10
Fotogalerie

Přehled fotografických výstav na červen 2012

Na přelomu května a června přinášíme přehled fotografických výstav v Česku na následující měsíc.

Inspiraci můžete čerpat nejen sjížděním webových galerií či prohlížením online portfolií vybraných fotografů, a proto vám přinášíme přehled aktuálních fotografických výstav v Česku.

Lesy a zahrady

Tři autorky – tři umělecké série. Projekt Brouk jako umělec Hany Novákové humorně přistupuje ke kontroverznímu tématu kůrovce – chápe jej jako sílu tvořivou, nikoliv ničivou. Její konceptuální a dokumentární instalace je složena z autentických přírodních materiálů (dřevěných klacíků), které byly změněny kůrovci, a z výsledků jejich následného zpracování klasickými grafickými metodami dřevorytů. Místní fotografka Marie Bubeníková v sérii Dostupná místa prezentuje fotografie šumavské krajiny. Třetí z autorek Eva Heyd soustřeďuje v souboru Twilight fotografie pořízené za soumraku a na hranici noci, kdy se vše s ubývajícím světlem mění, kdy věci a krajina dostávají jiný vzhled a nabývají druhých, mnohem fantasknějších významů.

 • kdy: do 6. června 2012
 • kde: Galerie Califia, Zámek Horažďovice
01 Eva Heyd.jpg
foto: Eva Heyd

Libuše Jarcovjáková: Anamnesis / Rozpomínání

Výstava dokumentárních snímků fotografky Libuše Jarcovjákové je připomínkou světa, který pomalu zaniká a mizí. Vedle výběru z archivních černobílých souborů Noční směna, Romové a T-klub, na kterých autorka pracovala v 70. a 80. letech, můžeme na výstavě vidět i pozdější sérii barevných snímků zobrazující poslední měsíce a roky života autorčiny těžce nemocné maminky.

 • kdy: do 9. června 2012
 • kde: Galerie 1. patro, Myslíkova 9, Praha
02 Libuse Jarcovjakova.jpg
foto: Libuše Jarcovjáková, z cyklu Anamnesis/ Rozpomínání

Stanislav Pokorný: K zemi blíž

Výstava prezidenta Asociace profesionálních fotografů ČR představuje snímky krajin, které vznikly v autorově rodné zemi, ale i na cestách do zahraničí v období let 2008 až 2011. Společným jmenovatelem fotografií míst z různých konců Evropy je hledání ticha. Někteří jej hledají bezvýsledně třeba celý život. Podle Stanislava Pokorného je však ticho v krajině téměř všudypřítomné, ne vždy se jej však daří vnímat a cítit. Dle autorových slov je vše odvislé nejen od toho, jaká je v přírodě pohoda, světelná situace a nálada, ale i od pohody a vnitřní vyrovnanosti člověka samého. Stanislav Pokorný má rád z pohledu vnímání ticha v krajině Jizerské hory. Ale stejně tak se mu daří vnímat ticho časných rán v Toskánsku, podvečera v Bretani či ticho přerušované pohybem přílivových vln moře na západním pobřeží Irska.

 • kdy: do 17. června 2012
 • kde: Czech Photo Gallery, Újezd 19, Praha
04 StanislavPokorny-Majak.jpg
foto: Stanislav Pokorný: Maják

Jolana Havelková: Pravidelná dávka emocí

Pro absolventku Institutu tvůrčí fotografie v Opavě Jolanu Havelkovou je typická práce s různými postupy a technikami. Médium fotografie ráda zkoumá z různých úhlů pohledů a také jej mnohdy překračuje do rovin ryze konceptuálního umění. Podobně je tomu v případě projektu Pravidelná dávka emocí, na němž pracuje od roku 2002. Konkrétně se jedná o otisky oblečení autorčina malého syna, které transformovala do podoby obrazů, a to velmi invenčním způsobem: skenováním reálných částí oblečení. Obrazy jsou řazeny podle principu deníkového záznamu. Vzniklé objekty připomínající roztodivné živočichy, rostliny a bytosti, jsou vzdorným gestem proti uniformitě dětského oblečení, a jeho prostřednictvím proti fádnosti konzumního světa.

 • kdy: do 24. června 2012
 • kde: Altán Klamovka, Klamovka, Praha 5
05 Jolana Havelková.jpg
foto: Jolana Havelková

Pavla Gajdošíková a Zbyněk Sedlecký: HOME OFFICE

Výstava Home Office Pavly Gajdošíkové a Zbyňka Sedleckého představuje dva rozdílně pojaté pohledy na podobná témata. Leitmotivem obou autorů je sekvenční sledování okolního, dobře známého prostředí, které pomocí různě nastaveného zoomu vyhledává finální rastry a struktury. Jejich hledáček tak zaostřuje na fasády výškových budov, uniformitu businessmanů, nebo jen na detail vzorkovníku textilií.

 • kdy: do  15. července 2012
 • kde: Galerie Budoart, Perunova 15, Praha
08 Home Office-Big.jpg
foto: Pavla Gajdošíková a Zbyněk Sedlecký, Home Office – Big

připravila Helena Vyplelová

Pokračování 2 / 2

Fotografické výstavy – červen 2012, Brno, Olomouc, Polička

Inspiraci můžete čerpat nejen sjížděním webových galerií či prohlížením online portfolií vybraných fotografů, a proto vám přinášíme přehled aktuálních fotografických výstav v Česku.

K obrazu svému

Brněnská galerie Salon Daguerre představuje fotografické soubory tří studentek Ateliéru tvůrčí fotografie Ostravské univerzity – Mariany Drápalové (1990), Terezie Foldynové (1985) a Markéty Zimové (1989). Společným jmenovatelem projektů je vizuální sebereflexe, pokaždé však jinak pojatá. Série Mariany Drápalové hledá inspiraci v módě, dětském světě a filmu, fotografie Terezie Foldynové, ač formálně konvenční, jsou obsahově nesmírně bohaté a odkazují k poněkud nepřívětivému období v autorčině životě. Díla Markéty Zimové zase mají blízko k performanci, jakoby mimochodem zachycené fotoaparátem. Kořeny tvorby každé z autorek tkví sice jinde, jedno však mají společné. Podařilo se jim ztvárnit se k obrazu svému a tento prožitek divákovi smysluplně přiblížit. 

 • kdy: do 12. června 2012
 • kde: Salon Daguerre, Slovákova 1, Brno
03.jpg
 K obrazu svému, Salon Daguerre

Yael Ben-Horin: Outsid(h)er

Inspirací vystaveného projektu byla fotografie zneužívané desetileté dívky, která se stala součástí upoutávky na stránky s dětskou pornografií. Po jejím náhodném shlédnutí se Yeal Ben-Horin začala zabývat problémem zneužívaných dětí ze sociopolitické perspektivy. Zvláště podnětné pro ni byly výpovědi těch, kteří byli v dětství zneužíváni a byli natolik odvážní, že své osobní příběhy zveřejnili. Během svého zkoumání autorka dospěla ke konceptu imaginárního přebudování dětství pro malou dívku z pornografické stránky. Pomocí digitálních technik na úpravu snímků vytvořila série fotomontáží, které kombinují skutečné rodinné snímky s tvářemi zneužívané dívky ze čtyř jejích fotografií. 

 • kdy: do 4. července 2012
 • kde: Galerie Kabinet, Tic Galerie, Radlická 4, Brno
06 Yael Bell Horin.jpg
foto: Yael Ben-Horin

Lucia Sceranková: Tichá voda brehy myje

Obrazy fotografií Lucie Scerankové jsou střetem iluzivních a reálných výjevů. Ten se děje v rámci záznamu pracně budovaných scénografií imaginativních dějů nebo během přímé dokumentace okolí. V obou případech dochází k vytvoření motivu tušené nebo reálně přítomné stopy po autorčině fyzickém zásahu do fotografie nebo fotografovaného prostředí. Série ve své různorodosti odkazuje i k archetypům klasických žánrů fotografického řemesla, jako je krajina, portrét, zátiší. Obsah v rámci série je narušován i rozdílností zvolených technik, významná je i skladba objektů fotografií, které se liší často velikostí či adjustací. Předmětem výstavy se přesto nestává analýza média, ale jakási nová obraznost budovaná tříštěním jednotlivých obrazů. 

 • kdy: do 4. července 2012
 • kde: Galerie Mladých, Tic Galerie, Radlická 4, Brno
07 Lucie Sceranková - ticha voda.jpg
foto: Lucie Sceranková, fotografie z výstavy Tichá voda

Markéta Othová a Kateřina Vincourová: Ahoj Babi a Z polystyrenu 

Kateřina Vincourová a Markéta Othová přináší dva žánrově odlišné pohledy na realitu vesnického a přírodního prostoru. Othová představuje soubor dvaceti černobílých snímků s názvem Ahoj Babi. Jedná se o fotografie emblematických květin, které poznala v dětství, když si hrála na louce na Moravě, nedaleko chaty své prababičky. Jejich rozpoznání v přítomnosti je obloukem vrací do trochu jiného a poněkud posmutněle posunutého významu. Naproti tomu Kateřina Vincourová prezentuje na svých snímcích zdánlivě nepoetický pohled na novodobou vesnici – satelitní městečko z polystyrenu na periferii Prahy. Tato novodobá sídliště působí svou bílou čistotou v krajině dle slov autorky „až jímavě krásně, ale paralelně s tímto se naskýtá pohled ekologicko-katastrofický.“ 

 • kdy: 3. června – 28. července 2012
 • kde: Galerie Kabinet Střítež, Střítež 42, Polička 
09 ahoj babi.jpg
foto: Markéta Othová, z cyklu Ahoj Babi

Jan Langer: Století

Dokument Století Jana Langera (1978), který pracuje v současné době jako fotoreportér informačního serveru Aktuálně.cz, sleduje osudy starých lidí žijících v Česku. Koncepce výstavního souboru využívá srovnání dobových portrétů z archívu dlouhověkých s jejich aktuální podobou. Zásadním inspiračním momentem bylo pro autora zjištění, že lidi v pokročilém věku stále chápeme jako ojedinělý úkaz. Jan Langer dlouhodobě se stoletými pracoval a připravil pro diváky unikátní sociální sondu, která dokumentuje, jak se v tomto věku žije. Jak tito lidé vypadají a na co vzpomínají a jak je vnímá většinová a mládí preferující společnost. Za soubor Století získal autor zvláštní cenu UniCredit Bank Young Prague Photo Award na festivalu Prague Photo v roce 2012. 

 • kdy: do 16. září 2012
 • kde: Arcidiecézní muzeum Olomouc, Amadeus, Václavské nám. 3, Olomouc
10 Jan Langer.jpg
 foto: Jan Langer: Stanislav Spáčil, narozen 1908 v Pozořicích na jižní Moravě.
Vlevo 17 let (vyučen elektrikářem), vpravo 102 roků.

připravila Helena Vyplelová

Určitě si přečtěte

Články odjinud