12
Fotogalerie

Lightroom 5 – Fotokomora už i na cestách

Pátá verze Adobe Photoshop Lightroomu, tedy programu určeného zejména pro třídění a vyvolání RAWů, přinesla hlavně menší vylepšení – některá ovšem velmi užitečná.

Žádná revoluce se nekoná. To muselo v červnu, kdy firma Adobe uvolnila novou verzi Photoshop Lightroom 5, napadnout ty uživatele, kteří očekávali pokročilé editační nástroje – práci ve vrstvách nebo třeba přesný výběr objektů.

Nakreslete elipsu

Uvedené možnosti nadále zůstávají doménou plnotučného Photoshopu. V současné době už Lightroom dospěl k verzi 5.2. Ta se od původní pětky liší jen opravou některých chyb a doplněním podpory RAWu pro nově uvedené fotoaparáty. Na první pohled se od čtvrté verze prakticky nic nezměnilo – zůstaly moduly Library, Develop, Map, Book, Slideshow, Print a Web – názvy většiny z nich jasně říkají, k čemu asi slouží.

01_lr4.png 02_lr5.png
Na první pohled nepoznáte rozdíl - vlevo Lightroom 4, vpravo pak Lightroom 5

Podívejme se především na modul Develop. Po podrobnějším průzkumu zjistíte, že se v něm objevil nový nástroj Radial Filter – najdete jej hned pod histogramem v pravém panelu. Umožňuje vybrat elipsovitou oblast na snímku a provést na ní selektivní úpravy expozice, barevnosti, doostření a odšumu. Neostrost okraje elipsy je samozřejmě volitelná.

Podobné úpravy byly ve skutečnosti možné už ve čtvrté verzi pomocí nástroje Adjustment Brush – ten umožňuje selektivně ovlivnit stejné parametry, ale liší se způsobem výběru ovlivněné oblasti – jak už plyne z názvu, je určen spíše pro „malování“ po snímku. Ale při výběru velkého průměru štětce se účinek opravdu podobá radiálnímu filtru.

03_radial.png 
Ukázka nástroje Radial Filter

Nyní si tedy můžete vybrat, který nástroj je pro konkrétní případ vhodnější. Samozřejmě zůstal k dispozici i další nástroj, lineární Graduated Filter (přechodový filtr), ideální například pro ztmavení oblohy nad horizontem.

Nevhodné osoby zmizí

Vylepšení se dočkal nástroj Spot Removal. Ten byl dříve použitelný pro úkoly typu odstranění stop po prachu na snímači, umožňoval vybrat kruhovou oblast a překrýt ji vzorkem z jiného místa. Nyní se více podobá klonovacímu razítku nebo retušovacímu štětci známému z vyspělých fotoeditorů. Můžete s ním jako se štětcem zamalovat oblast snímku – vyberete tedy oblast libovolného tvaru.

04_spotremoval.png 05_spotremoval.png
Výběr nástrojem Spot Removal a následný návrh zdrojové oblasti dat pro překrytí

Po uvolnění tlačítka myši pak Lightroom navrhne místo, kterým překryje retušovanou oblast snímku. Samozřejmě, je-li to potřeba, můžete pak oblast přesunout na vhodnější místo. Při nahrazení retušované oblasti se Lightroom snaží o plynulé prolnutí s novým vzorkem, tak, aby vyretušované místo nebylo vidět. Podle mého názoru se mu to docela daří.

06_spotremoval.png 
Výsledek po retuši pomocí Spot Removal

Poslední větší změnou v modulu Develop je doplnění funkce automatického srovnání perspektivy, kterou najdete v části Lens Corrections – můžete ji využít ke srovnání horizontu či srovnání sbíhavých linií v horizontálním i vertikálním směru. Přepínač funkce má pět poloh – Off, Auto, Level, Vertical A Full. Level srovnává pouze horizont, Vertical horizont a vertikální sbíhavost, Full pak horizont a vertikální i horizontální sbíhavost.

07_srovnani_bez.png 08_srovnani_Level.png
09_srovnani_Vertical.png 10_srovnani_Full.png
Ukázka práce nástroje – postupně snímek bez úprav, možnost Level, možnost Vertical a možnost Full

Cestujte chytře

Za skvělou novou funkci považuji Smart Previews. O co jde: Přímo při importu nových fotografií máte možnost vybrat volbu Build Smart Previews (viz screenshot). Lightroom v tom případě vytvoří náhledy všech snímků ve formátu dng a ve sníženém rozlišení 2 540 px (delší strana), každý soubor s náhledem má od 1 do 3 MB. Nezvolíte-li tvorbu chytrých náhledů hned při importu, můžete tak učinit dodatečně v modulu Library z nabídky Library – Previews – Build Smart Previews.

Funkce je určena zejména pro případy, kdy pracujete na notebooku s malým pevným diskem, originální RAWy tedy máte na externím disku či v NAS úložišti, potřebujete však své snímky editovat i na cestách. Lightroom pozná a dá vědět, že originál chybí, dovolí však všechny úpravy, ohodnocení a třídění snímků, označení pro vymazání, úpravy expozice, barevného vyvážení...

20_smartpreview.png
Režim Smart Previews

Všechny úpravy zobrazí na chytrých náhledech. Při výraznějších úpravách třeba expozice se mohou objevit negativní důsledky například v podobě zřetelného šumu, které po opětovném připojení disku s originálním RAWem v některých případech (pokud to původní RAW umožní) zase zmizí.

Výhodou Smart Previews jsou také menší nároky na výkon počítače. Můj notebook svým procesorem Core 2 Duo T7300 sice překračuje minimální hardwarové parametry uvedené ve specifikaci (má stačit Pentium 4), jen 2 GB RAM jsou ale opravdu málo. Při práci s plnohodnotnými RAWy je tak práce v Lightroomu přerývaná, občas dojde k mnohavteřinovému zamrznutí, stejně, jako tomu bylo ve verzi 4.

Naproti tomu práce s chytrými náhledy je i na takovém stroji krásně plynulá. Mírně plynulejší a rychlejší je po vygenerování chytrých náhledů dokonce i práce s připojenými originálními RAWy. Chytré náhledy, které už nepotřebujete, můžete smazat v modulu Library pomocí nabídky Library – Previews – Discard Smart Previews.

Přejít, nebo počkat?

K drobným překvapením v nové verzi Lightroomu patří „opravdový“ fullscreen režim – po stisknutí klávesy F se přes celou obrazovku zobrazí pouze právě vybraný snímek bez jakýchkoliv ovládacích prvků. Zůstávají ovšem k dispozici klávesové zkratky, takže třeba v modulu Develop se pomocí kláves tečka a čárka můžete přepínat mezi volbami v bloku Basic (zahrnuje úpravu barevné teploty, úpravu expozice a sytosti barev) a měnit jejich hodnoty pomocí + a – na numerické klávesnici (nebo = a – na anglické klávesnici).

Lightroom_5_Box.jpg 

V předchozí verzi sloužila klávesa F k přepínání mezi normálním oknem a fullscreen režimy s ovládacími prvky programu, případně i panelem nabídek. Tyto režimy jsou nyní dostupné pomocí Shift+F, případně samozřejmě i v nabídce Window – Screen Mode.

Lightroom v páté verzi přináší i jiná drobná vylepšení či změny. Zvýšila se například konfigurovatelnost stránek v modulu Book. Sám ale za nejdůležitější změnu pokládám Smart Preview – samy o sobě mohou k zakoupení upgrade přesvědčit ty, kteří často upravují fotografie na cestách, a nakonec i uživatele se starším a slabým počítačem.

Chytré náhledy samozřejmě nebyly původně zamýšleny jako neustále využívaná náhrada výkonnějšího počítače, při některých úpravách se mohou projevit jejich limity. Ale pokud u každé fotografie samostatně a detailně neladíte doostření a odšum, měly by vám pro úpravy fotek stačit. Pokud chcete tutoo funkci vyzkoušet, není nic jednoduššího než si stáhnout třicetidenní zkušební verzi Lightroomu 5 přímo od Adobe.

Ostatní uživatele asi přesvědčí k zakoupení nové verze až pořízení nového fotoaparátu, jehož RAW nebude ve starším Lightroomu podporován. Pro ty mám dobrou zprávu: Adobe zůstává u ceny, za kterou se prodával Lightroom 4 a která je poloviční oproti předchozím verzím. Nová licence stojí zhruba 3 500 Kč, upgrade pořídíte do 2 000 Kč.

Určitě si přečtěte

Články odjinud