17
Fotogalerie

Jednoduchá konverze formátu RAW

Prakticky všechny digitální zrcadlovky a několik vyspělých kompaktů umí ukládat snímky do formátu RAW. Jejich konverze většinou vyžaduje speciální software.

Ukládání fotografií do formátu RAW má mnoho výhod, pokud si rádi hrajete s výslednou podobou snímku a jste alespoň trochu perfekcionisti, pak je RAW tím pravým ořechovým pro vás. Největším plusem RAWu je možnost doladit jemné detaily výsledné fotografie v počítači a jednoduše obejít práci obrazového procesoru, který při převodu surových dat do JPEGu většinou nešetrně zasáhne do výsledné kvality snímku.

Každý výrobce fotoaparátů má svůj vlastní formát RAW souborů, můžete se tak setkat s příponami CR2 (Canon), NEF (Nikon), ORF (Olympus), PEF (Pentax) a další. Aby bylo možné ze surových dat udělat fotografii, je nutná konverze formátu RAW do běžnějšího formátu – nejčastěji JPEG nebo TIFF. Pro konverzi je většinou možné využít software dodávaný s fotoaparátem nebo specializované programy třetích stran jako je Apple Aperture nebo Adobe Lightroom. Ne každý je však ochotný investovat několik tisíc do profesionálního konverzního softwaru.

Poměrně úspěšným programem byl freewarový program Rawshooter, jeho vývoj byl bohužel pozastaven a s ním i podpora nových modelů fotoaparátů. Jednou z alternativ může být program RawView, který je také freewarem a s jehož pomocí konvertujete RAWy do JPEGu nebo TIFFU. Podobně jako u většiny freewarových programů, které pracují s daty třetích stran, tak i u RawView si musíte chvíli počkat, než je k dispozici verze, která umí zpracovat data z nových digitálů.

Program RawView můžete zdarma stáhnout na internetu. Ačkoliv je u něj uveden rok vydání 2004, testovali jsme jeho funkčnost u souborů z Nikonu D80, které bez problémů zobrazí. Pro bezchybný běh programu je potřeba mít nainstalovaný software Java, který také najdete na internetu.

Po spuštění programu na vás čeká průzkumník, ve kterém zvolíte složku s fotografiemi v RAW formátu. Poklepáním na vybraný snímek se otevře nové okno editoru, ve kterém již můžete snímky upravovat.

01.png 02.png

Okno editoru je přehledně uspořádané, vlevo jsou miniatury všech snímků v aktuálně zvolené složce, pod nimi je miniatura zvoleného snímku. Uprostřed pak samotný snímek, vpravo najdete sloupec s jednotlivými parametry pro převod a ve spodní části pak formát uložení snímku. Zcela dole jsou dvě tlačítka – Export slouží ke spuštění konverze, Save settings uloží aktuální nastavení parametrů a použije ho jako implicitní.

03.png

Práce s programem je poměrně snadná, na jeho běhu se však odrazí výkon vašeho počítače. Prvním krokem při úpravě snímků by mělo být určení správného vyvážení bílé. Ostatní posuvníky nastavte na nulu, aby neovlivňovaly celkové podání snímku. V těchto chvílích oceníte výhodu RAWu, špatně nastavené vyvážení bílé jednoduše opravíte při konverzi.

Ve spodní části pravého sloupce je hned pod histogramem roletka, kde můžete vybrat jeden ze tří způsobů nastavení bílé barvy – importovat původní nastavení fotoaparátu, ručně zadat teplotu v Kelvinech nebo vybrat neutrální bod na upravovaném snímku. Většinou si vystačíte s první volbou, pokud jste však při snímání nastavili špatné vyvážení bílé nebo chcete změnit barevné vyznění snímku, sánhěte po druhé nebo třetí volbě. Při možnosti výběr neutrálního bodu klikněte na tlačítko Select, kurzor myši se změní v křížek a jím klikněte na místo s neutrální šedou nebo bílou barvou.

04.png

Po nastavení vyvážení bílé přichází na řadu nastavení konverzní křivky. V horní roletce je několik přednastavených voleb, které simulují filmový materiál a samozřejmě také uživatelské nastavení – v tomto případě ladíte tvar křivky posuvníky Gamma a Contrast. Jemné doladění každé z přednastavených křivek je možné provést pomocí posuvníku Contrast.

05.png

Pokud je po aplikaci vybrané křivky snímek příliš světlý nebo tmavý, můžete výslednou podobu jednoduše ovlivnit parametrem Brightness, nastavením kladných hodnot obrázek zesvětlíte, nastavením záporných hodnot jej naopak ztmavíte. Pokud kliknete myší na číslo vedle názvu parametru, můžete hodnotu zadat ručně a poté stisknout Enter.

06.png

Pomocí ovladače Saturation můžete přidat (kladné hodnoty) či ubrat (záporné hodnoty) na celkové barevnosti snímku. Přispěním obou zmíněných ovladačů je možné snímek rychle vylepšit, ale také zkazit, pracujte tedy obezřetně. Díky automatickému náhledu však máte neustálou kontrolu nad výsledkem úprav, takže je práce jednodušší.

Velice dobrým pomocníkem vám bude histogram, který se v průběhu úprav mění a můžete sledovat rozložení světel a stínů, a to i v jednotlivých barevných kanálech

07a.png 07b.png
07c.png 07d.png
Postupný vývoj histogramu během úprav

Pokud jste si dostatečně vyhráli s nastavením jednotlivých parametrů a jste se snímkem spokojeni, zbývá pouze aplikace úprav a konverze do formátu JPEG nebo TIFF. Prvním krokem je výběr cílové složky, kam obrázek uložíte. Klikněte na tři tečky vedle políčka Destination directory, otevře se nové dialogové okno, v němž vyberete cílovou složku. Soubor se uloží pod stejným názvem, bude ale mít jinou příponu.

08.png

Typ souboru vyberete v roletce pod políčkem Filename, další roletka slouží k nastavení míry komprese při konverzi. Pokud jste fotografovali na výšku, můžete snímek při konverzi otočit pomocí volby Rotate and clear orientation. Volbu zmenšení a doostření pravděpodobně nepoužijete , neboť většina editorů má i tyto funkce s lepším algoritmem.

09.png 10.png 11.png

Posledním krokem je kliknutí na tlačítko Export, konverze netrvá příliš dlouho, doba samozřejmě závisí na výkonu vašeho počítače. Na ukončení konverze vás program upozorní nápisem Done.

12.png

Po konverzi snímku si jej můžete otevřít v editoru fotografií a pokračovat v dalších úpravách jako je doostření, změna velikosti či ořez.

puvodni.JPG xfinalni.jpg
Vlevo je původní snímek bez úprav, vpravo pak upravený a konvertovaný snímek z RAWu, rozdíl je patrný na první pohled

Určitě si přečtěte

Články odjinud