15
Fotogalerie

Návod: Jak ve Photoshopu opravit vypálenou oblohu

Je mdlá fotografie s oblohou bez kresby dobrá tak akorát pro koš? Jak vyzrát na bílou oblohu a oživit barvy?

Některé věci nejdou při fotografování ovlivnit. Jednou z nich je počasí. Když se na obloze roztahuje šedé kompaktní mračno od obzoru k obzoru a slunce nesvítí, je jasné, že naše fotografie budou mdlé a smutné. Stejnou fotografickou smůlu měla i moje kamarádka, která se na mne obrátila s prosbou o úpravu fotografie. V Nízkých Tatrách vyfotila krásné jezero, ale místo oblohy má jen bílou plochu. Kdyby to nebylo daleko, tak se k jezeru vrátí za lepšího počasí. Jenže Tatry daleko jsou. Dá se s fotografií něco udělat?

Už z prvního pohledu na RAW fotografie je jasné, že tady žádné manipulace s křivkami nebo saturací nepomohou. V dané situaci by fotografce nejspíš nepomohly ani přechodové filtry nebo sloupkování (bracketing). Šedá by jen byla šedější. Nebudeme se tedy trápit resuscitací modré a fotografii doplníme oblohou z jiné fotografie. Z původní fotografie vezmeme krajinu a z druhé oblohu. Existuje mnoho postupů, jak spojit dvě fotky v jednu. Jedno však budou mít společné – vrstvy.

Vrstvy jsou jako fólie s potiskem, které skládáme na sebe. V místech, kde potisk není, vidíme potisk fólie spodní. V horní vrstvě tedy bude fotografie s pěknou oblohou, v dolní pak ta fotografie, kterou potřebujeme upravit. Jak odstranit z horní fotografie nepotřebný obraz? Můžeme ho buď zdlouhavě po kouscích odgumovat, opatrně vyselektovat a vymazat, nebo použít elegantnější řešení – masku vrstvy.

Jak funguje maska vrstvy?

Maska vrstvy řídí průhlednost vrstvy se kterou je svázána. Barvy nemá, pouze odstíny šedé. Je-li maska bílá, propustí ji nezměněnou, je-li černá, nepropustí nic. Je-li šedá, propouští částečně. Ukažme si to na příkladu dvou jednobarevných vrstev. S horní vrstvou je svázána maska.

  vrstvy1.jpg
Demonstrace funkce masky

 Maska je tvořena přechodem z černé do bílé barvy:

  vrstvy3.jpg
Maska připomínající šikmo nasazený přechodový filtr 

 Výsledný obraz - složenina dvou vrstev a maskovanou horní vrstvou vypadá takto:

  vrstvy2.jpg
Výsledný obraz po aplikaci masky

V čem spočívá kouzlo masky? Práce s maskou je rychlá a přesná. Samotných vrstev se úpravy nijak netýkají. Vše se odehrává v masce. V našem případě stačí vysledovat souvislost mezi jasem zdrojové fotografie a tím, co chceme odstranit.

Příprava

O výhodách fotografování v RAW bylo napsáno mnoho článků. Náš případ to jen potvrdí. Začneme tím, že RAW „vyvoláme“. Nejprve fotografii převedeme do jiného formátu bez jakýchkoli korekcí. Zajímá nás vše kromě oblohy. Doporučuji fotografii připravit jako obrazový soubor s příponou TIFF a barevnou hloubkou 16 bitů. V tomto formátu zachováme všechny informace a nedochází k jejich zkreslení jako u souboru typu JPEG.

original.jpg
Původní snímek bez korekcí po vyvolání z RAWu

Provedeme převod ještě jednou. Tentokrát nás zajímá jestli na obloze přece jen nejsou nějaké fragmenty kresby. Nastavíme korekci expozice na největší zápornou hodnotu. Výsledkem je velice tmavá fotka, ale na obloze máme kresbu. Z této podexponované fotografie použijeme kresbu mraků jako masku nové oblohy.

001.jpg
  Snímek vyvolaný z RAWu s korekcí expozice –3EV

Posledním přípravným krokem bude získání fotografie s modrou oblohou. Máme-li štěstí a venku je hezky, můžeme ji nafotit. Doporučuji dodržet přibližný směr ke světovým stranám nebo poloze slunce. Pokud počasí opět nepřeje, zapátráme v archivu. Já jsem vybral fotografii s oblohou s jemnými mraky nad obzorem. Nebyla ideální – v jednom místě mi kousek oblohy chyběl, proto jsem tato místa doplnil klonovacím razítkem.

002.jpg
  Fotografie s náhradní oblohou

Máme připravené tři fotografie – původní bez korekcí, podexponovanou a s modrou oblohu. Pro jejich složení použijeme grafický editor Adobe Photoshop.

Postup seskládání fotografií

Otevřeme si všechny tři fotografie. Paletku vrstev v Photoshopu vyvoláme z nabídky OKNA – VRSTVY nebo klávesou F7. Nejprve zkopírujeme podexponovanou fotografii VÝBĚR – VYBRAT VŠE (Ctrl+A) a vložíme na fotografii bez korekcí. Stejný postup provedeme i s fotografií oblohy. Fotografie, které jsme kopírovali, můžeme zavřít. Už je nebudeme potřebovat. Paletka vrstev původní fotografie se nám změnila. Pro lepší přehlednost jsem změnil názvy vrstev:

  pal1.jpg
Paletka s připravenými vrstvami

Nyní si připravíme masku vrstvy. Klepnutím myší vybereme vrstvu podexponovaná. Že ji máme vybranou, poznáme podle modrého zvýraznění. Vybereme celý obraz (Ctrl+A) a zkopírujeme jej do schránky. Vrstvu podexponovaná již nebudeme potřebovat a můžeme vypnout její viditelnost klepnutím na ikonu oka. Vybereme vrstvu obloha a klepnutím na třetí ikonu zleva v dolní části paletky přidáme masku vrstvy. Vedle náhledu fotografie je maska vidět jako bílé okénko.

  pal2.jpg
Paletka vrstev s označenou ikonou a prázdnou maskou

Nyní provedeme klepnutí na náhled masky s přidrženou klávesou Alt. Tím se přepneme na přímou editaci masky a vložíme obsah schránky.

  pal3.jpg
Paletka vrstev s náhledem masky vrstvy

Náhled masky v paletce vrstev se změnil a na pracovní ploše vidíme černobílou verzi podexponované fotografie. Tato maska má šedé odstíny i mimo oblast oblohy a fungovala by jen částečně. Proto zvýšíme její kontrast a nedokonalosti pod horizontem opravíme nějakou jednoduchou lokální úpravou – třeba vybereme oblast nástrojem laso a vylijeme ji černou barvou nástrojem plechovka barvy.

  pal4.jpg
Křivky - ztmavení masky
obr1.jpg
  Ohraničená oblast byla vylita černou barvou

Maska je připravena a přichází její aplikace. Klepneme v paletce na náhled fotografie ve vrstvě obloha. Maska se aktivuje a my vidíme hotovou fotografii. Maska vrstvy obloha propustila jen oblohu a skryla vše co by překrývalo obraz pod horizontem. Částečná kresba oblohy z podexponované fotografie pomohla vykreslit mraky na obloze.

  polotovar.jpg
Složená fotografie po aplikaci masky

Pod horizontem zůstala nedotčená původní fotografie a nahoře je nová obloha. Díky šedým odstínům na horizontu masky se obloha realisticky vpila do fotografie.

Mít RAW a získat dvě různé expozice není podmínkou. Kresbu mraků na obloze můžeme vytvořit i pomocí filtrů Photoshopu a lokálních úprav. Cílem nemusí být jen realistické obrazy. Dejte prostor vlastním nápadům a fantazii.

A co barevné úpravy?

Hlavní úkol – opravit – byl splněn. K lepšímu dojmu z fotografie bychom ještě mohli lehce oživit barvy. Budeme je upravovat ve vrstvě nazvané bez korekcí. V křivkách (Ctrl+M) přidáme kontrast a upravíme tonalitu fotografie.

  pal5.jpg
Zvýšení kontrastu fotografie

Dále můžeme zvýraznit barvy písku a trav. V úpravách Odstín a sytost (Ctrl+U) vybereme žluté odstíny a zvedneme jejich saturaci asi o 15 %.

  pal6.jpg
Úprava saturace žlutých odstínů

Výsledná fotografie vypadá takto:

  vysledek.jpg
Výsledná fotografie po barevných úpravách

Zhodnocení výsledků

Jak vidíte, postup není složitý a dává dobré výsledky. Čím bělejší obloha je, tím je práce snažší. Je jasné, že tímto způsobem nebudete upravovat každou fotografii handicapovanou špatným počasím. Mějme na paměti, že fotografie pořízená za „dobrého světla“ je fotograficky mnohem cennější. Sledovat proměny krajiny v průběhu dne a ročních období patří v krajinářské fotografii k nejzajímavějším zážitkům, které nenahradí nalezení sebelepšího postupu úprav.

Určitě si přečtěte

Články odjinud