Pracujeme s barvou na počítači

Pracujeme s barvou na počítači

Fotografie lze s pomocí počítače poměrně snadno upravovat. K nejčastěji užívaným retušovacím technikám patří barevné transformace. Vyskytují se v nástrojích a filtrech pro korekci expozice, stejně jako v tvůrčích postupech výtvarného zpracování fotografií. Za dobrými snímky stojí mimo jiné znalost práce s barvami na počítači a povědomí o problémech, které nás při úpravách a tisku fotografií mohou potkat.

Digitální fotoaparáty nepracují s barvou zrovna jednoduše. Snímače fotografických přístrojů jsou citlivé na intenzitu dopadajícího světla a s rozlišením odstínů si samy poradit nedokáží. Světlo musí projít nejprve přes filtry v primárních barvách (nejčastěji se jedná o červenou, zelenou a modrou), teprve potom je změřeno a zaznamenáno ve formátu „nevyvolaných dat“ RAW. Z těchto dat lze interpolačními algoritmy zobrazit původní odstíny, či alespoň barvy, které se jim co nejvíc blíží. Výpočet obrazu z nasnímaných vzorků nebývá vždy jednoduchý ani jednoznačný.

Prostor „digitálních barev“ je v porovnání s citlivostí lidského oka relativně omezený. Počet zachytitelných odstínů závisí jednak na kvalitě snímacího prvku, jednak na důmyslnosti interpolačního algoritmu. Fotoaparáty stále pohotovější, rychlost zpracování snímků se však může negativně projevit na jejich kvalitě. Barevnost fotografie tak nakonec odráží třeba jen malou část skutečných odstínů. Špatně vypočtená expoziční hodnota či vyvážení bílé barvy, nedostatečná informace o detailech v jasech a stínech nebo nevhodně vymezený barevný prostor – to vše může snímky poškodit. Snad každý si vybaví příklady tonálně nevyvážených fotografií pořizovaných za světelně ztížených podmínek jednoduchou optikou nebo méně kvalitním fotopřístrojem.

Další potíže pramení z toho, že lidský mozek třídí a uchovává barvy jinak než jsou zaznamenány v počítači. Barevný odstín si obvykle umíme vybavit přímo z jeho názvu. Počítače naproti tomu vnímají barvy jako kombinace několika primárních odstínů. Ne všechny barvy lze přitom správně zobrazit a vytisknout. Podání fotografie z laserové a inkoustové tiskárny může být pokaždé jiné, než jak byl snímek upraven na obrazovce. Naštěstí se umíme zmíněným nepříjemnostem vyhnout a barvy na počítači sjednotit. Připomeňme si nejprve, jak to s naším vnímáním a s počítačovým zpracováním barev vlastně je.

Rozeznáváme odstíny

Lidský zrak dokáže vnímat energii v omezeném spektru elektromagnetického vlnění, jež nás obklopuje v nejrůznějších podobách. Viditelnou energii nazýváme světlem; různé vlnové délky světla se liší svými barvami. Světlo začínáme rozpoznávat na pomezí ultrafialového záření s délkou kolem 400 nm, kratší vlny patří neviditelnému rentgenovému záření. Barvy vidíme až do vlnových délek kolem 700 nm; dále spektrum pokračuje infračerveným tepelným zářením. Modrou barvu vnímáme v okolí vlnové délky 445 nm, zelené odstíny při 525 nm, červený vjem vyvolá vlnění 645 nm. Barevné vlastnosti světla umíme zároveň popsat frekvencí příslušného vlnění. Platí přitom, že čím větší je délka vln, tím nižší je jejich frekvence.

Na oční sítnici máme dva druhy světlocitlivých buněk. Barevné fotoreceptory – čípky – jsou rozmístěny kolem centrální jamky sítnice a reagují, podobně jako elektronika digitálního fotoaparátu, na frekvence červených, zelených a modrých odstínů. Jejich počet se pohybuje mezi 6 a 7 miliony, nejvíce je citlivých na zelenou, nejméně na modrou barvu. Jasové fotoreceptory – tyčinky – leží v počtu asi 150 milionů poblíž okraje sítnice. Starají se o periferní vidění bez rozlišení barev, naplno pracují hlavně v šeru a ve tmě. Pomocí obu typů čidel oko vnímá barevné odstíny (frekvence), jejich jas (intenzitu) a sytost (čistotu barvy). Výsledný vjem vzniká ve spolupráci s mozkem, který dosud abstraktní informaci přiřazuje význam ve formě příslušné barvy.

Barevné vidění tedy není nic jiného než jistý způsob vizualizace světelné energie. Rozlišování barev je přitom zcela subjektivní; každý z nás je vybaven jiným počtem a „barevným nastavením“ fotoreceptorů. Všichni nemusíme být stejně citliví na určité odstíny; stejná barva vnímaná v různých prostředích na nás může pokaždé zapůsobit jinak. Protože žádné absolutní přiřazení barev ke  vnímanému světlu neexistuje, vjem obvykle hodnotíme zástupnými výrazy jako např. olivová zeleň nebo modř mořská, které odpovídající odstín snadněji evokují. Zatímco pro nás je takový popis dobře srozumitelný, počítači musíme nejprve vysvětlit pravidla vzniku barev ze základních odstínů.

Barvy na počítačové obrazovce

Lom bílého světla do spektrálních barev podle různých vlnových délek
Goethův trojúhelník míchání barev, spektrální barvy leží kolem podstav

Vědecké snahy o uspořádání barevného prostoru a efektivní práci s barvami pocházejí z druhé poloviny 17. století, kdy Isaac Newton nechává procházet sluneční světlo skleněným hranolem a pozoruje, jak se láme do spektrálních odstínů (obr. 1). Nebarevné, „denní“ světlo naopak vzniká průchodem spektra druhým hranolem, tedy kombinací všech barev, které se v něm nachází. První teorie barev byla na světě. Experimentální pohled na vnímání barev uplatňuje o století později Johann Wolfgang von Goethe, který v obsáhlém díle Nástin nauky o barvách podrobně popisuje, jak působí „čisté barvy“ a jejich kombinace na lidskou psychiku (obr. 2).

Princip adičního skládání barev prostoru RGB

Newtonova teorie popisuje adiční model vzniku barev, založený na vlastnostech světla vycházejícího z barevných zářičů umístěných v tmavém prostoru (>obr.3). Spektrum slunečního světla obsahuje omezený počet tzv. chromatických odstínů o jediné frekvenci. Chromatické světlo je nosičem barevné informace. Nespektrální, „nečisté“ barvy lze vytvořit příměsemi jiných odstínů, tedy přičítáním dalších frekvencí. Chromatické barvy nelze vytvořit adičním mícháním ostatních odstínů. Malým počtem spektrálních barev, které nazýváme primární, dokážeme přitom vymezit poměrně velký prostor barevných kombinací.

Typicky se pro popis odstínů adičního prostoru používá trojice barev, na něž je náš zrak díky příslušným fotoreceptorům nejcitlivější – červené (R, red), zelené (G, green) a modré (B, blue). Kdybychom před zdroje bílého světla umístili průsvitné filtry příslušných barev, kombinací červeného a zeleného světla by vznikla žlutá. Pokud bychom rozsvítili zároveň všechna barevná světla, výsledné osvětlení by bylo opět bezbarvé. Čím více světel různých barev přitom rozsvítíme, tím bude výsledný odstín jasnější. Přesně tak vznikají barvy na počítačových obrazovkách nebo při snímání obrazu skenerem.

 

Pokračování 2 / 2

Barvy vytisknutých fotografií

 

Princip substitučního skládání barev prostoru CMY

Jiný princip míchání barev používají odedávna malíři. Jejich způsob tvorby odstínů spočívá v nanášení barevných pigmentů na světlé pozadí (>obr.4). Toto tzv. substituční skládání barev pracuje na principu filtrace barev. Ty nevznikají přímým mícháním, nýbrž pohlcením doplňkových odstínů z dopadajícího světla. Žlutý pigment pohlcuje modré odstíny, odražená červená a zelená složka vytvoří na sítnici žlutý odstín. Podobně azurová pohlcuje červenou a purpurová zelenou barvu. Skládáním pigmentů vznikají tmavší odstíny, protože čím dál víc světla je pohlcováno. Nakonec smícháním všech barevných pigmentů dostaneme neutrální tmavošedý odstín. Kombinacemi primárních složek substitučního modelu – azurové (C, cyan), purpurové (M, magenta) a žluté (Y, yellow) – jsou tvořeny odstíny nejenom na malířském plátně, ale i při běžném počítačovém tisku fotografií. Tiskárny navíc pracují samostatně s jasovou složkou a rozšiřují svůj barevný prostor pomocí doplňkového černého pigmentu (K, black).

Srovnání barevné citlivosti filmové emulze, barevného prostoru RGB a prostoru CMYK

 
Pokud by sekundární barvy modelu RGB byly zároveň primárními složkami modelu CMY, všechny odstíny by se nacházely v obou barevných prostorech zároveň. Vzhledem k fyzikální podstatě však světla a barevné pigmenty nemohou zobrazovat tytéž odstíny. Sekundární barvy prostoru RGB jsou proto sytější a výraznější než primární odstíny CMY. Při adičním skládání barev pracujeme s větším rozsahem odstínů než lze popsat substitučním mícháním; ne všechny barvy, které vidíme na obrazovce, dokážeme tedy správně vytisknout (>obr.5). Následky redukce některých odstínů při tisku fotografií dokáže napravit používání fotografických papírů se speciální povrchovou úpravou a rozšířenými optickými vlastnostmi.

Skenery, monitory i tiskárny mohou s barevnou informací zacházet libovolně. Dva různé monitory ani dvě tiskárny vesměs nezobrazí jedinou fotografii naprosto shodně. Pokud chcete mít snímky od počátku zachycení po jejich vytisknutí stále „v nejlepších barvách“, vyplatí se věnovat pozornost barevným profilům grafických zařízení a zpracovávat fotografie v korektně nastaveném prostředí.

Počítačové míchání barev

Primární komponenty barevného prostoru RGB

Barvy prostoru RGB vznikají skládáním frekvencí světelných zářičů. Barevný prostor můžeme zobrazit jako krychli; tělesová úhlopříčka představuje jasovou škálu, další vrcholy jsou v primárních a sekundárních barvách:

černá = (0, 0, 0), červená = (1, 0, 0), žlutá = (1, 1, 0), zelená = (0, 1, 0),
azurová = (0, 1, 1), modrá = (0, 0, 1), purpurová = (1, 0, 1), bílá = (1, 1, 1)

Prostor není lineární, tj. rovnoměrný pohyb v jeho souřadném systému nezpůsobí konstantní změnu barevnosti vnímaných odstínů. Lineární přírůstek skutečného jasu vyzářeného do prostoru je vnímán jako logaritmický přírůstek subjektivního jasu. Počet zobrazitelných odstínů lze zvýšit přidáním světel s negativní intenzitou – barevných pohlcovačů.

Primární komponenty barevného prostoru CMY

Barvy prostoru CMY jsou tvořeny filtrací doplňkových odstínů barevných pigmentů. Prostor bývá opět definován jako krychle s vrcholy v primárních a sekundárních barvách:

bílá = (0, 0, 0), azurová = (1, 0, 0), modrá = (1, 1, 0), purpurová = (0, 1, 0),
červená = (0, 1, 1), žlutá = (0, 0, 1), zelená  = (1, 0, 1), černá = (1, 1, 1)

Prostor barev není tak velký jako RGB, nelze v něm zejména kvalitně reprodukovat „živé barvy“ – jasné a syté odstíny zároveň.

CMYK
K primárním barvám prostoru CMY se obvykle přidává samostatná černá složka K. Barvy CMY samy nedokáží vytvořit skutečně černý odstín. Jelikož není snadné pohltit veškeré dopadající světlo, vytisknutá černá plocha bude nejspíš „tmavě bezbarvá“, ale nikoli čistě černá. Pokud takto přece jen vytiskneme kvalitní černou, pak je to za cenu neekonomické spotřeby barevných pigmentů. Řešením je přidat k primárním barvám novou černou složku, čímž bude prostor CMY obohacen o další tisknutelné odstíny.

Primární komponenty barevného prostoru HSB

Barevný prostor HSB vychází z modelu RGB, jeho odstíny jsou však uspořádány způsobem, který je více orientován na uživatele. Vnímaný odstín nejlépe popíšeme tím, jak na nás působí. Barva je v prostoru HSB určena svým odstínem (H, hue), sytostí (S, saturation) a jasem (B, brightness). O barvě definované pro počítač jako „10 % červené, 60 % zelené a 85 % modré“ budeme nadále uvažovat jako o syté bleděmodré, tedy jako o „modrém odstínu s relativně vysokým jasem i sytostí“.  Sytost vyjadřuje míru příměsi dalších barev v hlavním odstínu, jas určuje zastoupení světlých a tmavých odstínů v barvě. Prostor bývá někdy zobrazován jako šestiboký jehlan, přičemž obvod podstavy tvoří spektrální barvy, na plášti se nacházejí syté odstíny, směrem k ose se snižuje sytost a ve směru osy se mění jas.

Primární komponenty barevného prostoru HLS

Prostor HLS je variantou modelu HSB. Jasovou složku odstínu zde nahrazuje svítivost (L, luminance), která zastupuje kompletní jasovou škálu neutrálních barev. Nejvíce barev lze definovat při středních hodnotách svítivosti, směrem ke světlým i tmavým extrémům různobarevnost vjemu klesá.

Primární komponenty barevného prostoru CIELab

Barevný prostor navržený Mezinárodní komisí pro osvětlení (CIE, Commission Internationale de l’Éclairage) tak, aby reprezentoval barvy nezávisle na konkrétním zařízení. Fotografie popsané souřadnicemi L, a, b budou na počítači zobrazeny a vytisknuty ve stejných barvách. Princip jejich tvorby vychází z oponentní teorie vidění, kterou sami používáme při rozpoznávání barevného odstínu z informace dodané okem. Barva je definována trojicí hodnot, z nichž první je jasovou složkou a další dvě vyjadřují polohu odstínu na červeno-zelené a žluto-modré chromatické ose. Absence „červenozeleného“ a „žlutomodrého“ odstínu  odpovídá tomu, že náš zrak nelze dobře zaostřit na obě frekvence zároveň. Výhodou úprav fotografií v tomto modelu je kromě přenositelnosti digitálního obrazu rovněž to, že pracujeme nezávisle s jejich jasovou a barevnou informací.

Slovník pojmů

Barevný prostor rozsah odstínů, s nimiž pracuje dané zařízení (digitální fotoaparát, skener, tiskárna)
Formát RAW „digitální negativ“, světlo v primárních odstínech zachycené snímačem fotoaparátu bez dalších úprav. Obraz je zviditelněn digitální vyvoláním, tj. barevnou rekonstrukcí (interpolací)
Barevná interpolace proces rekonstrukce barev, výpočtu původních barevných odstínů z nasnímaných vzorků primárních barev
Expoziční hodnota vztah mezi expozičním časem a clonou, popisující kolik světla dopadne na snímací jednotku fotoaparátu
Vyvážení bílé barvy upravení odstínů, které jsou důsledkem světelných podmínek okolí nesprávně vykreslovány. Vyvážit barvy lze buď přímo zadáním teploty světla, při němž fotografujeme, nebo změřením barevné informace z referenčních objektů (bílá zeď, list papíru)
Světlo elektromagnetická energie vymezená rozsahem vlnění, na něž je citlivý náš zrak. Různé světelné frekvence jsou vnímány jako různobarevné
Fotorecepetor čidlo citlivé na intenzitu světla, příp. na jeho vybrané frekvence
Chromatické barvy barvy definované jedinou frekvencí; „čisté“ barvy bez příměsi jiných odstínů
Spektrální barvy všechny chromatické odstíny daného světelného zářiče. Různé zdroje světla vyzařují spektrální barvy o různých frekvencích a intenzitě; spektrum výbojek např. obsahuje oddělené frekvence (nebo frekvenci jedinou), bílé světlo se rozkládá na spojité spektrum barev
Primární barvy základní barevné odstíny, jejichž kombinací lze vytvořit všechny další odstíny určitého barevného prostoru. Primárními odstíny prostoru RGB jsou červená, zelená a modrá barva
Sekundární barvy barvy vytvořené skládáním primárních barev daného barevném prostoru. Skládáním primárních odstínů RGB po dvojicích vytvoříme sekundární barvy – červená a zelená produkuje žlutou, zelená a modrá azurovou, modrá s červenou purpurovou barvu
Doplňkové barvy dvojice barev, jejichž frekvence se vzájemně vylučují. Doplňkovou barvou červené je azurová, sytá červená tedy neobsahuje žádné azurové odstíny. Podobně zelená má doplňkový odstín purpurový, doplňkem žluté je modrá barva

Určitě si přečtěte

Články odjinud