11
Fotogalerie

Jízda v Camera RAW

Pravá jízda v Camera Raw nastane, když pochopíte logiku ovládacích prvků fotografie a budete je optimálním způsobem používat. Jak to (za)řídit ?

Ve dvou předešlých článcích Mistr Raw I a Formule 1 ve stáji Raw jsem vysvětlil vše k datovým souborům RAW a ovládání univerzálního konvertoru Camera Raw ve verzi 4.5 od společnosti Adobe, mimo záložek ovládacích prvků fotografie. Ty jsem zvolil jako samostatné téma, abych mohl popsat všechny nuance v jejich nastavení. Znalost proč a jak používat ovládací prvky obrázku je zásadní pro výslednou, konvertovanou fotografii.

1.jpg
max. velikost
Záložky ovládacích prvků fotografie: a-základní, b-tónová křivka, c-detaily (zaostření), d-HSL/stupně šedi, e-rozdělené tónování, f-korekce objektivu, g-kalibrace fotoaparátu, h-přednastavení. Můžete se mezi nimi pohybovat Ctrl + Alt1 až Ctrl + Alt8.

Základní

2.jpg
Ovládací prvky v této záložce jsou klíčové a název vystihuje jejich charakter. Jsou to implicitní nastavení.

Vyvážení bílé

slouží pomocí ovládacích nástrojů Teplota a Odstín k odstranění jakéhokoliv barevného nádechu nebo jako kreativní nástroj pro získání barevného nádechu. Tyto úpravy nedegradují obraz, proto se během fotografování do RAW vyvážením bílé nemusíte zabývat. Konvertovanou fotografii již takovýmto bezztrátovým způsobem nelze v žádném editoru upravit.

Teplota – tímto posuvníkem nastavujete vyvážení bílé na ose modrá – žlutá. Určujete barevnou teplotu osvětlení ve stupních Kelvina. Posunutím jezdce Teplota doprava provedete korekci snímku, kdy na scénu dopadalo namodralé světlo vyšší barevné teploty (znázorněno v číselném poli). Na fotografii dopadá stále žlutější světlo, což je znázorněno pod jezdcem graficky. Posunutím jezdce Teplota vlevo uskutečníte korekci snímku pořízeném při nižší teplotě nažloutlého světla. Na snímek nyní dopadá modré světlo.

Máte-li pole Teplota vybráno, můžete klávesovými šipkami nahoru a dolů posouvat barevnou teplotu v krocích a ještě s přidrženou klávesou Shift o násobky kroků. Tabulátorem přejdete na následující editační pole, s Shift + Tab. na předcházející editační pole. Poklepáním na jezdce obnovíte výchozí nastavení Camera Raw. Výše uvedené platí pro všechny popisované záložky v tomto článku.

Odstín – tento ovládací prvek je určen pro doladění vyvážení barev po ose zelená – purpurová, která je kolmá na osu ovládanou nástrojem Teplota. Tažením jezdce vlevo posílíte zelenou, tažením vpravo purpurovou. Jako v předešlém nástroji jsou změny znázorněny graficky. Klávesami se šipkami měníte odstín v krocích 1 a s Shift 10.

Vyvážení bílé je proces, který se snaží eliminovat barvu dopadajícího světla na barvy fotografované scény. Náš mozek na základě zkušeností upravuje barvy, které vnímáme. Ví, že bílý list papíru je bílý pod modrou oblohou, na slunci, ve stínu, pod mrakem, žárovkou i zářivkou nebo že pleťová barva je pleťovou i pod zeleným košatým stromem a tak nám barvy interpretuje. Při zpracování RAW souborů můžete nechat vše na automatice, více či méně přesné nebo pomůžete programu s identifikací neutrální barvy či sdělení o barvě světla při expozici nebo všechno necháte na sobě a nastavíte posuvníky „ručně“.

Nástroj Vyvážení bílé obsažený v paletě nástrojů je šikovným pomocníkem na odstranění barevného nádechu (viz můj článek Formule 1 ve stáji RAW). Po aplikaci tohoto nástroje se jezdci Teplota a Odstín posunou tak, aby označené pixely byly neutrální, pokud je to možné. Pak dolaďte výsledek manuálně pomocí zmíněných jezdců.

Roletkové menu v sekci Vyvážení bílé obsahuje volby: Jako snímek, Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Šero, Žárovkové světlo, Zářivkové světlo. Mimo prvních dvou se jedná o přednastavené hodnoty pro různé typy světla na fotografické scéně v době pořízení záběru. Pokud tento parametr znáte, můžete zkusit příslušnou volbu a pak opět doladit posuvníky. Volba Jako snímek použije nastavení vyvážení bílé z fotoaparátu, pokud je Camera Raw rozpozná. Nerozpozná-li je, toto nastavení bude shodné s volbou Automaticky, kdy Camera Raw vypočítá vyvážení bílé z dostupných obrazových dat.

3.jpg
Roletkové menu Vyvážení bílé, kdy Camera Raw stanoví parametry podle příslušné volby.

Nastavení tónů

Tonální hodnoty obrazu ovlivníte pomocí šesti níže uvedených ovládacích prvků. Ty můžete nastavit manuálně nebo nad jezdcem Expozice volbou Automaticky. Camera Raw obraz analyzuje a nastaví „podle svého“ ovládací prvky Expozice, Obnovení, Vyplnit světla, Černé, Jas, Kontrast. Máte možnost též automaticky nastavit tyto posuvníky jednotlivě, když na ně poklepete s podrženou klávesou Shift. Na výchozí hodnotu vrátíte všechna nastavení tónů volbou Výchozí (vedle Automaticky) a to i při manuální změně parametrů nebo opět poklepáním na jednotlivé posuvníky.

Spoléhat na automatické nastavení jako definitivní variantu nelze. Bývá více či méně přesné, ale jedno klepnutí myší za pokus stojí a někdy jsou výsledky velmi dobré. Automatické nastavení zkuste vždy jako první. Pokud vaše kreativní expozice úmyslně ovlivňuje tónové hodnoty obrazu, nemá smysl automatické nastavení použít, protože program by se snažil snímek „znormálnit“. V předvolbách Camera Raw můžete zatrhnout volbu „Aplikovat automatické nastavení tónů“. Pak otevřete náhledy již automaticky upravené fotografie, což je pro mě dost surové.

Při používání nástrojů pro nastavení tónů sledujte zároveň s náhledem fotografie i histogram se zapnutým zobrazením oříznutých stínů a světel v náhledu, jak jsem uvedl v mém předcházejícím článku. Pokud při posouvání jezdců nástrojů Expozice, Obnovení nebo Černé podržíte Alt, uvidíte též v náhledu, kde se oříznou světla nebo u Černé stíny, tentokrát i v jakých kanálech. Opět můžete posuvníky regulovat v krocích nebo s Shift v násobcích kroků klávesovými šipkami nahoru a dolů (s Alt nelze).

Expozice – je to ovládací prvek, kterým určujete celkový jas fotografie s větším účinkem na vysoké jasy. Jedná se zejména o úpravu oříznutím nebo téměř oříznutím na bílou. Zvýšením Expozice obraz zesvětlí, snížením expozice ztmaví. Program přemapuje všechny pixely podle nastavení. Hodnoty při posouvání jezdce určují změnu clonového čísla, kterou program simuluje. Například +1 je napodobení otevření clony snímku o jedno clonové číslo při expozici. Pokud fotoaparát nezachytí celý jasový rozsah, musíte se rozhodnout, zda a kolik bílé oříznete.

Nástroj Expozice v Camera Raw připomíná nastavení zejména bílého bodu v dialogu Úrovně Photoshopu. Podstatný rozdíl je v tom, že funkční prvky Camera Raw se aplikují na data s lineární gama závislostí, nikoli na data po gama korekci (viz můj článek Camera Raw I). Z toho plyne, že při zadání kladné hodnoty Expozice v Camera Raw bude dopad na střední tóny a stíny jemnější a přesnější než u nástrojů Photoshopu. Při nastavení záporných hodnot Expozice obnovíte mnoho detailů ve světlých, dokonce přeexponovaných oblastech (viz můj článek Camera Raw I). Tohle neumí ani Photoshop a většina konvertorů.

Při větším nárůstu hodnot expozice hrozí zesílení šumu a ztráta detailů v oblasti stínů, případně pasterizace, protože relativně malé množství bitů popisujících stíny se roztáhne na větší tonální rozsah. Pokud snímek úmyslně podexponujete za účelem co nejkvalitnějších detailů ve světlech, budou oblasti stínů ze stejných důvodů nekvalitní. Operace ztmavení je bezpečnější než zesvětlení. Při ztmavení se natlačí více bitů do oblasti stínů. Na rozdíl od klasické fotografie je z uvedených důvodů vhodnější exponovat na stíny a případně ztmavovat.

Obnovení – pokusí se o obnovení detailů v oblasti světel, neboli vrací kresbu do některých přepálených míst. Tímto posuvníkem obnovíte barevné informace v jinak „ztraceném“ obrazovém bodě (například 255, 255, 253). Pokud alespoň jeden kanál (lépe dva) obsahuje informace, Camera Raw jej rekonstruuje a přiřadí mu přirozenou barvu. Je to s podivem, ale logika programu to zvládá brilantně a ta barva je opravdu přirozená. Na rozdíl od předešlého nástroje Camera Raw nepřemapuje ostatní obrazové body, ale pracuje pouze v „postiženém“ místě fotografie.

Vyplnit světla – pomocí tohoto nástroje zesvětlíte stíny a obnovíte detaily v tmavých partiích fotografie bez podstatného vlivu na světlejší obrazové body. Camera Raw umí rekonstruovat pixely, jejichž až dva barevné kanály jsou oříznuty na černou, tedy bez informací. Nástroj se chová podobně jako Světla/Stíny v Photoshopu. V některých případech si můžete s trochou nadsázky představit, že tento nástroj napodobuje použití odrazové desky při vykrytí stínů.

Černé – určí jaké vstupní hodnoty se ve výsledné fotografii převedou na černou. Zvýšení hodnoty této funkce rozšíří oblasti, které program mapuje na černou. Menší změna je ve středních tónech a světlech. Tento ovládací prvek má podobný účinek jako vstupní černý jezdec v příkazu Úrovně ve Photoshopu. Protože se funkční prvky Camera Raw aplikují na data s lineární gama závislostí, kdy je pro nejtmavší tóny k dispozici málo bitů, je odezva posunutí jezdce dramatičtější než u Photoshopu.

V oblasti stínů se často objevuje mnoho šumu, proto v je v těchto případech často žádoucí oříznutí velmi tmavých pixelů.

Jas - tento nástroj upravuje hodnoty středních tónů. Stanoví světlost nebo tmavost obrazu ovšem bez oříznutí světlých nebo tmavých oblastí. Funguje podobně jako prostřední, vstupní jezdec šedé v dialogu Úrovně ve Photoshopu. Pokud zvýšíte více hodnotu jasu, mohou se jevit 8bitové hodnoty jako oříznutí bílé, ale po konverzi obvykle zjistíte, že k oříznutí nedošlo. Pokud použijete ovládací prvek Jas, je vhodné nejprve nastavit celkovou tónovou stupnici posuvníky Expozice, Obnovení a Černé.

Kontrast – zvyšuje nebo snižuje kontrast. Ovlivňuje zejména střední tóny. Jako předešlý nástroj se i tento podstatně liší od stejně pojmenovaného nástroje Photoshopu, kde program používá lineární, stejnoměrný posun. Camera Raw aplikuje na data S-křivku, což znamená, že v krajních hodnotách světel a stínů nedochází ke změnám. Implicitní hodnota kontrastu je +25. Jejím zvýšením se zesvětlí pasáže obrazu nad středními tóny a ztmaví části pod nimi. Snížením kontrastu se děje opak. Střední bod, okolo něhož se S-křivka aplikuje, je určen hodnotou jasu.

Zřetelnost – toto nastavení je podobné jako doostření s velkým poloměrem. Vyhledává hrany a ty zvýrazní na jedné straně ztmavením a na druhé zesvětlením. Největší efekt má ve středních tónech. Zvětšete fotografii nejméně na 100 %. Zvyšujte hodnotu nastavení podle potřeby, maximálně dokud neuvidíte světlá ohraničení u některých detailů obrázku. Záporné hodnoty tohoto parametru dávají měkké, poněkud „snové“ fotografie.

Živost – upraví nasycení barev tak, aby nedocházelo příliš k oříznutí barevných kanálů. Má menší vliv na sytější barvy. V minusových hodnotách má opačný účinek.

Sytost – nastavuje sytost všech barev ve fotografii stejně od -100 (odstíny šedé) do +100 (dvojnásobná saturace).

Pokračování 2 / 2

Ostatní nastavení

Tónová křivka

4.jpg 
Parametrická podoba tonální křivky
5.jpg
Bodová varianta tonální křivky

Změnou tvaru křivky ovlivníte tónovou stupnici obrazu. Vodorovná osa znázorňuje původní tóny fotografie tj. vstupní hodnoty s černou vlevo a bílou vpravo. Svislá osa představuje podle tvaru křivky změněné hodnoty tónů, výstupní hodnoty s černou dole. Nastavení podle Tónových křivek je vhodné zejména jako doladění fotografií po aplikaci funkčních prvků v záložce Základní. Úpravy pomocí křivky jsou užitečné hlavně na doladění světlých oblastí proto, že u lineárních dat, s kterými funkce pracuje, se nejvíce informací nachází právě v této oblasti a zde jsou změny nejpatrnější.

Grafické znázornění reakce posuvníků na změny nastavení ve vnořené záložce Parametrické je velmi názorné. Tyto funkční prvky se používají k nastavení hodnot ve specifických tonálních rozsazích fotografie. Posuvník Světla působí na nejsvětlejší části obrázku, jezdec Světlé na světlejší pasáže, Stíny na nejtmavší pixely a Tmavé na tmavší oblasti. Přesnější vymezení oblasti působení stanovíte umístěním ovládacích prvků rozdělení, což jsou tři šedé trojúhelníky v dolní části grafu. Jejich tažením po vodorovné ose rozšíříte nebo zúžíte oblasti křivky, které ovlivní tažení jezdců.

Bodové nastavení křivky se vyznačuje větší flexibilitou. V rozbalovacím menu jsou tři přednastavené hodnoty, přičemž Lineární znamená beze změny. Volba Jiný se zobrazí při individuálním nastavení křivky.
Výchozí nastavení je Střední kontrast z rozbalovacího menu. Na křivce jsou umístěny čtyři body, které vypadají jako prázdné čtverečky. Každý bod můžete myší posouvat po křivce a zároveň měnit její tvar. Bod, který upravujete, je aktivní a změní se na plný čtvereček. Klepnutím na křivku přidáte aktivní bod a můžete jím měnit tvar křivky. Ke dvěma krajním bodům lze ještě přidat 14. Klepnutím s přidrženou klávesou Ctrl bod uberete. Přidržením Shift a klepnutím na bod jej měníte na aktivní a neaktivní. Více aktivních bodů posunujete po křivce dohromady.

Hodnota Vstup v dolní části dialogového okna udává tónovou hodnotu pixelů v obrázku, které změníte na jinou tónovou hodnotu a ta je uvedena v okénku Výstup. Uvedené hodnoty můžete do okénka napsat a podle toho se křivka změní.

Posouváním kurzoru myši s přidrženou klávesou Ctrl v Bodovém nastavení se po křivce pohybuje kroužek, který znázorňuje, jaké pixely jsou pod kurzorem. Kolik jich je v obrázku, vyčtete z šedého histogramu na pozadí křivky. Technika práce s Křivkami ve Photoshopu je velmi podobná.

Detaily

6.jpg
Táhla nastavení Detailů

V této záložce jsou umístěné funkční prvky zaostření fotografie a redukce šumu.

Zaostření

Tuto funkci použijte tehdy, pokud nebudete ve Photoshopu dále fotografii podstatně upravovat, například měnit počet pixelů. Funkci zaostření můžete vypnout (viz můj článek Formule 1 ve stáji RAW) v Předvolbách Ctrl+K. Zaostření v Camera Raw je jemnější variantou filtru Doostřit z Photoshopu, který hledá místa v obraze s jasovým nebo barevným kontrastem a ten zvýší. Při aplikaci zaostřovacích ovládacích prvků vždy zvětšete náhled fotografie v Camera Raw nejméně na 100 %.

Míra – zvýšením hodnoty zvýšíte kontrast okrajů rozdílných pixelů a tím subjektivně zaostření o nastavenou míru.
Poloměr – určuje jak velký prostor okolo pixelů použije program pro zvýšení kontrastu. Velké poloměry vedou k nepřirozeným „svítícím“ přechodům.
Detaily – nastavuje kolik informací je ve fotografii zaostřeno. Vyšší hodnoty zvýrazní zejména detaily a textury.
Maskování – moc šikovná funkce. Určuje maskování okrajů rozdílných pixelů. Při nulovém nastavení bude mít vše na fotografii stejnou míru zaostření. Při zvyšujících hodnotách je zaostření více vymezováno okolo výraznějších hran rozdílných pixelů. Když při tažení posuvníku přidržíte Alt, uvidíte změny bílých oblastí, které budou zaostřeny oproti černým, zamaskovaným, které zaostřeny nebudou. I u předešlých funkcí zaostření máte možnost při podržení Alt lépe pozorovat změny v obrázcích.

Redukce šumu

Z názvu funkce je patrná její specializace. Míra šumu velmi záleží na snímači fotoaparátu. Camera RAW vám dává všechna data, které poskytne fotoaparát, tedy i extrémně zašumělé stíny při vyšších hodnotách ISO nebo delších časech, které jiné konvertory „zahodí“. I s těmi se můžete pokusit něco udělat. Při aplikaci nástrojů Redukce šumu zvětšete fotografii asi na 200 %.
Světlost – odstraňuje obrazový šum ve stupních šedi, který způsobuje zrnitý vzhled fotografie. Výchozí nastavení je nula. Velmi vysoké hodnoty nastavení obrázek poněkud vyhladí.
Barva – eliminuje barevný šum, který se projevuje náhodnými barevnými artefakty v obraze.

HSL/Stupně šedi

7.jpg
Paletka HSL/Stupně šedi

Jedná se o velice výkonný nástroj. Všechny globální úpravy barev proveďte zde. U osmi specifických barevných rozsahů můžete měnit v příslušných záložkách jejich odstín, sytost a světlost. Pod posuvníky vidíte názorně, jakým směrem se tažení jezdce bude ubírat. Funguje to perfektně a třeba pro změny modré oblohy, moře, červených střech či trávy není lepší možnosti.

Odstín – změní odstín barvy. Odstín je parametr, který dává barvě její jméno a lidé tomuto parametru říkají „barva“, např. žlutá, fialová, zelená, nachová, atd.
Sytost – změní saturaci barvy. Nasycuje barvou nebo ji odčerpává až k šedé (bez barvy). Sytost udává intenzitu a čistotu odstínu.
Světlost – změní jas barvy. Zesvětluje nebo ztmavuje barvu. Světlemodrá, tmavěmodrá.
Převést na stupně šedi – vytvoří černobílou fotografii, přesněji fotografii ve stupních šedi. Zaškrtnutím políčka máte k dispozici osm posuvníků, kterými můžete zásadním způsobem ovlivnit vzhled výsledného obrázku. Posuvníky určíte příspěvek jednotlivých barevných rozsahů při převodu obrazu na verzi ve stupních šedi.

Rozdělené tónování

8.jpg
Paletka Rozdělené tónování

Je to velice specifický, až málo potřebný nástroj. Je určen pro vnesení jedné nebo dvou barev do fotografií ve stupních šedi. Můžete přidat jednu barvu v celém rozsahu tónů, nebo dvě barvy, kdy se jedna aplikuje nastaveným způsobem na stíny a jedna na světla. Extrémní světla a stíny zůstanou bílé a černé. Převeďte obraz do stupňů šedi například předcházejícím nástrojem.

Nastavte Odstín a Sytost pro světla a pro stíny. Odstín nastavuje barvu a sytost výraznost. Jezdec Vyvážení stanoví vzájemný vliv mezi světly a stíny. Kladné hodnoty zvyšují vliv ovládacích prvků pro Stíny, záporné pro Světla. Když je posuvník Vyvážení zcela vlevo, program považuje vše za stíny a vpravo vše za světla. Jako u všech ovládacích prvků Camera Raw je účinek funkcí znázorněn pod posuvníky graficky.

Korekce objektivu

9.jpg
Paletka Korekce objektivu

Ovládací prvky této záložky řeší dva typy problémů: Chromatickou aberaci a Vinětování. Jejich příčinou jsou vady objektivů plynoucí z principu jejich konstrukce.

Chromatická vada je způsobena neschopností objektivu soustředit vlnové délky červeného, zeleného a modrého světla přesně na stejné místo. Důsledkem jsou červené a azurové, méně často modré a žluté lemy podél vysoce kontrastních okrajů objektů na fotografii, zejména v rozích a na krajích snímku.

Vinětace je důsledkem toho, že objektiv nedovede rovnoměrně osvětlit celou oblast snímače. Na fotografii se projeví ztmavením rohů snímku.

Chromatická aberace

Zvětšete fotografii na 400 %. Najděte kontrastní hranu postiženou chromatickou aberací v obrázku a posouvejte obě šoupátka, dokud se aberace nevytratí. Táhlo Opravit červeno-azurové okraje nastaví velikost červeného kanálu vzhledem k zelenému. Posuvník Opravit modro-žluté okraje nastaví velikost modrého kanálu k zelenému. Jenom ve formátu RAW jsou jednotlivé RGB barvy odděleny před výpočtem definitivního barevného pixelu obrázku. Změna velikosti kanálu se rozumí jeho posunutí a natažení podle charakteru barevné vady snímku.

Podržením Alt při tažení jezdců skryjete druhý typ chromatické aberace, kterou tímto jezdcem nyní neopravujete.

V rozbalovací nabídce Odstranit lemování zvolíte, zda a jak se úpravy projeví na fotografii.
Všechny okraje – opraví barevné lemování okolo všech kontrastních okrajů. Pokud se oprava projeví nějakým nežádoucím efektem, např. šedými linkami podél hran, zvolte následující volbu.
Zvýraznit okraje – opraví lemování podél výrazných kontrastních okrajů, kde se lemování objeví nejpravděpodobněji.
Vypnuto – efekt odstranění vady vypnete. Posouváním jezdců do kladných hodnot vidíte, jak na jednu hranu kontrastního objektu program přidává stále více například azurové barvy a současně na protilehlou hranu barvy červené. Tažením jezdce do záporných hodnot se aplikace barev otočí.

Pokud nastavujete opravu jednoho typu chromatické aberace a podržíte Alt, vypnete projev druhého typu aberace (současně s těmito barvami na fotografii) a naopak.

Vinětace

Tažením posuvníku vpravo do kladných hodnot rohy fotografie zesvětlujete, tudíž vinětaci opravujete a tažením vlevo do záporných hodnot rohy snímku ztmavujete a vinětaci vytváříte. Někdy se může Vinětace hodit jako tvůrčí nástroj.

Posouváním jezdce Střední bod k vyšším hodnotám omezí vinětu jen na pás okolo rohů fotografie. Nižší hodnoty protáhnou vinětu hlouběji do obrazu.

Kalibrace fotoaparátu

10.jpg
Ovládací prvky v této záložce slouží k doladění chování vestavěných profilů fotoaparátů.

Barvy interpretované Camera Raw někdy nedopadnou podle očekávání. Může to být způsobeno rozdíly mezi profilem fotoaparátu a profilem, který je pro tento model fotoaparátu obsažený v Camera Raw, případně může být snímek pořízen za nestandardních světelných podmínek, které překračují rozsah kompenzace Camera Raw.

Chcete-li jiným způsobem interpretovat barvy, které nejsou neutrální (odstíny šedé), použijte jezdce Odstín a Sytost ke změně nastavení pro daný profil v Camera Raw.

V nabídce Profil fotoaparátu se zobrazí vložený profil v aktuálním souboru DNG, nebo vyberete jiný.

Pokud některé fotoaparáty vykazují v tmavých oblastech snímku barevný nádech, opravíte jej posuvníkem v sekci Stíny. Tažením vpravo do kladných hodnot budou barevné tóny nejtmavších oblastí posunuty směrem k purpurové a opraven zelený nádech. Tažením vlevo do záporných hodnot barevné tóny stínů posunuty k zelené a tím opraven purpurový nádech.

Pomocí dalších šesti jezdců měníte odstín a sytosti pro červenou, zelenou a modrou. Posouvání jezdce Červená ovlivní červené tóny, mírně žluté a purpurové. Jezdec Zelená ovlivní zejména zelené tóny, méně azurové a žluté. Modré ovlivní modré tóny, trochu azurové a purpurové (sousedy v barevném kole). Nastavte jezdce tak, aby fotografie odpovídala vašim představám a otevřete roletkové menu vpravo nahoře Nabídka nastavení Camera Raw (viz můj předešlý článek). Zvolte příkaz Uložit nastavení, podmnožinu Kalibrace fotoaparátu, zadejte název a Uložit. Přednastavení Kalibrace fotoaparátu bude k dispozici v následující záložce Přednastavení. Změny nastavení posuvníků v této sekci nezmění neutrální, šedé tóny.

Přednastavení

11.jpg
Paletka Přednastavení

Zde uložíte a posléze aplikujete sady přizpůsobení obrazu jeho přednastavení. Tím umožníte změnit způsob, kterým Camera Raw interpretuje barvy z fotoaparátu.

Je pravděpodobné, že tentýž foťák za obdobných světelných podmínek bude vykazovat subjektivně konstantní barevné posuny. Pokud budete chtít na snímek nebo snímky (viz. můj předešlý článek) uplatnit výše zmíněné Kalibrace fotoaparátu, klepnete na jméno předvolby v záložce Přednastavení.

Když budete chtít uplatnit uložené nastavení na všechny fotografie z daného přístroje, klepněte na název nastavení a zvolte v menu Nabídka nastavení Camera Raw, Uložit nové výchozí nastavení Camera Raw. Volbou Obnovit výchozí nastavení Camera Raw zrušíte nové výchozí nastavení.

Do této záložky se uloží i jakékoliv natavení konverze pomocí menu Camera Raw příkaz Uložit (viz můj minulý článek).

Je účelné, pokud využijete všechny možnosti takto sofistikovaného programu. Pak máte jistotu, že jste z dat RAW „vymáčkli“ maximum. Když s tím nehne ani Camera Raw, není pomoci a chyba je v hrubě nepřesné expozici, nebo nedostatku světla při záběru.
 

Určitě si přečtěte

Články odjinud