Nikon oznamuje nový standard ekologického nakupování

V souladu se základní politikou ekologického řízení společnosti Nikon stanovenou v roce 1992 vydává nyní společnost Nikon Corporation nový Standard ekologického nakupování, představující závazek k odpovědnosti za omezování negativních dopadů na životní prostředí.

Standard ekologického nakupování přináší závazek využívat služeb pouze takových dodavatelů, kteří dodržují stejně přísnou ekologickou politiku jako Nikon. Tento závazek se vztahuje na veškerou související výrobu, od dodavatelů součástek k fotoaparátům až po výrobce obalového a marketingového materiálu.

Hayato Kamijo, prezident Nikon Europe BV, uvedl: “Jako firma zaujímající vedoucí pozici v technologických inovacích, která určuje trendy ve fotografickém průmyslu, má Nikon povinnost jít příkladem ve svědomitém ekologickém jednání. Každým dnem si stále více uvědomujeme nebezpečí spojené s nástupem globálního oteplování, ubýváním přírodních zdrojů a rostoucími negativními důsledky poničeného životního prostředí. Globální témata mohou a musí být řešena na lokální úrovni: podniky musejí přijmout svou odpovědnost.“

Nikon se zavazuje, že bude používat pouze materiály a technologie, které představují minimální hrozbu pro životní prostředí, a to v každé fázi návrhu, vývoje, distribuce a užívání. Nikon nabízí rozsáhlé informace a školení pro zaměstnance, aby jim v této souvislosti pomohl nést zátěž připadající na každého jednotlivce. Nikon se bude rovněž i nadále účastnit celospolečenských ekologických projektů.

Závazky vyplývající z uvedeného Standardu jsou konkrétní a budou průběžně aktualizovány, aby byly neustále v souladu s mezinárodními předpisy pro zajištění správného ekologického jednání.

Určitě si přečtěte

Články odjinud