Jízda v Camera RAW

20. března 2009
TWEET SDÍLET
Pravá jízda v Camera Raw nastane, když pochopíte logiku ovládacích prvků fotografie a budete je optimálním způsobem používat. Jak to (za)řídit ?

Ve dvou předešlých článcích Mistr Raw I a Formule 1 ve stáji Raw jsem vysvětlil vše k datovým souborům RAW a ovládání univerzálního konvertoru Camera Raw ve verzi 4.5 od společnosti Adobe, mimo záložek ovládacích prvků fotografie. Ty jsem zvolil jako samostatné téma, abych mohl popsat všechny nuance v jejich nastavení. Znalost proč a jak používat ovládací prvky obrázku je zásadní pro výslednou, konvertovanou fotografii.

Klepněte pro větší obrázek
max. velikost
Záložky ovládacích prvků fotografie: a-základní, b-tónová křivka, c-detaily (zaostření), d-HSL/stupně šedi, e-rozdělené tónování, f-korekce objektivu, g-kalibrace fotoaparátu, h-přednastavení. Můžete se mezi nimi pohybovat Ctrl + Alt1 až Ctrl + Alt8.

Základní

Klepněte pro větší obrázek
Ovládací prvky v této záložce jsou klíčové a název vystihuje jejich charakter. Jsou to implicitní nastavení.

Vyvážení bílé

slouží pomocí ovládacích nástrojů Teplota a Odstín k odstranění jakéhokoliv barevného nádechu nebo jako kreativní nástroj pro získání barevného nádechu. Tyto úpravy nedegradují obraz, proto se během fotografování do RAW vyvážením bílé nemusíte zabývat. Konvertovanou fotografii již takovýmto bezztrátovým způsobem nelze v žádném editoru upravit.

Teplota – tímto posuvníkem nastavujete vyvážení bílé na ose modrá – žlutá. Určujete barevnou teplotu osvětlení ve stupních Kelvina. Posunutím jezdce Teplota doprava provedete korekci snímku, kdy na scénu dopadalo namodralé světlo vyšší barevné teploty (znázorněno v číselném poli). Na fotografii dopadá stále žlutější světlo, což je znázorněno pod jezdcem graficky. Posunutím jezdce Teplota vlevo uskutečníte korekci snímku pořízeném při nižší teplotě nažloutlého světla. Na snímek nyní dopadá modré světlo.

Máte-li pole Teplota vybráno, můžete klávesovými šipkami nahoru a dolů posouvat barevnou teplotu v krocích a ještě s přidrženou klávesou Shift o násobky kroků. Tabulátorem přejdete na následující editační pole, s Shift + Tab. na předcházející editační pole. Poklepáním na jezdce obnovíte výchozí nastavení Camera Raw. Výše uvedené platí pro všechny popisované záložky v tomto článku.

Odstín – tento ovládací prvek je určen pro doladění vyvážení barev po ose zelená – purpurová, která je kolmá na osu ovládanou nástrojem Teplota. Tažením jezdce vlevo posílíte zelenou, tažením vpravo purpurovou. Jako v předešlém nástroji jsou změny znázorněny graficky. Klávesami se šipkami měníte odstín v krocích 1 a s Shift 10.

Vyvážení bílé je proces, který se snaží eliminovat barvu dopadajícího světla na barvy fotografované scény. Náš mozek na základě zkušeností upravuje barvy, které vnímáme. Ví, že bílý list papíru je bílý pod modrou oblohou, na slunci, ve stínu, pod mrakem, žárovkou i zářivkou nebo že pleťová barva je pleťovou i pod zeleným košatým stromem a tak nám barvy interpretuje. Při zpracování RAW souborů můžete nechat vše na automatice, více či méně přesné nebo pomůžete programu s identifikací neutrální barvy či sdělení o barvě světla při expozici nebo všechno necháte na sobě a nastavíte posuvníky „ručně“.

Nástroj Vyvážení bílé obsažený v paletě nástrojů je šikovným pomocníkem na odstranění barevného nádechu (viz můj článek Formule 1 ve stáji RAW). Po aplikaci tohoto nástroje se jezdci Teplota a Odstín posunou tak, aby označené pixely byly neutrální, pokud je to možné. Pak dolaďte výsledek manuálně pomocí zmíněných jezdců.

Roletkové menu v sekci Vyvážení bílé obsahuje volby: Jako snímek, Automaticky, Denní světlo, Zataženo, Šero, Žárovkové světlo, Zářivkové světlo. Mimo prvních dvou se jedná o přednastavené hodnoty pro různé typy světla na fotografické scéně v době pořízení záběru. Pokud tento parametr znáte, můžete zkusit příslušnou volbu a pak opět doladit posuvníky. Volba Jako snímek použije nastavení vyvážení bílé z fotoaparátu, pokud je Camera Raw rozpozná. Nerozpozná-li je, toto nastavení bude shodné s volbou Automaticky, kdy Camera Raw vypočítá vyvážení bílé z dostupných obrazových dat.

Klepněte pro větší obrázek
Roletkové menu Vyvážení bílé, kdy Camera Raw stanoví parametry podle příslušné volby.

Nastavení tónů

Tonální hodnoty obrazu ovlivníte pomocí šesti níže uvedených ovládacích prvků. Ty můžete nastavit manuálně nebo nad jezdcem Expozice volbou Automaticky. Camera Raw obraz analyzuje a nastaví „podle svého“ ovládací prvky Expozice, Obnovení, Vyplnit světla, Černé, Jas, Kontrast. Máte možnost též automaticky nastavit tyto posuvníky jednotlivě, když na ně poklepete s podrženou klávesou Shift. Na výchozí hodnotu vrátíte všechna nastavení tónů volbou Výchozí (vedle Automaticky) a to i při manuální změně parametrů nebo opět poklepáním na jednotlivé posuvníky.

Spoléhat na automatické nastavení jako definitivní variantu nelze. Bývá více či méně přesné, ale jedno klepnutí myší za pokus stojí a někdy jsou výsledky velmi dobré. Automatické nastavení zkuste vždy jako první. Pokud vaše kreativní expozice úmyslně ovlivňuje tónové hodnoty obrazu, nemá smysl automatické nastavení použít, protože program by se snažil snímek „znormálnit“. V předvolbách Camera Raw můžete zatrhnout volbu „Aplikovat automatické nastavení tónů“. Pak otevřete náhledy již automaticky upravené fotografie, což je pro mě dost surové.

Při používání nástrojů pro nastavení tónů sledujte zároveň s náhledem fotografie i histogram se zapnutým zobrazením oříznutých stínů a světel v náhledu, jak jsem uvedl v mém předcházejícím článku. Pokud při posouvání jezdců nástrojů Expozice, Obnovení nebo Černé podržíte Alt, uvidíte též v náhledu, kde se oříznou světla nebo u Černé stíny, tentokrát i v jakých kanálech. Opět můžete posuvníky regulovat v krocích nebo s Shift v násobcích kroků klávesovými šipkami nahoru a dolů (s Alt nelze).

Expozice – je to ovládací prvek, kterým určujete celkový jas fotografie s větším účinkem na vysoké jasy. Jedná se zejména o úpravu oříznutím nebo téměř oříznutím na bílou. Zvýšením Expozice obraz zesvětlí, snížením expozice ztmaví. Program přemapuje všechny pixely podle nastavení. Hodnoty při posouvání jezdce určují změnu clonového čísla, kterou program simuluje. Například +1 je napodobení otevření clony snímku o jedno clonové číslo při expozici. Pokud fotoaparát nezachytí celý jasový rozsah, musíte se rozhodnout, zda a kolik bílé oříznete.

Nástroj Expozice v Camera Raw připomíná nastavení zejména bílého bodu v dialogu Úrovně Photoshopu. Podstatný rozdíl je v tom, že funkční prvky Camera Raw se aplikují na data s lineární gama závislostí, nikoli na data po gama korekci (viz můj článek Camera Raw I). Z toho plyne, že při zadání kladné hodnoty Expozice v Camera Raw bude dopad na střední tóny a stíny jemnější a přesnější než u nástrojů Photoshopu. Při nastavení záporných hodnot Expozice obnovíte mnoho detailů ve světlých, dokonce přeexponovaných oblastech (viz můj článek Camera Raw I). Tohle neumí ani Photoshop a většina konvertorů.

Při větším nárůstu hodnot expozice hrozí zesílení šumu a ztráta detailů v oblasti stínů, případně pasterizace, protože relativně malé množství bitů popisujících stíny se roztáhne na větší tonální rozsah. Pokud snímek úmyslně podexponujete za účelem co nejkvalitnějších detailů ve světlech, budou oblasti stínů ze stejných důvodů nekvalitní. Operace ztmavení je bezpečnější než zesvětlení. Při ztmavení se natlačí více bitů do oblasti stínů. Na rozdíl od klasické fotografie je z uvedených důvodů vhodnější exponovat na stíny a případně ztmavovat.

Obnovení – pokusí se o obnovení detailů v oblasti světel, neboli vrací kresbu do některých přepálených míst. Tímto posuvníkem obnovíte barevné informace v jinak „ztraceném“ obrazovém bodě (například 255, 255, 253). Pokud alespoň jeden kanál (lépe dva) obsahuje informace, Camera Raw jej rekonstruuje a přiřadí mu přirozenou barvu. Je to s podivem, ale logika programu to zvládá brilantně a ta barva je opravdu přirozená. Na rozdíl od předešlého nástroje Camera Raw nepřemapuje ostatní obrazové body, ale pracuje pouze v „postiženém“ místě fotografie.

Vyplnit světla – pomocí tohoto nástroje zesvětlíte stíny a obnovíte detaily v tmavých partiích fotografie bez podstatného vlivu na světlejší obrazové body. Camera Raw umí rekonstruovat pixely, jejichž až dva barevné kanály jsou oříznuty na černou, tedy bez informací. Nástroj se chová podobně jako Světla/Stíny v Photoshopu. V některých případech si můžete s trochou nadsázky představit, že tento nástroj napodobuje použití odrazové desky při vykrytí stínů.

Černé – určí jaké vstupní hodnoty se ve výsledné fotografii převedou na černou. Zvýšení hodnoty této funkce rozšíří oblasti, které program mapuje na černou. Menší změna je ve středních tónech a světlech. Tento ovládací prvek má podobný účinek jako vstupní černý jezdec v příkazu Úrovně ve Photoshopu. Protože se funkční prvky Camera Raw aplikují na data s lineární gama závislostí, kdy je pro nejtmavší tóny k dispozici málo bitů, je odezva posunutí jezdce dramatičtější než u Photoshopu.

V oblasti stínů se často objevuje mnoho šumu, proto v je v těchto případech často žádoucí oříznutí velmi tmavých pixelů.

Jas - tento nástroj upravuje hodnoty středních tónů. Stanoví světlost nebo tmavost obrazu ovšem bez oříznutí světlých nebo tmavých oblastí. Funguje podobně jako prostřední, vstupní jezdec šedé v dialogu Úrovně ve Photoshopu. Pokud zvýšíte více hodnotu jasu, mohou se jevit 8bitové hodnoty jako oříznutí bílé, ale po konverzi obvykle zjistíte, že k oříznutí nedošlo. Pokud použijete ovládací prvek Jas, je vhodné nejprve nastavit celkovou tónovou stupnici posuvníky Expozice, Obnovení a Černé.

Kontrast – zvyšuje nebo snižuje kontrast. Ovlivňuje zejména střední tóny. Jako předešlý nástroj se i tento podstatně liší od stejně pojmenovaného nástroje Photoshopu, kde program používá lineární, stejnoměrný posun. Camera Raw aplikuje na data S-křivku, což znamená, že v krajních hodnotách světel a stínů nedochází ke změnám. Implicitní hodnota kontrastu je +25. Jejím zvýšením se zesvětlí pasáže obrazu nad středními tóny a ztmaví části pod nimi. Snížením kontrastu se děje opak. Střední bod, okolo něhož se S-křivka aplikuje, je určen hodnotou jasu.

Zřetelnost – toto nastavení je podobné jako doostření s velkým poloměrem. Vyhledává hrany a ty zvýrazní na jedné straně ztmavením a na druhé zesvětlením. Největší efekt má ve středních tónech. Zvětšete fotografii nejméně na 100 %. Zvyšujte hodnotu nastavení podle potřeby, maximálně dokud neuvidíte světlá ohraničení u některých detailů obrázku. Záporné hodnoty tohoto parametru dávají měkké, poněkud „snové“ fotografie.

Živost – upraví nasycení barev tak, aby nedocházelo příliš k oříznutí barevných kanálů. Má menší vliv na sytější barvy. V minusových hodnotách má opačný účinek.

Sytost – nastavuje sytost všech barev ve fotografii stejně od -100 (odstíny šedé) do +100 (dvojnásobná saturace).

Témata článku: Fotoškola, Fotografický software