Křivky – skalpel Photoshopu

15. května 2006
TWEET SDÍLET
Křivky – skalpel Photoshopu
Kdo v Photoshopu ovládne dialogové okno Křivky, může jemně upravovat fotografie pomocí „skalpelu“. Photoshop nabízí i jiná dialogová okna pro úpravu obrázků (úrovně, jas a kontrast, práh), ale to už upravujete fotografie pomocí „sekery“. Používat skalpel je samozřejmě složitější než tnout sekerou. Mnozí si svou práci bez dialogového okna Křivky nedovedou představit, jiné totéž okno odpuzuje. Tento článek má za cíl, abyste patřili do první skupiny uživatelů Photoshopu.

Pole v horní části dialogu nazvané „Kanál“ vám umožňuje vybrat, kterého kanálu se budou úpravy týkat. Složený kanál neobsahuje žádné informace. Je to dohodnuté heslo pro zobrazení a v tomto případě možnost úprav všech kanálů současně. Tím se mění jasové poměry v obrázku. Zvolením libovolného barevného kanálu budete upravovat selektivně tuto složku a měnit barevné poměry obrázku. Klepnutím v obraze se stisknutými klávesami Ctrl+Shift nastavíte bod na křivce pro vybranou barvu v každém z kanálů barevných složek. Jinak platí všechny zásady pro úpravy křivky v jednotlivých barevných kanálech jako ve složeném.

Klepněte pro větší obrázek
Na fotografii je patrný barevný posun, tedy nesprávné podání barev. Není nutné vědět jak modrý je dekor na talíři, jak žlutý je tvaroh a jak hnědé jsou okraje koláčů. Jisté je, že cukr v největších jasech je bílý, talíř ve stínu mimo dekor šedý a moucha vlevo, případně mezera mezi koláči uprostřed, černé. Tyto neutrální barvy mají mít v režimu RGB jasové hodnoty ve všech třech barevných kanálech shodné, ale nemají. Nápravou těchto „známých“ odstínů se srovnají barevné poměry v obrázku.

Klepněte pro větší obrázek
Zvolil jsem úpravu středního neutrálního tónu (šedé) v oblasti talíře mimo dekor. Otevřel jsem dialogové okno „Křivky“. Kurzor v podobě kapátka jsem umístil na obrázek talíře mimo dekor vpravo nahoře při otevřené paletce „Informace“. Zde jsem vyčetl hodnoty RGB (144,174,159). Aby se oblast talíře stala opravdu šedou a celkový jas byl zachován, hodnoty RGB jsem sečetl a vydělil počtem barevných kanálů 144+174+159 = 477/3 = 159. Nyní jsem věděl čím začínám (z paletky informací) a u čeho skončím (RGB 159,159,159). S přidržením Shift+Ctrl jsem klepnul na sledovanou oblast, čímž jsem umístil v každém barevném kanálu na křivku bod, jehož umístění odpovídá hodnotám v paletce „Informace“. U každé RGB barvy v roletové nabídce „Kanál“ jsem jeho výstupní hodnotu (políčko v dolní části dialogu) upravil na hodnotu 159. Totéž jsem mohl provést v dalších „známých“ oblastech černé a bílé nebo ve všech třech oblastech najednou. Pokud nejsou barvy na monitoru vizuálně správné, může být příčinou jeho špatná kalibrace.

Tlačítkem OK potvrdíte provedenou úpravu a zavřete dialogové okno. Tlačítkem Zrušit provedenou úpravu zrušíte. Dialogové okno se zavře a obrázek zůstane v původním stavu. Přidržením klávesy Alt se tlačítko Zrušit přemění na Obnovit. Klepnutím na něj se vrátí hodnoty v dialogu do výchozího stavu. Pokud nechcete provedené změny vrátit a pouze se přesvědčit jak vypadal obrázek před úpravou, vypněte a zapněte Náhled. Tlačítka Načíst, Uložit slouží k načtení respektive uložení vstupně – výstupních nastavení do souboru. Takto uložená nastavení můžete později aplikovat na různé fotografie. Plné využití křivek však předpokládá jemné nastavení pro konkrétní fotografii. Přidržíte-li klávesu Alt při vyvolání dialogového okna Obraz | Přizpůsobení | Křivky (nebo Alt+Ctrl+M), Photoshop použije poslední aplikované nastavení křivky a tu v tomto tvaru otevře, dokonce i po restartu počítače.

Klepněte pro větší obrázek
Původní obrázek

Klepněte pro větší obrázek
V tomto případě jsem si vybral modrý (B) barevný kanál na jehož křivku jsem umístil bod reprezentující oblast obilí a druhý bod znázorňující oblast oblohy. Posunutím prvního bodu dolů jsem snížil jas modrého kanálu a posunul barvu obilí k teplejším tónům. Druhý bod jsem posunul nahoru a tím jsem zvýšil jas modrého kanálu v oblasti oblohy. Výsledek je zlatější obilí a současně modřejší obloha.

Při otevřeném dialogovém okně „Křivky“ přesuňte kurzor do obrázku. Na paletě informace (menu Okna | Informace) se ukáže jasová hodnota nacházející se pod kurzorem před a po úpravě křivky. V případě přidržení levého tlačítka myši i s odpovídající polohou na křivce a názorným zobrazením v paletě „Barvy“ (menu Okna | Barvy). U Photoshopu CS došlo k významné změně. Paleta „Histogram“ (menu Okna | Histogram) je dostupná během editace obrázku a dovoluje monitorovat změny v průběhu jejich provádění. Světlejší histogram znázorňuje jasové poměry neupraveného obrázku, tmavší histogram popisuje stav upraveného obrázku. Takže mějte otevřenou paletu a upravte obrázky i podle měnícího se histogramu (viz článek Histogram – mocný nástroj digitální fotografie).

V dialogovém okně Křivky se nacházejí ještě tlačítka Automaticky, Volby, a Kapátka (nastavení neutrálních tónů). Pomocí těchto tlačítek nejsou úpravy už tak sofistikované a jsou totožné jako při úpravách pomocí Úrovní. Nejedná se tedy již o úpravy pomocí „skalpelu“.

Témata článku: Fotoškola, Software, Adobe Photoshop

Určitě si přečtěte

9 jednoduchých fotografických triků, na doma i ven

9 jednoduchých fotografických triků, na doma i ven

Ani během pošmourných zimních dní nemusejí fotografové zahálet. Tradiční, osvědčené fotografické postupy si mohou zpestřit několika zajímavými experimenty, aniž by bylo nutné investovat do drahého studiového vybavení…

5 Helena Vyplelová

Vybrali jsme nejlepší mobily pro fotografování a natáčení videa

Vybrali jsme nejlepší mobily pro fotografování a natáčení videa

Proč s sebou nosit mobil a digitál, když můžete mít vše v jednom, navíc i s velmi slušnou videokamerou. Smartphony válcují nejen levné, ale už i pokročilé kompakty. Po kterých byste měli sáhnout?

38 Petr Březina