10
Fotogalerie

Picasa: Organizátor i editor fotografií

Program Picasa od firmy Google používá jistě mnoho amatérských fotografů, přesto (nebo právě proto) nezaškodí seznámit se s ním trochu blíže.

Největší přednosti Picasy tkví v přívětivém grafickém rozhraní, jednoduchosti použití a funkčních možnostech. Českou verzi 2.2 lze stáhnout přímo ze stránek picasa.google.com. Komu nečiní problémy angličtina, může si nainstalovat poslední verzi 2.6. Ta má oproti poslední české verzi 2.2 několik vylepšení – mimo jiné možnost přímého napojení na službu Picasa Web Albums. Pro běžnou práci s fotografiemi však nižší česká verze plně postačuje.

Po instalaci Picasa prohledá pevný disk a všechny nalezené obrázky zařadí do složek podle data vzniku. Tento způsob nemusí každému vyhovovat, proto lze celý systém pomocí nástroje Správce složek (Folder Manager) upravit a vybrat které adresáře má Picasa sledovat. Na levé straně hlavního okna programu je seznam složek s obrázky, řazení je podle časové osy od nejstarších po nejnovější. Kliknutím na konkrétní složku v seznamu se objeví její obsah v okně s náhledy. Velikost náhledů lze libovolně měnit.

Picasa01.jpg
Základní zobrazení Picasy

V levé spodní části hlavního okna se nachází Přihrádka s fotografiemi (Photo Tray), do které se ukládají vybrané snímky pro pozdější úpravy (hromadná editace, přesuny, kopírování apod.). Fotografie vybereme kliknutím na náhled, případně pomocí tlačítka Ctrl lze vybrat větší počet obrázků z jedné složky. Pokud bychom chtěli vybírat snímky z různých složek, je třeba použít tlačítko Podržet (Hold), které se nachází vedle „přihrádky“. Tlačítko Odstranit (Clear) pak umožňuje odstranit všechny vybrané fotky z „přihrádky“.

Picasa02.jpg
V přihrádce s fotografiemi vidíte náhedy vybraných snímků

Úpravy fotek jsou poměrně silnou stránkou Picasy. Je však třeba si uvědomit, že program je určen nejširší veřejnosti a nemůže konkurovat špičkovým editorům – pokud chcete pracovat s vrstvami, křivkami apod., musíte se poohlédnout jinde. Hlavní předností Picasy je jednoduché ovládání a rychlost. Na rozdíl od ostatních editorů si program při úpravách fotek vytváří jakousi virtuální databázi s upravenými obrázky a nezasahuje do originálních souborů.

Upravené fotky tak můžete vidět pouze prostřednictvím Picasy. Tento systém umožňuje kdykoliv provádět zpětné kroky u editovaného obrázku, třeba až návrat k původnímu stavu. Samozřejmě, pomocí příkazů Ulož jako (Save As) nebo Export, lze upravené fotky uložit jako soubory na pevný disk a zpřístupnit je tak ostatním aplikacím.

Pokud chceme nějakou fotografii upravit, poklepáním na její náhled se Picasa přepne do režimu pro úpravy. Místo okna s náhledy se objeví editační okno s vybranou fotografií. V pravém spodním rohu editačního okna se zobrazí histogram a EXIF údaje o fotografii (pokud je snímek obsahuje). Těsně pod editačním oknem je pole pro vložení vlastního komentáře k fotografii (formát IPTC) a stavová lišta. Na stavové liště jsou zobrazeny tyto údaje – název obrázku, rozlišení, datum a čas pořízení, velikost souboru.

Picasa03.jpg
Praktický je poloprůhledný histogram

Vpravo pod stavovou lištou najdete důležité ovládací prvky pro zobrazení editované fotky – posuvník pro plynulou změnu velikosti zobrazení, tlačítko pro zobrazení celého obrázku v editačním okně a tlačítko pro zobrazení 1:1. Pokud je zvolená velikost zobrazení obrázku větší než editační okno, je možné výřez v editačním oknu posunovat pomocí „ručičky“. Poslední tlačítko vypíná nebo zapíná zobrazení histogramu spolu s EXIF údaji o fotografii.

 Picasa04.jpg

Na levé straně hlavního okna programu je panel s nástroji pro úpravy. Panel obsahuje tři záložky: Základní opravy (Basic Fixes), Ladění (Tuning) a Efekty (Effects). V další kapitole se podíváme na základní opravy obrázků.

Pokračování 2 / 2

Zkuste štěstí

První často používanou opravou je Oříznutí (Crop) – zde se nabízí možnost zhotovení výřezu z vybrané fotografie. Výřez je možný buď s přednastaveným poměrem stran podle používaných formátů fotopapírů (10 × 15, 13 × 18, 20 × 25 centimtrů), nebo s ručním nastavením libovolného poměru stran. Oblast výřezu vytvoříte tažením kurzoru v editačním okně.

Tlačítko Náhled (Preview) umožňuje prohlédnout si dopředu, jak bude výřez vypadat. Pokud jste spokojeni, použijete tlačítko Použít (Apply), v opačném případě Storno (Cancel). Tlačítkem Reset zadáte novou volbu výřezu. Jakoukoliv úpravu fotky (tedy nejenom Oříznutí) lze vždy vrátit zpět, a to až do výchozího stavu – jak jinak, než tlačítkem Zpět (Undo).

Picasa05.jpg
Náhled ořezu

Další opravou je funkce Vyrovnat (Straighten) – umožňuje otočení nepřesně exponované fotografie do roviny a srovnání horizontu. V editačním okně se objeví pomocná mřížka, dole je posuvník, kterým natočíme obrázek požadovaným směrem o požadovaný úhel. Tlačítkem Použít (Apply) změnu odsouhlasíme. Tlačítkem Storno (Cancel) se vracíme do menu základních oprav. Ještě je třeba dodat, že při natáčení fotografie dochází k automatickému přizpůsobení na původní velikost, to znamená, že nevzniknou žádné bílé rohy s nutností dalšího ořezu.

Picasa06.jpg
S pomocí mřížky snadno srovnáte horizont

Třetí častou funkcí je Redukce červených očí (Redeye) – dovolí nám redukovat nepříjemný jev, vzniklý především při používání blesku. Nejprve pomocí nástrojů pro úpravu velikosti zobrazení zvolíme vhodný výřez, aby byly červené oči, které chceme upravit, dostatečně veliké. Potom kurzorem vyznačíme oblast těsně ohraničující červeně zabarvenou zornici.

Po vyznačení oblasti se automaticky provede korekce. Postup je možno opakovat, případně se vracet zpět tak dlouho, dokud nebudete s výsledkem spokojeni. Pro upřesnění – v české verzi (verze 2.2) nelze nástroje pro úpravu velikosti zobrazení použít, přesnější práce je tím poněkud obtížnější.

Picasa07.jpg
Demonstrace odstranění červených očí, na jednom oku funkce použita na druhém ne

Další volba Zkusím štěstí (I'm Feeking Lucky) provádí automatickou úpravu barevnosti a kontrastu fotky. Ne vždy je úprava přijatelná, pak lze použít samostatné úpravy Automatický kontrast (Auto Contrast) nebo Automatická barva (Auto Color). Pokud ani potom nejste spokojeni, můžete využít nástroje pro ruční doladění fotografie umístěné v záložce Ladění (Tuning).

Poslední možností základních oprav je volba Zjasnit (Fill Light). Posuvníkem nastavíme požadované projasnění příliš tmavé fotografie. Úpravu je třeba provádět s citem, jinak může dojít k přílišnému zdůraznění šumu a zrnitosti v tmavých partiích obrázku.

Picasa08.jpg Picasa09.jpg
Vlevo snímek před použitím funkce zjasnit, vpravo po jejím použití

Po ukončení oprav vrátíte Picasu do režimu prohlížení knihovny náhledů tlačítkem Zpět do knihovny (Back to Library), které najdete v levém horním rohu. Následně můžete vybrat složku s čerstvě upravenými fotografiemi a příkazem Prezentace (Slideshow) v levém horním rohu spustit celoobrazovkové promítání a pak už se jen kochat vlastním dílem.

Picasa10.jpg
Prezentace na celou obrazovku

Závěrem je třeba zdůraznit, že v tomto článku nebyly zdaleka popsány všechny funkce programu Picasa – ať už se týkají organizace fotek, jejich úprav, tisku, prezentace apod. Tyto další zajímavé funkce by jistě vystačily na další článek, který již připravujeme.

Určitě si přečtěte

Články odjinud