9
Fotogalerie

Pozvánka: Setkání fotografů Ostrava

Tak jako každé jaro i letos připravil Ostravský fotoklub setkání fotografů spojené s burzou fotografické techniky. Letošní jarní ročník nese pořadové číslo 49. Hosté se mohou těšit na přednášku Jiřího Kozubíka z oblasti velkoformátové fotografie a na diskuzi s hostem setkání, úspěšnou fotografkou, Ditou Pepe.

Pro návštěvníky bude rovněž připravena fotografická soutěž, do které může přihlásit své dílo, kterýkoliv z příchozích hostů. Jak již je tradicí, o vítězi této soutěže nerozhoduje odborná porota, ale každý z účastníku setkání může svým hlasem přispět k úspěchu jim vybrané fotografie.

Program 49. setkání fotografů:

  • 8:00 – zahájení setkání, úvodní slovo
  • 9:00 – Jiří Kozubík – fotografie velkoformátovou kamerou
  • 10:15 – host setkání: Dita Pepe
  • 12:00 – vyhlášení výsledku fotosoutěže, předání cen
  • 12:30 – zakončení

Setkání proběhne v sobotu 17. dubna 2010 v Domě kultury města Ostravy na ulici 28. října. Více informací o Ostravském fotoklubu a setkání fotografů lze nalézt na stránkách organizace www.fotoklubostrava.cz

1.jpg 2.jpg 3.jpg
4.jpg 5.jpg 6.jpg
7.jpg 8.jpg 9.jpg
Fotogalerie z předchozích ročníků setkání

Paralelně se setkáním fotografů probíhá výstava fotografií Dalibora Bednáře ve výtvarném centru Chagall.


Trocha z historie „Setkání fotografů“

Počátky „Setkání fotografů“ se začínají psát na podzim roku 1985. Tehdy první skupina absolventů „Školy výtvarné fotografie“, kteří dokončili dvouleté studium, spolu s Františkem Řezníčkem, který zde vyučoval, přišla s nápadem uspořádat akci, kde by se setkávali fotografové a příznivci fotografie; mohli si vyměňovat zkušenosti, fotopotřeby a někdy se jen prostě vidět. Jako termíny konání se nejlépe nabízely jaro a podzim. První „Setkání“ bylo uspořádáno na jaře roku 1986 v prostorech bývalého Domu kultury OKD v Ostravě- Porubě a přišlo neočekávaných 139 návštěvníků. A potom stále více a více. Bylo vidět, že lidé takovou akci vítají. Asi největší zájem od počátků přitahovala „burza“. Není divu; psala se doba let osmdesátých, kdy kromě fotoaparátů zn. Praktica, Zenit, nebo Pentacon Six, trh mnoho výběru neposkytoval.

Stejně tak tomu bylo i s různými doplňky. Lidé tedy vítali možnost koupit, nebo prodat něco, co trh nenabízel. Postupem doby se skladba nabízených věcí mění, zvláště v poslední době s nástupem digitální techniky. Přesto je pořád dosti „skalních filmových nadšenců“, pro které staré aparáty mají stále nezaměnitelné kouzlo. Takže burza je stále nedílnou součástí každého „Setkání“ a zdá se, že tomu tak bude i nadále. Již od počátků nebylo záměrem Fotoklubu Ostrava, aby se burza stala hlavní náplní těchto akcí. Výstavy fotografií, nejen z Fotoklubu Ostrava, doprovázely a stále doprovázejí každé setkání.

Nemálo fotoklubů z moravskoslezského regionu zde vystavilo své klubové kolekce. Velmi populárními se staly besedy se známými fotografy, doslova ze všech koutů naší vlasti; stejně jako téměř všech žánrů, kouzla, zvaného fotografie. Bylo by moc dlouhé vypsat zde všechny, kteří předstoupili před diváky aby se s nimi podělili o své zkušenosti, zážitky; povyprávěli o vzniku mnohdy všem dobře známých fotografií. To, že by to bylo dlouhé, by ani tak nevadilo; spíše to, že bych mohl někoho opomenout. A to si nikdo, kdo byl vlastně taky spolutvůrcem každého jediného „Setkání“ nezaslouží. Pravidelní návštěvníci, a není jich málo, si určitě vzpomenou.

Postupem času se pravidelnými účastníky každého „Setkání“ stávají stále více firmy, zabývající se prodejem fototechniky a materiálů pro klasickou, nebo dnes častěji digitální fotografii. Je to dobře pro všechny. Firmy mají možnost vejít více do povědomí lidí a lidé zase snáze zjistí, co která firma nabízí. Počáteční návštěvnost něco málo přes sto lidí se postupně zvětšovala a byly „Setkání“, kdy přišlo i více než 700 lidí. A jsou to lidé ze všech regionů, mnohdy Slovenska, Polska. Myslím, že všichni už vědí, co mohou v Domě kultury dvakrát za rok očekávat; a proto přicházejí. Věřím za všechny z Fotoklubu Ostrava, kteří se jakkoliv podílejí na přípravě a průběhu, že budou přicházet i nadále.

František Havlíček, předseda fotoklubu, říjen 2007

Určitě si přečtěte

Články odjinud