18
Fotogalerie

Photoshopácké maličkosti

V tomto článku se zaměříme na skryté funkce v hloubi Photoshopu, které vám usnadní práci a některé méně tradiční postupy. Vše platí pro Photoshop CS a mnoho i pro starší verze.

Mějte úrovně pod kontrolou

Často používaný je intuitivní nástroj „Úrovně“ (Ctrl+L). Krajní dva posuvníky „Vstupní úrovně“ (těsně pod histogramem) přiřazují nejtmavšímu a nejsvětlejšímu bodu jasovou hodnotu podle nastavení dolních posuvníků „Výstupní úrovně“ (obvykle 0;255). Např. posunutím levého, černého posuvníku vstupních úrovní doprava na hodnotu 60 „přikážete“ programu, aby všechny obrazové body úrovně 60 a nižší mapoval na úroveň 0 (je-li nastavena jako výstupní)“. Analogické je to u levého, bílého posuvníku. Nastavenou úroveň a všechny vyšší Photoshop přemapuje na jasové úrovně 255 (je-li nastavena jako výstupní).

Pokud budou v obrázku souvislé oblasti s mezní hodnotou, která je nastavena jako výstupní, budou tyto oblasti zcela bez kresby. Abyste při úpravách fotografií nástrojem „Úrovně“ neztráceli kresbu, použijte zde skrytou funkci „režim prahu“.

 • otevřete dialogové okno „Úrovně“ a vyberte volbu „Náhled“

 • levým tlačítkem myši při podržení klávesy Alt klepněte na černý nebo bílý posuvník vstupních úrovní (pod histogramem), případně jím táhněte. Obraz tímto přepnete do režimu „Práh“. V případě černého posuvníku znázorňují viditelné části obrazu jeho nejtmavší obrazové body. Ostatní části náhledu obrazu jsou bílé. U bílého posuvníku znázorňují viditelné části obrazu jeho nejsvětlejší obrazové body. Ostatní části náhledu obrazu jsou černé.

  Tažením příslušného posuvníku ke středu se oblasti nejtmavší respektive nejsvětlejší části obrazu zvětšují. Pokud se levý posuvník dotkne sloupce histogramu zprava, převede tyto jasové hodnoty na nejtmavší, nastavené jako výstupní. Analogicky pravý posuvník zleva převede hodnoty na nejsvětlejší. Uvolněním klávesy Alt zkontrolujete obrázek v normálním režimu náhledu a jejím stlačením v režimu „Práh“.

 • náhled v režimu „Práh“ je k dispozici v dialogovém okně „Úrovně“ pro obrázky RGB a Stupně šedi

obr 1_1.jpgobr 1a.jpg

Původní fotografie s histogramem. Je patrné, že obrázek je plochý, málo kontrastní, chybí nejsvětlejší a nejtmavší jasové úrovně.

obr 3.jpg

Levý posuvník jsem umístil pro názornost více vpravo, aby úprava zasáhla více obrazových bodů z levé části histogramu. Všechny jasové úrovně obrazových bodů do hodnoty 42 se tímto změnily na hodnotu 0. Podle toho se přemapovaly i ostatní pixely. 

obr 2.jpg

Náhled fotografie v režimu „Práh“ při zvoleném RGB složeném kanálu. Nebílé části fotografie reprezentují obrazové body, jejichž jasová úroveň je 0 alespoň v jednom barevném kanálu. Více těchto bodům u sebe značí, že v této části není kresba.
Barva v náhledu prozrazuje, jaký barevný kanál nebo kanály mají nulovou jasovou hodnotu. Černá znázorňuje hodnotu 0 ve všech kanálech. Zvolíte-li v dialogovém okně „Úrovně“ některý z RGB kanálů v režimu „Práh“, budou černá místa označovat části fotografie, kde není žádná složka dané barvy. 

obr 5.jpg

Pravý posuvníkjsem umístil pro větší názornost více vlevo, aby úprava zasáhla více obrazových bodů z pravé části histogramu. Všechny jasové úrovně obrazových bodů od hodnoty 194 se tímto změnily na hodnotu 255. Podle toho se přemapovaly i ostatní pixely. 

obr 4.jpg

Náhled fotografie v režimu „Práh“ složeného RGB kanálu. Pohybem posuvníku při podržené klávese Alt, jiné než černé části náhledu fotografie reprezentují obrazové body, jejichž jasová úroveň je 255 alespoň v jednom barevném kanálu. Více těchto bodů u sebe znamená, že v této části není kresba. Barva náhledu prozrazuje, jaký barevný kanál nebo kanály dosáhly jasové úrovně 255.
Bílá znázorňuje hodnotu 255 ve všech kanálech. Zvolíte-li v dialogovém okně „Úrovně“ některý z RGB kanálů, budou barevné části náhledu fotografie v režimu „Práh“ znázorňovat barvou příslušného kanálu části obrázku, které dosáhly jasové úrovně 255. 

obr 6_1.jpgobr 7.jpg

Fotografie s histogramem v okně „Úrovně“. Oba posuvníky jsou pro názornost více ke středu. Je patrna ztráta kresby ve vyznačených místech v předchozích obrázcích. Správně by měly posuvníky v okně „Úrovně“ zobrazovat vstupní úrovně obrazových bodů 28, 239. Takto působí dolní část vzdálenějšího koně, jako kdyby měl navlečené černé elastické tepláky a koukala mu hlava a kopyta. Bílá kresba na hlavě bližšího koně zase vypadá, jako by ji někdo nakreslil barvou.

Pokračování 2 / 2

Portréty v kanálech, rozplynutí barvy

Doostřujte pomocí kanálů

Doostřování ve Photoshopu pracuje na principu zvýšení kontrastu existujících hran. Hrany jsou místa v obrazu, kde dochází k nespojitosti, většinou v jasu, ale také v barvě. Tmavá část se v okolí hrany více ztmaví a světlá část se v okolí hrany více zesvětlí. U barevné hrany totéž platí o sytosti a jasu hraničních barev.

Photoshop disponuje čtyřmi filtry pro doostřování fotografií. Má smysl se bavit pouze o prvním z nich. Zbylé tři jsou pouze přednastavené hodnoty nástroje „Doostřit“, který jediný nabízí dialogové okno s třemi volitelnými parametry. Tím máte kontrolu nad procesem ostření. Posuvníkem „Míra“ nastavíte o kolik se má zvýšit kontrast hran. Posuvníkem „Práh“ stanovíte, jak rozdílný musí být obrazový bod od svého okolí, aby byl považován za hranu a došlo k zaostření. Posuvníkem „Poloměr“ určíte, jak široké bude zaostřené pásmo na hranách.

Doostření zvýrazní všechny detaily v obrázku, tedy i nedokonalosti pleti, ale i šum a posterizaci. Kanály portrétu vám pomohou.

 • prohlédněte si portrétní fotografii v jednotlivých RGB kanálech (Ctrl+1, Ctrl+2, Ctrl+3). Zjistíte, že textura kůže je nejméně patrná v červeném (R) kanále (Ctrl+1)
 • vyberte R kanál a na něj aplikujte doostření. V paletě „Kanály“ je vybraný R kanál označen modře. Pokud vlevo u kompozitního (RGB) kanálu zapnete oko, bude otevřená fotografie zobrazena klasicky ve všech barvách, ale upravovat budete pouze R kanál. To Vám umožní sledovat prováděné změny
 • Vraťte obrázek do složeného RGB kanálu. Takto doostříte na fotografii oči, rty atd. nikoli nedokonalosti pleti a texturu kůže
obr 10.jpgobr 11.jpg obr 9.jpg
Fotografie v jednotlivých RGB kanálech. V R kanále není patrna textura a nedokonalosti kůže
obr 12.jpgobr 13.jpg
Fotografie vlevo je zaostřena ve všech kanálech reprezentovaných složeným RGB, fotografie vpravo je zaostřena v R kanále
 • prohlédněte si fotografii, která obsahuje viditelný šum v jednotlivých RGB nebo CMYK kanálech
 • kanál, kde je šum nejméně vidět, doostřete
 • vraťte fotografii do složeného kanálu
obr 14.jpgobr 15.jpg
Fotografii vlevo jsem doostřil ve složeném RGB kanále, čímž došlo k zvýraznění šumu. Fotografii vpravo jsem doostřil pouze v G kanále, kde bylo šumu nejméně. Na zvětšeném snímku je patrné, že zaostřením fotografie pomocí G kanálu nedošlo k zvýraznění šumu

 Potlačte šum rozostřením barvy

U digitálního šumu zobrazenému na fotografii je rušivá zejména jeho barevnost. Použijte některý z filtrů pro odstranění šumu nebo Gaussovského rozostření v režimu „Barva“. Upravíte pouze barvu, nikoli jas, kde se nachází nejvíc detailů. Barva šumu se rozplyne.

 • otevřte fotografii u které chcete potlačit šum
 • použijte Filtr>Rozostření>Gaussovské (poměrně razantní)
 • zvolte Úpravy>Zeslabit a v rozbalovací nabídce v dolní části dialogu „Barva“
obr 16.jpg
Zašumělá fotografie pořízená kompaktem při ISO 800
obr 17.jpg
Použití Gaussovského rozostření, poloměr 7,5 obr. bodů
18 .jpg
Rozostření v režimu „Barva“. Šum už není barevný vůči svému okolí

S Photoshopem je to jako s cizími jazyky. Každý se nějak domluvíme, ale jenom stálým zdokonalováním a procvičováním budeme dobře ovládat cizí jazyk, včetně jemných nuancí. Doufám, že jsem přispěl ke zdokonalení jazyku Photoshop.

Určitě si přečtěte

Články odjinud