25
Fotogalerie

Když méně je více – minimalistická kompozice

Čím víc prvků kompozice snímku obsahuje, tím menší váhu každý z nich má. Odstraňte obrazové prvky fotografované scény, které nesouvisí s vaším tématem.

Smyslem fotografie není prosté zaznamenání scény, ale zprostředkování emocí podle záměru fotografa. Pokud toho chcete sdělit mnoho najednou, obvykle neřeknete nic. Reálný svět kolem nás je po výtvarné stránce spíš chaotický.

Fotografie (neupravená) je specifická tím, že je obrazem vybrané, reálné situace. Fotografové nemají mnoho možností pro modifikaci obsahů a jejich interpretací. Základním nástrojem pro vnesení řádu a zjednodušení snímku je ubírání obrazových prvků. Fotograf komponuje své dílo ubíráním přebytečného. Jiní výtvarní umělci, třeba malíři, to dělají naopak. Začínají s prázdným plátnem a přidávají.

25.jpg 
Mariánský most u nás v Ústí nad Labem je dost slavný a dost fotografovaný. Zaujaly mě linie 60m pylonu.
2.jpg 
Aranžovaný portrét. Autor musí zařídit především obsah, tedy výraz novomanželů a nějakou formou jej interpretovat. Formou je zde těsné vyplnění rámečku bez dalších prvků, úhel záběru, světlo, jasové podání snímku a hloubka ostrosti.

Nerozmělňování tématu a zaměření na nejsilnější dojem z daného místa a okamžiku je účinnou metodou umocnění síly snímku. To platí ve všech fotografických disciplínách. Máte pocit, že krajina je tajemná? Pokuste se uplatnit obsah a formu tak, abyste pouze toto zdůraznili.

Aranžované portréty novomanželů musí být romantické. Uplatněte se jako koordinátor, aby tomu tak bylo. Závodník jede rychle. Zaměřte se na tento aspekt např. použitím bracketingu. Náměty (obsahy) snímků jsou: tajemno, romantika, rychlost. Eliminujte vše nepodstatné.

66.jpg 
Rozhodnutí o provedení fotografie v nízké tónině bylo zásadní pro tento snímek. Nejdůležitějším prvkem je tvář, která je díky expozici v šeru. Téměř černé pozadí zakrylo všechny rušivé prvky, které nesouvisely s tématem.
89.jpg 
Mlha v protisvětle za soumraku vizuálně oddělila popředí snímku. Siluety dívek ve středním plánu jsou součástí kompozice. Nejenom v krajinářské fotografii se dá mlhy využít k zjednodušení scény.

Od přírody jsme zvyklí sledovat realitu okolo nás jako celek s menším důrazem na detaily, protože je to pro život praktičtější. Stejně si počínáme jako fotografové, i když to není praktické.

44.jpg 
Toto zátiší jsem našel na dovolené hned vedle zbytků antické památky, kde zhusta cvakaly fotoaparáty.
51.jpg 
Snímek je v podstatě o světle, ale základem je zahlédnout tento detail v celkovém pohledu.

Každý snímek má obsahovat zásadní prvky kompozice, ale ještě důležitější je, aby ty ostatní, nedůležité, na něm nebyly. Jak je odstraníte?

  • Použitím objektivu s delší ohniskovou vzdáleností. Využijete při tom užší úhel záběru a kompresi perspektivy.
     
  • Přiblížením se k fotografované scéně tak, až záběr bude vyhovovat. V popředí také mohou být dominantní prvky, které zakryjí ty menší v pozadí.
  • Změnou pozice při záběru. Posunutím fotografické pozice, respektive nasměrováním objektivu, změníte popředí nebo pozadí (případně obojí) tak, že na snímku nebudou prvky, které nesouvisí s tématem nebo ruší hlavní motiv.
  • Vyčkáním, až se scéna změní. Na základě zkušeností může fotograf s určitým rizikem odhadnout, jak se bude scéna vyvíjet.
  • Změnou scény. Fotograf někdy může scénu aranžovat, popřípadě odstranit nežádoucí objekty.
  • Rozostřením pozadí. Hloubka ostrosti je základním kompozičním nástrojem. Můžete jej kombinovat i s výše uvedenými postupy.
  • Při zpracování snímku v editoru. Kompozici snímku stanovte při fotografování. Pokud není jiného zbytí, je řešením dodatečný ořez, případně retuš.
5.jpg 82.jpg
Nadhled je častým nástrojem pro zjednodušení scény.
4.JPG 
Je obtížné vyfotografovat známou Barcelonskou katedrálu bez všudypřítomných jeřábů. Zde jsem otočil fotoaparát vzhůru a zvolil podhled na pozadí oblohy.
50.jpg 
Dívka sedící v rozbitém okně je aranžovaným snímkem. Odstup fotografa vymezil rám okna bez rušivých prvků okolo. Společně s rozostřeným pozadím vynikne linie siluety. Mě ještě baví zbytky skla v horní části okna.

Při reportážní fotografii se „prováhané“ příležitosti neopakují. Je obtížnější soustředit se na odstranění nepodstatných obrazových prvků. Mnohdy je to nemožné ve prospěch zaznamenání důležitého momentu. Ideální situace nastane, když zaznamenáte při reportáži důležitý okamžik v nerušivé kompozici, která však nevylučuje kontext hlavního motivu. Při svatební reportáži je to povinností fotografa.

1.jpg 81.jpg
Obě fotografie (demonstrace Ústí n/L říjen 2011, Prague Pride srpen 2012) jsou z reportáží, které se vyznačovaly rychle se měnícími situacemi. Podstatným parametrem byl výraz a oddělení dominantního obrazového prvku menší hloubkou ostrosti při zachování souvislostí.
83.jpg 
Na motorkářském srazu byl v pozadí supermarket a stánek s buřty. Pomohl mi jeden účastník, který pálil zadní pneumatiku. Je to dynamické a zahalil pozadí dýmem.

Pokračování 2 / 2

Minimalismus

Odstranění maximálního množství prvků ze složitých struktur snímků nebo z chaotických kompozic vede k minimalistickým fotografiím. Princip minimalistické kompozice je opakem přirozeně neuspořádaných snímků z běžného života.

Je to vnášení jasného řádu, jednoduchých struktur snímku a jakéhosi grafického uspořádání. Cílem je dosažení maximálního účinku jednoduchými prostředky.

10.jpg 
Kontrastní stíny, které vytvořilo odpolední slunce, jsou významnou devizou minimalistického snímku. Určitá předvídavost a vyčkání na správné světlo je autorův počin. Stíny jsou přesně ve směru úhlopříček čtverců.

Minimalismus je poměrně obtížná fotografická metoda, protože na rozdíl od malířství jsou její základní suroviny obrazy z běžného života. Vyjadřovacími prostředky jsou: tvar, barva, linie, textura. Minimalistický snímek by měl obsahovat jeden silný kompoziční prvek.

Třetinovou kompozici lze uplatnit ve zřetelné podobě. Jasné barvy, v kontrastní kombinaci jsou na snímku nejúčinnější. Dominantní lidský prvek bývá uplatňován jako silueta nebo stín. Pro lyrické fotografie, zejména zimních krajin, je vhodné černobílé provedení. Uvedené postupy nejsou žádná pravidla, ale pouze doporučení. Rozhodující je autorův pocit.

35.jpg 
Sníh všechno nedůležité zakryje. Jiné, než odstíny šedé zde nejsou ani v reálu. Důležité je, že se do snímku nedostal horizont, respektive obloha.
13.jpg 
Třetinová kompozice, barvy, linie je kompoziční mix této minimalistické fotografie sportovní haly v Teplicích.

Minimalistický styl je velmi kreativní a individualistický. Z toho plyne, že hodnocení fotografií je často dost odlišné.

18.jpg 
Minimalistický purismus.
86.jpg 
Mě se líbí kontrast mezi přírodní strukturou dřeva a industriálního prvku.

Okolo vás je mnoho minimalistických scén, jen je potřeba na jejich odhalení fotografické vidění, v tomto případě minimalistické. Tato schopnost se dá natrénovat. Cíleně hledejte minimalistické snímky i bez fotoaparátu v běžném životě.

Hledejte je např. na pracovišti a v dopravních prostředcích, v geometrických tvarech nebo přerušených plochách architektury, otevřených zimních krajinách, nadhledech ve městech, kontrastech světel a stínů na textuře, přerušeném rytmu schodů, střech, nebo vodních hladin.

15.jpg 
Okolo nás je inspirace k minimalistickým snímkům nepravidelných, přírodních tvarů. Někdy je možné scénu poupravit.
85.JPG 95.jpg
Pravidelné tvary detailů architektury jsou častým námětem fotografií s úspornou kompozicí.

Dalším vývojovým směrem je minimalistická abstrakce a její grafický způsob zobrazování. Abstraktní fotografie se vyznačuje obsahovou nejednoznačností obrázku. Vizuálně stimulující jsou pouze barvy, linie, textury, vzory.

47.jpg 
Jenom linie, textury, světla a stíny jsou výrazovými prostředky této abstraktní fotografie.
14.jpg 
Barvy a vertikály charakterizují minimalistický abstraktní snímek. Mimochodem jedná se opět o sportovní halu v Teplicích.

Abstraktní fotografie je na rozdíl od výtvarných i múzických uměleckých oborů vždy obrazem reálné scény, takže bychom měli používat spíš výraz, abstrakce ve fotografii.

97.jpg 
Vodní hladina.
98.jpg 
Fotografie by se dala charakterizovat klasickou větou „Modrá je dobrá“.

Hledání fotografických scén a jejich způsobu zobrazení je autorským přínosem každé emotivní fotografie. Zjednodušte své kompozice. Pokuste se také rozšířit fotografickou tvorbu o minimalistické snímky. Širší repertoár vám umožní širší možnosti vyjádření.

Určitě si přečtěte

Články odjinud