Fotografie

Obsáhlá výstava fotografií Bohdana Holomíčka se koná k příležitosti dvacátého výročí od založení Galerie Veselý výlet. Letitá autorova tvorba je zastoupena výběrem 618 fotografií. „Jsou tu snímky významných osobností, převratných událostí, banality minulého režimu, poetické krajiny, časosběrné fotografie několika míst a snímky ze života lidí v našem nejbližším okolí," specifikuje vystavená díla kurátor Pavel Klimeš. Další fotografie jsou k vidění ve dvou elektronických fotorámečcích. Hlavní projekce nese název Václav Havel a doba, ve které jsme žili, v druhé se střídají snímky z akcí Veselého výletu.

 • kdy: do 4. listopadu 2012
 • kde: Galerie Veselý výlet, Pec pod Sněžkou
14 holomíček.jpg
foto z archivu Galerie Veselý výlet

připravila Helena Vyplelová

Určitě si přečtěte

Články odjinud