10
Fotogalerie

Picasa: Vylaďte svoje fotografie na maximum

Základním editačním úpravám v Picase jsme se již věnovali. Nyní přišel čas na nejrůznější možnosti úprav fotografií a vězte, že jich není málo.

Již dříve bylo uvedeno, že pro přechod do režimu úprav stačí poklepat v Picase na náhled fotografie, kterou chceme editovat. Na levé straně hlavního okna programu se pak objeví panel s nástroji pro úpravy. Panel obsahuje tři záložky: Základní opravy (Basic Fixes), Ladění (Tuning) a Efekty (Effects). Možnostem, které se skrývají pod záložkou Základní opravy, jsme se věnovali v předcházejícím článku, nyní se zaměříme na Ladění a Efekty.

Panel Ladění obsahuje čtyři posuvníky – Zjasnit (Fill Light), Světla (Highlights), Stíny (Shadows) a Teplota barev (Color Temperature). Pod posuvníky je tlačítko s kapátkem pro Výběr neutrální barvy (Neutral Color Picker).

Picasa2_01.jpg
Panel Ladění

Posuvníkem Zjasnit lze nastavit projasněni tmavých partií fotografie, posuvníkem Světla ovládáme jas ve světlých partiích a posuvníkem Stíny lze naopak fotografii ztmavit. Vedle těchto tří posuvníků je tlačítko se symbolem magické hůlky, kterým lze upravit jas obrázku automaticky. Všechny změny se samozřejmě okamžitě projeví v editačním okně, stejně tak i v histogramu (pokud je zapnut).

Posuvníkem Teplota barev můžeme do jisté míry ovlivnit barevné podání fotografie, například pokud bylo při fotografování špatně nastaveno vyvážení bílé. Pohybem posuvníku doleva nastává posun ke studenějším tonům, doprava naopak k teplejším tónům.

Poslední fukcí panelu Ladění je „kapátko“ pro Výběr neutrální barvy. Pomocí této funkce můžeme opět opravit barevné podání fotografie, a to tak, že „kapátkem“ ukážeme na místo, které by mělo mít ve skutečnosti neutrální bílou nebo šedou barvu.

Jistě není třeba připomínat, že všechny provedené editační zásahy do fotografie lze libovolně vracet zpátky pomocí tlačítka Zpět (Undo).

Picasa2_02.jpg Picasa2_03.jpg
Použití nástroje Výběr neutrální barvy

Panel Efekty (Effects) nabízí celkem dvanáct dalších možností k úpravám fotografií. Některé jsou užitečné, jiné použijete asi jen výjimečně. Nyní si je postupně popíšeme:

Picasa2_04.jpg
Panel Efekty

Doostřit (Sharpen)Jak už vyplývá z názvu, slouží k doostření fotografie – bohužel však nemůžeme nijak ovlivnit intenzitu ostření, a nastavená intenzita není zcela ideální.

Sépie (Sepia)Tímto efektem převedeme obrázek do nahnědlého tónu, známého především ze starých fotografií.

ČB (B&W)Převede barevnou fotografii na černobílou.

Oteplit (Warmify)
Pomocí tohoto efektu můžeme změnit barevné podání fotografie směrem k teplejším tónům. Intenzitu nelze nastavit.

Zrnitý film (Film Grain)Přidává do fotografie zrnitost, vyvolává dojem obrázku z klasického filmu.

Tónování (Tint)Tento příkaz umožňuje fotografii tónovat do libovolného odstínu. Pomocí posuvníku Zachování barev (Color Preservation) nastavíme požadovanou sytost barev od původní barevnosti až do čenobílé škály a klepnutím na políčko Vybrat barvu (Pick Color) vybereme z palety požadovaný odstín, do kterého chceme fotografii tónovat.

Sytost (Sarturation)Pomocí posuvníku můžeme měnit sytost barev na fotografii – ve střední poloze odpovídá sytost originálnímu obrázku, doprava se sytost zvyšuje, na opačnou stranu snižuje.

Jemné rozostření (Soft Focus)Vytváří obrázek, kde je část obrazového pole ostrá, ale okolí je rozostřeno. Polohu zaostřené oblasti lze měnit pomocí kurzoru v editačním okně, její velikost nastavíme posuvníkem Velikost (Size) a míru rozostření okolí posuvníkem Intenzita (Amount).

Picasa2_05.jpg
Ukázka efektu Jemné rozostření

Záře (Glow)
Tento zajímavý efekt simuluje ozáření objektů na fotografii zdrojem jemného rozptýleného světla. Používá se zejména v portrétní praxi a určitým zjemněním všech obrysů vyvolává dojem jakési „snové“ atmosféry. Posuvníkem Intenzita (Intensity) se nastavuje míra ozáření, posuvníkem Okruh (Radius) se mění velikost pomyslného zvětelného zdroje.

Picasa2_06.jpg Picasa2_07.jpg
Použití nástroje Záře

Filtrováno ČB (Filtered B&W)
Simuluje používání barevných filtrů v černobílé fotografii. Určitý odstín můžeme zdůraznit použitím filtru doplňkové barvy.

Ohnisková ČB (Focal B&W)
Tento efekt převede fotografii do černobílé škály, pouze část obrazového pole je má původní barevnost. Polohu barevné oblasti lze měnit pomocí kurzoru v editačním okně. Velikost barevné oblasti můžeme měnit posuvníkem Velikost (Size), ostrost přechodu mezi barevnou a černobílou plochou posuvníkem Ostrost (Sharpness).

Picasa2_08.jpg
Ukázka efektu Ohnisková ČB

Dělené tónování (Graduated Tint)
Poslední, ale velmi užitečný efekt, simuluje použití tzv. přechodového filtru. Digitální fotoaparáty mají bohužel dosti omezený dynamický rozsah, proto zvláště při focení krajiny dochází k tomu, že krajina je správně exponovaná, ale nebe je ploché a nevýrazné. Pro tyto účely se požívá přechodový filtr, který má horní část tmavší, a eliminuje tak vliv příliš jasné oblohy.

Efekt Dělené tónování má podobný účinek, dokáže oblohu zvýraznit. Kurzorem v editačním okně určíme dělící rovinu (horizont), pohybem kurzoru vpravo či vlevo ji lze naklánět. Pomocí posuvníku Prolnutí (Feather) nastavíme míru ostrosti přechodu, posuvníkem Odstín (Shadow) pak intenzitu ztmavení oblohy. Klepnutím na políčko Vybrat barvu (Pick Color) můžeme případně vybrat barevný odstín, kterým lze oblohu tónovat.

Picasa2_09.jpg Picasa2_10.jpg
Možnosti nástroje Dělené tónování

Tímto jsme definitivně vyčerpali veškeré možnosti, které Picasa nabízí na úpravu fotografií. Ještě se krátce vrátíme k možnostem prezentace našich výtvorů. V předcházejícím článku bylo uvedeno Promítání (Slideshow), Picasa však umožňuje ještě další. Samozřejmostí je Tisk (Print), dále například Koláž (Collage), zajímavá je také možnost vytvoření filmu z fotografií. Picasa také umí přímo odeslat vybrané fotografie mailem (ve spolupráci s přednastaveným poštovním klientem), další „vychytávkou“ je tvorba dárkového cédéčka (Gift CD).

Určitě si přečtěte

Články odjinud