Photoshop: obraz a jeho části

10. července 2007
TWEET SDÍLET
Jak je tvořen obraz? Z jakých částí či informací je jeho výsledná podoba poskládána a jak se k nim dostanete?

Rozhodnete-li se otevřít soubor, během chvíle ho máte jak na dlani, v celé jeho kráse. Na první pohled je to tak prosté. Ve skutečnosti však k tomu, aby Photoshop mohl váš soubor zobrazit správně, musí ještě před jeho otevřením bleskově provést řadu procesů a analýz – a teprve na základě zjištěných informací (a podle přesně definovaných pravidel) pak může sestavit výslednou aktuální podobu vašeho souboru, kterou pak vidíte na svém monitoru. Tyto interní bleskové procesy probíhají vlastně téměř nepřetržitě během jakékoli manipulace s obrazem, aniž to uživatel postřehne.

Pro běžnou práci samozřejmě není nezbytně nutné vědět, co přesně Photoshop v zákulisí provádí – je však nutné mít představu o tom, s jakými informacemi pracuje a jak jsou tyto informace v rámci souboru organizovány. Jinými slovy: z jakých částí je obraz složen, jak a kde Photoshop uchovává důležité interní informace, jak se k nim dostanete, co si k nim můžete dovolit a podobně.

Výsledný obraz je směsí všech dostupných informací

Vrstva, barevný kanál, alfa-kanál, maska, cesta – to jsou základní prvky, které jsou nositeli důležitých obrazových informací. Každý z těchto stavebních prvků, které se na popisu výsledného obrazu nějakým způsobem podílí, má jiný charakter a pro obraz je jinak důležitý. Proto také s každým z nich Photoshop zachází mírně odlišně.

Kterákoliv fotografie, grafika nebo třeba i jen obyčejná bílá plocha – zkrátka jakýkoli obraz, který Photoshop na monitoru zobrazí – je ve skutečnosti vlastně jen jakousi výslednou „složeninou“ sestavenou z jednotlivých zmíněných prvků. Kromě základních obrazových částí (vrstvy) a důležitých interních informací (barevné kanály) obraz často obsahuje ještě různé další, uživatelem definované, elementy (masky, cesty aj.), které popisují, jak (a jestli vůbec) se která část obrazu má zobrazit. Teprve na základě všech těchto informací (a ve spojení s dalšími obecnými přednastavenými informacemi, které se týkají např. barevné správy) může Photoshop sestavit výslednou podobu obrazu.

Zatímco některé části jsou pro obraz nepostradatelné a Photoshop je vytváří automaticky už při otevření souboru (základní barevné kanály), jiné vytváří sám uživatel, má-li k tomu důvod (vrstvy, masky, cesty, alfa-kanály aj.).

Také bezprostřední vliv na obraz je u každé zmíněné části jiný: zatímco některé nemají na aktuální podobu obrazu žádný přímý vliv (alfa-kanály), jiné naopak jeho výslednou aktuální podobu bezprostředně ovlivňují a je třeba s nimi zacházet velmi opatrně (základní barevné kanály).

Vrstvy

Základními stavebními prvky obrazu jsou vrstvy. Na rozdíl např. od barevných kanálů, které jsou primárně pod kontrolou Photoshopu, jsou vrstvy plně ve vaší režii. Manipulace s nimi a jejich podíl na výsledné podobě obrazu je tedy čistě na vás. Kolik vrstev vytvoříte, jak je seřadíte, jak definujete jejich vlastnosti a kolik z nich pak pro výslednou podobu obrazu ve skutečnosti použijete, to určujete (bez jakéhokoli dalšího skrytého vlivu programu) jen vy sami.

Klepněte pro větší obrázek
Kompozice vrstev

Každý obraz má minimálně jednu vrstvu. Obsahuje-li obraz více vrstev, jsou vršeny jedna na druhou podobně jako sendvič a každá výše umístěná vrstva (za normálních okolností) svým obsahem překryje vše, co je pod ní. Photoshop pak zobrazí výsledný obraz poskládaný ze všech zúčastněných vrstev; na výslednou podobu se přitom dívá shora dolů, takže vše, co je v nižších vrstvách, je překryto obsahem horních vrstev.

Pro výslednou podobu obrazu tedy hraje roli nejen obsah jednotlivých vrstev, ale také jejich pořadí. Paletku vrstev vyvoláte (pokud není na ploše) z Menu/Okna/Vrstvy (Menu/Window/Layers).

Obsahem vrstvy může být např. jen část obrazu (takže zbytek vrstvy je prázdný – transparentní) nebo i celá fotografie (takže celá plocha vrstvy je pokryta obrazovými pixely). Photoshop dovoluje vytvářet také zcela prázdné vrstvy, které zatím neobsahují žádnou informaci.

Některé vrstvy však mohou nést také zcela jiný obsah, než jsou obrazové pixely: Photoshop rozlišuje hned několik druhů vrstev podle typu informace, se kterou daná vrstva umí pracovat.

  • základní obrazové vrstvy (Layer)
  • textové vrstvy (Text Layer)
  • tzv. vrstvy tvarů (Shape Layer)
  • tzv. vrstvy úprav (Adjusting Layer)
  • inteligentní vrstvy obsahující tzv. „Smart“ objekty (Smart Object Layer)
Klepněte pro větší obrázek
Druhy vrstev

ad 1) Obsahem základních obrazových vrstev jsou části (nebo i celé) fotografie, výplně, tahy štětcem apod. – zkrátka jakákoliv obrazová informace.

ad 2) Textové vrstvy naopak dokážou uchovávat editovatelný text.

ad 3) Vrstvy tvarů jsou určeny pro práci s vektorovými objekty. Přesto, že Photoshop je primárně bitmapový (rastrový) editor, má několik nástrojů, které dokážou pracovat s vektory/křivkami se zachováním všech jejich vlastností. Vrstvy tvarů jsou jedním z těchto vektorových nástrojů.

ad 4) Vrstvy úprav jsou speciálními „instrukčními“ vrstvami, které vypadají jako vrstvy, přitom se ale chovají jako standardní funkce (např. Křivky, Úrovně a mnoho dalších). Lze je vyvolat přímo z paletky vrstev (kliknutím na drobnou černobílou kulatou ikonku ve spodní části paletky) a fungují tak, že svým účinkem ovlivňují vrstvy umístěné pod nimi.

Klepněte pro větší obrázek
Ikona vrstvy úprav

Práce s vrstvami úprav je jedním z nejzákladnějších způsobů šetrné a nedestruktivní práce s obrazem: Photoshop totiž jejich účinky na obraz neaplikuje skutečně – výsledný účinek pouze „imituje“. Vrstvy úprav proto obrazu neubližují (mají nedestruktivní charakter, tj. nemění nezvratně zdrojové interní informace) a navíc zůstávají trvale editovatelné, nebo dokonce kdykoli zpětně odvolatelné.

ad 5) Od verze CS2 získal Photoshop navíc ještě jednu velmi významnou posilu – další typ vrstvy (v originálu „Smart Object“), která bez nadsázky mění dosavadní způsob práce v programu. Tento typ inteligentní vrstvy umožňuje do otevřeného pracovního souboru vložit další zcela nezávislý soubor (angličtina pro tento typ začlenění jednoho souboru do druhého používá označení „embedded“), který se pak tváří jako samostatná vrstva. Prostřednictvím tohoto typu vrstvy pak Photoshop dokáže nepřetržitě udržovat živý kontakt s původním prostředím vloženého souboru.

Obsahem této vrstvy může být leccos: objekt z Illustrátoru, aktuálně interpretovaný obraz z Adobe Camera Raw konvertoru, ale také třeba i další zcela nezávislý photoshopový soubor apod. Ilustrátorovou grafiku tím pádem můžete uvnitř Photoshopu libovolně zvětšovat, aniž by byla při manipulaci opakovaně degradována její kvalita, aktuální podobu fotografie v RAWu můžete podle potřeby kdykoli pozměnit...

Nová verze CS3 dokonce přišla ještě s dalšími možnostmi práce s těmito typy vrstev, tj. Smart Objekty, čímž celkem odvážně nakročila do oblastí dalších netušených možností – nejen že na obraz můžete nedestruktivně aplikovat také mnohé z filtrů (a kdykoli později je třeba zase odvolat nebo upravit jejich účinek), nyní dokonce můžete v rámci Photoshopu pracovat už i s některými standardními 3D formáty (3DS, *OBJ, *U3D aj.) nebo video formáty

Vrstvy definované jako Smart Objekty jsou zkrátka velké photoshopové téma a jejich zavedení je pro obraz obecně poměrně důležitým přínosem. Možnostem jejich využití z hlediska fotoeditace se budu věnovat v samostatných dílech.

Témata článku: Fotografický software, Fotoškola, Adobe Photoshop


Tipy na 14 fotoaparátů s nejlepším poměrem cena/výkon. Kompakty i bezzrcadlovky

Tipy na 14 fotoaparátů s nejlepším poměrem cena/výkon. Kompakty i bezzrcadlovky

​Foťáky v mobilu jsou sice díky využití umělé inteligence čím dál výkonnější, stále však nedokážou nahradit, zejména co do kvality snímku, klasický fotoaparát s velkým obrazovým snímačem.

Jan PánekHelena Vyplelová
Průvodce nákupem
6 programů pro správu fotografií – skoncujte s fotonepořádkem

6 programů pro správu fotografií – skoncujte s fotonepořádkem

Desetitisíce fotek na disku ve stovkách složek, jejichž obsah je takřka nemožné ručně roztřídit – noční můra nejednoho zapáleného (a trochu líného) fotografa. Nejeden správce fotek přitom pomůže tohle peklo vyřešit.

časopis Computer
Fotografický softwareFotoškola
7 legendárních filmových kompaktů, které musíte vyzkoušet

7 legendárních filmových kompaktů, které musíte vyzkoušet

Pokukujete po analogovém přístroji, s nímž byste si mohli vyzkoušet fotografování na film? Nebo si chcete vytvořit malou analogovou sbírku? Snadno ovladatelné kinofilmové kompakty vám mohou otevřít cestu do hlubin analogové fotografie.

Helena Vyplelová
Technika
6 nejlepších programů pro úpravu fotografií zdarma

6 nejlepších programů pro úpravu fotografií zdarma

Helena Vyplelová
Fotografický software
20 tipů pro lepší fotografování svateb

20 tipů pro lepší fotografování svateb

Ačkoli běžnému životu stále brání nejrůznější omezení související s koronavirovou epidemií, svatby a pohřby tu s námi budou stále.

Jan Pánek
FotografovéFotoškola