5
Fotogalerie

Pořádek dělá i v Lightroomu přátele

Pořizujete-li často záběry ve více variantách, pravděpodobně oceníte možnost seskupování snímků do balíčků.

V diskusi k minulému článku o virtuálních kopiích v Lightroomu jsem byl upozorněn, že jsem nezmínil možnost jejich seskupení do „stacků“ – skupin, či podle české lokalizace – balíčků, přesněji řečeno variantu sbalení skupiny pro šetření místem (protože samotný balíček Lightroom při vytváření virtuálních kopií udělá automaticky). Pravdou je, že původně jsem to pro účely tohoto textu nepovažoval za nutné, avšak později mi došlo, že možnost seskupování fotografií – a to nejen u virtuálních kopií – je funkcí, která dokáže náhledy v modulu Knihovna mnohdy velmi zpřehlednit. Proto se nyní na balíčky podívejme podrobněji.

S čistým stolem

Představte si vcelku běžnou situaci: fotíte například portréty, přičemž od každého záběru samozřejmě uděláte několik snímků. Poté fotografie naimportujete do Lightroomu, takže v jedné složce máte třeba deset záběrů po deseti snímcích – tedy sto fotografií, z nichž je třeba vybrat finální desetinu. I když každý fotograf asi postupuje trochu jinak, já doporučuji následující postup. Ihned po importu nemilosrdně smažu technicky špatné snímky – tedy pohybově rozmazané, nepřesně zaostřené, špatně exponované fotografie, apod.

Zbude mi ale pořád ještě dost záběrů, ze kterých je třeba vybírat a tak – pokud výběr vysloveně nepospíchá – si dám klidně i několik dní pauzu… Ze zkušeností totiž vím, že mám „jiné oko“ ihned po stažení snímků do počítače a jiné po časovém odstupu. Není cílem tohoto článku rozebírat proč tomu tak je, či je-li to menší nebo úplný nesmysl. Ať budete postupovat podle mého návodu nebo ne, vždy je dobře si před výběrem „uklidit pod rukama“ – a k tomu vám mohou posloužit právě balíčky v Lightroomu.

Rožky neohýbá

Vytvoření balíčku je velmi jednoduché – prostě označte snímky, které chcete sdružit a stiskněte klávesovou zkratku Ctrl+G. Zapamatovat byste si ji měli lehce podle anglického Group – skupina. Jestliže k vlastní škodě klávesové zkratky nepoužíváte, zkuste to buď pomocí kontextového menu, vyvolaného po klepnutí pravým tlačítkem myši nad některou z označených fotografií – viz následující ukázka.

licht_group1.png

Ještě byste mohli balíček vytvořit také v klasickém menu Fotografie | Seskupit | … , takže právo na volbu je jen a jen vaše. Ať však použijete kterýkoliv způsob, vždy se stane stejná věc: fotografie, které jste označili, se seskupí do „stacku“, prezentovaného jedním náhledem fotografie, již jste označili jako první.

Stejně jako u skupiny virtuálních kopií je i zde v levém horním rohu rámeček s číslovkou, označující počet snímků v balíčku. Také nyní, pokud na rámeček klepnete, rozbalí se obsah. Jedinou nepatrnou vizuální odlišností oproti skupině s virtuální kopií je absence zahnutého levého spodního rožku.

licht_group3.png
Vlevo balíček z libovolných označených snímků, vpravo rozbalená skupina s virtuální kopií

Která bude první?

Nyní už sice víte, že skupinu lze rozbalit klepnutím myší na rámeček s číslem, udávajícím počet snímků, možností je ale více a navíc jsou společné i pro opětovné sbalení. Nejrychlejším způsobem je opět klávesová zkratka – pro sbalení i rozbalení společná – tedy přepínač, fungující jednoduše pod klávesou S. Trváte-li na použití myši, můžete pro rozbalení i sbalení balíčku použít nenápadnou dvojitou svislou čáru při okraji miniatury.

licht_group4.png

Příznivci menu se pak opět můžou vyřádit buď v kontextovém nebo klasickém menu – ukázka napoví bez dalších slov. Jen pozor – zobrazené kontextové menu se ukáže po klepnutí pravým tlačítkem myši na rámeček s číslem v levém horním rohu náhledu. Klepnete-li mimo, musíte se k funkci Sbalit balíček proklikat přes příkaz Seskupit.

licht_group5.png

Existuje ještě jeden způsob, jak pracovat – nyní jen se sbalením skupiny. Pokud chcete stejně jako k rozbalení použít klepnutí na rámeček s číslem – viz první popsaná možnost, musíte znát jednu záludnost či spíše funkci. Vždy je pro sbalení nutno klepnout na rámeček první fotografie balíčku. Co by se stalo, kdybyste klepli na rámeček jiného než prvního snímku? Balíček zůstane rozbalený, ale první, „titulní“ fotografie se vymění za tu, na jejíž rámeček jste právě klepli.

Jak říkám, spíše než záludnost, jde o funkci, k níž byste se dostali také třeba pomocí kontextového menu na předchozí ukázce. Ostatně pokud si jej prohlédnete, zjistíte také, že lze měnit i pořadí jednotlivých snímků v balíčku a pomocí menu též rozbalovat či seskupovat všechny balíčky ve složce nebo třeba zrušit balíček.

Pouze ve složkách

Je zřejmé, že balíčky v jistých případech velmi zpřehlední zobrazení miniatur v modulu Knihovna. Vrátíme-li se k našemu modelovému příkladu s focením portrétů, pak seskupením získáte místo stovky miniatur pouhou desítku. Poté můžete vybírat nejlepší snímky v klidu postupně v jediném rozbaleném balíčku. Chcete-li jakýkoliv snímek z balíčku smazat, jednoduše použijte obvyklou klávesu Delete. Chcete-li jej jen vyjmout, prostě náhled „uchopte“ myší a přetáhněte mimo balíček. Stejný postup, ale v opačném pořadí, platí, pokud si přejete do stávajícího balíčku nějakou fotografii přidat. Takto přetahovat snímky lze dokonce i mezi balíčky vzájemně.

Mimochodem důležitá informace, která měla být možná spíše už na začátku: balíčky lze vytvářet pouze ve složkách. V uživatelských kolekcích či výběrech pomocí filtru se vám balíček vytvořit nepodaří. Kdybyste například chtěli balíček zařadit do existující kolekce, Lightroom tam snímky sice umístí, ale jako jednotlivé fotografie.

Čas hraje pro vás

Adobe Lightroom disponuje ještě jednou zajímavou funkcí pro práci s balíčky – automatickým seskupením podle nastavené časové prodlevy. K čemu je to dobré? Vysvětlím opět na stejném modelovém příkladu, který tento článek provází od začátku. U focení portrétů obvykle fotograf pořídí v relativně rychlém sledu sérii snímků jednoho záběru a poté nějakou dobu trvá nastavení dalšího záběru. A právě o tuto prodlevu jde. Lightroom si „přečte“ časy pořízení snímků a podle uživatelem nastaveného času mezi balíčky jednotlivé série automaticky seskupí.

Následuje praktický postup: naimportujte snímky do nové složky, označte všechny fotografie (nejrychleji zkratkou Ctrl+A), klepněte pravým tlačítkem myši nad libovolnou miniaturou a v kontextovém menu zvolte Seskupit | Automaticky seskupit podle času pořízení. Lightroom následně zobrazí dialogové okno, které vidíte na následující ukázce.

licht_group6.png

Posuvníkem uprostřed okna jednoduše nastavte čas prodlevy mezi jednotlivými skupinami fotografií. Jestliže Lightroom najde tuto nebo delší časovou prodlevu mezi některými snímky, automaticky zde vytvoří konec jednoho a začátek dalšího balíčku, dovnitř kterých vloží fotografie, jejichž časový odstup je menší než nastavená hodnota.

Vlevo dole jste v okně informováni, kolik balíčků program vytvořil a také na náhledech miniatur lze sledovat známé rámečky s čísly indikujícími počet snímků v balíčku a ohraničení balíčků dvojitými svislými čarami.

Určitě si přečtěte

Články odjinud