Jak ve Photoshopu vytvořit kolem snímku rámeček stisknutím jediného tlačítka

Jak ve Photoshopu vytvořit kolem snímku rámeček stisknutím jediného tlačítka

Většina fotografií na papíře i na webu lépe vynikne v jednoduchém rámečku. Pomocí něj také elegantně vyřešíte problém rozdílného poměru stran snímku z digitálu a fotopapíru. Práci si v editoru Adobe Photoshop můžete ulehčit vytvořením jednoduché akce, rámeček pak vznikne stisknutím jediného tlačítka.

Vzhled rámečku záleží pouze na vaší fantazii. Ten, který vytvoříme nyní, se bude skládat ze tří částí – tenkého vnitřního rámečku, bílé linky a silného vnějšího rámu – viz následující obrázek.

1. Otevřete si snímek, kolem nějž chcete vytvořit stejný rámeček, jakým budete doplňovat i ostatní snímky. Začněte tím, že v panelu nástrojů klepněte na spodní barevný čtverec a vyberte pro něj libovolnou barvu kromě černé – tento zdánlivě nelogický úkon si vysvětlíme později.

 
Výběr libovolné barvy kromě černé

2. Klepněte na záložku paletky Akce – pokud ji na ploše nevidíte, zobrazíte ji příkazem Okna | Akce (Alt + F9). V její spodní části stiskněte tlačítko se symbolem prázdného listu.


Paletka Akce, zvýrazněno tlačítko pro vytvoření nové akce

3. Otevře se dialogové okno pro volby Nové akce. Tu si zde můžete libovolně pojmenovat a vybrat klávesu, kterou akci budete v budoucnu spouštět. Na výběr máte funkční klávesy F2–F12, případně v kombinaci s pomocnými klávesami Shift nebo Ctrl (resp. oběma současně). Poté stiskněte tlačítko Nahrávat – akce začíná. Cokoliv nyní provedete, do akce se nahraje, vyhněte se proto nadbytečným úkonům.


Dialogové okno pro pojmenování a nastavení klávesové zkratky nové akce

Pokračování 2 / 3

Vytvoření rámečku

4. V panelu nástrojů opět klepněte na spodní barevný čtverec a vyberte pro něj černou barvu. Nastavení jiné barvy v bodu 1 jste provedli právě proto, abyste nyní tuto barvu mohli změnit, a tím aby se tato změna barvy nahrála do akce. Z menu vyberte Obraz | Velikost plátna, otevře se dialogové okno. V něm zaškrtněte možnost Relativně. Do polí Šířka a Výška zadejte přiměřené hodnoty, jenž budou odpovídat šířce vnitřního rámečku. Hodnota závisí na velikosti vašeho snímku, v případě fotografie z 4 Mpx digitálu zadejte cca 50 obrazových bodů a stiskněte OK.


Nastavení velikosti tenkého vnitřního rámečku

5. V panelu nástrojů opět klepněte na čtverec s barvou pozadí a vyberte pro změnu barvu bílou. Znovu zadejte Obraz | Velikost plátna, hodnotami Šířka a Výška nyní určíte tloušťku tenké bílé linky – zadejte cca 4 obrazové body, potvrďte OK.

6. Naposledy změňte barvu spodního čtverce, a to zpět na černou, naposledy z menu vyberte Obraz | Velikost plátna. Do polí Šířka a Výška nyní můžete zadat vyšší hodnoty, rámeček  pak podle potřeby oříznete – zadejte např. 700 obrazových bodů (v tomto případě dejte pozor, abyste v roletce jednotek neměli centimetry!)


Nastavení šířky vnějšího rámečku

7. Rámeček máte hotov, v paletce Akce stiskněte tlačítko Stop (zcela dole první zleva). Pokud po otevření libovolného snímku nyní stisknete zadanou klávesovou zkratku, celá operace se provede automaticky během vteřiny (resp. vteřin dvou, pokud máte pomalejší počítač…).


Ukončení nahrávání akce tlačítkem Stop

Pokračování 3 / 3

Ořez snímku a doplnění textu

8. Nyní zbývá již jen upravit šířku vnějšího rámečku. Vyberte nástroj Oříznutí (C) a vyznačte jím celou plochu snímku včetně rámečku. Stiskněte klávesu Alt a po uchopení některého z rohů výběr zmenšete na požadovanou velikost. Díky přidrženému Altu zůstává výběr vystředěn. Nakonec stiskněte Enter a snímek se ořízne.


Oříznutí vnějšího rámečku

Tip: Chcete-li snímek oříznout na požadovaný poměr stran (např. podle rozměru fotopapíru, na nějž si snímek vytisknete nebo necháte vyvolat), po výběru nástroje Oříznutí zadejte v horní liště voleb do polí Šířka a Výška požadovaný rozměr. Na jednotkách nezáleží, jde pouze o vzájemný poměr těchto hodnot.


Nastavení poměru stran snímku po ořezu

9. Rámeček nakonec můžete doplnit svým podpisem nebo např. údaji o místě fotografování. Vyberte nástroj Vodorovný text (T) a v požadovaném místě rámečku jím vyznačte obdélník, v němž má být text umístěn. Text do něj vepište a textovým nástrojem jej zpět označte. V horní liště voleb zvolte požadované atributy písma, jako např. jeho barvu, velikost a typ fontu. Nakonec v pravé části lišty stiskněte tlačítko se symbolem odškrtnutí, text se převede do rastru.


Nastavení atributů textu

Nástrojem Přesun (V) můžete ještě poupravit umístění textu. Ten se vytvořil do samostatné vrstvy, takže před uložením snímku zadejte z menu Vrstva | Do jedné vrstvy.

Určitě si přečtěte

Články odjinud