23
Fotogalerie

Někdo to rád syrové

Co je formát RAW, již zřejmě většina z vás ví, ale jak jej bezbolestně zpracovat, to je oříšek pro nejednoho fotoamatéra.S programem Raw Shooter Essentials jde všechno jako po másle.

Vývoj Raw Shooteru Essentials (RSE) byl vzhledem k tomu, že firma Adobe koupila tvůrce RSE, společnost Pixmantec, k lítosti mnohých uživatelů zastaven. Stále se však jedná o nástroj, který svou přehledností, rychlostí a některými unikátními funkcemi zastiňuje konkurenci. S technologií RS se navíc pravděpodobně setkáme v některém z budoucích produktů firmy Adobe, mluví se mimo jiné o aplikaci Lightroom.

Pred upravoux.jpgPo upravex.jpg
Vlevo původní fotografie, vpravo fotografie po úpravách
Nikon D70, Sigma 10–20 mm, ohnisko 16 mm, F16, 2,5 s, ISO 200

Verze Essentials, která je zdarma, postrádá některé funkce placené verze Premium, například ořez, porovnání dvou či více snímků najednou, úpravu barevnosti a především možnost pracovat s úrovněmi a křivkami. Ty vám však mnohdy chybět nebudou, a kdyby přece, lze je později dohnat v jiném editačním programu.

V tomto článku vás seznámíme s přednostmi RSE, doporučíme osvědčený postup práce s programem (tzv. workflow). Ukážeme jej na fotografii ohrožené přepaly, a přesto plné zákeřných a hlubokých stínů.

Plusy a mínusy RAW Shooter Essentials

Plusy:
 • Velmi intuitivní rozhraní, respektující potřeby svižné práce s mnoha fotografiemi
 • Jednoduchost a rychlost
 • Kvalita konverze
 • Přehlednost
 • Unikátní funkce Fill light, Shadow, Highlight contrast, Slideshow, „Snapshots“
 • Program je zdarma
Mínusy:
 • Ve srovnání s jinými produkty jsou mírně problematické zubaté hrany při zvětšení snímků (ale skutečně jen v případě zvětšení)
 • Barevné podání pleťové barvy má někdy lehký nádech do červena
 • Chybí funkce úrovní a křivek (pouze ve freewarové verzi Essentials)
 • V některých placených programech (Adobe Camera RAW, Bibble, DxO Optics) je integrována korekce optických vad objektivů. Tato výtka směřuje spíše k placené verzi Premium.

 

Po spuštění RSE se zobrazí pracovní plocha, která může nabývat několika podob. Osobně nejčastěji používám zobrazení se všemi panely a náhledy dole (Alt+5), k dispozici jsou však čtyři další režimy.
screen1.jpg
Zobrazení s náhledy dole
1 – průzkumník, v horní části si lze uložit oblíbené složky; 2 – náhledy souborů z vybrané složky; 3 – dynamický náhled; 4 – panel úprav a nastavení

 

Vyberte adresář se soubory RAW (RSE zobrazuje jen soubory v tomto formátu) a vytvořte v něm náhledy všech souborů – cílem je prevence možných problémů v případě, že byste chtěli pracovat s fotkami, u nichž dosud není vytvořen náhled. Načítání náhledů je dokončeno, jakmile v záhlaví zmizí upozornění Creating previews.

Nechcete-li později hledat převedené soubory po všech discích, zvolte v editačním panelu příkaz Batch convert (Dávkový převod). Zde lze změnit kvalitu (u formátu JPEG) nebo bitovou hloubku (u souborů TIFF) konvertovaných souborů. Dále můžete ponechat volbu Automatically open with… (Automaticky otevřít v…), která ihned po konverzi zajistí zobrazení souboru ve zvolené aplikaci, například v Photoshopu. Při převodu více fotografií najednou je lepší tuto možnost vypnout.

screen3_2.jpg

Potom klepněte na tlačítko Naming and output location…(Pojmenování a výstupní umístění) a rozhodněte o umístění převedených souborů a jejich názvech. Záleží na vašich zvyklostech, osobně k názvu fotografie konvertované z RAWu přidávám „-re“ a soubor ukládám do podadresáře „EDIT“ – viz obrázky.

screen2_2.jpg

Není slideshow jako slideshow

Nyní jste teoreticky připraveni k tomu, abyste přistoupili k jedné z unikátních funkcí RSE – slideshow (prezentace, Alt+S). Ta vám umožní snímky podle subjektivního hodnocení roztřídit do čtyř skupin.

Slideshow pracuje se všemi zobrazenými soubory, nemusíte tedy nic vybírat. Slideshow může být klasická, s automaticky se střídajícími snímky (Ctrl+P), nebo manuální (snímky se posouvají šipkou vlevo/vpravo či kolečkem u myši).

Snímky, které jsou určeny „na vyhození“, pošlete do virtuálního koše (Shift + Delete) – z disku se tak nesmažou. Osobně nechávám průměrné fotografie bez označení, zajímavějším přiřadím prioritu 3 (Ctrl+3) a skutečně dobrým prioritu 2 (Ctrl+2). Prioritu 1 nepoužívám, možná až objevím naprosto výjimečnou fotografii.

screen4_3b.jpg

Někdy se může hodit vytvořit si podskupinu priority. K tomu slouží tzv. Flags (Příznaky, Ctrl+F), vhodné třeba k porovnání podobných fotografií v rámci určité priority. To vše mi později umožní věnovat více času povedeným fotkám, zatímco u těch běžných uplatním jen automatické úpravy, které často naprosto dostačují.

Snímky můžete při slideshow otáčet (Ctrl+E, Ctrl+R) a dokonce i používat úpravy. Stisknutím klávesy F8 totiž zobrazíte známý panel úprav.

Nyní je třeba definitivně rozhodnout o osudu snímků přesunutých do koše. Jsou opravdu tak špatné, že zaslouží smazat? Klepněte na záložku, jak je červeně naznačeno na obrázku. Zobrazíte tak „vyhozené“ fotky, které po poslední kontrole označte a klepnutím na ikonku koše smažte.

screen5_3b.jpg

Ostatní záložky na obrázku (žluté označení) vám umožňují fotografie filtrovat takto (zleva): všechny, s přiřazeným příznakem (flag), bez priority, s prioritou 1, 2, 3, konvertované do JPEGu/TIFFu.

screen6_2.jpg

Přiřazovat priority, označovat fotografie ke smazání nebo je otáčet můžete i v normálním zobrazení náhledů, stačí posunout ukazatel myši nad náhled.

Pokračování 2 / 3

Upravujeme RAW

Poté, co jste všechny soubory RAW roztřídili, se můžete vrhnout na samotné úpravy jednotlivých snímků. Začněte těmi nejlepšími, kterým má smysl věnovat více času. Zobrazte tedy fotografie s prioritou 2 a klávesou Tab přepněte do režimu Image only (Pouze obrázek). Opětovným stisknutím klávesy Tab se dostanete do původního režimu. Práci vám dále usnadní znalost funkce některých ikonek.
screen7_3b.jpg
Zleva: kopírovat/vložit nastavení korekcí (viz dále); kapátko pro vyvažování bílé barvy; nastaví bílou na výchozí hodnotu; ikonka automatických úprav; vrátí posuvníky na nulu, kromě bílé; vrátí se k poslednímu nastavení korekcí, kromě bílé
screen8_3b.jpg
Zleva: posuvník „zoomování“; nastavení zvětšení číselně; přizpůsobí velikost fotky (Ctrl+Tab buď nastaví zvětšení na 100 %, nebo přizpůsobí velikost fotky ploše); zvětšit na 100 %; přepínač „ruky“ pro posouvání při větším zvětšení (mezerník); přepínač zobrazení přepalů/stínů (Ctrl)

Aby bílá bílá byla

Vyvážení bílé barvy je do značné míry věcí osobního vkusu. Automatické vyvážení mě osobně nikdy nepřesvědčilo, abych jej používal. Lépe je si pohrát s posuvníkem Color Temperature (Barevná teplota), který pracuje přesně tak, jak od něj očekáváme: nižší hodnoty vytváří vzhled studenější, vyšší hodnoty teplejší.

Až začnete pohybovat jezdci na posuvnících, všimněte si malého trojúhelníčku, který se objeví u číselné hodnoty parametru. Znamená to, že hodnota je jiná než původní, tedy že jste ji změnili. Klepnutím na trojúhelníček se vrátíte k původní hodnotě.

screen8b.jpg

Hodnoty na posuvnících můžete měnit i plynule kolečkem myši. Klepněte levým tlačítkem na okno s hodnotou parametru (jako byste chtěli vložit číselnou hodnotu) a poté točte kolečkem na myši.

Jezdec Tint (Odstín) pak obstarává posun směrem k zeleným či fialovým odstínům. Možné je též kapátkem klepnout na barevně neutrální plochu ve snímku.

Screen20.jpg

Expozice a kontrast

Nejprve je vhodné nechat zobrazit přepaly (červeně vyznačené plochy na snímku) a stíny (zvýrazněné modře). Nyní můžeme vše ponechat na automatice, nebo jednotlivé parametry nastavit manuálně. Osobně v takovém případě postupuji takto:

 • Okénka Appearance (Vzhled) si nevšímám, používám výhradně nastavení Custom (Vlastní). (Jednotlivé možnosti předvoleb Appereance se liší mírou použití funkce Fill Light, kterou raději kontroluji ručně.)
 • Jezdce Exposure compensation (Kompenzace expozice) posunu co nejvíce doprava, ale zároveň kontroluji, aby se neobjevily přepaly (neplatí pro silné světelné zdroje v záběru, jako slunce či lampy).
 • Fill Light je úžasná funkce prosvětlující stíny, pokud se vyhnete extrémním hodnotám, pracuje velice dobře. Jako maximální hodnotu doporučuji 25, pak již fotografie vypadají poněkud nepřirozeně. Sám zřídka používám hodnotu vyšší než 15.
 • I další dva posuvníky RSE proslavily. Za bedlivého kontrolování přepalů si zkuste pohrát s Shadow contrast (Kontrast ve stínech). Posunem doprava získáte kontrastnější (a šťavnatější) fotky, směrem doleva projasníte stíny.
 • Pomocí Highlight contrast (Kontrast v jasech) nastavíte zářivost nejsvětlejších ploch. Máte louku s bílými květy, ale něco jí chybí? Přidejte kontrast v jasech. Jsou naopak přechody k nejsvětlejším plochám příliš ostré? Kontrast v jasech uberte – viz ukázky.
Louka1x.jpgLouka2x.jpg
Highlight contrast –52 | Highlight contrast +54

Proč ale ladit nastavení čtyř posuvníků, když RSE disponuje dobře fungující automatickou korekcí (Alt+E)? Již se mi stalo, že jsem strávil několik minut manuálním nastavováním, pak letmo zkusil automatiku a byl jsem překvapen, že ve skutečnosti pracovala lépe. Jen doporučuji snížit hodnotu Fill Light – začněte pracovat s poloviční hodnotou.

Někdy může být dynamický rozsah scény příliš velký a po nastavení Exposure Compensation a Fill Light těsně k přepalům je snímek tmavý. Zkuste zvýšit EV a snížit Highlight contrast. Sledujte přitom přepaly.

Hue, Saturation (Sytost a odstín)

Tento panel pracuje přesně tak, jak očekáváme, záleží opět na vkusu. Sám nechávám hodnoty na nule, případně je upravím lehce do minusu.

Screen21.jpg

Sharpeness, Noise (Ostrost a šum)

S těmito posuvníky doporučuji pracovat při 100% zobrazení (Ctrl+Tab). Osobně ponechávám vše na nulové hodnotě, snímky s tímto nastavením mi připadají dostatečně ostré. A šum? Tím se nezabývám…
Pedantům přesto doporučuji vyzkoušet funkci Detail extraction (Extrahovat detaily), pracující na principu doostřování kontrastních hran. Ačkoli její použití rovněž přidává šum, výsledky mohou být někdy překvapivé.

Samotný šum se pak můžete pokusit redukovat pomocí posledních tří posuvníků. Noise suppression (Potlačení šumu) vyhlazuje jasovou složku, Color noise suppression (Potlačení barevného šumu) potlačuje nepříjemný barevný šum a konečně Hot pixel/pattern noise suppression (Potlačení tzv hot pixelů a pruhování v důsledku vysokého ISO) představuje nejagresivnější nástroj, jenž odstraňuje, resp. se snaží vyhladit barevné skvrny, vznikající při extrémních hodnotách ISO.

Experimenty bez rizika

U funkce snapshots nejde o nic jiného, než o uložení různých nastavení RSE. Chcete otestovat různé kombinace nastavení posuvníků? Jednoduše po dokončení každého nastavení klepněte na ikonku a poté si v záložkách s čísly vyberte to nejvhodnější.

screen9_3b.jpg

Jdeme do finále

Jakmile jste s výsledkem spokojeni, stisknutí klávesy Insert pošlete fotografii do fronty (Batch), aby se na pozadí začala konvertovat do zvoleného formátu.

Kopírování povoleno

Máte-li více podobně exponovaných snímků se zhruba stejným jasovým rozsahem, můžete nastavení jedné fotky jednoduše uplatnit u ostatních ve skupině. Vyberte vzorovou fotografii, stisknete Ctrl+C, vyberte požadované kopírované parametry, dále označte ostatní snímky a stiskem Ctrl+V je upravte. I když je většinou nutné úpravu jemně doladit, významně si urychlíte práci.

screen10.jpg

Až si dostatečně pohrajete s úpravami jedné fotografie, kurzorovou šipkou můžete přejít na další a pokračovat. Pokud vás to omrzí, nebo když přijde řada na méně povedené snímky, stiskněte u každého Alt+E (automatická korekce expozice), označte všechny fotografie, stiskněte Insert a jděte si uvařit kávu. Velkou část práce totiž máte za sebou.

Pokračování 3 / 3

Praktické Workflow

1. Načtení obrázku
Po výběru fotografie jsem klávesou Tab přepnul program do režimu „Image only“ (Pouze obrázek). Před započetím samotné práce se snímkem není na škodu zapnout zobrazování přepalů/stínů.

shot1.jpg

2. Vyvážení bílé
I  když bych v podstatě mohl ponechat původní hodnotu, snížil jsem lehce zelenavý nádech posunutím jezdce Tint (Odstín) doprava.

shot2.jpg

3. Automatická úprava expozice
Zkratkou Alt+E jsem nechal na softwaru RSE, aby na základě svých algoritmů upravil expozici fotografií. Jak je vidět, jde mu to velice dobře. Je užitečné automatickou úpravu expozice využívat, další úpravy již často nejsou nutné.

shot3.jpg

4. Manuální doladění expozice
Chtěl jsem fotku ještě více zesvětlit, a tak jsem lehce přidal EV a naopak Fill Light posunul mírně doleva. Vzhled snímku se mi tak zdál lepší. Jinému fotografovi však může více vyhovovat odlišné nastavení. Nejde tedy o žádné dogma. Úprava podle mých preferencí lehce zvýraznila přepaly, nejsou ale nijak rušivé. Navíc je v dalším kroku ještě zmírním.

shot4.jpg

5. Manuální úprava kontrastu
Přidáním Shadow contrast jsem nepatrně ztmavil stíny pro zdůraznění „hloubky“ snímku. Naopak Highlight contrast jsem ubral, zmenšil tak přepálené plochy a celkově ztmavil světlé plochy (listy, schody).

shot5.jpg

6. Doostření
Ačkoli fotografie doostřit vlastně nepotřebuje, pro ilustraci této funkce jsem přepnul náhled na zobrazení 1:1 (Ctrl+Tab) a zvýšil ostrost oběma posuvníky – Sharpeness i Detail extraction. Pomocí první funkce se zvýšila celková ostrost, druhá zdůraznila detaily. Nakonec nezbývá než klávesou Insert poslat fotku „do fronty“, tedy nechat ji na pozadí převést.

shot6.jpg

Klávesové zkratky

Pro rychlejší práci můžete využít klávesové zkratky, zde je jejich stručný přehled.

Režimy zobrazení

 • Alt + 1, 2, 3, 4, 5: různé zobrazení pracovní plochy
 • Alt + 6: skryje/zobrazí průzkumníka adresářů
 • Tab: přepíná mezi právě vybraným zobrazením a zobrazením Image Only (Pouze obrázek)

Slideshow

 • Alt + S: spustí režim Slideshow
 • Ctrl + P: spustí/pozastaví Slideshow
 • Ctrl + 1, 2, 3, F: přiřadí prioritu 1, 2, 3 nebo Flag
 • Ctrl + Shift + 1, 2, 3, F: odstraní přiřazenou prioritu nebo Flag
 • Shift + Delete: označí snímek ke smazání
 • šipky vlevo a vpravo: přesun na předchozí/další snímek
 • F8: zobrazí/skryje panel úprav

Dynamický náhled

 • Ctrl + Tab: přepíná mezi přizpůsobením velikosti obrázku pracovní ploše a režimem 100%
 • mezerník: umožní volně pohybovat snímkem při větším zobrazení
 • Ctrl: zobrazí přepaly/stíny

Úpravy

 • Shift: kapátko pro vyvážení bílé
 • Alt + W: Automatické vyvážení bílé
 • Alt + E: automatická expozice

Konverze

 • Insert: odešle snímek do fronty ke konverzi

Celý článek najdete v časopise DIGIfoto.

Určitě si přečtěte

Články odjinud