11
Fotogalerie

Obraz v obraze

Rozhodnete-li se fotografovat, musíte v hledáčku vybrat obraz scény, který zaznamenáte. Každý obraz zaznamenané scény totiž obsahuje nespočet obrázků.

Během zpracování fotografie v počítači můžete ještě v omezené míře vybrat část snímku jako definitivní kompozici. Cílem je výběr scény pro nejemotivnější fotografii.

Základní poučky pro fotografy zní: zjednodušte záběr a volte bližší pohledy, pokud opakem nesledujete specifický tvůrčí záměr. Fotografie s mnoha objekty v hloubce ostrosti, které spolu výtvarně nesouvisí, nejsou působivé stejně jako fotografie s titěrným hlavním objektem. Prohlédněte si celý rámeček záběru a dobře zvažte, co má být na snímku a co nikoli. Přílišným soustředěním pouze na hlavní objekt v hledáčku si často nevšimnete, že je objekt v obrazovém poli malý, případně že jsou okolo něj rušivé prvky.

V mnoha záběrech jsou obsaženy zajímavější kompozice, které poznáte intuicí a zkušenostmi. Cíleným vyhledáváním emotivnějších kompozic ve větších celcích získáte tyto zkušenosti a později stanovíte optimální záběr intuitivně. Častým pohledem přes objektivy s různými ohnisky z různých vzdáleností ověříte možnosti vaší techniky a tomu budete přizpůsobovat vaše záměry.

Od přírody jsme zvyklí sledovat realitu okolo nás jako celek s menším důrazem na detaily, protože je to pro život praktičtější. Stejně si počínáme jako fotografové, i když to není praktické. Když si uvědomíte tento rozpor, při troše cviku budete nalézat zajímavější kompozice. Soustřeďte se např. při jízdě autobusem na detaily vhodné pro snímek. Časem tak budete činit často automaticky a získáte „fotografické oko“.

2.jpg
max. velikost
Kreativně pojatý svatební okamžik vyvolá emoce i u nezúčastněného diváka. Slavnostní nervózní a starostlivá atmosféra je z fotografie znát. Krásné diagonální linie rukou a odhaleného těla nevěsty s viditelnou, lichotivou strukturou vkomponované do zlatého řezu. Ve svatebním mumraji je obtížené „zahlédnout“ takový detail

Známé jsou fotky z dovolených, kdy na pláži je mezi mnoha opalujícími se i manželka autora nebo kdy je na snímku rodina s mnoha jinými rodinami i celá katedrála. Působivější jsou bližší pohledy. V prvním případě detail manželky s ostatním děním, pokud je to možné, mimo hloubku ostrosti a v druhém případě rodina autora s charakteristickým detailem katedrály.

6.jpg
max. velikost

Příklad fotografie, kdy širokým záběrem autor sledoval specifický tvůrčí záměr. Excelentní kompozice obsahující linie, vzory, rytmy. Rytmus a vzor schodů narušuje sedící člověk, navíc kontrastující s okolím tónem a tvarem. Tím na sebe neomylně strhává pozornost a působí pocitem osamělosti právě proto, že je malý vzhledem k okolí. Jiný záběr s více lidmi nebo s větší postavou by záměr autora zcela negoval

Výřez fotografované scény

Ideální je, když optimálně stanovíte výřez fotografované scény, kterým vyplníte celé pole snímku, případně provedete mírné korekce při jeho zpracování. To můžete realizovat použitím různé ohniskové vzdálenosti objektivu bez změny perspektivy nebo v kombinaci s odstupem od scény s více či méně podstatnou změnou perspektivy (viz. článek „Perspektiva – tvůrčí nástroj ve fotografii“). Využijete tak téměř všechny pixely vašeho fotoaparátu.

9.jpg
max. velikost
Extrémní vyplnění rámečku fotografie, kdy je i část obličeje mimo záběr zvýrazní podstatné – oči, ústa a strukturu pleti

Setrvejte déle u fotografované scény, promyslete a vyzkoušejte nabízené možnosti. V některých situacích není možné dlouho přemýšlet o záběru. U momentek spočívá kouzlo při troše štěstí v neočekávaných kompozicích a výrazech.

Další možností, kdy stanovíte konečnou podobu zaznamenané scény, je oříznutí původního snímku v editoru. Tak odstraníte některé části snímku a opravíte chybu v kompozici záběru, protože v terénu nedokážete nebo nestihnete zarámovat snímek v hledáčku.

Výřez fotografie

Výřezem degradujete v různé míře rozlišení vašeho fotoaparátu, protože část snímacích prvků, které se na snímku podílely, nezasáhnou do výsledné fotografie. Jejich záběr oříznete.

3 .jpg 4.jpg 1 .jpg
max. velikost | max. velikost | max. velikost

U momentky zachycující pohyb a jemné emoce dívek je zásadní správné vyplnění rámečku tak, aby hlavní objekty byly čitelné, ne příliš těsně u krajů. Nejcennější na tomto snímku je výraz tváří, hra těl a rukou dívek. Nepodstatné jsou plochy vody a písku. Zkrácení odstupu nebo použití delšího ohniska, případně kombinace obojího pro lepší vyplnění rámečku hledáčku při expozici, je ideálním řešením kompozice. Otázkou je, zda přiblížení fotografa by nebylo na úkor bezprostřednosti. Výřez hotového snímku je provizorní řešení na úkor technické kvality. Přes 62 % snímacích prvků fotoaparátu se nepodílelo na výsledné fotografii a o tato procenta byla degradována výsledná kvalita

Zásadní je, k jakému účelu hodláte výslednou, oříznutou fotografii použít a jaké je rozlišení použitého fotoaparátu s ohledem na kvalitu jeho objektivu. Pro kvalitní fotografii, vyrobenou tiskárnou nebo fotolabem je optimální rozlišení 300 DPI. Pro amatérské fotografie z dovolené stačí 200 DPI.

Rozlišením fotoaparátu se rozumí počet snímacích prvků jeho senzoru, tedy součást hardware. Bohužel se používá i rozlišení v DPI, což popisuje, jak jsou jednotlivé body fotografie rozmístěny na ploše (viz článek „Co to je rastrový obrázek z digitálního fotoaparátu“).

  • Platí vztah: výška nebo šířka papíru v cm × DPI/2,54 = výška nebo šířka obrázku v pixelech

Například pro zhotovení fotografie velmi dobré kvality 18 cm × 24 cm ve fotolabu je potřeba snímek 2 100 x 2 800 obrazových bodů nebo více.

18(24) × 300/2,54 = 2 100(2 800)

Takové množství obrazových bodů zhotoví fotoaparát s rozlišením snímače 6 Mpx bez následného ořezu fotografie. Pokud použijete ořez snímku v editoru a chcete zachovat přibližně stejnou kvalitu, musí mít fotoaparát vyšší rozlišení, aby oříznutá fotografie měla opět 6 Mpx.

15.jpg
max. velikost

Vyfotografoval jsem industrializovanou krajinu podkrušnohoří záměrně s poněkud zmatenou kompozicí. Na záběru je zajímavý kontrast zeleně s devastovaným okolím, mamutí zakladač zeminy, prášící auto. Matoucí je příliš linií různými směry. Nezajímavé jsou plochy v popředí a vpravo

15a.jpg 
max. velikost

Oříznutý předešlý snímek. Je tady popředí, linie, zejména ta diagonální s autem, kontrast zeleně s okolím. Zakladači dělá měřítko terénní auto, které je blíže a přesto malinké. Zhruba tak měl být vyplněn rámeček hledáčku při záběru. Ořezem v editoru jsem z 10 mil. obrazových bodů udělal 1,55 mil. bodů. Z 10 Mpx snímku (3 872 × 2 592) by mohla být technicky kvalitní fotografie z fotolabu rozměrů asi 30×20 cm, z oříznutého 1,55 Mpx (1 652 × 933) snímku i kompozičně zdařilá fotografie, ale pouze asi 13 ×9 cm. A to se nevyplatí !

Razantní oříznutí snímku z fotoaparátu s větším rozlišením naráží na limity optické soustavy. Zejména u kompaktů s malým snímačem bude kvalitnější snímek např. z 5Mpx fotoaparátu než 5Mpx výřez z 8Mpx fotoaparátu při srovnatelném objektivu (viz. článek „Přemegapixelováno“). Cíleně se zaměřte na detaily a jejich okolí s přihlédnutím k dalším kompozičním prvkům. Cvičte své „fotografické oko“. Snažte se co nejpřesněji zarámovat snímek v hledáčku nebo LCD displeji, abyste minimalizovali ořez v editoru. Ve vašich obrázcích pak nebudou bez povšimnutí dřímat emotivnější obrázky.

11.jpg 
max. velikost
Celkem nezajímavý záběr se žlutou zdí, která diváka téměř „nepustí“ do fotografie
12.jpg
max. velikost
V záběru je skryt zajímavý obrázek
10.jpg
max. velikost

Třetinová kompozice žlutooranžové plochy s jemnou strukturou diváka navede na diagonální křivku, která společně se vzorem na šedé ploše směřuje do pravého dolního rohu. Je to jak jsme zvyklí při čtení: od levého horního do pravého dolního rohu. Žlutooranžovou a modrou plochu vhodně odděluje neutrální šedá s liniemi a vzorem. Jedná se o komplementární barvy, které leží v barevném kruhu naproti sobě. Jsou kontrastní a dobře vyvážené, vytvářejí harmonii. Snímek jsem vyfotografoval ze stejného místa jako předchozí, ale delším ohniskem. V editoru jsou upraveny barvy a snímek mírně oříznut.

Určitě si přečtěte

Články odjinud