Ne mocná expoziční automatika

2. července 2009
TWEET SDÍLET
Správná expozice fotografie není jen techniký problém, ale skýtá velký potenciál pro zajímavé a tvůrčí fotografie.

Pouze použitím manuálního nastavení expozice sami určíte, kolik světla dopadne na snímač fotoaparátu. Zároveň si necháte měření expozice přístroje jako „poradní hlas“ a můžete jej korigovat podle specifického charakteru fotografované scény nebo vašeho tvůrčího záměru. Je to způsob spojení sofistikovaných metod měření expozice a neměřitelného názoru autora na způsob zaznamenání světelných poměrů, které automatika nemůže reflektovat. Rozšíření vaší kreativity používáním manuálního expozičního režimu je cílem tohoto článku.

V souvislosti s expozičními režimy hovoříme obvykle o možnostech ovlivnění fotografie ve smyslu volby expozičního času a z toho vyplývající pohybové neostrosti nebo clony v souvislosti s hloubkou ostrosti.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Na poměrně velkém tmavém pozadí hrozila přeexpozice, příliš světlé barvy listů a přepaly v jejich lesklých částech. Použito manuální nastavení expozice o 1 EV nižší, než stanovila multisegmentová automatika. Tmavé pozadí vytváří vhodný kontrast. Zvolená clona F4,5 způsobila při nevelkém odstupu malou hloubku ostrosti a oddělení pozadí. Rozostřeny jsou i přední a zadní listy. Podle stanovených kritérií autora pro dané světelné poměry fotografované scény vyšel expoziční čas 1/2500 sec. při citlivosti 100 ISO. V tomto případě je právě čas parametr, který neovlivní záměr autora.

Expoziční režimy dělíme na tzv. automatické, scénické, poloautomatické a manuální. Automatické režimy určí clonu i čas, případně citlivost ISO. Scénickým režimům napovíte, co budete fotit a ony stanoví prioritu nastavení některého z parametrů vhodného pro daný motiv. U poloautomatických režimů zvolíte jeden z parametrů sami (clona, čas, ISO) a další dopočítá přístroj.

Všechny uvedené expoziční režimy, mimo manuálního, jsou plně automatické z pohledu světla, které pustí na snímač fotoaparátu. Je to vždy tak, že expoziční automatika, tj. expozimetr a firmware, změří a vyhodnotí fotografovanou scénu nebo její část a určí, kolik světla (fotonů) dopadne na snímač při jeho nastavené citlivosti (ISO). Clona stanoví velikost otvoru, kterým fotony procházejí a expoziční čas určí dobu, kterou otvorem fotony procházejí. Kombinaci obou parametrů i v případě, že jeden zadáte, vybere expoziční automatika. Fotonů, které dopadnou na snímač bude pro danou scénu vždy stejné množství. 

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Protisvětlo oklamalo expoziční automatiku a ta reagovala podexpozicí. Z uvedeného je patrné, že je zde vhodná korekce automatiky +1 EV. V manuálním režimu prodloužen expoziční čas o jeden stupeň. Za cenu několika mírných přepalů v obloze se prosvítily listy ve všech jasových úrovních a vynikne jejich stavba, což je na snímku pozoruhodné. Tmavší části listů ani větve nejsou bez kresby.

Je celkem lhostejné, jaký způsob měření expozice použijete, ale musíte znát jeho princip a konkrétní provedení daným fotoaparátem. U multisegmentového způsobu je otázkou, zda přístroj dobře vyhodnotí fotografovanou scénu. U středového a bodového způsobu záleží na tom, kam umístíte na fotografickou scénu střed respektive bod měření z téměř nekonečně možností a navíc jak vaši volbu vyhodnotí expoziční automatika.

Jaké jsou důvody pro korekci expoziční automatiky?

  • ze svého principu více či méně nemůže stanovit správnou expozici u atypických scén.

Při protisvětle vyhodnotí mnoho světla, omezí jeho průchod objektivem a popředí snímku bude podexponované.

Postavu ženicha v černém obleku bude podle svého zadání považovat za málo nasvětlenou středně šedou, pustí více světla a přeexponuje. Oblek bude šedý a obličej mrtvolný. Naopak samotnou nevěstu bude hodnotit jako  příliš nasvětlenou středně šedou, pustí na snímač méně  světla a podexponuje. Šaty budou světle popelavé a obličej nevěsty tmavý.  

  • nemůže akceptovat vaše tvůrčí záměry.

Stupeň jasu je jedním z výrazových prostředků pro podtržení atmosféry snímku. Jistě, peklo bychom spíš podexponovali a nebe přeexponovali, respektive posadili do vysokých jasových úrovní.

  • nezná váš postprodukční plán

Můj fotoaparát má tendenci mírně podexponovávat. U velmi kontrastních scén dávám přednost mírné  přeexpozici, pokud nemám zvláštní důvod k opaku. To proto, že při zpracování RAW  souborů umí program Camera RAW rekonstruovat mírné přepaly, které avizuje LCD fotoaparátu.  Hluboké stíny opraví hůře a ještě za cenu masivního šumu (viz můj článek Jízda v Camera RAW).

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost
Podle charakteru fotografované scény, kde převládaly jasy, lze předpokládat podexpozici a tím neúměrné ztmavení fotografie (první snímek). Otázkou bylo, jaká plusová expozice oproti multisegmentovému měření přístroje vystihne atmosféru dne na Labi v popředí s pontonem a v pozadí s hradem Střekov a městem Ústí n/L. Zvolil jsem +1 EV v manuálním režimu (druhý snímek). Město v pozadí, na které vede řeka náš pohled, je dostatečně kontrastní. Barvy, zejména popředí, jsou přiměřeně nasyceny. Obloha i tmavé části obrázku mají dobrou kresbu.


Jaké máte prostředky pro korekci expoziční automatiky?

  • korekce expozice

Stanovíte, že podexpozice nebo přeexpozice o nastavený stupeň EV má být pro expoziční automatiku přístroje správnou expozicí. V menu přístroje musíte tuto hodnotu zadat a přístroj určí  clonu, čas, případně ISO. V případě poloautomatických režimů fotoaparát změní jiné parametry než  prioritní, vždy však jednu hodnotu dopočítá a dosadí. Připomínám: změna o +1 EV znamená, že na  snímač dopadá dvojnásobné množství světla, –1 EV poloviční atd. (viz. můj článek „Dynamický  rozsah snímačů digitálních fotoaparátů“)

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek
max. velikost | max. velikost
Na noční scéně výrazně převládaly stíny. Ač má fotoaparát tendenci mírně podexponovávat, hrozila přeexpozice a nepřirozeně světlý snímek připomínající nasvícené kulisy v divadle (první fotografie F6,3, 1 sec., ISO 500). Zvolil jsem v manuálním režimu -0,7 EV oproti multisegmentovému měření přístroje (druhá fotografie F6,3, 0,6 sec., ISO 500). Snímek vystihl dobře náladu noční scény.


Funkci korekce expozice nelze použít u plné automatiky a u manuálního expozičního režimu. Je patrné, že není co korigovat.

  • manuální stanovení expozice

Zde je tomu naopak, pro tvořivost autora ideálně. Při nastavené hodnotě ISO zvolíte expoziční  čas i clonu. Stupnice v hledáčku fotoaparátu ukáže, o jaký stupeň EV bude snímek podexponován  nebo přeexponován vzhledem k měření expoziční automatiky, respektive určíte, kolik světla projde  na snímač přístroje. Název „Manuální“ je poněkud nepřesný. Pokud byste vůbec nebrali do  úvahy  graf EV v hledáčku fotoaparátu, pak název „Manuální“ sedí.

Jsou i tací, kteří kouknou na fotografovanou scénu, zhodnotí svůj záměr a řeknou: „F11, 1/100,  ISO 100“. My ostatní známe principy automatického stanovení expozice jednotlivých způsobů  měření. Víme, kde automatika selhává, známe svůj záměr a v manuálním expozičním režimu  nastavíme najednou čas, clonu a množství světla, které dopadne na snímač fotoaparátu. Vždy to  bude kompromis těchto tří  parametrů společně s pokynem pro snímač, jak má zesílit reakci na dopadající světlo a tím stanovit, co je z hlediska expozice málo a co hodně světla. K tomu je ISO citlivost.

Klepněte pro větší obrázek 
Při manuálním expozičním režimu se na LCD panelu a v hledáčku objeví toto zobrazení. Expoziční čas nastaven na 1/250 sec, clona F4 při korekci expozice –1 EV. Na snímač bude dopadat méně světla, než stanovilo automatické měření přístroje

V případě, že si nejste jisti výsledkem při použití manuálního expozičního režimu, je dobré, abyste po expozici zkontrolovali snímek na displeji fotoaparátu pro ověření, zda nedošlo k nepřiměřeným přepalům ve světlech nebo zda nejsou slité stíny v podstatných partiích fotografie.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Technika fotografie Low key je charakteristická nízkými tóny s ojedinělou jasnou plochou. Dodává snímku ponurost a dramatičnost. Pro uplatnění tohoto výtvarného záměru je manuální expozice -2,3 EV oproti měření fotoaparátu, který přečetl scénu jako příliš tmavou, respektive málo osvětlenou středně šedou. Automatický expoziční režim by zamýšlenou atmosféru snímku zcela potlačil a zdroj světla by byl masivně přeexponován. Techniky Low key a opačnou High key můžete realizovat volbou vhodného motivu a tomu odpovídající manuální expozicí.

V manuálním expozičním režimu je obsažen i automatický režim s prioritou času i s prioritou clony, pokud nastavíte prioritní parametr a podle toho ten druhý (clonu, čas) tak, aby na grafu v hledáčku byla odchylka 0 EV od měření přístroje. Citlivost snímače stanovíte podle známých kritérií předem.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
High key, neboli vysoká tonalita. Takto pojaté fotografie se vyznačují světlými odstíny, něhou a citem. Expozice tohoto snímku je o 2 EV vyšší než avizovala automatika přístroje v manuálním expozičním režimu. Květ má ve všech místech kresbu a jemně kontrastuje s pozadím.  

Techniky high key a low key můžete realizovat nejlépe výběrem vhodného motivu a jeho nasvětlení nebo je navodit uměle expozicí, případně v editoru. Opravu expoziční automatiky budete muset provést při korektním zaznamenáním fotografované scény v těchto jasových poměrech i při jasovém posunu expozicí. 
Mezi oběma technikami je prostor pro mnoho snímků s náladou blížící se k jedné z nich.

Můj „tajný“ favorit

U mého Pentaxu je režim Priority citlivosti Sv. Zde ve výchozím nastavení přístroj přiřadí clonu a čas pro zvolenou citlivost, kterou měníte, což je hodně netvůrčí stav. V menu fotoaparátu jsem nastavil pro přední e-kolečko změnu citlivosti snímače a pro zadní e-kolečko změnu clony. Automatika mění expoziční čas, který si v hledáčku hlídám z pohledu nežádoucí pohybové neostrosti respektive rozmazání fotografováním z ruky. Tento režim neřeší pouze žádoucí pohybovou neostrost. Ta je nejméně frekventovaným výrazovým prostředkem. Zato mohu plynule v hledáčku měnit citlivost i clonu. Je to automatické stanovení expozice, není to úplně univerzální, ale velmi praktické řešení. V tomto případě mohu stanovit případnou korekci měření expozice klasickým ovládacím prvkem na přístroji.

Další nastavení rollerů jsou k dispozici podle každého uživatele Pentaxu a dalších přístrojů, které to umožňují. Vždy se vyplatí změnit výchozí nastavení a v menu fotoaparátu jednomu z  nefunkčních rollerů přiřadit funkci. Např. prioritě clony citlivost, což je vlastně varianta výše uvedeného, prioritě času opět citlivost, nebo místo citlivostí korekci expozice +/- EV.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Multisegmentový způsob měření přístroje vyhodnotil scénu jako hodně tmavou a podle svého zadání určil o 1,3 EV více  než je exponováno v manuálním expozičním režimu. Pokud by byla expozice v některém z automatických režimů o 1,3 EV více, byly by přepaly ne pouze na místě zdrojů světla, ale i daleko od nich a ještě v obličeji a na rukách kytaristy. Ještě podstatnější je fakt, že atmosféra koncertu by byla nenávratně ztracena.

Nespoléhejte pouze na automatické měření expozice vašeho fotoaparátu. Zapojte do úvah o expozici svůj úsudek. Vaše fotografie pak lépe vyjádří váš umělecký záměr a v mnoha případech i lépe zobrazí fotografovanou scénu, s kterou si automatika neporadí. Využijte tohoto poněkud opomíjeného výrazového prostředku! Vaše fotografie budou zajímavější.

Témata článku: Fotoškola


Jak dobře vybrat fotoaparát. Zvažte, jestli nestačí mobil. Místo rozlišení jděte po velkém snímači

Jak dobře vybrat fotoaparát. Zvažte, jestli nestačí mobil. Místo rozlišení jděte po velkém snímači

Důležité otázky, na které byste si měli odpovědět před výběrem fotoaparátu. Je lepší kompakt, nebo zrcadlovka? Nestačí mobil? Jaký snímač, stabilizaci, hledáček… Co je důležité pro video?

Petr Březina
Průvodce nákupem
Bude to o prsa. Facebook a Instagram pořád neví, kdy jsou zobrazené bradavky porno

Bude to o prsa. Facebook a Instagram pořád neví, kdy jsou zobrazené bradavky porno

**Meta má zjednodušit pravidla a být ke všem spravedlivá **Facebook s Instagram věnují samostatný odstavec bradavkám **Pravidla ale neřeší nebinární, transsexuální a intersexuální osoby

Petr Urban
InstagramFacebookSociální sítě
Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v lednu 2023 můžete koupit

Vybrali jsme nejlepší telefony, které si v lednu 2023 můžete koupit

** Každý měsíc vybíráme nejlepší mobily v několika kategoriích ** Smartphony dělíme podle výbavy a ceny, aby si mohl vybrat každý ** Nezapomínáme ani na tablety a tlačítkové telefony

Jan Láska
TelefonySmartphonyNákup a ceny
Od mobilních aplikací máme velká očekávání. Jen polovina se dožije dalšho měsíce, čtvrtinu smažeme do 24 hodin

Od mobilních aplikací máme velká očekávání. Jen polovina se dožije dalšho měsíce, čtvrtinu smažeme do 24 hodin

** Vysoké počty stažení aplikací vypadají skvěle...**...jenže mnohem důležitější metrikou jsou odinstalace ** Půlka aplikací v našich telefonech nevydrží déle než 1 měsíc

Martin Chroust
Google PlayStatistikaMobilní aplikace
Americký Bradley je už v Polsku. Někdejší odpověď na sovětské BMP vystrašila i Saddáma

Americký Bradley je už v Polsku. Někdejší odpověď na sovětské BMP vystrašila i Saddáma

** Oživený výčet zbraní, které zaujmou technologickým řešením ** Neděláme si nárok na kompletní seznam ** Informace často chybí, a tak se snažíme kličkovat mezi propagandou

Jakub Čížek
UkrajinaZbraněRuskoArmáda
Test základní desky ASRock B650 PG Lightning. Tady se šetří na správných místech

Test základní desky ASRock B650 PG Lightning. Tady se šetří na správných místech

Nový čipset AM5 od AMD se vyznačuje především počáteční vysokou cenou, procesory nejsou levné, ATX základní desky začínají na 6 000 Kč. ASRock s touto cenou představuje dobrou volbu.

Jan Pánek
Základní deskyTesty