6
Fotogalerie

Našli, moji rádcové?: Archiv médií v Zoner Photo Studiu

Měli bychom pro vás námět na činnost, která není oblíbená, avšak fotografovi může velmi pomoci. Pořádek v archivu.

Však to znáte sami: focení digitálem je zadarmo, takže nejrůznějším experimentům se meze nekladou a snímků přibývá málem geometrickou řadou. Jednoho dne zjistíte, že se v záplavě fotek pomalu přestáváte orientovat a místa na disku zatím povážlivě ubývá.

Tato rozsáhlá fotoškola vás bohužel nenaučí pořádku, ten si ve svých snímcích musíte udělat sami. Sami musíte vymyslet způsob archivace obrazových dat, který vám bude nejlépe vyhovovat. My vám na oplátku ukážeme, jak pohodlně a rychle je možné s archivními snímky pracovat, abyste v případě potřeby velmi rychle našli to, co jste dříve pracně hledali v hromadě cédéček a jiných záložních médií.

Na dálkové ovládání

Řešení se jmenuje Archiv médií a představuje standardní funkci Zoner Photo Studia. Zjednodušeně řečeno jde o obrazovou databázi vašeho fyzického archivu. I když máte fotografie uschované v trezoru na desítkách či stovkách cédéček, Archiv médií zobrazí jejich obsah včetně náhledů, aniž byste jen jedno jediné z nich museli vložit do počítače. Datový objem samotného Archivu médií je ovšem – samozřejmě v závislosti na nastavení velikosti a komprese náhledů – nesrovnatelně menší než data originálních souborů. Pro ilustraci: Databáze zhruba 30 000 fotografií, pořízených různými čtyř- až šestimegovými fotoaparáty, vložená do Archivu médií, zabere asi 1,7 GB. Zdrojové snímky přitom obsáhnou okolo 90 gigabajtů.

hlavni.png
max. velikost
Všimněte si dvou maličkých ikonek v levém dolním rohu každé z miniatur v Archivu médií. Známý bílý čtvereček se zahnutou šipkou představuje symbol tzv. Zástupce a říká, že se nejedná o zdrojový soubor, nýbrž jen o odkaz na něj. Červený křížek vedle pak informuje o tom, že médium s originálními snímky není připojeno k počítači. Kouzlem Archivu médií však je, že i přesto dokáže zobrazit také velký náhled offline snímku

Spolu se samotnými obrazovými daty jsou v tomto virtuálním archivu uložena také kompletní metadata, tedy informace z tzv. hlavičky EXIF. Při prohlížení, hledání i filtrování fotografií v Archivu médií tedy máte k dispozici tato mnohdy velmi cenná data.

Něco za něco

Z předchozího výkladu je zřejmé, že vytvoření Archivu médií si žádá svůj čas. Samozřejmě záleží na objemu snímků, ale většinou jde skutečně o práci na dlouhé zimní večery, u které se navíc vyplatí trochu plánovat a přemýšlet systémově.

Jak se ale dozvíte na protější dvoustraně, Archiv médií je naštěstí „přenosný“ – lze jej zkopírovat na jiný počítač s nainstalovaným Zoner Photo Studiem, aniž byste jej museli pracně vytvářet znovu.

Nemusíte mít také obavy ze systémové náročnosti programu při práci s tisíci fotografiemi, resp. s jejich náhledy v Archivu médií. Máme prakticky ověřeno, že i při velikosti databáze blížící se maximální velikosti dva gigabajty je na průměrném počítači odezva velmi svižná. Zde je na místě poznámka ke zmíněnému limitu 2 GB. Nejnovější Zoner Photo Studio 9 – na rozdíl od předchozích verzí – ukládá náhledy fotografií do samostatných složek mimo vlastní databázi, čímž je pravděpodobnost dosažení maximální velikosti databáze 2 GB omezena.

Všechno má svůj čas

Než ale přistoupíme k samotné „výuce“ toho, jak si vytvořit tak geniální pomůcku, jakou Archiv médií je, dotkneme se hned na začátku praktické části tzv. klíčových slov. Ta vám totiž pomohou pracovat s „uskladněnými“ snímky ještě mnohem efektivněji a s větší jistotou.

Klíč k záhadě slova

Můžete mít sebedůmyslněji propracovanou adresářovou strukturu fotografií na pevném disku či jiném médiu (kterou Archiv médií, jak se dozvíte na další dvoustraně, beze změny zachová), ale stejně se dříve či později neobejdete bez sofistikovanějšího označování snímků pro rychlejší vyhledávání.

Najdete to v EXIFu

Představte si, že potřebujete rychle a „bezbolestně“ najít a zobrazit v jednom okně všechny fotografie vašich dětí. Nemáte-li tyto snímky uloženy v jedné složce, musíte je mít nějakým způsobem jako „děti“ označené. K tomu slouží právě klíčová slova.

Ne, nejde o žádnou kryptografii ani jinou vědu. Klíčová slova jsou v podstatě popisky fotografií, uložené v EXIF hlavičce datového souboru. To je mimochodem důležitá informace pro fotografy, kteří své snímky sdílejí s jinými uživateli, již nepoužívají Zoner Photo Studio. Data v hlavičce EXIF by totiž měla být dostupná v každém solidním softwaru pro práci s digitálními fotografiemi.

Přehledně jak jen to jde

Zoner Photo Studio má pro práci s klíčovými slovy několik nástrojů, jejichž společným jmenovatelem je zásadní vlastnost – program si pamatuje již použitá slova a naopak dokáže načíst ze snímků klíčová slova v ZPS zatím nepoužitá. Pro uživatele je to výhodné proto, že si nemusí pamatovat dříve zvolená hesla, aby u nových snímků použil totožné znění. Jednoduše si nechá zobrazit Panel klíčových slov a v něm vše najde přehledně uspořádané.

Tedy pro přesnost – poslední věta předchozího odstavce platí jen zčásti. Přehledně uspořádaná klíčová slova budete mít pouze v případě, že si jejich přehledné uspořádání vytvoříte sami. Nemusíte přitom mít všechna hesla na jedné kupce. ZPS umožňuje klíčová slova strukturovat do kategorií, takže máte k dispozici dvojúrovňové členění.

Nejprve přemýšlejte

O vhodném systému klíčových slov a jejich členění do kategorií by se dal napsat rozsáhlý článek. Nyní jen dvě dobře míněné rady: Protože filtrovat zobrazení lze nejen podle samotných hesel, ale také podle celých kategorií, tedy všech hesel k dané kategorii náležejících, nejdříve dobře zvažte celkovou strukturu klíčových slov.

Tip: Archivujete-li snímky na nepřepisovatelných médiích – typicky CD/DVD ROM – musíte pochopitelně klíčová slova snímkům přiřadit dříve, než nosič vypálíte.

Samotná hesla volte jednoduše. Například heslo děti na dovolené je nesmyslné. Mnohem lepší je zadat zvlášť slovo děti a samostatně dovolená. Jen tak budete moci filtrovat jednak všechny snímky z dovolené a pak také kýžené děti na dovolené – do výběru lze totiž zařadit i více klíčových slov.

1. Panelklíčstory

Pro práci s klíčovými slovy lze v ZPS použít více postupů, nejjednodušší je však klepnutím na kulaté tlačítko s písmenem „k“ v horní liště nástrojů zobrazit Panel klíčových slov. Standardní instalace ZPS obsahuje několik předdefinovaných klíčových slov ve třech kategoriích. Ta ale můžete pomocí kontextového menu vyvolaného pravým tlačítkem myši smazat, přejmenovat nebo přesouvat mezi kategoriemi.

1.png

2. Nadefinujte si vlastní

Pro určení vlastního klíčového slova nebo kategorie klepněte myší do okénka v dolní části panelu klíčových slov, napište znění a klepněte vpravo na tlačítko plus nebo jednoduše stiskněte Enter. V následujícím dialogovém okně můžete klíčové slovo zařadit do již existující kategorie nebo vytvořit kategorii novou volbou Klíčové slovo je kategorií.

2.png

3. Přiřaďte klíčová slova snímkům

Označte v Průzkumníkovi snímky, kterým chcete „přidělit“ zvolené klíčové slovo, v Panelu klíčových slov klepněte pravým tlačítkem na příslušný řádek a v kontextovém menu zvolte první položku Přiřadit klíčová slova výběru. Chcete-li přiřadit klíčové slovo jen jednomu snímku, stačí řádek s vybraným slovem v Panelu klíčových slov uchopit myší a přetáhnout jej na náhled fotografie v Průzkumníkovi.

3.png

4. Kontrola to jistí

Samotný Panel klíčových slov už neukazuje, jaká slova byla konkrétní fotografii přiřazena. Na náhledech snímků v Průzkumníkovi se ale po přidání klíčových slov zobrazí ikonka s modrým písmenem „k“. Když na ní podržíte kurzor, ukážou se přidělená klíčová slova. Můžete také použít okno Informace o obrázku – menu Informace | Informace o obrázku.

4.png

Tip: Klíčová slova se popsaným způsobem nedají přiřadit k souborům typu RAW. Jakmile ale tato data zařadíte do Archivu médií, budete v něm již moci klíčová slova použít.

Článek je součástí rozsáhlého textu o archivu médií v programu Zoner Photo Studio, kompletní text najdete ve speciálním vydání časopisu DIGIfotoKOMORA.

special_001.jpg

Chybějí-li vám starší čísla časopisu DIGIfoto nebo si chcete časopis předplatrit, kontaktujte oddělení distribuce e-mailem: predplatne@cpress.cz nebo telefonicky na bezplatné lince 800 11 55 88.

Určitě si přečtěte

Články odjinud