19
Fotogalerie

Neseďte doma, pojďte na výstavu!

Návštěva výstavy je ideálním způsobem, jak zůstat v obraze stran aktuálního dění a zároveň nasát inspiraci pro vlastní tvorbu.

Rudolf Skopec: Kvadratury

Projekt Rudolfa Skopce (1989) Kvadratury vznikl přímo pro prostory nově vzniklé galerie NoD Mini. Nejedná se o klasickou fotografickou výstavu, ale spíše o specifickou instalaci. Jejím tématem je fragmentárnost obrazu, jeho rozbití a opětovné složení, které však již generuje obraz nový, v tomto případě sestávající z ploch klasické černobílé fotografie. Sám autor expozici charakterizuje slovy: „.. snažil jsem se vlastností fotografie využít pro vytvoření hypotetického prostoru – hmoty, kterou bych rád vyplnil prostor – éter, ve kterém mám možnost konstruovat, vystavovat fotografie.“

 • kdy: do 12. 10. 2012
 • kde: Experimentální prostor Roxy/NoD Mini, Dlouhá 33, Praha 1
01.jpg 
Rudolf Skopec, z cyklu Kvadratury

Marcel Mieth: Kdybych to jen věděl...

Marcel Mieth (Německo) patří mezi zástupce společnosti MeetFactory. Ve své instalaci vytvořené pro Galerii Kostka zkoumá vyprázdněné symboly, které nás obklopují v naší stárnoucí civilizaci. Představa blížícího se konce světa, která je podobně nejasná a nejistá jako řada historických či mytologických událostí a jejich fyzických manifestací, oživuje příklon k náboženství, příběhům a pověrčivosti.

 • kdy: do 14. 10. 2012
 • kde: MeetFactory – Galerie Kostka, Ke Sklárně 15, Praha
02.jpg 
Marcel Mieth, Don’t cry, 2010

Michaela Čejková: Krasosmutnění

Soubor Krasosmutnění vznikl v roce 2010, kdy Michaela Čejková (1989) bydlela na ostravské koleji. V té době si začala všímat dějů odehrávajících se za okny domu přes ulici. Zaznamenávala je jako seriály na pokračování každý večer, kdy se jednotlivá okna jako televizní obrazovky rozsvítila. Prostřednictvím příběhů pozorovaných aktérů se špetkou voyerismu dává nahlédnout do každodenního lidského bytí, které je zacykleno v rytmickém opakování zvyků.

 • kdy: do  31. 10. 2012
 • kde: Divadlo Na zábradlí, Anenské náměstí 5, Praha
03.jpg 
Michaela Čejková: z cyklu Krasosmutnění, 2010

Filip Cenek & Josef Dabernig: poetry in stadiums

Společným jmenovatelem výstavy Josefa Daberniga a Filipa Cenka jsou fotografie prázdných hřišť a stadionů. Dabernig se většinou postavil na středovou čáru a nasnímal „panorama“ složené ze šesti částí. Metodický postup se však při detailnějším pozorování dostává do kontrastu s odchylkami a švy. Opouštění nastavených pravidel podtrhuje prožitek prázdnoty, který je námětem jeho fotografických sérií.

V diaprojekci Filipa Ceneka se obraz prolíná s textem. Jejich vzájemné pozice se mění, což diváka vtahuje do měnícího se poetického prostoru narativních fikcí.

 • kdy: 9.10 – 9. 11. 2012
 • kde: Fotograf Gallery, Školská 28, Praha
04.jpg 
Filip Cenek & Josef Dabering, z cyklu Poetry in Stadiums

Ponorná řeka

Ponorná řeka je výstavní projekt Ateliéru fotografie Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze. Hynek Alt a Aleksandra Vajd v něm představují výběr nejlepších studentských prací, které vznikly v ateliéru v průběhu jejich čtyřletého vedení.

Klíčovým motivem pro výběr vystavených děl se stal motiv ponorné řeky. Na jeho pozadí se nám odhaluje vývoj fotografie, utopie pedagogického procesu, působení kolektivu studentů či lokální i globální trendy, které se na první pohled tváří stabilně, pod povrchem však ukrývají stejně jako ponorná řeka plíživý pulzující pohyb.

 • kdy: do 9. 11. 2012
 • kde: Centrum současného umění DOX, Poupětova 1, Praha 7
05.jpg 
Jan Bigas, z cyklu Kaňk, 2010

Kathie Holten a Jiří Thýn

Během poslední dekády Katie Holten vyvinula uměleckou práci směšující vědecký výzkum a kresbu realizovanou prostřednictvím série poetických děl o vztahu člověka a přírody. Vystavená díla se dotýkají rostoucího množství způsobů, jakými obýváme a zažíváme okolní prostředí.

Jiří Thýn zkoumá a testuje hranice média fotografie. Zajímá jej rovnoměrně proces a podmínky vzniku i jeho samotný výsledek. Konečným cílem pro něj však je snaha zachytit a zprostředkovat pravdivý obraz současné reality.

06.jpg 
Jiří Thýn

František Skála: Září

František Skála je multižánrový umělec – věnuje se malířství, sochařství, ilustraci, fotografování, ale i tanci a hudbě. Výstava Září prezentuje jeho dosud nepublikované dílo z posledních let. K vidění je výběr z fotografií, objekty z polyesteru a světelné instalace. Fotografie jsou vytvářeny malým fotoaparátem, před který Skála umisťuje polyesterové filtry, které specifickým způsobem modelují realitu. Společným jmenovatelem expozice je téma záření, ať už umělého nebo slunečního světla.

 • kdy: do 31. 10. 2012
 • kde: Galerie Václava Špály, Národní 59/30, Praha 1
07.jpg 
František Skála, snímek z cyklu Září

Martin Mainer a Karolína Mainerová: Sama doma

Martin je otcem Karolíny. Sám o ní píše: „Karolína jezdí teď po Berlíně na kole, nasává velkoměsto Němců – sein mutterstadt...zřejmě vystavíme cca deset fotek – každý pět…spíše jich bude více.. na mých to zřejmě budou všechny novodobé hromady z Limuz a kotel s mnichem...Kája bude zářit mladostí, silnou energií a přitakání životu…já na hromady něco přimaluju, ptáky, duchy tak nějak...milí čtenáři o obrazech mluvit je hezké, avšak v podstatě jsou za slovy a proto "nutno vidět" jako „samadoma“ nutno zažít...duše je vždy sama, jsme tu samé samy doma...ať tak či tak – těším se na výstavu s dcerou.“

 • kdy: do 12. 11. 2012
 • kde: Galerie FotoGrafic, Stříbrná 2, Praha
08.jpg 
Martin Mainer & Karolína Mainerová, z cyklu Sama doma

Připravila Helena Vyplelová

Pokračování 2 / 2

Aktuální fotovýstavy mimo Prahu

Jindřich Štreit: Brána naděje

Masarykovo muzeum v Hodoníně vystavuje snímky světoznámého fotografa a nestora dokumentární fotografie Jindřicha Štreita. Vybraná díla pocházejí z cyklu Brána naděje. Expozice je součástí mezinárodního fotografického festivalu Fotokošt 2012.

 • kdy: do 21. 10. 2012
 • kde: Masarykovo Muzeum, Zámecké náměstí 9, Hodonín
09.jpg 
Jindřich Štreit, z cyklu Brána naděje

Vesnice

Expozice Vesnice zahrnuje dílo několika různorodých autorů. Snímky Jany Hajduchové nazvané Skryté okamžiky se snaží o zachycení okamžiků a nálad, kterých si při běžném pohledu ani nevšimneme. Fotografie Jiřího Vašků z cyklu Involuce jsou inspirovány představami, vyvolanými četbou románů, příběhů a podobenství Franze Kafky. Z poněkud jiného žánrového soudku je landartový projekt Melissy B. Cerverové a Rodriga O. Revese, který pomocí malby a instalací rozvíjí myšlenku přírodního designu.

 • kdy: do 21. 10. 2012
 • kde: Galerie Califia, Zámek Horažďovice
 • kdo: Ludvík Kovář, Jana Hajduchová, Jiří Vašků, Melissa Briceno Cervera & Rodrigo Quinones Reyes Reyes
10.jpg 11.jpg 12.jpg
Jana Hejduchová, Jiří Vašků, M. B. Cervera & R. O. Reves: The New Mexico

Hana Kubínová: Tiché výpovědi

Série Tiché výpovědi se zabývá proměnou a zastavováním krajiny v okrajových částech Brna v posledních desetiletích a následným mizením živočichů, kterým tak ubývalo přirozeného prostředí. Vybraní živočichové jsou navráceni zpět prostřednictvím vržených stínů tvořených instalacemi z nalezených odpadků. Vytvářejí iluzi života seskládanou z toho, co tu nyní většinou můžeme najít.

 • kdy: do 25. 10. 2012
 • kde: Galerie Jiří Putna, Luční 54, Brno
13.jpg 
Hana Kubínová, z cyklu Tiché výpovědi

Mezinárodní multimediální výstava na téma: statický a dynamický obraz

Expozice je součástí I. Břeclavského uměleckého salonu, kterého se účastní přes 30 tvůrců ze čtyř zemí. Seznam vystavujících je dlouhý – některá jména se stala ikonami české fotografie (Vladimír Židlický, Jan Halady, Miroslav Myška), jiná jsou známá svou provokací (Vávra, Bruchter), někteří fotografové/video tvůrci pochází z New Yorku (Auster, Carrithers), jiní z Rakouska (Reis, Krobath) nebo dokonce Kostariky (Jaubert). Umělecké fórum je také otevřeno těm, kteří teprve stojí na prahu své umělecké dráhy.

 • kdy: do 28. 10. 2012
 • kde: areál bývalého cukrovaru, Národních hrdinů 22, Břeclav
14.jpg 
Vladimír Židlický: Night Game, 2009

Jan Šibík: Ďábel v nás

Expozice dokumentárních fotografií Jana Šibíka je pořádána jako doprovodný program 12. Mezinárodního festivalu studentských filmů. Bilanční výstava známého fotoreportéra časopisu Reflex, který pravidelně navštěvuje ohniska konfliktů a živelných pohrom, obsahuje snímky z humanitárních katastrof (hladomor v Súdánu, Somálsku a Etiopii), válečných konfliktů ve Rwandě, Čečensku, JAR, Kosovu, Albánii, Palestině, zemětřesení v Turecku, masakrů v Sieře Leone atd.

 • kdy: do 30. 10. 2012
 • kde: Prácheňské muzeum, Písek
15.jpg 
Jan Šibík

Ladislav Sitenský: Lidé

Průřezová výstava fotografií Ladislava Sitenského nabízí více než dvě stovky snímků z různých období umělcovy tvorby. K vidění jsou snímky ze studentských let, které fotil Sitenský pod lavicí, snímky stávky dělníků ve třicátých letech nebo snímky pražských zákoutí z let osmdesátých. Společným motivem všech fotografií jsou lidé ve různých prostředích, polohách, při práci nebo odpočinku.

 • kdy: do 31. 10. 2012
 • kde: Velká synagoga, Sady pětatřicátníků 11, Plzeň
16.jpg 
Ladislav Sitenský, z výstavy Lidé

Marcela Mikulková: NEON-ROMANTIC

Tématem cyklu NEON - ROMANTIC je hledání obecně platných elementů, a to prostřednictvím metody volného skládání asociací. V jejich středu stojí motiv koně. Autorka se dotýká jeho symbolického významu z pohanské mytologie, křesťanství či čínské astrologie, ve vyprázdněné krajině však ikona koně doplněná o amorfní atributy představuje spíše záchytný bod, pocit bezpečí, důstojnosti a života. Mikulková tak navazuje na vzory romantického malířství konce 18. a počátku 19. století a rozvíjí je o jedny ze signifikantních symbolů století dvacátého, neony.

 • kdy: do 10. 11. 2012
 • kde: Fait Gallery, Božetěchova 1/2, Brno
17.jpg 
Marcela Mikulková, z cyklu Neon-romantic

Jan Vermouzek: Mí sousedé?!

Jan Vermouzek je jedním z kurátorů galerie Jiří Putna v Brně. Od roku 2007 dálkově studuje na Institutu tvůrčí fotografie v Ostravě. Na výstavě s názvem Mí sousedé? jsou k vidění černobílé dokumentární snímky, v nichž sleduje dvě brněnské lokality – nedáno vystavěný bohunický The Campus Science Park a Spielberk Office Centre.

18.jpg 
Jan Vermouzek, Campus Square Brno Bohunice, 2009

Vladimír Birgus: Fotografie

Ve své nové tvorbě přešel Vladimír Birgus od sociologických dokumentů s jasně čitelným obsahem k metaforicky a mnohem šířeji pojatým subjektivním fotografiím. Vystavené snímky lze vnímat jako zachycení autorových dojmů z velkých měst. Evokují lidský smutek, pocit vykořeněnosti, osamělost člověka uprostřed davu.

Autorská výstava vznikla ve spolupráci s Institutem FPF Slezské univerzity v Opavě, kde profesor Birgus dlouhodobě působí.

 • kdy:do 6. 1. 2013
 • kde: Žerotínský zámek, Muzeum Novojičínska, Nový Jičín
19.jpg 
Vladimír Birgus

Připravila Helena Vyplelová

Určitě si přečtěte

Články odjinud