Paniku z obrazové záplavy léčím dobrou fotkou

24. února 2007
TWEET SDÍLET
Počátky Kunešovy umělecké tvorby souvisí s hledáním cesty fotografického díla do veřejného prostoru. Jak sám říká, dnes je tento způsob prezentace mnohem těžší.

V těchto dnech nás obklopuje nezvyklé množství obrazových sdělení. Jak se na ně dívá člověk, jehož celoživotním tématem je vstup fotografie do veřejného prostoru?Nejjednodušším způsobem, jak v 80. letech něco vystavit, bylo vylepit fotografie do veřejného prostoru – na ulici nebo třeba pod most. Nešlo jen o prezentaci umění, proces vyvěšování byl dobrodružnou akcí se silným prožitkem pro všechny zúčastněné. V té době byla situace od dneška v mnohém odlišná.

V městské krajině neexistovaly velkoplošné reklamy, sprejerství bylo kuriozitou, maximálně někdo napsal na zeď, že Jenda je vůl. Navíc většina veřejných míst patřila všem, tedy nikomu. Když se na šedivém betonu objevil obraz, šlo o zázračnou změnu a pro diváky to byla událost. Dnes si majitelé své stavby dobře hlídají, billboardy zas vnesly do města i mimo něj přemíru obrazového šumu. Divák se unavil a otupěl.

Klepněte pro větší obrázek
foto: Aleš Kuneš: Trio Vihorlat (spolu s Petrou Benešovou). Galerie U mloka, Olomouc 2004 (černobílý barytový bromostříbrný print 140 × 100 cm)

Jedním z vašich prvních průniků do veřejného prostoru byla Kampaň pod pražským mostem Barikádníků.
Tuto akci jsme podnikli v roce 1990. Nafotografoval jsem a nazvětšoval velkoplošné fotografie, které jsme společně s několika přáteli umístili na pilíře mostu. Sešla se tam zajímavá společnost – do pracovních plášťů se oblékli grafici Ota Karlas a Karel Čapek nebo módní návrhář Ladislav Vyskočil. Během několika hodin vylepili zhruba 200 metrů fotopapíru. Já jsem celou akci režijně korigoval, zatímco oni se aktivně podíleli na způsobu rozmístění fotografií do prostoru. Měl jsem také štěstí na dokumentátory akce – fotili ji tehdy začínající reportéři Jiří Křenek a Jan Schejbal.

Jen málo českých fotografů mělo navštěvovanější výstavu než já. Pod mostem je autobusová zastávka a hned vedle něj studentská kolej. Každý den se výstavou valily davy diváků.

Jak dlouho tam ty fotografie vydržely?
Pro mě byl zajímavý nejen proces vylepení, ale i stárnutí fotografií. V té době naštěstí nebyla běžná agrese vůči předmětům na ulicích. Zato o několik let později při přehlídce Umění ve veřejném prostoru mi hned druhý den volala rozčilená koordinátorka projektu, že lidé přes noc vše otrhali.

Klepněte pro větší obrázek
foto: Aleš Kuneš: Pořád hořím. Akce, Praha-Modřany 1982 (černobílý barytový bromostříbrný print 110 × 80 cm)

Snímky z Kampaně vydržely na místě skoro sedm let. Tehdy se sem dostali zahraniční studenti FAMU, kteří měli pocit, že je třeba tuto „zašlou galerii pod širým nebem“ obnovit. Moje fotografie zatřeli barvou a nalepili sem svá díla.

Dalším výstavním prostorem byl bazar nábytku na Libeňském ostrově a na vysočanském nádraží. Proč jste si vybíral tak „nevýstavní“ místa?
Rozhodně to nebyla planá snaha najít pro výstavu co nejoprýskanější prostor. Hlavní inspirací pro mě a všeumělce Ivana Mečla byly fotografie Jana Hudečka, který na Libeňském ostrově vytvořil skvělé snímky. Nakonec jsme tu uskutečnili výstavní projekt otevřený širokému spektru autorů – zúčastnili se mimo jiné Markéta Othová, Veronika Bromová, Pavel Mára, Tomáš Pospěch, Robert Silverio, Andrea Lhotáková, Michaela Brachtlová, Lucie Škvorová a okruh okolo sdružení Divus.

Vstoupili jsme do bazaru a vytvořili tam vlastní řád. Fascinoval nás příběh odložených věcí, které zde končily svůj starý život a čekaly na své nové uplatnění. Bazar, to bylo podivně „vratké“ místo, v němž věci končí a zároveň se „reinkarnují“.

Klepněte pro větší obrázek
foto: Aleš Kuneš: Kampaň. Pilotní fotografie, Praha 1989 (černobílý barytový bromostříbrný print 100 × 70 cm)

Projekt Vihorlat jste zase fotografoval během cesty vlakem.
V Praze jsme si pronajali lůžkové kupé rychlíku a cestou do Olomouce jsme nafotografovali celý projekt. V Olomouci jsme si prohlédli galerii, ve které měla být výstava instalována, a jeli zpět. Vše jsme zpracovali bez plánu, na základě okamžitých nápadů. Josef Moucha to v recenzi srovnával s avantgardními záznamy Alexandra Hackenschmieda.

Jakou tvorbou se zabýváte nyní?
V poslední době intenzivně fotografuji mobilním telefonem – Qtekem. Vytvářím s ním panoramata složená z několika záběrů. Výsledkem jsou zvětšeniny o hraně 70 cm a více. Digitální fotografie – a speciálně ty „mobilní“ – jsou pro mě obrovským dobrodružstvím. Vývoj digitální technologie byl neuvěřitelně strmý, pořád se nezastavil a já jsem rád, že se ho jako tvůrce aktivně účastním.

V oblasti teorie a kurátorství teď pracuji na pozůstalosti mimořádně zajímavé osobnosti 50. a 60. let 20. století – Ludvíka Součka. Navíc mě vzrušuje to údobí, kdy se stalinismus lámal ve svobodnější režim.


Aleš Kuneš

Narodil se 18. února 1954 v Praze. Po vyučení a studiích na Střední průmyslové škole grafické absolvoval v roce 1986 FAMU. Vyučoval v kurzech fotografie, od konce 70. let pracoval v karlínském Domě dětí a mládeže a později vedl ateliérní praxi pražského fotografického učiliště. Od roku 1990 přednáší na ITF, v roce 2001 byl na FAMU jmenován docentem.

Mimoškolní činnost Kuneš dělí mezi fotografování, publicistiku a kurátorství. Jeho volná tvorba zahrnuje performance a prezentace ve veřejném prostoru. Po roce 2000 realizoval trojici výtvarných projektů: detektivní komiks Pro strach uděláno, v němž rozvíjeli fotografie z policejních archivů, Trio Vihorlat ze stejnojmenného rychlíku a Nepřestávejte skórovat!!! věnovaný dětským reflexím rozpadu rodiny. Větší část jeho výstav byla představena v zahraničí, mj. v Nizozemsku, Německu, Rusku a ve Skandinávii. Jako kurátor organizoval řadu výstav, s Jolanou Havelkovou spoluzakládal festival Funkeho Kolín, několik akcí připravil s Ivanem Mečlem a společenstvím Divus. Výstavy sestavoval i pro Pražský dům fotografie a pro Uměleckoprůmyslové muzeum.

Klepněte pro větší obrázek

Od 80. let publikuje texty o meziválečné avantgardní fotografii a o současné tvorbě. Jeho články otiskovaly např. Ateliér, Analogon, Yazzyk, Divus či Umělec. Za posledních 10 let napsal stovky článků o aktuálním dění ve fotografii.

Kdo vás seznámil s fotografií?
První informace jsem získal v „Součkových dobách“ od svého dědečka. Představil mi onu alchymii koupelen s hadrem na okně a červenou lucerničkou vyrobenou z překližky. První vlastní fotoaparát – kinofilmový Tenax – vyhrál můj tatínek v cyklistickém závodě. Hlubší vědomosti jsem získal až mnohem později.

Jak přímočará byla vaše cesta k fotografii?
Jako kluk jsem měl hodně zájmů, mimo jiné jsem byl po otci obstojný cyklista. Po práci fotoreportéra jsem zatoužil, když jsem na sportovních akcích viděl tyto muže při práci. Naštěstí právě v té době se v Praze znovu otevřela možnost vyučit se fotografem. Do fotografie jsem tedy vstoupil hned jako profesionál, bral jsem dokonce měsíční odměnu 30 korun. Později jsem vychodil Střední průmyslovou školu grafickou a po dvouleté vojně jsem byl přijat ke studiu na FAMU.

Klepněte pro větší obrázek
foto: Aleš Kuneš: kampaň. Akce, Severní předmostí mostu Barikádníků, Praha 1990 (černobílý barytový bromostříbrný dokumentační print 18 × 24 cm)

Na učilišti jste později také sám vyučoval.
Několik let jsem vedl kurzy na Smíchově a v Domě dětí a mládeže v Karlíně. A pak jsem řadu let šéfoval ateliérní praxi v pražském fotografickém učilišti. Prošla jím řada velmi talentovaných fotografů: vyhovovalo jim, že zde praktická cvičení výrazně převládala nad sezením v lavicích. Někteří pak absolvovali FAMU či ITF.

Prolétli okolo mne lidé jako fotograf závodů F1 Jiří Křenek, reportéři Michal Růžička či Jan Schejbal, Lucie Škvorová, zakladatel časopisu Post Petr Lukáš, cestovatelé Martin Wágner a Filip Singer, rozvětvená rodina Saudkova byla zastoupena Idou a Berenikou. Samozřejmě úspěšní mohou být i ti, kteří školu z vlastního rozhodnutí nedokončili – třeba fotograf Jakub Ludvík.

Klepněte pro větší obrázek
foto: Aeš Kuneš: Zjevení o voze. Ostrava 2006 (snímáno telefonem s panoramatickým programem, print 100 ×60 cm)

V čem jsou fotografičtí učni jiní než středoškoláci?
Absolventi učiliště méně rozmýšlejí pro a proti, jsou na rozdíl od studentů středních uměleckých škol přímočařejší a razantnější ve své snaze o uplatnění.

Můžete jmenovat výtvarníka nebo směr, který vás inspiruje?
Nejvýraznějším vzorem pro mě byla a je meziválečná avantgarda.

V některých postupech jsem se zase inspiroval šéfredaktorem prvorepublikového časopisu Pestrý týden Jaromírem Johnem. Ten po léta budoval sbírku nejneuvěřitelnějších fotografií různých účastníků časopiseckých soutěží a vytvářel z nich vlastní umělecká díla.

Klepněte pro větší obrázek
foto: Aleš Kuneš: Kampaň. Akce, Severní předmostí mostu Barikádníků, Praha 1993 (barevnýdiapozitiv 24 × 36 mm)

Já jsem zase chodil do sběren surovin a zpětně vykupoval staré kinofilmy (z jejich emulze se získávalo stříbro). Tehdy bylo běžné, že lidé likvidující pozůstalosti odnášeli celoživotní dílo svých předků do těchto výkupen, kde jim za vše vyplatili pár korun. Později jsem z nich sestavil ilustrace k článkům v časopise Divus.

Párkrát mě napadlo, zda z výběru toho nejlepšího nevytvořit fiktivního nově „objeveného“ autora. Možná by nedosáhl kvalit Miroslava Tichého, ale i tak by to mohla být událost.

Na začátku jsme hovořili o únavě dnešního diváka z obrazových sdělení.
Každý občas zažívá znechucení z přemíry průměrných obrazů. Sám jsem navíc porotcem v několika fotografických soutěžích a občas bytostně toužím nevidět milionkrát stejně vykalkulované západy slunce nebo makrofotografie brouků. Když si odmyslím relaxaci útěkem do divočiny, je nejprostším odpočinkem pohled na krásné fotografie. Pro tyto účely mám svůj okruh klasiků.

Klepněte pro větší obrázek
foro: Aleš Kuneš: Bojiště. Psychiatrická léčebna Bohnice, Praha 1996 (barevný diapozitiv 24 × 36 mm)

Podle jakých kritérií poznáváte dobrou a špatnou fotografii?
Jsou mi sympatické projekty zpracované lidmi, pro které je tvorba bezprostřední součástí jejich osobnosti a života. Takový pocit mám například z fotografií Barbory Kuklíkové. Když dokumentuje život cizinců, je jasné, že nešlo o půlhodinové fotografování v neznámé společnosti, ale o dlouhodobý záznam života přátel. Aktuální série o průběhu jejího mateřství je ve své zdánlivé všednosti pozoruhodnou zprávou o každodenním životě ženy a dítěte. A stejně intenzivní – a přitom zcela odlišné – jsou nervní londýnské záznamy Dušana Kochola.

Mluvil jste o své účasti v porotách fotosoutěží. Jak se tato činnost změnila po nástupu digitálních technologií?
Digitální technologie ve fotografii vedou k nadprodukci. Některým autorům navíc chybí odvaha vybrat jeden snímek a posílají třeba dvacet variant. Stále aktuální jsou slova už zmíněného Jaromíra Johna. Těm, kteří zamýšleli poslat své fotografie do amatérské soutěže, doporučoval tento postup: postavte si štafle na Václavské náměstí, vylezte na ně, držte před sebou několik hodin své fotografie a sledujte reakce chodců. Pokud budou nadšené, fotografie pošlete do soutěže. Myslím si, že řada dnešních autorů by si měla se svými snímky stoupnout na nějaké náměstí.


Čím fotografuje Aleš Kuneš?

Aleš Kuneš odpovídá na otázku, čím fotografoval, jednoduše – skoro vším. Začínal s fotoaparátem značky Tenax, který jeho otec vyhrál v cyklistickém závodě. Během učení v ateliéru na Vinohradech měl možnost pracovat se špičkovými středoformátovými přístroji Hasselblad a Rolleiflex a s velkoformátovou „linhofkou“. Na grafické škole si koupil Pentacon six TL a Mamiyu Press 23.

V současnosti používá analogové fotoaparáty Mamiya 645 AFD, Linhof Technika 6 × 7, Sinar F 9 × 12 a Cambo 18 × 24, na kinofilm pak legendární Nikon F1. Vlastní široký rejstřík objektivů, většinou si však vystačí s perspektivou „záklaďáku“. K výběru digitálního přístroje Kuneš poznamenává: „Digitální fotograf dnes čile střídá aparáty. Na letošní Photokině jsem se rozhodl pro zajímavé a dlouhodobější řešení tohoto problému, nebudu ale dělat neplacenou reklamu a svou volbu si nechám pro sebe.“

Z digitálů používá Contax T VS digital, Canon EOS 400 D a občas kompakt Konica Minolta Dimage A 200. Ke své výbavě dodává: „Vůbec nejčastěji teď pracuji s fototelefonem Qtek Pocket PC 9000. Univerzálnost tohoto odolného kapesního počítače mně zatím stále dělá radost.“

Chápu správně, že vzpomínáte na doby papírových fotografií?
Rozhodně nelpím na starých postupech jen proto, že jsou osvědčené. V principu jde pořád o totéž – o plošný záznam trojrozměrného světa. Materiální fotografie mi však při hodnocení ve škole i v soutěžích trochu chybějí. Postrádám fyzický kontakt s papírovou podložkou, rozložení zvětšenin po podlaze... Toto odhmotnění fotografií vnímám jako jeden z mála záporů digitalizace. Mně přijde práce s nehmotnou fotkou nepřirozená, ale až vyroste první „nefyzická“ generace, nebude to řešit. Dnešním dětem přijde běžné telefonní sluchátko bez kroucené šňůry. Za pár let bude internet plný virtuálních pytlů filmů ze sběren surovin, krabic od bot i archivů s přísnější strukturou.

Klepněte pro větší obrázek
foto: Aleš Kuneš: Instalace A META (spolu s Jolanou Havelkovou). Galleri Matador, Halmstad, Švédsko 1995 (barevný diapozitiv 24 × 36 mm)

Cítíte ještě nějaká rizika přechodu na digitál?
Teď v digitální fotografii panuje období rychlých vzniků a zániků, ze kterého se – podobně jako z prvních daguerrotypií – moc nezachová. Stejně jsem přistupoval k významné části své tvorby. Většina autorských zvětšenin Aleše Kuneše zanikla někde pod mostem. Moje pozůstalost neodpočívá v depozitáři, ale přesto existuje. Sídlí v mé hlavě a ve vzpomínkách mých přátel.

Témata článku: Kultura, Rozhovory


Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

Nový hit. Tahle appka vám udělá profilovku jako od pouličního ilustrátora

** Aplikace NewProfilePic se na Androidu stala hitem ** Můžete si v ní vytvořit profesionálně vypadající profilovky ** Pozor ale na agresivní cenovou politiku za Pro verzi

Martin Chroust
FotografieUmělá inteligenceMobilní aplikace
Seagate chce co nejdříve dohnat WD. Uvede vlastní 22TB pevný disk

Seagate chce co nejdříve dohnat WD. Uvede vlastní 22TB pevný disk

Karel Javůrek
ÚložištěPevné diskySeagate
Speciál o 3D tisku: Co, jak a z čeho tiskneme figurky pro deskovky i venkovní konstrukce

Speciál o 3D tisku: Co, jak a z čeho tiskneme figurky pro deskovky i venkovní konstrukce

** Dnes si budeme povídat o 3D tisku ** Oba totiž tiskneme na stereolitografii a strunové klasice ** S čím jsme zápasili, když jsme se to učili

Jakub ČížekVladislav Kluska
Týden ŽivěVideo
Zavzpomínejte na retro: Playdate je kapesní konzole s kličkou a černobílým displejem

Zavzpomínejte na retro: Playdate je kapesní konzole s kličkou a černobílým displejem

Je jasné, kdo momentálně dominuje mezi kapesními konzolemi. Občas se ale najde projekt, který se klasické hraní snaží trochu okořenit o něco nového.

Martin Nahodil
KonzoleHandheldy
Zdá se, že Apple plánuje větší migraci na USB-C. Dostanou jej iPhony či sluchátka AirPods

Zdá se, že Apple plánuje větší migraci na USB-C. Dostanou jej iPhony či sluchátka AirPods

** USB-C v iPhonu je zřejmě blíže, než kdy dříve ** Informaci potvrdilo už více zdrojů ** Navíc Apple uvažuje přechod na USB-C i u dalších produktů

Martin Miksa
USB-CAirPodsSmartphonyiPhone
Herní filosofie: jak ženské postavy dobývají herní svět

Herní filosofie: jak ženské postavy dobývají herní svět

Vydobyly si již ženské postavy své místo v herním průmyslu a jak na ně nahlíží vývojáři spolu s hráči?

Doupě
Téma
PowerToys naučí Windows 10 to, co základní systém neumí

PowerToys naučí Windows 10 to, co základní systém neumí

** Chybí vám ve Windows 10 funkce a nebojíte se experimentovat? ** Microsoft oživil sadu PowerToys, která zanikla spolu s XP** Co se bude hodit a co ještě není vyladěné?

Lukáš Václavík
PowerToysWindows 10
Nejlepší filmy Josefa Abrháma. Vrchní prchni, Kulový blesk a další legendární kousky si můžete pustit online

Nejlepší filmy Josefa Abrháma. Vrchní prchni, Kulový blesk a další legendární kousky si můžete pustit online

Josefa Abrháma za svůj život natočil desítky filmů a hrál v mnoha seriálech. Připravili jsme výběr, ve kterém najdete nejen ty nejpopulárnější. Nabízíme také tipy na daleko méně známá, ale neméně kvalitní díla, ve kterých tento skvělý herec zářil.

Jaromír Puk
Filmy, které musíte vidět
Next-gen verze třetího Zaklínače se přece jen dočkáme koncem letošního roku

Next-gen verze třetího Zaklínače se přece jen dočkáme koncem letošního roku

CD Projekt hodil fanouškům dobrou zprávu.

Michal Maliarov
Zaklínač 3: Divoký honCD Projekt REDNext-gen
PS5 remake thrilleru The Last of Us by mohl vyjít ještě letos

PS5 remake thrilleru The Last of Us by mohl vyjít ještě letos

Myslí si to herní novinář Jeff Grubb.

Michal Maliarov
The Last of UsNaughty DogAkční adventura
Vybrali jsme legendární adventury i moderní klikačky pro PC. Nechybí český Polda a kultovní Monkey Island

Vybrali jsme legendární adventury i moderní klikačky pro PC. Nechybí český Polda a kultovní Monkey Island

Adventury typu Point'n'Click už možná nejsou tolik v kurzu jako kdysi. Staré kousky jsou však stále lákavou nabídkou pro milovníky žánru. A ten se stihl ještě vyvinout.

Vojtěch Matušinský
Nejlepší hryAdventury
Oznámeno fantasy Greedfall 2: The Dying World. V pokračování se vrátíme do umírajícího světa

Oznámeno fantasy Greedfall 2: The Dying World. V pokračování se vrátíme do umírajícího světa

Pokračování povedeného RPG Greedfall je oficiálně na cestě.

Michal Maliarov
Greedfall 2: The Dying WorldVideoRPG