31
Fotogalerie

Photoshop: Rámečky pro začátečníky i profíky

Dejte si své fotografie do rámečku. Poradíme jak snadno vytvořit základní orámování i rámečky podle vašich představ.

Rámečky zažily svůj boom společně se vznikem internetových galerií. Vytvoří nenásilný přechod mezi fotografií a designem webové stránky, odliší vaši tvorbu od tvorby ostatních autorů. Pomocí rámečků můžete sjednotit vaše portfolio nebo jeho tématickou část. Dobrý rámeček je jakousi vizitkou autora a špatně zvolený rámeček může znehodnotit i tu nejlepší fotografii.

Překvapilo mne, kolik lidí upravuje fotografie výhradně ve složitém Photoshopu, ale rámečky svěřuje Zoneru. Nemám nic proti rámečkům v Zoneru. Práce s nimi je jednoduchá a pohodlná. Ale i v Photoshopu lze po jistém počátečním úsilí dosáhnout automatického vykreslení jakýchkoli rámečků. Přidružíme-li výrobu rámečku za proces zmenšení fotografie, máme z Photoshopu velice ohebný „all in one“ nástroj pro generování orámovaných zmenšenin pro web.

Výchozím bodem je formát fotografie

K zasazení fotografie do rámu přistupujeme až na úplný nakonec. Zmenšovat již orámovanou fotografii není dobré a vede ke ztrátě „ostrosti“ rámečku, což se projeví zejména na tenkých linkách. Nejprve se musíme rozhodnout, jakým rámečkem fotografii opatříme. Některý styl je vhodný pro panoramata, jiný pro klasický poměr stran. Vybírejte s rozvahou, protože časté střídání rámečků dělá z autorova portfolia cirkus.

Druhy rámečků.jpg
max. velikost
Různé formáty fotografií a různé typy rámečků

Absolutní a relativní změna digitálního plátna

Základem tvorby rámečků je změna velikosti plátna. Plátno je jakýmsi digitálním podkladem pod naší fotografií. Pod tvorbou rámečku v Photoshopu si představme, že fotografii postupně přikládáme na střed barevných obdélníků, jejichž rozměr se v každém kroku zvětší. Příkaz na změnu velikosti plátna se v Photoshopu nalézá v Menu – Obraz – Velikost plátna (klávesová zkratka Ctrl + Alt + C).

Paleta Velikost plátna.jpg 
Paleta Velikost plátna

Pojďme k jednotlivým parametrům. Není překvapením, že zde setkáváme s výškou a šířkou. Nejprve nastavíme jednotky – pro náš účel je vhodná volba obr. body. Hodnoty lze zadat jako absolutní nebo relativní. Výběr absolutní znamená zadání nových rozměrů. Při otevření se v dialogovém okně objeví současné rozměry fotografie, které změníme. Zadáme-li větší hodnoty, plátno se rozšíří. Při zadání menších hodnot dojde k ořezu, což se někdy hodí, ale pro tvorbu rámečků nikoli. Zatržítko Relativně nás částečně zbaví nutnosti počítat, protože zadáváme přímo o kolik bodů se má plátno rozšířit. Záporné hodnoty opět znamenají ořez fotografie. Pole Ukotvení se pro tvorbu základních rámečků nevyužívá a necháme jej beze změny stejně jako výchozí volbu Barvy přidaného plátna: Pozadí.

Paleta nastavení barev.jpg
Část palety nástrojů – nastavení barev

Právě barva pozadí je důležitá, protože tohle bude barva našeho rámečku. Nastavíme ji ještě před použitím příkazu Velikost plátna. V spodní části nástrojové lišty jsou tři ikony pro nastavení barvy pozadí a popředí. První je pro výchozí nastavení (černá pro popředí, bílá pro pozadí). Stejný efekt jako klepnutí na tuto ikonu má stisknutí klávesy D. Druhá dvoušipková ikona je pro prohození barev popředí a pozadí (klávesa X). Třetí a největší ikona nám ukazuje, jaké barvy jsme zvolili. Poklepáním na tuto ikonu otevřeme paletu Výběr barvy, na které vybíráme barvy kapátkem.

Náš první rámeček

Připravíme si černou barvu pozadí pro ten nejjednodušší rámeček. Na ploše máme otevřenou fotografii a stiskneme Ctrl + Alt + C. Vybereme relativní zadání hodnot a zadáme výšku 40 a šířku 40 obrazových bodů. Fotografie se obalila černým rámečkem širokým 20 pixelů. Na tomto výkonu není nic světoborného, proto pojďme na další „lekci“.

Nastavení palety Náš první rámeček.jpg Náš první rámeček.jpg
Nastavení Velikosti plátna | Nejjednodušší rámeček (max. velikost)

Nejčastěji používaný rámeček

Na tomto příkladu si ukážeme rozdíl mezi absolutní a relativní změnou plátna a jejich využití. Vytvoříme čtvercový rámeček s tenkou linkou kolem okraje fotografie. Připravíme si fotografii. Rozměry mé fotografie jsou 900 × 603 px. Použijete-li fotografii výrazně odlišných rozměrů, budete muset níže uvedené hodnoty korigovat. Vybereme černou jako barvu pozadí a šedou jako barvu popředí a postupně provedeme tyto úkony:

 • velikost plátna: 10 px výška, 10 px šířka, relativně
 • prohození barvy popředí a pozadí
 • velikost plátna: 2 px výška, 2 px šířka, relativně
 • prohození barvy popředí a pozadí
 • velikost plátna: 998 px výška, 998 px šířka, absolutně
 • prohození barvy popředí a pozadí
 • velikost plátna: 2 px výška, 2 px šířka, relativně
001.jpg 002.jpg 003.jpg 004.jpg
max. velikost | max. velikost | max. velikost | max. velikost
Postup vytvoření rámečku; čtyři změny velkosti plátna
Černý rámeček s bílou linkou.jpg
max. velikost
Výsledek: Černý rámeček s bílou linkou

Vzhůru do akce!

Rámeček už vypadá lépe, ale stále tu není zřejmá výhoda Photoshopu. Nyní přišel její čas – čas Akcí. Modul Akce je rekordér pracovního postupu, který uloží všechny naše úkony a na vyžádání je zopakuje na jakékoli jiné fotografii.

Pro předchozí styl rámečku bylo jedno, zda jste použili fotografii horizontální nebo vertikální. Díky střídání relativní a absolutní změny velikosti plátna je rámeček nezávislý na rozměru fotografie. Je celkem pravděpodobné, že se po přečtení tohoto článku rozhodnete pro takový typ rámečku, jehož proces tvoření bude jiný pro fotografie na výšku a fotografie na šířku. Photoshop v akcích nemá rozhodovací pravidla, podle kterých by poznal orientaci fotografie, a tak budete muset vytvořit více akcí a aplikovat je odděleně.

Paleta akcí.jpg 
Paleta Akce; A – Stop, B – Nahrávání akce, C – Spuštění akce, D – Nová sada akcí, E – Nová akce, F – Koš

Samotné používání akcí je velice jednoduché. Paleta Akcí se vyvolá z Menu – Okna – Akce nebo stiskem kláves Alt + F9. Doporučuji začít novou sadou akcí, kterou vytvoříme klepnutím na ikonu adresáře v spodní části palety. Do dialogu zadáme název akce, například „Rámečky. Novou akci vytvoříme klepnutím na ikonu nového souboru vedle ikony sady akcí. Photoshop se nás zeptá na název. Zadal jsem „Rámeček 1000x1000 černý s linkou“ a klepnul na nahrávat.

Založení nové akce.jpg 
Založení nové akce

Doporučuji připravit a na nečisto si odzkoušet celý postup a vždy jej nahrávat odladěný bez zbytečných uklepnutí a návratů do historie, protože ty rekordér akce zaznamená též. Moje další doporučení se týká nastavení barev popředí a pozadí. Nahrávání akce vždy začněte jejich resetem a následným nastavením do nově vybraných barev. Nahrávání se ukončí klepnutím na ikonu Stop. Spuštění akce se provádí klepnutím na ikonu „Spustění akce“.

Jednotlivé úkony se zaznamenávají pod sebe. Výsledná akce pro rámeček s linkou vypadá takto:

Hotová akce.jpg 
Akce pro černý rámeček 1 000 × 1 000 px s šedou linkou
Paleta akcí s popisem.jpg 
Paleta Akce; A – zapínání akcí, B – ikona dialogu, C – rozbalovací šipka

Co znamenají ikonky? Zatržítko vypíná a zapíná konkrétní úkon v akci. Zapnutá ikona dialogu způsobí, že v průběhu přehrávání akce vyskočí dialogové okno a bude očekávat, že zadáte jiné parametry. Šipka rozbalí parametry úkonu. Poklepáním na název úkonu spustíte opravu „nahrávky“ a v dialogovém okně zadáte nové parametry, které se po klepnutí na OK uloží.

Přepsání akce.jpg
Oprava jednoho kroku akce

Využijte již hotové akce

Akce lze duplikovat. Stačí v duplikované akci vypnout úkon „vyměnit vzorník“ a máme tu bílý rámeček. Nebo můžeme znovu nahrát nastavení barvy popředí a rámeček bude mít třeba zelenou linku.

Vložení grafiky do rámečku

Žádný problém, pokud si vybereme takové místo na rámečku, které je nedotčené fotografií u horizontálního a vertikálního formátu fotografie. Grafiku, například logo si připravíme v náležitém rozlišení jako samostatný soubor na disku počítače.

Založíme novou akci „Rámeček 1000x1000 s logem“ a začneme nahrávat. Nemusíme opakovat celý postup. Můžeme využít již hotovou akci „Rámeček 1000x1000 bílý s linkou“ a spustit ji v průběhu nahrávání nové akce. Po proběhnutí akce „Rámeček 1000x1000 bílý s linkou“ (je to bleskové) vyznačíme místo umístění loga nástrojem pro výběr Ctrl + M. Výběr nemusí být nijak přesný, prakticky určujeme pouze střed, na který se položí naše grafika. Nahrávání akce stále běží. Otevřeme soubor s grafikou, vybereme celé plátno Ctrl + A, zkopírujeme Ctrl + C a soubor zavřeme Ctrl + W. Stačí stisknout klávesy Ctrl + V a grafika se vloží jako nová vrstva nad fotografii s rámečkem.

Grafika - nastavení výběru.jpg Grafika - otevření loga.jpg Grafika - vložení loga.jpg
max. velikost | max. velikost | max. velikost
Nastavení výběru | Otevření loga | Vložení loga

Vrstvy sloučíme Ctrl + Shift + E, a když přidáme Ctrl + Shift + S a Ctrl + W, přidáme do akce uložení a zavření zarámované fotografie. Doporučuji na disku počítače vytvořit cílový adresář pro orámované fotografie a výsledky ukládat do něj, jinak hrozí, že budete naše výtvory hledat a nebo, což je horší a nevratný případ, dojde k přepsání původní fotografie.

Bílý rámeček s logem.jpg
max. velikost
Bílý rámeček s logem DIGIareny

A co popisky a titulky?

Opět žádný problém. Připravíme si písmo – font, barvu a nastavíme centrování odstavce na střed. Založíme novou akci „Rámeček 1000x1000 s popisem“, během nahrávání spustíme akci „Rámeček 1000x1000 černý s linkou“. Nastavíme barvu popředí a vybereme nástroj pro text (klávesa T). Střed fotografie se nejlépe hledá pomocí informace o poloze kurzoru na paletě Informace (Menu – Okna – Informace nebo klávesa F8). Klepneme na nalezený střed a zadáme text. Text samozřejmě můžete položit i mimo střed fotografie, je to na vás. Opět sloučíme viditelné vrstvy Ctrl + Shift + E.

Černý rámeček s popisem.jpg 
max. velikost
Rámeček s popisem

Všechny fotografie orámované akcí „Rámeček 1000x1000 s popisem“ budou opatřeny textem www.digiarena.cz. Pokud si přejeme pro každou fotografii jiný text, stačí akci duplikovat a klepnout na ikonu dialogu. Nová akce „Rámeček 1000x1000 s proměnným popisem“ se při přehrávání zastaví a vy budete mít příležitost text změnit. Pozor, stisk klávesy Enter zalomí řádek. Pro dokonání akce je nutné klepnout na textovou vrstvu na paletě Vrstvy.

 Úprava textu.jpg Černý rámeček s změněným popisem.jpg
max. velikost | max. velikost
Změna popisu | Hotová fotografie

Vyšší dívčí rámečková

Rámečky mohou vypadat i jinak. Uvedu několik příkladů s postupem v bodech.

Oblé okraje fotografie

Jméno akce: Rámeček 1000x800 se zaoblením I
Na tomto postupu si ukážeme, jak pomocí prolnutého výběru zaoblit okraje fotografie.

Rámeček se zaobleným okrajem PS.jpg Rámeček se zaobleným okrajem.jpg
max. velikost | max. velikost
Akce v Photoshopu | Výsledný rámeček

Postup:

 • Reset barvy popředí a pozadí
 • Duplikování vrstvy pozadí Ctrl + J, přepis názvu vrstvy na „Obraz
 • Klepnutí na vrstvu Pozadí, výběr celého obrazu Ctrl + A, vymazání Delete
 • Velikost plátna 1 000 × 800 px, absolutně
 • Klepnutí na vrstvu „Obraz“, vybrání celého obrazu Ctrl + A, zmenšení výběru pomocí
 • přesunu Ctrl + šipka nahoru a šipka dolů
 • Zaoblení hran: Menu – Výběr – Změnit – Vyhladit, poloměr vzorku 10 obr. bodů
 • Prolnutí výběru: Menu – Výběr – Změnit – Prolnout Okraje Ctrl + Alt + D, poloměr vyhlazení 5 obr. bodů
 • Inverze výběru Ctrl + Shift + I
 • Delete
 • Sloučení viditelných vrstev Ctrl + Shift + E

Rozechvěné okraje pro rozechvělé pohledy

Jméno akce: Rámeček 1000x800 se zaoblením II
Využijeme deformačních filtrů abychom fotografii opatřili nepravidelnými okraji.

Rámeček se zaobleným okrajem II PS.jpg Rámeček se zaobleným okrajem II.jpg
max. velikost | max. velikost
Akce v Photoshopu | Výsledný rámeček

Postup:

 • Reset barvy popředí a pozadí
 • Duplikování vrstvy pozadí Ctrl + J, přepis názvu vrstvy na „Obraz
 • Klepnutí na vrstvu Pozadí, výběr celého obrazu Ctrl + A, vymazání Delete
 • Velikost plátna 1 000 × 800 px, absolutně
 • Klepnutí na vrstvu „Obraz“, vybrání celého obrazu Ctrl + A, zmenšení výběru pomocí přesunu Ctrl + šipka nahoru a šipka dolů
 • Paleta Vrstvy, vytvoření nové vrstvy „Zdroj okrajů
 • Paleta Vrstvy, vypnutí viditelnosti vrstvy „Obraz
 • Nastavení černé barvy popředí
 • Nastavíme nástroj plechovka barvy (klávesa G) a klepneme do středu obrazu
 • Výběr celého obrazu Ctrl + A
 • Rozechvění hran: Menu – Filtry – Deformace – Vlna + Menu – Filtry – Deformace – Zvlnění (parametry filtrů jsou v akci)
 • Vybrání celého obrazu Ctrl + A, zmenšení výběru pomocí přesunu Ctrl + šipka nahoru a šipka dolů
 • Vypnutí viditelnosti vrstvy „Zdroj okrajů
 • Vybrání a zapnutí viditelnosti vrstvy „Obraz
 • Zmenšení výběru: Menu – Výběr – Změnit – Zúžit o 2 obr. body
 • Prolnutí výběru: Menu – Výběr – Změnit – Prolnout Okraje (Ctrl + Alt + D), Poloměr vyhlazení 5 obr. bodů
 • Inverze výběru Ctrl + Shift + I
 • Delete
 • Sloučení viditelných vrstev Ctrl + Shift + E

Stínovaný podklad fotografie

Jméno akce: Rámeček 1000x800 se stínem I
Pomocí stínového podkladu vytvoříme prostorový dojem.

Rámeček se stínem PS.jpg Rámeček se stínem.jpg
max. velikost | max. velikost
Akce v Photoshopu | Výsledný rámeček

Postup:

 • Reset barvy popředí a pozadí
 • Duplikování vrstvy pozadí Ctrl + J, přepis názvu vrstvy na „Obraz
 • Klepnutí na vrstvu Pozadí, výběr celého obrazu Ctrl + A, vymazání Delete
 • Velikost plátna 1 000 × 800 px, absolutně
 • Vytvoření nové vrstvy „Stín“ klepnutím na ikonu nové vrstvy
 • Klepnutí na vrstvu „Obraz“, vybrání celého obrazu Ctrl + A, zmenšení výběru pomocí přesunu Ctrl + šipka nahoru a šipka dolů
 • Klepnutí na vrstvu „Stín
 • Nastavení šedé barvy popředí
 • Nastavíme nástroj plechovka barvy (klávesa G) a klepneme do středu obrazu
 • Posunutí vrstvy „Stín“ o dva body dolů a doprava (Ctrl + 2× šipka dolů a 2× vpravo)
 • Sloučení viditelných vrstev Ctrl + Shift + E

Návraty do historie: Kombinování akcí

Jméno akce: Rámeček 1000x800 se stínem II
Na tomto postupu si vysvětlíme, jak využít již hotovou akci, vrátit se do historie úprav a pokračovat dál.

Rámeček s okrajem a stínem PS.jpg Rámeček s okrajem a stínem.jpg
max. velikost | max. velikost
Akce v Photoshopu | Výsledný rámeček

Postup:

 • Spuštění akce „Rámeček 1000x800 se zaoblením II
 • Návrat v historii o tři kroky
 • Paleta Vrstvy, smazání vrstvy „Zdroj okrajů
 • Vytvoření nové vrstvy „Stínování
 • Inverze výběru Ctrl + Shift + I
 • Vytvoření cesty: Paleta Cesty, Menu – Vytvořit pracovní cestu, tolerance 1 bod
 • Nastavení šedé barvy popředí pro kreslení štětcem
 • Nastavíme nástroj štětec (klávesa B), Průměr stopy 15 bodů
 • Paleta Cesty, klepneme na ikonu Vytažení cesty štětcem
 • Sloučení viditelných vrstev Ctrl + Shift + E.

Orámování celého archivu na jedno klepnutí

Dávkové zpracování fotografií nám umožní zpracovat všechny fotografie v daném adresáři. Nabídku Dávky vyvoláme z Menu – Soubor – Automaticky – Dávka. V dialogovém okně nastavíme Sadu akcí, Akci, určíme zdrojový složku fotografií a pokud jsme do akce nevčlenili „uložit jako“, můžeme nastavit i výstupní složku. Zpracování sedmi fotografií poslední uvedenou akcí s návratem do historie trvalo na mém počítači asi patnáct sekund.

Paleta Dávky.jpg
max. velikost
Dialogové okno Dávky

Uvedené akce pro rámečky jsou vám k dispozici

Akce, které jsem používal, si můžete stáhnout a importovat do Photoshopu (Paleta Akce – Menu – Načíst Akce). Pro anglickou verzi programu bude patrně nutné některé úkony „přeložit“. Anglický Photoshop nezná například „Pozadí“, ale „Background“. Postupy můžete mezi sebou kombinovat, přetvářet k obrazu svému. Pamatujte ale, že k dobré fotografii se hodí decentní rámeček a méně v tomto případě znamená více.

Určitě si přečtěte

Články odjinud