Photoshop: Návrat do minulosti

20. října 2005
TWEET SDÍLET
Snímky romantických zákoutí měst patří k nejfotografovanějším záběrům. Nemusíte se za nimi vydávat nikam daleko, každé z českých měst nabízí nepřeberně podobných námětů. Pokud dojem z historické architektury ruší moderní stavby, můžete snímku pomoci retuší v počítači.

Při fotografování dnešních měst se často musíte potýkat s nejrůznějšími prvky, které nezapadají do jinak romantických zákoutí. Typickými příklady jsou automobily, dopravní značky nebo moderní domy vedle těch historických. I v tomto případě však může pomoci některý z grafických editorů, například Adobe Photoshop CS. Do jaké míry jsou podobné úpravy reality vhodné, je pouze na zvážení každého fotografa. Pokud se rozhodnete rušivé prvky ze záběrů odstranit, můžete dojem z historického města dále zvýraznit převodem snímku do černobílé varianty. Převod ovšem vždy provádějte až na závěr v počítači, zdrojová data fotografujte barevně. Ukážeme si, jak široké možnosti převodu pak máte k dispozici. Nádech starých časů lze ještě podpořit přidáním zažloutlého vzhledu. Dávejte však pozor, aby snímky nesklouzly do příliš kýčovité polohy.


Barevné podání snímku je nejběžnější, u podzimních fotografií dává vyniknout barevným kontrastům.
I přesto se však pro mnohé záběry historických měst více hodí převod do černobílé nebo mírně tónované podoby.
Volba některé z těchto z variant záleží jen na vašem posouzení konkrétního námětu
foto: Jiří Steiger, Canon G3


Měřítko nejen na vzdálenost

Otevřete fotografii (CTRL + O), kterou chcete upravit. Pokud snímek na některou stranu „padá“, proveďte jako první operaci jeho srovnání. Abyste nemuseli úhel odhadovat a zkoušet metodou pokus-omyl, můžete využít nástroje Měřítko. V základní podobě panelu nástrojů je skryt pod Kapátkem, proto na něm chvíli podržte levé tlačítko myši a Měřítko pak vyberte z rozbalené nabídky.


Srovnání snímku na jeden dotek

Měřítkem nyní ve snímku táhněte přímku podél některé z hran, jež má být ve skutečnosti vodorovná nebo svislá. V případě snímků krajiny můžete jednoduše použít horizont. Dále zadejte příkaz Obraz | Natočit plátno | O jiný úhel. Vidíte, že Úhel i směr natočení jsou v dialogovém okně již vyplněny, a to právě podle hodnoty změřené pravítkem. Nyní stačí pouze stisknout OK.


Správný poměr stran

Po každém natočení je ze snímku vždy třeba oříznout vzniklé okraje, což nejsnáze provedete nástrojem Oříznutí (C). Pokud chcete, aby snímek měl určitý poměr stran (například pro tisk na daný formát fotopapíru), vyplňte v horní liště voleb hodnoty Šířka a Výška. Na jednotkách přitom nezáleží, důležitý je pouze vzájemný poměr těchto rozměrů.


Výběr toho nejlepšího

Nástrojem nyní ve snímku táhněte obdélník, jímž vyznačíte tu část obrazu, kterou chcete ponechat. Díky nastavenému poměru stran se jeden rozměr automaticky přizpůsobuje druhému. Po přidržení levého tlačítka myši uvnitř vyznačené oblasti můžete výběrem libovolně posouvat, uchopením některého ze čtverečků v rozích pak měníte jeho velikost. Jste-li s výřezem spokojeni, stiskněte ENTER a snímek se ořízne.


Srovnejte rozdíly

U snímků krajiny je často příliš velký rozdíl mezi jasem oblohy a tmavým popředím. K potlačení tohoto jevu můžete ve Photoshopu CS snadno využít novou funkci Obraz | Přizpůsobení | Stíny a světla. V dolní části dialogového okna nejprve zaškrtněte možnost Zobrazit více voleb, abyste mohli využít všechny funkce, které tento nástroj nabízí. Vpravo zapněte Náhled, změny nastavení pak budete moci pozorovat přímo v obraze.


Zesvětlete pouze tmavé

Třemi horními posuvníky nejprve nastavte hodnoty zesvětlení tmavých částí, tzn. v našem případě popředí. Prvním jezdcem zadejte Míru zesvětlení, posuvníkem Tonální šířka pak určete rozsah jasů, v němž se zesvětlení provede. Čím více tento jezdec přiblížíte středu nebo pravé části stupnice, tím bude změna patrnější i ve středních tónech. Třetím posuvníkem Poloměr nakonec dolaďte kontrast objektů v zesvětlované oblasti.
V dolní části dialogového okna Stíny a světla můžete také změnit nastavení voleb Omezení černé a Omezení bílé. Určujete jimi, které světlé a tmavé hodnoty mají ve snímku zůstat nezměněny. Zvýšením těchto parametrů dosáhnete zvýraznění kontrastu snímku


A ztmavte pouze světlé

Na stejném principu fungují i posuvníky v sekci Světla. Rozdíl je pouze v tom, že s jejich pomocí naopak ztmavujete světlé části snímku, v našem případě tedy oblohu. Ztmavení ani zesvětlení nepřehánějte, aby snímek nevypadal příliš ploše. Jezdcem Korekce barev pak ještě můžete přizpůsobit sytost barev v pozměněných oblastech, posledním posuvníkem lze doladit Kontrast snímku v jeho středních tónech.


Poopravte skutečnost

Na fotografiích krajiny se často vyskytují rušivé prvky, jež při fotografování nemůžete odstranit. Mezi takové patří na ilustračním snímku například moderní věžáky v pozadí, které s celkovým charakterem fotografie neznají. Realitu však můžeme jednoduše poopravit Klonovacím razítkem (S). Vyberte jej v panelu nástrojů a v liště voleb nastavte jeho parametry na základní hodnoty.


Razítkem proti moderní civilizaci

Opravovanou oblast si dostatečně zvětšete a pro nástroj vyberte vhodně velkou stopu s neostrými okraji. Stiskněte ALT a v obraze klepněte vedle nechtěného objektu na místo, jež má podobnou strukturu pozadí. Tím jej „naberete“, po uvolnění klávesy ALT místo přerazítkujte. Pokud nahoře v liště voleb zaškrtnete možnost Pevně, „nabírané“ místo (znázorněné křížkem) se bude posouvat současně s místem retušování.


Šumu co nejméně

Každý snímek je po provedení všech úprav vhodné doostřit. Nejprve si ve snímku zvětšete na 100 % některou z částí se souvislou plochou. Z menu vyberte Filtr | Zostření | Doostřit. Posuvník Poloměr zadejte na hodnotu přibližně 0,8 bodů, Míru pak nastavte na maximum. Jezdec Práh nyní pomalu posouvejte doprava, dokud se ve snímku nepřestane zvýrazňovat digitální šum.


Ostrosti není nikdy dost

Nyní si měřítko zobrazení snímku můžete zmenšit, abyste viděli jeho větší část. Posuvník Míra přiměřeně stáhněte zpět doleva, aby zostření bylo dostatečné, ale aby se zároveň příliš nezvýraznily obrysy okolo hran. Zostření přitom můžete současně pozorovat ve větším měřítku na náhledu dialogového okna. V něm se zobrazí ta část, na kterou ve snímku ukážete. Jste-li s doostřením spokojeni, stiskněte OK.


Černobílá je klasika

Snímky historických měst často lépe vyzní v černobílém podání. Převod budete mít nejlépe pod kontrolou při použití funkce Obraz | Přizpůsobení | Míchání kanálů. V dialogovém okně zaškrtněte volbu Monochromatický. Třemi posuvníky určujete míru původních barevných kanálů RGB – nastavte je tak, aby snímek byl co nejprokreslenější a jeho hlavní části dostatečně výrazné. Posunem doprava kanál vždy zesvětlujete, směrem doleva naopak ztmavujete.


Stoprocentní jas

Na ilustračním snímku byl výrazně ztmaven zelený kanál, aby byl zdůrazněn rozdíl mezi žlutozelenými stromy a červenou barvou střech a břečťanu. Při klasickém převodu do černobílého režimu by všechny tyto barvy tvořily stejný odstín šedé a vzájemně by splývaly. Pokud je součet hodnot u posuvníků větší než 100, snímek tím celkově zesvětlíte, při celkové hodnotě menší než 100 naopak ztmavíte. Nakonec stiskněte OK.


O století zpět

Snímku můžete dodat ještě starobylejší charakter mírným tónováním, například do některého z odstínů hnědožluté. Použijte například funkci Obraz | Přizpůsobení | Vyvážení barev (CTRL+B). Hlavní část dialogového okna tvoří tři posuvníky, jež mají na svých koncích doplňkové barvy – přidáváním jedné druhou ubíráte. Zažloutlého tónování dosáhnete přiměřeným přidáním červené a žluté barvy. Nakonec stiskněte OK.

Podobného efektu zažloutlé fotografie můžete dosáhnout také převodem snímku do režimu Stupně šedi a následně do režimu Duplex. Zde lze pak definovat až čtyři barvy, z nichž se výsledný obrázek bude skládat. Chcete-li snímek převést do dvoubarevné podoby, v níž bude pouze bílá a například hnědá, použijte funkci Obraz | Přizpůsobení | Mapovat na přechod

Témata článku: Fotografický software, Fotoškola, Adobe Photoshop